Photo
Name
Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)

24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 ...

Follow
Mikkel Rasmussen Buarskog (1669 - 1741)

Skifte 02.10.1741: Enke Malene Villumsdatter og 3 barn med første kone og 4 barn med enken: Jødel, myndig Marit Malene i Bergen Eli Mette Berit Martha n. 36 ...

Follow
Henrik Sigbjørnsen Haver (1685 - 1737)

Follow
Gunnar Isaksen Øksnebø (1650 - 1725)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Hellvik n. 60 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711 n. ekstraskatt 1713 På tinget 1696 forkynner...

Follow
Lars Isaksen Hellvik/Øksnebø (c.1657 - 1730)

n. på Hellvik 48 år i 1700 n. på Hellvik 50 år i 1701 16.11.1702: Tingboka, Forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.09.1702 på 1.5 hud i Hellvik fra Lars I...

Follow
Maurits Thorsen Netland (c.1661 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 40 år i 1701 02.12.1709: Tingboka, stevner Lars Assersen i Egersund Maurits Torsen Netland for penger som Lars har lagt ut til Daniel Knutsen Kannestøper i B...

Follow
Henrik Henriksen Herredsvela (1701 - 1726)

Follow
Mathias Tollefsen Vatnemot (1689 - d.)

Follow
Peder Rasmussen Helland (1681 - 1744)

02.04.1705: Tingboka, stevner Nils Assersen Ueland hans kommende svigersønn Peder Rasmussen for han for lenge siden har bedt om hans datters hånd, nemlig Berete Nilsdatter og ikke enn�...

Follow
Atlak Villumsen Nevland (1692 - 1758)

oppgivelsesskifte 02.11.1754:

Follow
Villum Eriksen Nevland (1661 - 1738)

n. 36 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Erik 20 år ...

Follow
Torger Kristoffersen Store Ege, d.y. (1669 - 1735)

n. Legdsrrull 1682 med fullt navn n. 48 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. ekstraskatt 1713 sk. 18.02.1736:

Follow
Tollak Gulliksen Store Ege (1678 - 1746)

1701: 23 år. n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Ole Gulliksen (som må være hans bror) og en tj. pige ved navn Bodil Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Kristoffer Torgersen Store Ege (1692 - d.)

Follow
Turid Tollaksdatter Lille Ege (1665 - 1741)

Blir 9.12 1718 stevnet for gjeld av Hans Torgersen i Egersund (fra Tengsareid), han har latt sin halvbror Reiar Eriksen Mosbekk møte for ham. Hun innrømmer gjeld på 2,5 rd som henn...

Follow
Johannes Gunnarsen Lille Ege, d.y. (1648 - 1717)

n. 14 år i 1659 hos sin far på Lille Ege, liten av vekst n. 16 år i 1664 n. 56 år i 1700 n. 62 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 ...

Follow
Markus Andersen Lille Ege (1675 - d.)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige som vokter kveg ved navn Guri Eriksdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 48 år, bygslet jord 1701, 1 sønn Anders 13 år P...

Follow
Jakob Eriksen Lille Ege (1739 - 1739)

Follow
Ole Mikkelsen Gjermestad (1691 - 1739)

08.12.1711: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert Kristiansand Bispegård 27.01.1711 på 1.5 hud i Gjermestad fra Biskop Bircherod til Ole Mikkelsen: n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Hans Nilsen Gjermestad (c.1662 - 1731)

n. 36 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711 n. militærrull 1718, 55 år, bygslet jord 1699, har tjent På høsttinget 05.1...

Follow
Tollef Tollefsen Heigrestad (1691 - 1730)

Follow
Tjerand Mikkelsen Hellvik (1651 - 1725)

n. 50 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 55 år i 1706 (født i Kvassheim, Ogna) med 3 sønner Hoskuld 24, Mikkel 20 og Mikkel d.y. 1 10.02.1707: Tingboka, stevner igjen...

Follow
Hans Nilsen Hellvik (1670 - 1739)

23.11.1700: Tingboka, tiltales Hans Nilsen Tengs for hans kone har kommet for tidlig i barsel og han må bøte: n. 33 år i 1701 på Tengs 16.11.1702: Tingboka, Forkynnes kj...

Follow
Svend Andersen Hellvik (1698 - 1781)

n. 3 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Hellvik) Panteboka 1725: 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734 n. 63 år i 1758 til huse ho...

Follow
Torger Olsen Kjervall (1672 - 1738)

Skifte 27.02.1739: Enke Berthe Andersdatter Barn av 1. ekteskap med Barbro Pedersdatter: Ingeborg g.m. Ole Andersen Eikeland Barn av 2. ekte: Anders 4,5

Follow
Jødel Toresen Øglend (1698 - 1755)

n. 7 år i 1706 på Hovland n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor, enken på Hovland 23.11.1722: Tinglyses bygselseddel datert 04.12.1721 på 0.5 løp ...

Follow
Sivert Svendsen Hegdal (b. - 1742)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1703 Skifte 10.03.1742: Sivert bodde ved sin død på Egersundsstranden. Enke Ingeborg Helgesdatter med ...

Follow
Asgaut Svendsen Hegdal (c.1669 - 1742)

n. 30 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Beritte Sivertsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718...

Follow
Nils Larsen Kydland (1641 - 1718)

n. 56 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Marthe Knutsdatter(Kanskje datter til Knut Klemetsen Rodvelt?):...

Follow
Halvor Rasmussen Kydland (1675 - 1764)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Knut Olsen (antagelig sønn til Ole Knutsen Puntervold): n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1700 14.04.1714: Tingboka, lagret...

Follow
Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Jakob Valdemarsen Grastveit (1701 - 1763)

n. 1706, 4 år hos sin far på Grastveit n. militærrull 1718, 16 år, hos sin mor som er enke n. 32 år i 1734 gift og bruker 1/2 løp smør i Grastveit ...

Follow
Lars Helgesen Grastveit (1671 - 1745)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit n. med hustru og 1 barn og 1 pige i...

Follow
Tore Jakobsen Østebrød (1689 - 1767)

n. 11 år i 1701på Øygreid n. militærrull 1718, 31 år, bygslet jord 1714, n. 42 år i 1734 Kaller seg for Øygreid, gift og bruker 18 eller 16 spann i ...

Follow
Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n...

Follow
Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Brynild Jonsen Nodland i neset (1713 - 1783)

Follow
Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n....

Follow
Nils Eriksen Nodland i neset (1683 - d.)

n. militærrull 1718, 28 år, bygslet jord 1716,

Follow
Berg Karlsen Håland\Åse (1678 - 1749)

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst n. 22 år i 1706 (født Løyning) me...

Follow
Torger Andersen Håland (1690 - 1736)

25.11.1715: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 03.12.1711 på 1 løp smør i Skåra fra herr Henrik Olsen til Torger Andersen: n. militær rull fra 1718 som 28 �...

Follow
Gullik Tollaksen Lille Ege/Rodvelt (1651 - 1721)

n. på Store Ege 48 år i 1700 n. på Store Ege 50 år i 1701 24.11.1701: Tingboka, forkynner Hans Sakariassen Slettebø kjøpebrev på 16 spann korn i Lil...

Follow
Mikkel Kristensen Rodvelt (c.1657 - 1729)

n. 44 år i 1700 n. 43 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 14.04.1714: Tingboka, stevner Mikkel Kristensen Rodvelt Lars Olsen Skåra for 2 Rd restbet...

Follow
Svend Svendsen Nodland i heien (c.1669 - 1733)

n. 32 år i 1700 n. 32 år i 1701 21.121.1707: Tingboka, stevner Henrik Veshovde, ved sin svoger (svigersønn) Nils Tollefsen Veshovde, Svend Nodland i heien for gjeld på 2...

Follow
Tollak Atlaksen Grødem (1677 - 1748)

n. Ekstraskatt 1711 som i kongens tjeneste med en tj. dren ved navn Knut Atlaksen (antagelig hans bror): n. ekstraskatt 1713 utkommandert soldat n. Militærrull 1745 På høst...

Follow
Peder Torbjørnsen Grødem (1671 - 1745)

n. 28 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694 På høsttinget 2.12...

Follow
Villum Børildsen Koldal (1692 - d.)

På høsttinget 2.12.1720 Ingeborg Elisabeth (Hermnsdatter) Schultz til Villum Børrildsen på 0,5 løp i Koldal datert 25.04.1720:

Follow
Reiar Rasmussen Koldal (1674 - 1749)

n. 31 år i 1700 n. 30 år i 1701 21.07.1704: Tingboka, stevnes av fogden for å ha ligget med sin kvinne for tidlig: n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. m...

Follow
Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og ...

Follow
Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjø...

Follow
Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født My...

Follow
Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

n. 31 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald R...

Follow
Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland...

Follow
Karl Karlsen Vestre Svanes (1695 - 1769)

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i ...

Follow
Ånen Larsen Vestre Svanes (c.1688 - d.)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Kirsten Endresdatter(antagelig datter av Endre Mikkelsen Øglend, søster til Torger som også tjente på Svanes hos Helge Toresen):...

Follow
Anders Jensen Vestre Svanes (1680 - d.)

n. militærrull 1718, 40 år, hos faren på Svanes På høsttinget 2.12.1720; Karen, salige Herr Nils' bygsler 1 pund 6 merker i Svanes til Anders Jensen datert 06.02....

Follow
Helge Toresen Østre Svanes (1684 - 1749)

n. 1701 15 år n. 1706 på Østre Svanes med sin far, 20 år gammel n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Torger Endresen(Kanskje sønn av Endre Mikkelsen �...

Follow
Sivert Taraldsen Østre Svanes (1697 - 1749)

På høsttinget 2.12.1720 Sivert Jansen 0.5 løp 1 fårsk 1 geitsk iSvanes til Sivert Taraldsen datert 03.04.1702: Skifte 21.05.1749: Enke Ranney Didriksdatter Arvinger: ...

Follow
Anders Villumsen Stapnes (1708 - 1746)

Follow
Villum Mikkelsen Stapnes (1679 - 1761)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bor på odelsgods, 2 sønner Trond 16 år og Zakarias 14 år 09.07.1705: Tingboka, lensmann Ole Rasmussen �...

Follow
Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700 n. 3...

Follow
Anbjørn Ånonsen Løyning (1694 - 1755)

n. 12 år i 1706 på Løyning n. 43 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning hvor han bor. Født i Hustoft i Bjerkreim Skifte 15.05.1755: Nevnt er kona ...

Follow
Torkild Endresen Øglend (1690 - 1741)

n. 11 år i 1701 n. 14 år i 1706 (født Øglend) 01.05.1716: Tingboka, stevnes Torkild Endresen i Egersund for leiermål med sin kvinne Maren Nilsdatter. De ble gift ...

Follow
Nils Karlsen Løyning (1682 - 1748)

n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1704, Nevnt i 1730. Han var ifølge Haavar Grastvedt sønn av Karl Taraldsen Løyning, som ble nevnt som hjemmevære...

Follow
Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 ste...

Follow
Theophilus Sørensen Schanche (1687 - 1740)

Skifte 4.8.1740: Enken Madame Johanne Katharine Pedersdatter Leganger

Follow
Lars Assersen Hiorth (1674 - 1729)

Laurids' egen underskrift kan sees her: Skifte 28.03.1729: enke Alhed Madsdatter og barn: Asser 11 år Karen 9 år barn med hans forrige kone Karen Henriksdatter Sylvia: ...

Follow
Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

n. 30 år i 1700 02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd...

Follow
Jødel Rasmussen Leidland (1674 - 1739)

n. 30 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland n. med hustru og 5 barn i 1711 ...

Follow
Rasmus Atlaksen Leidland (1691 - d.)

01.05.1716: Tingboka, stevnes Rasmus Atlaksen som tjener Elling Leidland for leiermål med sin kvinne Lisbeth Jonsdatter. De ble gift 01.09.1715 og hun fødte 01.11.1715. Bøter for d...

Follow
Håvard Karlsen Leidland (1694 - 1760)

Tinglyser 5.12.1718 en bygselsedel datert 25.5.1718 på 0.5 løp smør i Leidland av sognepresten i Egersund: 11.12.1719: Tingboka av Herr Daniel Rasch, sogneprest i Egersund, for h...

Follow
Aslak Jensen Sestad (deceased)

På høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel på 9 spann korn i Sestad til Aslak Jensen datert 15.04.1720: Er nevnt som gift på Sestad ved farmorens...

Follow
Nils Svendsen Sestad (1678 - 1722)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1705, Lagrettsmann 08.08.1718: På høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel p&#x...

Follow
Tjerand Tollefsen Heigrestad/Sestad (1673 - 1738)

02.04.1701: Tingboka, Tjerand Tollefsen Sestad stevner sin nabo Aslak Jørgensen Sestad og vil ha klarhet i hvor mye de hver skal bygsle i Sestad. Tjerand mener han skal ha 2 pund smør og ...

Follow
Peder Osmundsen Omdal (1704 - 1736)

På høsttinget 2.12.1720 Jens Assersen 0.5 løp smør i Omdal til Per Omundsen datert 29.04.1720: Skifte 14.08.1736 Enke Martha Reiarsdatter Barn: Reiar 8.5 Osmund ...

Follow
Jens Kristensen Omdal (1681 - d.)

Follow
Tollak Larsen Skåra (1718 - 1774)

Skifte 11.08.1774:

Follow
Lars Olsen Skåra (c.1664 - d.)

n. ekstraskatt 1713 14.04.1714: Tingboka, stevner Mikkel Kristensen Rodvelt Lars Olsen Skåra for 2 Rd restbetaling han er skyldig for et hestekjøp. Lars møter ikke og saken skal ...

Follow
Anna Torkildsdatter Hovland (1662 - 1735)

I skiftet etter mannen Hans Hovland 1709 står det at hennes bror er Peder Torkildsen Myklebust Nevnt 1711 som enke med 5 barn n. som forarmet enke ekstraskatt 1713 n. militærrull ...

Follow
Knut Olsen Hovland (1685 - 1721)

29.11.1712: Tingboka, utnevnes til å gjøre lagrettseden n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 34 år, bygslet jord 1711, Han er nevnt som fostersønn av Ole ...

Follow
Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen...

Follow
Ole Svendsen Hovland (1694 - d.)

n. militærrull 1718, 22 år, hos sin far på Nodland 09.03.1724: Tingboka, tinglyses festeseddel datert 20.12.1723 på 9 spann korn i Hovland fra Cort Assersen Hiorth til Ole...

Follow
Didrik Didriksen Hovland (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper"...

Follow
Svend Pedersen Hadland (1697 - 1758)

n. militærrull 1718, 24 år, bygslet jord 1718 På høsttinget 2.12.1720 Jørgen Assersen 20 merker i Hadland til Svend Pedersen datert 04.03.1718: Nevnt på ...

Follow
Jakob Børildsen Hadland/Helland (1669 - d.)

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brev...

Follow
Erik Knutsen Hadland (1650 - 1739)

Er det han som er n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Omdal? n. 52 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Sigbjørn 1...

Follow
Sivert Ivarsen Puntervold (1681 - 1739)

n. ekstraskatt 1713 utkommandert soldat På høsttinget 2.12.1720 utstedes bygselseddel på 0.5 løp talg i Puntervold til Sivert Ivarsen datert 03.01.1704: Skifte 12.10.1...

Follow
Elling Henriksen Puntervold (1672 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henri...

Follow
Nils Nilsen Puntervold (1691 - 1749)

n. militærrull 1718, 32 år hos sin mor (hennes mann er i tjenesten) n. Militærrull 1745 Skifte 11.02.1749: Enke Gunhild Tollefsdatter Barn: Nils Nilsen myndig Tolle...

Follow
Torger Larsen Tengsareid (1672 - 1749)

På høsttinget 02.12.1720 utgir Anders Assersen Hiorth skjøte på 1 løp smør og 1 tønne saltet laks i Tengsareid datert 07.04.1720: Skifte 19.02.1749:...

Follow
Nils Torgersen Hafsøy (1684 - 1753)

26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 18.05.1706 på 3.5 fjerding laks i Hafsøy fra Christian Garmand og Herman Garman til Nils Torgersen, skjøte tinglyses av lensman...

Follow
Tollak Torgersen Hafsøy (1683 - 1739)

18.11.1704: Tingboka, fogden og lensmannen stevner Marite Rasmusdatter Gystøl for leiermål med Tollak Torgersen Hafsøy. Hun har født 2 dødfødte guttebarn. Hun ...

Follow
Håvard Kristoffersen Hafsøy (1681 - 1724)

26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 18.05.1706 på 3.5 fjerding laks i Hafsøy fra Christian Garmand og Herman Garman til Håvard Kristoffersen, skjøte tinglys...

Follow
Maren Theophilusdatter Schanche (1644 - 1727)

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersø...

Follow
Malena Larsdatter Årstad (c.1665 - 1742)

Follow
Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 16.11.1697: Tingboka, Asser Andersen Årstad tinglyser bygselsbrev datert Egersund 12.03.1696 på en kvarttønne laks i Årstad til...

Follow
Gunnar Torgersen Fotland (c.1686 - 1739)

Tjente på Stranden, 15 år gammel i 1701: Skifte 24.4.1739: Alle hans seks barn lever ved skiftet og verge for dem er hans bror Jakob Torgersen Tengs. Enkens far Kjetil Fotland er og...

Follow
Kjell Nilsen Fotland (1667 - 1742)

n. 36 år i 1700 n. 37 år i 1701 n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Joren Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærr...

Follow
Lars Alfsen Åse (1685 - 1736)

n. ekstraskatt 1713 n. i stefarens skifte 1716 som Lars Åse i Egersund På høsttinget 2.12.1720 Theophilus Schanche til Lars Alfsen på 1 hud i Åse datert 04.12.1...

Follow
Endre Omundsen Åse (1664 - 1732)

n. 1701, 37 år med sønner Jakob 5 og Jørgen 1 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Karen Larsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 56 år, byg...

Follow