Photo
Name
Rabbi Moshe Aharon Rabinowitz (c.1880 - c.1942)

נולד בתר"מ,1880. בתר"פ, 1920, הוכתר לאדמו"...

Follow
Harav Yisachar Shlomo Teichtal MP (1885 - 1945)

Harav Yisachar Shlomo Teichtal , the saintly author of "Eim HaBanim Semeichah" the most comprehensive treatise on Eretz Yisrael, Redemption, and Jewish Unity originally shared the prevalent Orthodox vi...

Follow
Yechezkel Shraga Halberstam, הי"ד (1900 - 1942)

Rabbi Chaskel Halberstam was born in Fristik in 1900 to Feiga. He was a rabbi and married. Prior to WWII he lived in Dukla, Poland. During the war he was in Dukla, Poland. Rabbi Halberstam perished in ...

Follow
Rabbi Jacob Mendel Morgenstern (Wengrow Rebbe) (1887 - 1939)

היה רבה האחרון של ונגרוב, שבאז&#x...

Follow
Rabbi Yitzchak Zelig Morgenstern (Sokolover Rebbe) MP (1866 - 1939)

מורגנשטרן, יצחק זליג. האדמו"ר מ&#...

Follow
Grand Rabbi Ben Zion Unger (Dombrov Rebbe) (deceased)

אונגר, בן ציון, בן מרדכי דוד. היה...

Follow
Eliezer Auerbach, last Rabbi of Luntschitz (Łęczyca) MP (1865 - 1942)

אוירבך (אורבאך, אורבך, אוירבאך), ...

Follow
רבי שמואל בנימין זאב וולף הי"דRabbi Shmuel Binyamin Zeev Wolf קוהן (כהן) Kohn (1876 - 1944)

Son of the Szekelyhid's Rov הרה"ג Peszach Yehuda Kohn זצ"ל and was Rov himself

Follow
Rav Khaim Volkin HY'D last rabbi of the original Volozhin Yeshiva, הי"ד (deceased)

Follow
Rabbi Elazar HaLevi Rosenfeld of Ushpitzin (Oświęcim) MP (1862 - d.)

הרב ר' אלעזר רוזנפלד זצ׳׳ל הי׳&#x...

Follow
Haim Baruch Dembinski, הי"ד (1880 - c.1943)

דמבינסקי, חיים ברוך, בן בצלאל ה&#...

Follow
ADMOR Yitzhak Haim David Dembinski / יצחק חיים דוד דמבינסקי, הי"ד (deceased)

בתרצ"ד,1934, נעשה אדמו"ר במקוב מזוב...

Follow
Menashe Horowitz (1880 - 1942)

נולד בתר"ם,1880. תחילה מילא את מקומ...

Follow
Avraham Haim Danziger (b. - c.1943)

ר' אברהם חיים - שימש כאדמו"ר בחיי...

Follow
Chaim Halevi Holschtok (deceased)

ר' חיים הלוי הלשטוק, בן ר' יחזקאל...

Follow
Menachem Mendel Halberstam, הי"ד (deceased)

ר' מנחם מענדל הלברשטאם הי"ד, בן ה...

Follow
Yaacov Yechezkel Hakohen Rabinowitz (1902 - 1942)

הרב יעקב יחזקאל הכהן רבינובי...

Follow
Yosef Halevi Horowitz Sterenfeld (deceased)

הרב יוסף הלוי הורוביץ-שטרנפל...

Follow
Yitzchok Elimelech Shapira (deceased)

ר' אלימלך שפירא הי"ד אבד"ק גלאוו&...

Follow
Yrachmiel Yisrael Yosef Danziger, הי"ד (deceased)

הרב ירחמיאל ישראל יוסף - נשא לא&#...

Follow
Rabbi Shmuel Dancyger, רבי שמואל דנציגר, הי"ד (deceased)

דנציגר, שמואל, בן יצחק, היה אדמו"...

Follow
Rabbi Yaakov Simcha Bunim Danziger, הי"ד (b. - c.1941)

Follow
Yitzhak Menachem Mendl Dancyger [4th Aleksanderer Rebbe] / יצחק מנחם מנדל דנציגר הי"ד (1880 - 1942)

Grand Rabbi Yitzchok Menachem Mendl Dancyger (1880-1943), author of Akeidat Yitzchak, son of the "Tiferet Shmuel". His accomplishments included the expansion of religious schools in Łód&#...

Follow
The Gaon from Warsaw, Rabbi Menachem Ziemba MP (1883 - c.1943)

Rabbi Menachem Ziemba (1883–1943) מנחם זמבה was a distinguished pre-World War II Rabbi, known as a Talmudic genius and prodigy. He was gun...

Follow
Rabbi Yaakov Shraga Fayvl Zynger / יעקב שרגא פייבל זינגר, הי"ד (c.1899 - 1942)

Rabbi Yaakov Shraga Fayvl Zynger, Rabbi of Ostrów Mazowiecka, son of Rabbi Yitzchok Myer Zynger. He and his wife and children were murdered by the Nazis in Slonim, in WWII. -------------------...

Follow
Rabbi Yitzhak Meir Singer [ABD Aleksander] יצחק מאיר זינגר, הי"ד (1878 - 1942)

Rabbi Yitzchok Myer Zynger, Rabbi of Aleksander, son-in-law of Rabbi Shmuel Tzvi הרה"ג ר' יצחק מאיר ז...

Follow
Rabbi Haim Elazar Singer, הי"ד (deceased)

זינגר, הרה"ג חיים אלעזר, בן אליה&...

Follow
Yaakov David Kalish II Rebee of Amshinov (c.1907 - 1942)

האדמו"ר הרביעי של חסידות אמשי�...

Follow
Yeshaayah Engelrad (1888 - 1942)

תאריך לידה: תרמ"ה, כפר שטשימישי&#...

Follow
Naftali Hirsch Bornstein, הי"ד (1914 - 1943)

Naftali Bornstein was born in Lodz in 1914 to Szmuel and Mirla. He was a rabbi and married to Braindel nee Danziger. Prior to WWII he lived in Aleksandrow Lodzki, Poland. During the war he was in Aleks...

Follow
Avraham Bornstein / אברהם בורנשטיין, הי"ד (1911 - 1942)

Rabbi Abram Bornstein was born in Sochaczew in 1911 to Szmuel and Mirla. He was a rabbi and married to Rosa nee Danziger. Prior to WWII he lived in Kutno, Poland. During the war he was in Kutno, Poland...

Follow
David Bornstein (1887 - 1942)

Rabbi David Bornstein was born in Nasielsk in 1887 to Shmuel and Ita. He was a rabbi and married to Ester. Prior to WWII he lived in Lodz, Poland. During the war he was in Warsaw, Ghetto.Rabbi Bornstei...

Follow
Alter reuven Spira (1904 - 1942)

האדמו"ר אלתר ראובן שפירא מסאנ�...

Follow
Shimon Aharon Schreiber Sofer (1896 - 1942)

אב"ד דק"ק עיר חדש ראה - בן הרב משה...

Follow
Shimon Alter Fraenkel-Teomim, הי"ד (1902 - 1945)

נולד בתרס"ב,1902. בין שתי מלחמות הע...

Follow
Rabbi Simcha Fraenkel-Teomim, הי"ד (1876 - 1942)

Rabbi Symcha Frenkel was born in Poland in 1876 to Shimon and Sara. He was a rabbi and married to Ita. Prior to WWII he lived in Krakow, Poland. During the war he was in Krakow, Poland.Rabbi Frenkel pe...

Follow
Moshe Bezalel Rabbi Alter, הי"ד (1868 - 1943)

אחיו של האדמו"ר אברהם מרדכי אל&#x...

Follow
Henoch Gad YOSTMAN (1883 - 1942)

הרב חנוך גד יוסטמאן מפילץ הי"ד &#...

Follow
Reb Shlomo David Yehoshua Weinberg [6th Slonimer ADMOR], הי"ד (1912 - 1943)

Shlomo was born in 1912 to Avraham and Elka. He was a great hassidic rabbi. Prior to WWII he lived in Baranovich, Poland. Shlomo perished in 1943 in Baranovich, Poland. Great hassidic rabbi Shlomo wa...

Follow
Alter Ezriel Meir Eiger (1873 - 1941)

נולד בתרל"ג,1873. תחילה עסק במסחר. כ�...

Follow
Rabbi Chaim Yaakov Aryeh Arye Morgenstern (1878 - 1942)

האדמו"ר מווישקוב-רדזימין. בן צ&#x...

Follow
Elazar Unger (c.1892 - 1943)

האדמו"ר ר' אליעזר אונגר מז'אבנה &...

Follow
Alter Yechezkel Eliyahu Horowitz - הרב אלטר אליהו יחזקאל האראוויץ הי"ד (1879 - 1943)

Rabbi Alter Eliyahu Yechezkel Horowitz was born in Tarnobrzeg to Yehoshua and Miriam. He was a rabbi and married to Khava. Prior to WWII he lived in Tarnow, Poland. During the war he was in Poland. He ...

Follow
Moreinu R' Nechemia Alter, הי"ד (1873 - 1942)

אלטר, נחמיה, בן אריה לייב, בעל "שפ...

Follow
Rabbi Menachem הרה"ג מנחם י"ד Sofer (1880 - 1944)

מוה״ר מנחם סופר זצ״ל אבד״ק בא�...

Follow
Reb Shlomo Zalmen Ehrenreich (1863 - 1944)

Shlomo Erenreikh was born in Beregszasz in 1863 to Yaakov. He was a rabbi and married to Hindel nee Horovitz .Known as the Simleu'er Rav he was one of the most notable pre war Hungarian Rabbies . Shlom...

Follow
Yehuda Arye Landa (1895 - 1943)

ר׳ יהודא ארי׳ לאנדא זצ״ל אב״ד &#x...

Follow
Rabbi Avraham Shalom Halberstam [of Stropkov, Shineva #8 son] (1854 - 1940)

Jewish community of Stropkov Jews first arrived in Stropkov, possibly fleeing Polish pogroms, in about 1650. About fifty years later, the Jews were exiled from Stropkov to Tisinec, a village just to ...

Follow
R' Yehezkel Holshtok (1887 - 1942)

נולד: תרמ"ז (1887), בסקרנבייץ. נספה: עש...

Follow
Dovid Dov Meisels (b. - 1944)

אב"ד אוהעל, מחבר ספרי בנין דוד Av Bet ...

Follow
Chune Halberstam / חונה הלברשטאם הי"ד (1900 - 1942)

בן מנחם מנדל. הרבי מקולושיץ, שב&#...

Follow
Moreinu R' Meir Alter, הי"ד (1883 - 1942)

אלטר, מאיר, בנו הבכור של אברהם מ&...

Follow
Asher Perlow (of Stolin), הי"ד (c.1897 - 1942)

נספה עם כל יהודי סטולין בערב ר&#x...

Follow
Avrohom Elimelech Perlow (of Karlin) (1892 - 1942)

רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלי...

Follow
Rabbi Aaron Perlow (of Stolin), הי"ד (1886 - 1942)

אחרי שאביו נפטר, בתרפ"ב,1922, ביקשו �...

Follow
Rebbe Moshe Perlow (Rebbe of Stolin), הי"ד (1895 - 1942)

Family book of Rabbi from Ladi, husband of ref #251 נולד, כנראה, בתרנ"ה,1895. היה...

Follow
Shlomo Chanoch Rabinowitz (1883 - 1942)

רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ' ה&#x...

Follow
Rabbi Baruch Safrin (Komarne) (1913 - 1943)

הרב ברוך ספרין – קומרנא, גליצי&#x...

Follow
Elimelech Horowitz (Melitz) (1881 - 1942)

הורוביץ, אלימלך. בן נפתלי. נולד &...

Follow
Shmuel Shmelka Kornitzer (1905 - 1940)

Rav Shmuel Shmelka was appointed Rav of Cracow after his father's death in 1933. In 1940 when the nazis decreed explusion against all the Jews of Cracow, he went with Rav Shabtai Rappaport the dayan an...

Follow
<private> Haffstein (c.1889 - d.)

Follow
Mordechai Brisk (Toshnad) (1866 - 1944)

Rabbi Mordechai Brisk was Rabbi of Tasnad (Rumania) in Transylvania region. He headed one of the largest Yeshivas in Hungary. He was murdered in Auschwitz in 5704 Rabbi Mordekhai Brisk was born in Ti...

Follow
Harav Moshe Haim Lau, הי"ד (c.1893 - 1942)

אביו של ישראל מאיר, שהיה הרב הר&#...

Follow
הה''ק בעל חקל יצחק מ'ספינקא (1875 - c.1944)

לאחר פטירת האמרי יוסף ו' אייר ת&#...

Follow
Rabbi Elisha Halberstam [of Gorlice] רבי אלישע הלברשטם MP (1860 - 1941)

בנו הרביעי של רבי ברוך הלברשט�...

Follow
Yakov Tzvi Kaufman (1886 - 1944)

הרב יעקב צבי קאופמן, היה חתנו ש&#...

Follow
Yisrael Friend (deceased)

Follow
Israel Jungreisz, Rabbi (1882 - 1944)

ר' ישראל הלוי יונגרייז אב"ד נאד&#...

Follow
Moshe Yehuda Leib Yehuda Ehrenreich (1907 - 1944)

כקש״ת מוה״ר משה יהודא ליב עהר�...

Follow
Meir Shpitz (1888 - 1944)

הגאון הגדול והמפורסם מוה״ר מ...

Follow
Haim Aharon Weiss (deceased)

Haim Aron Weisz was born in Sz Nagyfalu to Asher and Rakhel. He was a rabbi and married. Prior to WWII he lived in Hidalmas, Romania. During the war he was in Hidalmas, Romania. Haim Aron perished in F...

Follow
Yehoshua Pinhas Weinberger (1895 - 1944)

Yehoshua Pinchas Weinberger was born in Margita in 1895 to Shmuel Zalman and Nekha. He was a rabbi and married to Sara Rachel nee Friman. Prior to WWII he lived in Suplacu De Barcau, Romania. During th...

Follow
Yitzchok Horowitz of Stichin (1862 - 1940)

הורוביץ, יצחק, בן משה. נולד בתרכ"...

Follow
Avraham Eliezer Ekstein (1900 - 1944)

הרב אברהם אליעזר אקשטיין (עקש�...

Follow
Tuvia HOROWITZ (deceased)

-------- see from page 128

Follow
Moshe Friedman (Hustian) (1881 - 1943)

Mosheniu Fridman was born in Husiatyn to Yosef. He was a rabbi and married to Khaia nee Margaliot. Prior to WWII he lived in Krakow, Poland. During the war he was in Tarnow, Ghetto. Mosheniu perished i...

Follow
Avrohom Yaakov Friedman, Boyaner Rebbe of Lemberg (1884 - 1941)

Avraham Fridman was born in 1884 to Yitzkhak and Malka. Avraham perished in 1941 in the Shoah at the age of 57. Yaakov Fridman was born in Sadigura in 1884 to Yitzkhak and Malka nee Tverski. He was a...

Follow
Shimon Rozovski (1874 - 1941)

רוזובסקי, שמעון, בן אברהם. נולד...

Follow
Grand Rabbi Yehoshua Heshel of Chentshin Horowitz-Shterenfeld (1860 - 1943)

הרה''ק רבי יהושע העשיל מחנצין (ע&...

Follow
Rav Baruch HaLevi תורה תמימה Epstein (1860 - 1941)

the great, great, great grandson of the Aruch HaShulchan and the Torah Temima is Samuel (Shmuel) Mandelman -------------- Baruch Epstein or Baruch ha-Levi Epstein (1860-1941) was a Lithuanian rab...

Follow
Yosef Aharon Morgensztern, הי"ד (1891 - 1942)

Great hassidic rabbi Joseph Ahron Morgenstern was born in Lukov to Tzvi Hirsh and Menucha. He was a rabbi. Prior to WWII he lived in Warszawa, Poland. During the war he was in Warszawa, Poland.Great ha...

Follow
Israel Phineas (Pinchas) Rabinowitz (1870 - c.1943)

See page 30

Follow
Menachem Mendel Alter [of Pavianitz-Kalish], הי"ד (1877 - 1942)

אלטר, מנחם מנדל, בנו של האדמו"ר מ...

Follow
Yeruham Fishel Dan (deceased)

Rabbi Yerukham Dan was born to Yisrael. He w as a rabbi of community and married. Prior to WWII he lived in Polin. During the war he was in Polin. Rabbi Yerukham Dan perished in Polin. ------------- ...

Follow