Photo
Name
Stephen Olsen Vaagsæter (1689 - 1742)

Han var tjenar ,gardbrukar og lelending etter svigerfaren.

Follow
Rasmus Nilsson Abelset Tomren (1827 - 1897)

Follow