Projects » Marinemalere » Profiles
Photo
Name
Lars Lauritz Haaland (1855 - 1938)

Fra Wikipedia: Lauritz Haaland (født i 1855 på Kvitsøy i Rogaland, død i 1938), var en norsk maler. Han var utdannet som skipsbygger i Bergen, men fikk etter hvert mer sans ...

Follow
Frederik Martin Sørvig (1823 - 1892)

Fra Oktant.no: Noen norske skutemalere av Jarle Georg Bjørklund : Fredrik Martin Sørvig (1820- 1892, Bergen) ble etter noen tid i malerlære ansatt som dekorasjonsmaler ved Den Nasj...

Follow
Meindert Arians (Arjens) Appell (1771 - 1830)

Meindert Arians (Arjens) Appell (1771-1830) ble født i Harlingen i Friesland, Nederland. Første gang han treffes i skriftlige kilder, er han oppført som matros. 24. september 1798 ...

Follow
Mathias Ferslev Dalager (1769 - 1843)

Mathias Ferslev Dalager var tegnemester og kunstmaler, og virket som tegnelærer ved realskolen og på Waisenhuset i Trondheim. Artikkel i Adresseavisen, Trondheim 18.11.2003 ----------...

Follow
Reinholdt Boll (1825 - 1897)

Marinemaler. Reinholdt Boll, norsk maler, født i Stavern, utdannet 1847–55 i København under Vilh. Melbye og i Düsseldorf. Hans sparsomme produksjon omfatter vesentlig sj&...

Follow
Carl Dahl (1812 - 1865)

Niels Carl Michaelius Flindt Dahl eller Niels Carl Michael Flindt Dahl (24. marts 1812 i Faaborg – 7. april 1865 på Frederiksberg) var en dansk marinemaler og var søn af kammerr&#x...

Follow
Herman Gustaf af Sillén (1857 - 1908)

Herman Gustaf af Sillén, svensk sjöofficer och marinmålare. Föddes den 20 maj 1857 och avled den 29 december 1908. Konstnärligt utbildad i Paris och Berlin. Som sj&...

Follow
Nils Severin Lynge Hansteen (1855 - 1912)

Nils Severin Lynge Hansteen var en norsk maler, kjent som en av de viktige landskaps- og marinemalerne fra andre halvdel av 1800-tallet. Han studerte bl.a. under Knud Bergslien og Morten Müller ...

Follow
Johan Jacob Bennetter (1822 - 1904)

Johan Jacob Bennetter, født i Oslo, norsk maler. Han var opprinnelig sjømann, før han gikk på Den kgl. Tegneskole i Christiania 1844–48. Utdannet seg videre som marin...

Follow
Carl Wilhelm Bøckmann Barth (1847 - 1919)

Carl Wilhelm Bøckmann Barth, født i Oslo, norsk maler. Han var først sjøoffiser, men ble marinemaler etter å ha vært Gudes elev i Berlin 1881–83. Hans f...

Follow
Christian Mølsted (1862 - 1930)

Christian Mølsted virkede hovedsagelig som marinemaler, og sin første inspiration og undervisning fik han hos Dragørs selvlærte skibstegnere, skibstømmermanden Peder ...

Follow
Niels Truslew (1762 - 1827)

Berømt marinemaler og kobberstikker. Truslews hyppigst valgte motiver var (...) maritime. Allerede i 1805 kom En Samling af Skibe i næsten alle muelige Stillinger i Søen fordelt ...

Follow