Photo
Name
Mickel Juska (Tioska) Andersson (1762 - 1825)

Mickel og Lisa kom flyttende fra Sverige til Ofoten i ca. 1797 med 5 barn.

Follow