Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Anders Abrahamsson Törnroos (1711 - 1774)
  Dragon Dragon nummer 26 Sotby (Esbo Luk / Sotby) Esbo Tackskog Mustsilda 1758-1763 Esbo Tackskog Mustsilda 1764- 1769 Esbo Tackskog Mustsilda 1770-1775
 • Gabriel Myrberg (1686 - 1729)
  1701/02 Gabriel Myrberg Gabriel Johannis, Nylandus 4651. * 14.4.1686. Vht: Myransin Storgårdin rusthollari Siuntiossa, valtiopäivämies Hans Henriksson Myrberg ja Maria Klasdotter...
 • Berndt Jacob Teetgren (1704 - 1769)
  Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1750-09-24. Löjtnant därst. Död 1769-03-09
 • Alexander Id (c.1757 - 1819)

Historia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nylands_och_Tavastehus_l%C3%A4ns_kavalleriregemente

 • Nylands ryttare 1618-1632
 • Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1632-1721
 • Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721-1791
 • ( 1791 omorganiserad till lätt infanteri )
 • ( Vissa delar av dragonregementet: Majorens- eller Borgå skvadron samt Helsing skvadron ingick i Karelska dragonkåren 1792-1803 )
 • Nylands lätta dragonkår 1803-1805
 • Nylands lätta dragonregemente 1805-1809

----------