Projects » Milorg, kompani Linge og norske profiler tilhørende SOE. » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Oskar Johan Nordvik (1920 - 2000)

10/16/2011 11/14/2015

Emil Gustav Hvaal MP (1908 - 1943)

Emil Gustav Hvaal , is found all over online :

6/21/2015 6/21/2015

Harald Rønneberg (1906 - 1945)

7/5/2009 5/8/2015
       

Kasper Idland (1918 - 1968)

Biografi i Sandnes-avisen Bok om Kasper Idland og artikkel i Levende Historie om Vemork-aksjonen.

1/2/2015 1/2/2015

Leif Andreas Larsen (1906 - 1990)

"Shetlands-Larsen"

"Shetlands-Larsen" var den mest kjente av Shetlandsgjengen under 2. verdenskrig.

6/13/2009 1/2/2015

Karstein Arnfinn Sangolt (1913 - 1941)

Gravminne på Akershus festning Var med i Shetlandsgjengen og reiste med Shetlands-Larsen under krigen og kom bort på ein av turane over.

12/14/2008 1/2/2015

Per Getz (1919 - 1943)

Døde i krigshandlinger. Omkom med forsvinningen av ubåten «Uredd». Dragon, student. Født 20. februar 1919. Sønn av Johan Bernhard Getz og Jeanette Dahl. D&...

4/4/2014 6/12/2014

Asle E. Ellingsen Enger (1906 - 2000)

Asle Enger var frivillig fange i tyske konsentrasjonsleirer i årene 1943–45. Etter krigen virket han som sogneprest først i Hønefoss og deretter over 20 år i Frogner ...

3/21/2010 1/13/2014

Jan Sigurd Baalsrud MP (1917 - 1988)

Jan Baalsruds fantastiske flukt fra tyskerne i Troms våren 1943 ble internasjonalt kjent gjennom filmen Ni liv, basert på Baalsruds egen beretning i David Howarths bok We die alone. Etter...

1/5/2014 1/5/2014

Claus Helberg MP (1919 - 2003)

Motstandsmann, ruteinspektør, forfatter og foredragsholder. Foreldre: Ingeniør Harald Helberg (1887–1964) og Aslaug Urbye (1889–1978). Gift 17.6.1950 med kontorfullmektig Ra...

1/23/2011 4/19/2013

Finn Berg (1897 - 1942)

"Johansen"

Captain Finn Berg was Chief of Staff of the 5th Division (Milorg District 22 - Tronderlag) was taken by the German occupation forces in Trondheim, Norway and executed with 9 other prominent residents i...

1/3/2011 9/4/2012

William Houlder (1917 - 1984)

8/17/2012 8/17/2012

Gunnar Sønsteby (1918 - 2012)

"Kjakan", "Umulius Kjakabråten", "Nr 24"

Forretningsmann og motstandsmann. Foreldre: Industriarbeider Gustav Sønsteby (1885–1960) og Margit Lien (1888–1964). Gift 11.4.1953med Anne-Karin Jarlsby (24.10.1931–), ...

3/29/2012 3/30/2012

Kai Holst MP (1913 - 1945)

Motstandsmann. Foreldre: Grossist Christian Holst (f. 1872) og lærer Inga Rasmussen (f. 1880). Gift 19.12.1944 i Stockholm med kontordame Margarete Corneliussen (f. 6.9.1914). Kai Holst var ak...

8/3/2010 3/25/2012

Erik Ørn Gjems-Onstad (1922 - 2011)

Gjems-Onstad, Erik-Ørn Gjems-Onstad, født 22. februar 1922, fødested Oslo, død 18. november 2011, dødssted Bærum, norsk politiker (Anders Langes Parti) og juri...

11/22/2011 11/22/2011

snl.no: Gregers Gram, Gregers Winther Wulfsberg Gram, født 15. desember 1917, fødested Aker (nå Oslo), død 13. november 1944, dødssted Oslo. Motstandsmann. Foreldre...

1/30/2011 10/15/2011

Åge / Aage Hansen MP (1921 - 1944)

var medlem av Mil.org. var med på sabotasje handlinger imot Tyskerne. under retrett fra en av sine aksjoner ble han sammen med en del andre overasket av Tyskerne og arrestert i mai 1944. e...

5/8/2011 5/24/2011

Reidar Holtmon MP (1914 - 1943)

landbruksskole , og handelsskole. kjempet i Gausdal i 1940. var med i motstandsbevegelsen, og ble skutt i kamp med Gestapo i Oslo 25 april 1943. gravlagt ved Vestre gravlund. omtalt i minneskri...

5/8/2011 5/18/2011

Leif Olsen Aasen MP (1918 - 1944)

var med i Mil.org. og reiste senere til Sverige hvor han gikk inn i de Norske polititropper. kom tilbake til Norge i hemmelig oppdrag,og falt 15 oktober 1944 i kamp med Tyskerne under en rassia i Hvi...

5/8/2011 5/18/2011

Gunnar K Skinstad MP (1921 - 1944)

medlem av Mil.org. og Osvald gruppen ? arbeidet ved Oslo Vestbanestasjon. drev etteretningstjeneste og sabotasje og var medlem av Mil.org. ble arrestert 7 juni 1944, og satt på Grini og Aker...

5/8/2011 5/16/2011

Gjermund Karl Skaarud MP (1924 - 1944)

skal ha hvert med i, både Osvald gruppen og Mil. org. ? teknisk aften skole. kom med i Mil. org. 1943 og var medlem av en sabotasje gruppe. ble arrestert 29 mai 1944 under en rassia p�...

5/8/2011 5/16/2011

Per Tore Stensrud MP (1924 - 1944)

skal ha hvert med i, både Osvald gruppen og Mil. org. ? middelskole , teknisk aften skole. kom tidlig med i Mil.org. og utførte en rekke oppdrag. tilhørte en sabbotasjegruppe...

5/8/2011 5/16/2011

Arthur Simensen MP (1914 - 1943)

var med i kampene i Norge 1940 fra Helgelandsmoen til Fagernes. var med på åorganisere MIL.org. i Eiker,og var første områdesjef i dette distrikt. ble arrestert 9 oktobe...

12/30/2008 5/12/2011

Svein Lavik Blindheim MP (1916 - 2013)

Svein Blindheim , Svein Lavik Blindheim, født 29. august 1916, fødested Voss, Hordaland. Offiser og lektor. Foreldre: Lærer Severin Nicolai Blindheim (1890–1925) og læ...

8/29/2010 5/11/2011

Jens Christian Hauge MP (1915 - 2006)

Jens Christian Hauge (født 15. mai 1915 i Aker, død 30. oktober 2006) var en norsk advokat, hjemmefrontmann, statsråd i to departement i tre Arbeiderparti-regjeringer i perioden 19...

3/4/2008 5/6/2011

Max Manus MP (1914 - 1996)

Max Manus (Maximo Guillermo Manus) DSO, MC & Bar (9 December 1914, Bergen – 20 September 1996, Asker) was a Norwegian resistance fighter during World War II. Kilder Wikipedia, English Wi...

3/31/2009 5/3/2011

Norman Gabrielsen MP (1920 - 2000)

Norman Gabrielsen World War II War Hero in Norway Norwegian Secret Agent: Awarded: The Kings Commemorative Medal for service to the royal family's bodyguards in the liberation day and the King ...

12/8/2008 5/3/2011

Joachim Holmboe Rønneberg MP

Ålesund, Møre og Romsdal, Norge

Ålesund, Møre og Romsdal, Norge

Joachim Holmboe Rønneberg , DSO is a retired Norwegian officer and broadcaster. He is known for his resistance work during World War II and his post-war war information work. Sources and Resou...

9/28/2010 5/3/2011

Martin Linge MP (1894 - 1941)

Martin Jensen Linge (11 December 1894 – 27 December 1941) was a former Norwegian actor who, in World War II, became the commander of the Norwegian Independent Company 1 (NOR.I.C.1) (pronounced a...

8/28/2008 4/26/2011

Erling Olav Røed (1910 - 1978)

12/23/2010 4/26/2011