Photo
Name
Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 begge f. Håland n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt...

Follow
Mikkel Rasmussen Buarskog (1669 - 1741)

Skifte 02.10.1741: Enke Malene Villumsdatter og 3 barn med første kone og 4 barn med enken: Jødel, myndig Marit Malene i Bergen Eli Mette Berit Martha n. 36 ...

Follow
Henrik Sigbjørnsen Haver (1685 - 1737)

Follow
Gunnar Isaksen Øksnebø (1650 - 1725)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Hellvik n. 60 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711 n. ekstraskatt 1713 På tinget 1696 forkynner...

Follow
Lars Isaksen Hellvik/Øksnebø (c.1657 - 1730)

n. på Hellvik 48 år i 1700 n. på Hellvik 50 år i 1701 n. på Øksnebø med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 på Øksnebø...

Follow
Maurits Thorsen Netland (c.1661 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 6 barn og 1 pige i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Ole 20 �...

Follow
Henrik Henriksen Herredsvela (1701 - 1726)

Follow
Mathias Tollefsen Vatnemot (1689 - d.)

Follow
Peder Rasmussen Helland (1681 - 1744)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Helga Jødelsdatter (antagelig datter av Jøel Pedersen Hellvik) og Anna Bjørnsdatter (antagelig Bjørn Nevlands datter): n. ekst...

Follow
Atlak Villumsen Nevland (1692 - 1758)

oppgivelsesskifte 02.11.1754:

Follow
Villum Eriksen Nevland (1661 - 1738)

n. 36 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Erik 20 år ...

Follow
Torger Kristoffersen Store Ege, d.y. (1669 - 1735)

n. Legdsrrull 1682 med fullt navn n. 48 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. ekstraskatt 1713 sk. 18.02.1736

Follow
Tollak Gulliksen Store Ege (1678 - 1746)

1701: 23 år. n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Ole Gulliksen (som må være hans bror) og en tj. pige ved navn Bodil Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Kristoffer Torgersen Store Ege (1692 - d.)

Follow
Turid Tollaksdatter Lille Ege (1665 - d.)

Blir 9.12 1718 stevnet for gjeld av Hans Torgersen i Egersund (fra Tengsareid), han har latt sin halvbror Reiar Eriksen Mosbekk møte for ham. Hun innrømmer gjeld på 2,5 rd som henn...

Follow
Johannes Gunnarsen Lille Ege, d.y. (1648 - 1717)

n. 14 år i 1659 hos sin far på Lille Ege, liten av vekst n. 16 år i 1664 n. 56 år i 1700 n. 62 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 ...

Follow
Markus Andersen Lille Ege (1675 - 1723)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige som vokter kveg ved navn Guri Eriksdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 48 år, bygslet jord 1701, 1 sønn Anders 13 år ...

Follow
Jakob Eriksen Lille Ege (1739 - 1739)

Follow
Ole Mikkelsen Gjermestad (1691 - 1739)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 33 år, bygslet jord 1711 På høsttinget 05.12.1720 David Voigt til Ole Mikkelsen på på 1.5 hud i Gjermestad dater...

Follow
Hans Nilsen Gjermestad (c.1662 - 1731)

n. 36 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711 n. militærrull 1718, 55 år, bygslet jord 1699, har tjent På høsttinget 05.1...

Follow
Tollef Tollefsen Heigrestad (1691 - 1730)

Follow
Tjerand Mikkelsen Hellvik (1651 - 1725)

n. 50 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 55 år i 1706 (født i Kvassheim, Ogna) med 3 sønner Hoskuld 24, Mikkel 20 og Mikkel d.y. 1 n. med hustru og 2 barn i 1711 n....

Follow
Hans Nilsen Hellvik (1670 - 1739)

n. 33 år i 1701 på Tengs n. 37 år i 1706 (født Fotland) med 2 sønner Jakob 3 og Anders 1 begge f. Hellvik n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskat...

Follow
Svend Andersen Hellvik (1698 - 1781)

n. 3 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Hellvik) Panteboka 1725: 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734 n. 63 år i 1758 til huse ho...

Follow
Torger Olsen Kjervall (1672 - 1738)

Skifte 27.02.1739: Enke Berthe Andersdatter Barn av 1. ekteskap med Barbro Pedersdatter: Ingeborg g.m. Ole Andersen Eikeland Barn av 2. ekte: Anders 4,5

Follow
Jødel Toresen Øglend (1698 - 1755)

n. 7 år i 1706 på Hovland n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor, enken på Hovland n. 37 år i 1734 gift og bruker 0,5 løp i Øglend

Follow
Sivert Svendsen Hegdal (b. - 1742)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1703 Skifte 10.03.1742: Sivert bodde ved sin død på Egersundsstranden. Enke Ingeborg Helgesdatter med ...

Follow
Asgaut Svendsen Hegdal (c.1669 - 1742)

n. 30 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Beritte Sivertsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718...

Follow
Nils Larsen Kydland (1641 - 1718)

n. 56 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Marthe Knutsdatter(Kanskje datter til Knut Klemetsen Rodvelt?):...

Follow
Halvor Rasmussen Kydland (1675 - 1764)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Knut Olsen (antagelig sønn til Ole Knutsen Puntervold): n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1700 På høsttinge...

Follow
Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Jakob Valdemarsen Grastveit (1701 - 1763)

n. 1706, 4 år hos sin far på Grastveit n. militærrull 1718, 16 år, hos sin mor som er enke n. 32 år i 1734 gift og bruker 1/2 løp smør i Grastveit ...

Follow
Lars Helgesen Grastveit (1671 - 1745)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit n. med hustru og 1 barn og 1 pige i...

Follow
Tore Jakobsen Østebrød (1689 - 1767)

n. 11 år i 1701på Øygreid n. militærrull 1718, 31 år, bygslet jord 1714, n. 42 år i 1734 Kaller seg for Øygreid, gift og bruker 18 eller 16 spann i ...

Follow
Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n...

Follow
Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Brynild Jonsen Nodland i neset (1713 - 1783)

Follow
Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 Panteboka 1725:

Follow
Nils Eriksen Nodland i neset (1683 - d.)

n. militærrull 1718, 28 år, bygslet jord 1716,

Follow
Berg Karlsen Håland\Åse (1678 - 1749)

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst n. 22 år i 1706 (født Løyning) me...

Follow
Torger Andersen Håland (1690 - 1736)

n. militær rull fra 1718 som 28 år gammel på Hadland hvor han bygslet gården i 1712. På høsttinget 2.12.1720 Sivert Jansen 0.5 løp i Håland t...

Follow
Gullik Tollaksen Lille Ege/Rodvelt (1651 - 1721)

n. på Store Ege 48 år i 1700 n. på Store Ege 50 år i 1701 n. på Lille Ege med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 på Lille Ege n. militæ...

Follow
Mikkel Kristensen Rodvelt (c.1657 - 1729)

n. 44 år i 1700 n. 43 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 år, bor på odelsgods

Follow
Svend Svendsen Nodland i heien (c.1669 - 1733)

n. 32 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713, forarmet n. militærrull 1718, 48 år, bygslet jord 1695, 3 sønner Ole 22, S...

Follow
Tollak Atlaksen Grødem (1677 - 1748)

n. Ekstraskatt 1711 som i kongens tjeneste med en tj. dren ved navn Knut Atlaksen (antagelig hans bror): n. ekstraskatt 1713 utkommandert soldat n. Militærrull 1745 På høst...

Follow
Peder Torbjørnsen Grødem (1671 - 1745)

n. 28 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694 På høsttinget 2.12...

Follow
Villum Børildsen Koldal (1692 - d.)

På høsttinget 2.12.1720 Ingeborg Elisabeth (Hermnsdatter) Schultz til Villum Børrildsen på 0,5 løp i Koldal datert 25.04.1720:

Follow
Reiar Rasmussen Koldal (1674 - 1749)

n. 31 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 år, bygslet jord 1699 n. 1704 i fogderegnskapet bø...

Follow
Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og ...

Follow
Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Midbrød) med 2 brødre hos seg Jødel 27 og Jakob 16 begge f. Midbrød n. med hustru og ...

Follow
Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)

n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5 f. Midbrød n. med hustru og 5 barn og 2 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

n. 31 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Seglem) med 1 sønner Tarald 1 f. Seglem og tjenestedreng Tollak Brynildsen 22 f. Skadberg n. enkemann med 3 barn og 2 tjenere i 171...

Follow
Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720 n. 40 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 39 år i 1706 (født Seglem) med 1 fostersønn Ivar Olsen 19, en "bytting" f. Midbr...

Follow
Karl Karlsen Vestre Svanes (1695 - 1769)

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i ...

Follow
Ånen Larsen Vestre Svanes (c.1688 - d.)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Kirsten Endresdatter(antagelig datter av Endre Mikkelsen Øglend, søster til Torger som også tjente på Svanes hos Helge Toresen):...

Follow
Anders Jensen Vestre Svanes (1680 - d.)

n. militærrull 1718, 40 år, hos faren på Svanes På høsttinget 2.12.1720 Salige Herr ??? 1 pund 6 merker i Svanes til Anders Jensen datert 06.02.1719: 08.06.1748...

Follow
Helge Toresen Østre Svanes (1684 - 1749)

n. 1701 15 år n. 1706 på Østre Svanes med sin far, 20 år gammel n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Torger Endresen(Kanskje sønn av Endre Mikkelsen �...

Follow
Sivert Taraldsen Østre Svanes (1697 - 1749)

På høsttinget 2.12.1720 Sivert Jansen 0.5 løp 1 fårsk 1 geitsk iSvanes til Sivert Taraldsen datert 03.04.1702: Skifte 21.05.1749: Enke Ranney Didriksdatter Arvinger: ...

Follow
Anders Villumsen Stapnes (1708 - 1746)

Follow
Villum Mikkelsen Stapnes (1679 - 1761)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bor på odelsgods, 2 sønner Trond 16 år og Zakarias 14 år Det tinglyses 11.12.1719 et kjøpebrev dat...

Follow
Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

n. 36 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Stapnes) med 3 sønner Lars 11, Bjørn 7 og Mikkel 3 alle født Stapnes n. med hustru og 4 barn...

Follow
Anbjørn Ånonsen Løyning (1694 - 1755)

n. 12 år i 1706 på Løyning n. 43 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning hvor han bor. Født i Hustoft i Bjerkreim Skifte 15.05.1755: Nevnt er kona ...

Follow
Torkild Endresen Øglend (1690 - 1741)

n. 11 år i 1701 n. 14 år i 1706 (født Øglend) n. på Løyning i 1723 n. 42 år i 1734, kalles da Øglend I 1717 er har fogden med lensmanne...

Follow
Nils Karlsen Løyning (1682 - 1748)

n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1704, Nevnt i 1730. Han var ifølge Haavar Grastvedt sønn av Karl Taraldsen Løyning, som ble nevnt som hjemmevære...

Follow
Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 ste...

Follow
Theophilius Sørensen Schanche (1687 - 1740)

Skifte 4.8.1740: Enken Madame Johanne Katharine Pedersdatter Leganger

Follow
Lars Assersen Hiorth (1674 - 1729)

Laurids' egen underskrift kan sees her: Skifte 28.03.1729, enke Alhed Madsdatter

Follow
Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

n. 30 år i 1700 n. 25 år i 1701 n. 31 år i 1706 (født Leidland) med 1 fostersønn Peder Olsen 15 f. Leidland n. med hustru og 2 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1...

Follow
Jødel Rasmussen Leidland (1674 - 1739)

n. 30 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland n. med hustru og 5 barn i 1711 ...

Follow
Rasmus Atlaksen Leidland (1691 - d.)

Skifte i levende live 08.02.1744: Skiftet nevner kona Lisbet Jonsdatter og at de ønsker å oppgi gården for svogeren Karl Håvardsen Leidland. Barn er: Jon som bor p&#...

Follow
Håvard Karlsen Leidland (1694 - 1760)

Tinglyser 5.12.1718 en bygselsedel datert 25.5.1718 på 0.5 løp smør i Leidland av sognepresten i Egersund: Blir stevnet 11.12.1719 av Herr Daniel Rasch, sogneprest i Egersund for...

Follow
Aslak Jensen Sestad (deceased)

På høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel på 9 spann korn i Sestad til Aslak Jensen datert 15.04.1720: Er nevnt som gift på Sestad ved farmorens...

Follow
Nils Svendsen Sestad (1678 - 1722)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1705, Lagrettsmann 08.08.1718: På høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel p&#x...

Follow
Tjerand Tollefsen Heigrestad/Sestad (1673 - 1738)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved Anna Sigbjørnsdatter(er nok datter til Sigbjørn Reiarsen Øygreid) og en liten tj. dreng ved navn Tore Knutsen (er nok sønn til Knut N...

Follow
Peder Osmundsen Omdal (1704 - 1736)

På høsttinget 2.12.1720 Jens Assersen 0.5 løp smør i Omdal til Per Omundsen datert 29.04.1720: Skifte 14.08.1736 Enke Martha Reiarsdatter Barn: Reiar 8.5 Osmund ...

Follow
Jens Kristensen Omdal (1681 - d.)

Follow
Tollak Larsen Skåra (1718 - 1774)

Skifte 11.08.1774:

Follow
Lars Olsen Skåra (c.1664 - d.)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 år, bygslet jord 1713 Lars Olsen skatter i 1723 for Skåra: sammen med sønnen Tollak 1726: Lars Olsen 1 løp smø...

Follow
Anna Torkildsdatter Hovland (1662 - 1735)

I skiftet etter mannen Hans Hovland 1709 står det at hennes bror er Peder Torkildsen Myklebust Nevnt 1711 som enke med 5 barn n. som forarmet enke ekstraskatt 1713 n. militærrull ...

Follow
Knut Olsen Hovland (1685 - 1721)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 34 år, bygslet jord 1711, Han er nevnt som fostersønn av Ole Mikkelsen på Løyning i 1701: "født på Nefwel...

Follow
Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen...

Follow
Ole Svendsen Hovland (1694 - d.)

n. militærrull 1718, 22 år, hos sin far på Nodland

Follow
Didrik Didriksen Hovland (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper"...

Follow
Svend Pedersen Hadland (1697 - 1758)

n. militærrull 1718, 24 år, bygslet jord 1718 På høsttinget 2.12.1720 Jørgen Assersen 20 merker i Hadland til Svend Pedersen datert 04.03.1718: Nevnt på ...

Follow
Jakob Børildsen Hadland/Helland (1669 - d.)

n. ekstraskatt 1713 som husarm n. militærrull 1718, 58 år, bygslet jord 1702, 2 sønner Børild 16 og Elling 14 På høsttinget 2.12.1720 Jørgen Asser...

Follow
Erik Knutsen Hadland (1650 - 1739)

Er det han som er n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Omdal? n. 52 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Sigbjørn 1...

Follow
Sivert Ivarsen Puntervold (1681 - 1739)

n. ekstraskatt 1713 utkommandert soldat På høsttinget 2.12.1720 utstedes bygselseddel på 0.5 løp talg i Puntervold til Sivert Ivarsen datert 03.01.1704: Skifte 12.10.1...

Follow
Elling Henriksen Puntervold (1672 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henri...

Follow
Nils Nilsen Puntervold (1691 - 1749)

n. militærrull 1718, 32 år hos sin mor (hennes mann er i tjenesten) n. Militærrull 1745 Skifte 11.02.1749: Enke Gunhild Tollefsdatter Barn: Nils Nilsen myndig Tolle...

Follow
Torger Larsen Tengsareid (1672 - 1749)

På høsttinget 2.12.1720 utgir Anders Assersen Hiorth skjøte på 1 løp smør og 1 tønne saltet laks i Tengsareid datert 07.04.1720: Skifte 19.02.1749: ...

Follow
Nils Torgersen Hafsøy (1684 - 1753)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Turid Hoskuldsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 33 år, bor på odelsgods, Ole Rasmussen Årstad utgir 08.08.2...

Follow
Tollak Torgersen Hafsøy (1683 - 1739)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Turid Svendsdatter(kanskje datter til Svend Svendsen Helland?): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 35 år, bor på odelsgods ...

Follow
Håvard Kristoffersen Hafsøy (1681 - 1724)

n. Skoskatten 1711 på Hafsøy med kone og en datter n. ekstraskatt 1713 på Hafsøy n. militærrull 1718, 39 år, bor på odelsgods Ole Rasmussen ...

Follow
Maren Theophilusdatter Schanche (1644 - 1727)

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersø...

Follow
Malena Larsdatter Årstad (c.1665 - 1742)

Follow
Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 n. i 1700 som Lensmann n. 37år i 1701 som bondelensmann og fører av liten farkost og seiler "øster" n. med sin egnhendig underskri...

Follow
Gunnar Torgersen Fotland (c.1686 - 1739)

Tjente på Stranden, 15 år gammel i 1701: Skifte 24.4.1739: Alle hans seks barn lever ved skiftet og verge for dem er hans bror Jakob Torgersen Tengs. Enkens far Kjetil Fotland er og...

Follow
Kjell Nilsen Fotland (1667 - 1742)

n. 36 år i 1700 n. 37 år i 1701 n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Joren Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærr...

Follow
Lars Alfsen Åse (1685 - 1736)

n. ekstraskatt 1713 n. i stefarens skifte 1716 som Lars Åse i Egersund På høsttinget 2.12.1720 Theophilus Schanche til Lars Alfsen på 1 hud i Åse datert 04.12.1...

Follow
Endre Omundsen Åse (1664 - 1732)

n. 1701, 37 år med sønner Jakob 5 og Jørgen 1 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Karen Larsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 56 år, byg...

Follow