Photo
Name
Jesper Svedberg MP (1653 - 1735)

Biskop i Skara och över kolonin New Sweden i nordamerika samt teologie professor och domprost i Uppsala. Utgav 1694 års psalmbok, som i reviderat skick blev Sveriges första rik...

Follow
Johan Björnsson Printz (1592 - 1663)

Johan Printz, född 1592 som Johan Björnsson, i Bottnaryd, Småland, död 1663. Överstelöjtnant, guvernör över Nya Sverige 1642-1653 och landsh&#x...

Follow