Photo
Name
Krishna Varma Thirumulpad Nilambur Kovilakam (deceased)

Follow
Valyunni Thamban Thacharakavu Nilambur Kovilakam (deceased)

Follow
Veerarayan Thirumulpad Nilambur Kovilakam (b. - 1942)

Follow
Bharathy Thambatty Nilambur Kovilakam (1927 - 1997)

Follow
Manavedan Thirumulpad Nilambur Kovilakam (deceased)

Follow
Col. Keralavarman Thirumulpad Nilambur Kovilakam (deceased)

Follow