Projects » Norwegian Crusade » Profiles
Photo
Name
Sigurd I Magnusson «the Crusader» Jorsalfare, King of Norway MP (c.1090 - 1130)

Sigurd Jorsalfare Sigurd I Magnusson (født 1090, død 26. mars 1130 i Oslo) var sønn av kong Magnus Berrføtt og regjerte riket fra 1103 sammen med sine brødre, Olav ...

Follow