Photo
Name
Nikola Murina (1831 - 1897)

Follow
Rafo Petrović (1843 - d.)

Zapovjednik. Antonio Mimbelli. 1878 Adamo. 1882 Nastanjen u New Orleans

Follow
Jakov Cibilić (1832 - 1922)

Follow
Božo Murina (1816 - 1880)

Follow
Admiral Francesco Maria Mimbelli MP (1903 - 1978)

Follow
Nikola Župa (1818 - 1864)

Patent kapetana 1838

Follow
Ante Orebić (1832 - 1861)

patent kapetana 1854

Follow
Nikola Tunjica (1814 - 1890)

Follow
Enrichetta Mimbelli (1848 - 1877)

Follow
Petar Brailli (1830 - 1861)

drowning abord Favorita Mimbelli Prvi sin, pomorski kapetan Petar Brailli, postane pomorskim kapetanom 1856. godine gdje biva zapovjednik na velikoj Navi-Jedrenjaku Mimbellinom "Favorita Mimbellli"...

Follow
Vido Dobrilović (1834 - 1865)

Vido Antonov, rođ. 1834. sa brodom “Cognata Mimbelli” utopio se kod Eubeje 1865. god.

Follow
Đuro Jozov Dobrilović (1842 - d.)

Đuro Jozov (1842-1904) pom. kap. Dugo je zapovijedao barkom “Svisda Mimbelli” peljeških brodovlasnika Mimbelli tako da se u crkvi Sv. Mateja u Dobroti čuva zavjetna...

Follow
Pavo Švago (deceased)

„Kapetan Vicko Marinković često bi pripovijedao o Pav(l)u Švago iz Konavala i njegovoj neobičnoj pomorskoj karijeri. Kad je kap. Vicko jednom bio brodom u Carigradu...

Follow
Frano Mimbelli (1719 - 1773)

Follow
Frano Mimbelli MP (1784 - d.)

Follow
Kata Mimbelli (1826 - d.)

Follow
Baldo Mimbelli MP (1848 - 1922)

Dominisov Coleggio nautico commerciale (Rijeka) 1865 He was the last of the Mimbelli line, as his parents did not allow him to marry his great love, the daughter of his governess. So he swore never t...

Follow
Fani Mimbelli (c.1843 - d.)

Follow
Maria Mimbelli (c.1805 - d.)

Follow
Ivan Mimbelli (1796 - 1880)

He separated from his brother Luka, and together with brothers Antun and Stipan created the ship-trading company "Braca Mimbelli"

Follow
Frana Mimbelli (c.1725 - d.)

Follow
Ivan Mimbelli (1722 - 1790)

Follow
Antonio (Antun) Mimbelli (c.1690 - d.)

Follow
? Mimbelli (Bonfiolo) (c.1695 - d.)

Follow
Stipan Ivan Gaspar Mimbelli (1854 - d.)

Follow
Stipan Mimbelli (1805 - 1881)

In 1845 moved to Mariupol and in 1864 to Livorno.

Follow
Maria Mimbelli (1840 - d.)

Follow
Maria Cossulich (1852 - d.)

Follow
Maria Mimbelli (1772 - 1836)

Follow
Mara/Margarita Mimbelli (1817 - d.)

Follow
Kate Kerša (1799 - 1869)

Follow
Kata Josipa Grga Mimbelli (1861 - d.)

Follow
Cattarina Jakulić (1775 - 1845)

Follow
Antun Mimbelli (1801 - 1880)

patent kapetana 1828. Moved to Mariupol in 1845

Follow
Ante Mimbelli (1750 - 1822)

Follow