Photo
Name
Henrik Kylling (1727 - d.)

Soldat i Nylands regemente, Ingå kompani, rot 17 Knops Gift 1753 med Katarina Pettersdotter från Hellnäs ( hiski )

Follow
Erik Baggström (1692 - 1737)

Soldat i Ingå kompani, nr 7 Honskby. En av de tusentals svenska soldater som 1721 kom till Finland. Tidigare tjänst i Upplands ståndsdragoner, IV 73. ( Runslingan ) Torde ha bliv...

Follow
Johan Kullström (c.1741 - 1783)

Follow
Johan Palm (c.1732 - d.)

Lappträsk kommunionbok 1762-1767 Porlom Pahala: Lappträsk kommunionbok 1768-1773 Porlom Pahala: Lappträsk kommunionbok 1773-1779 Porlom Pahala: Torpare i Mickelspiltom ...

Follow
Henrik Jacobsson Grefberg (1724 - d.)

f: ? Soldat 607 / 94 Torbacka i Ingå kompani, Nylands infanteriregemente

Follow
Jacob Olofsson Grefve (1681 - 1766)

Soldat 604 / 91 Halfdels, Ingå Kompani, Nylands infanteriregemente g: 8.7.1722 8.7.1722 Halfdahl sold. Jac. Olofsson Chirstin Ehrsdr: Olof

Follow
Johan Åberg (1779 - c.1808)

samma: Soldat nummer 807 / 38, Lojo Wanila (Vaanila) Lojo Kihilä 1806-1811 "+ (DÖD)"

Follow
Johan Ericsson Bröms (1744 - 1827)

Follow
Henrik Friberg (c.1701 - 1764)

Soldat i Nylands regemente, Ingå kompani, rot nr 10 Friggesby (bodde på Immunders då han var soldat). Det exakta datumet för när han blev soldat är okän...

Follow
Samuel Trast (1780 - c.1810)

Soldat i Ingå kompani, nummer 41 (Masaby?). Antogs 15. februari 1804. Var då ogift. Har vid generalmönstringen 1804 tjänat i 3 år och 8 månader. Födelse...

Follow
Nils Johansson Johansson (b. - 1703)

Nämns 1703 som soldat "Nils" i Norrby Skomars i SAY:

Follow
Matts Skogberg (deceased)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Henkikomppanian Skomarbölen ruodun nro 34 sotilaana 3.10.1735 - 11.8.1757 Katselmus 1747 Pääkatselmus 1767

Follow
Michel Jöransson Flinta (1733 - 1806)

Turun läänin jalkaväkirykmentin Perniön komppanian Kynämäen ruodun nro 8 sotilaana 30.1.1751 - 25.6.1782 ....

Follow
Johan Hansson Skruf (1763 - 1825)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Björknäsin ruodun nro 94 sotilaana n. 1789 - 4.11.1808 Pääkatselmus 1790 Pääkatselmus 1795 Pääkatselm...

Follow
Axel Gabriel Leijonhufvud (1715 - 1781)

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 9), född 1715-12-30 i Halmstad. Volontär vid Västmanlands infanteriregemente 1731-09-08. Förare vid Upplands regemente 1733-12-06. ...

Follow
Peter Petersson Poitz (b. - c.1639)

Norsby i Vekkelaks socken. Kom i tjänst omkr. 1609. Var ryttare under Per Olssons fana 1618. Fänrik under kapten Rasmus Hara 1623. Löjtnant vid östra Nylands infanterirege...

Follow
Hans Hansson Prålberg (1715 - 1781)

Ingå 1775-1780: Vistades på släktens hemgård kronohemmanet Kryckels i Nääs, och övertog husbondeskapet där före 1745. Avstod fr&#x...

Follow
Johan Hansson Fagerholm (1745 - 1803)

??? ??? g: d:

Follow
Johan Segerström (c.1733 - 1795)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Henkikomppanian Gierbyn ruodun nro 87 sotilaana 29.1.1765 - 22.2.1773 Pääkatselmus 1767 Pääkatselmus 1778 Pernajan seurakunnan ...

Follow
Henrik Mattsson Rosenberg (c.1744 - 1788)

Soldat 73 - Björsby Pojo g: Nylands Infanteriregemente, SECOND MAJORENS COMPAGNIE, soldat 73 Björsby Pojo

Follow
Henrik Hammar (1710 - 1802)

Soldat/sotilas - kirjassa "Jorvas - Kirkkonummen sydämessä (Backman, Brenner, Nyman) kerrotaan seuraavaa s. 52: "Pommerin sodan ajalta vuodelta 1758 on merkintä, että sotila...

Follow
Christian Thomasson Rask (c.1744 - 1803)

Förekommer både med förnamnet Christian och Christer Kommunionböckerna ger honom födelseåret 1744, men soldtrullarna uppger att han 1767 var 21 år gam...

Follow
Jonas Eriksson Malmberg (1725 - d.)

Follow
Henrik Johan Schultz (1766 - 1831)

Soldat i Nylands infanteriregemente, Ingo kompani, nr 19 Munkkulla Förekommer också med namnet Skults, Schults, Scultz Nylänning enligt soldatrullorna och enligt kommunionb�...

Follow
Erik Bengtström (c.1736 - d.)

Pääkatselmus 1767

Follow
Erik Dragman (deceased)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Dragsvikin ruodun nro 63 sotilas 16.4.1767 - 4.2.1789 Pääkatselmus 1767 Pääkatselmus 1778 Pääkatselmus 1782 P...

Follow
Henrik Henriksson Ström (1710 - d.)

Pääkatselmus 1743 Katselmus 1747 Pääkatselmus 1767

Follow
Henrik Eriksson Boström (1752 - 1809)

Född: / Död 1809 (enligt kommunionboken ) Soldatkarriär Soldat i Nylands infanteriregemente, Ingo kompani, nummer 2 Bobäck. Antagen till soldat i mars 1772, efte...

Follow
Antoni Jurgen Reich, a. Altenwoga (b. - 1644)

Kapten över Viborgs stads knektar, lamskjuten vid Pleskov 1615. Fick 7.12.1615 300 daler årligt underhåll av stora tullen i Viborg med konfirmation 25.4. 1620. Överste v...

Follow
Henrik Hjort (1763 - 1841)

Eventuellt född i Esbo... eller så inte. Födelseorten anges endast i Esbo kommunionböcker, dit Henrik flyttar 1810. En del av hans barn, som föddes i Kyrkslätt...

Follow
Johan Jonasson Engström (1745 - 1821)

Född: / Om kommunionböckerna har rätt, så skulle Johans mor Maria Johansdotter ha varit 55 år då han föddes - det är sannolikt att moderns f&#x...

Follow
Jonas Bergsten (c.1684 - 1768)

Födelsedatumet är ungefärligt; i kommunionbäckerna uppger Jonas vara född 1684, vid sin död 1689, generalmönstringsrullorna uppger att han var 47 ...

Follow
Gustav Johansson Berg (1721 - d.)

Soldatkarriär: Soldat i Ingå kompani, 526/13 Skinnarby/Skinnars. På samma plats före honom Jonas Bergsten , efter honom Jonas Engström . Antogs som vargeringska...

Follow
Johan Thomasson Hjelm (1754 - 1788)

-- Uudenmaan läänin jv-rykmentti, pääkatselmusluettelo 1782, "premier majorens compagnie", 467, 82, Lahnux, reserven Johan Hjelm, nyl., 28, 4, 5'8", gift, approberes -- Es...

Follow
Erik Skants (1759 - 1824)

*Född: [ ] 1786-1794 p. 66 Karis, Kansbacka, Lillgård: [ ] Antagen som vargeringskarl vid Kungliga Nylands regemente för rotarna nr. 25 Lågbacka och 26 Kansbacka 6....

Follow
Johan Knäck (1750 - 1844)

Adskedade soldaten af fd. Nylands infanteri kRegemente och Andra Majorent Compageni nr 58, njuteande uti Fiedje Classen af Kejs. Finska Krigsmanshus Fonden underhåll sex 2/3 Rb Sn. Bar grå...

Follow
Henrik Lilja (c.1771 - d.)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Henkikomppanian Drombomin ruotujen 49 ja 50 varamiehenä n. 1790 - Varamiesluettolo 1800 Liljendalin seurakunnan arkisto > Rippikirjat 1794-1805

Follow
Gabriel Stålt (1755 - 1831)

f: Soldat Gabriel Stolt ( Stålt ) ( z bortfallit 1780 ) f. 10.01 1755 i Sjundeå, död 31.03.1831här i Sjundby, Granbacka torp. Vigd med Maria Christina ( ant. ibland...

Follow
Hendrich Mårtensson Ståltz ( Stoltz ) (deceased)

SSHY- Sjundeå , vigda 1722-1770. "16.8. 1757 Wigdes Soldaten Hendrich Mårtensson Ståltz med Pigan från Lempans Maria Andersdotter. Sponsor Dragon Johan Ståltz i Myr...

Follow
Carl Gustaf Brunberg (1751 - 1817)

Sergeant i Nylands infanteriregemente.

Follow
Carl Friedrich Brunberg (1723 - 1773)

Furir, rustmästare i Nylands infanteriregemente, Borgå kompani.

Follow
Eschel Hatainen (1702 - 1770)

Follow
Emanuel Strand (1757 - 1835)

f: g: Nylands Infanteriregemente, Ingå kompani, soldat nummer 612:99 (Kämpbacka) Soldatrulla Born Christened Village Farm Father Mother Child

Follow
Erik Johan Fri (1780 - 1829)

Soldat/sotilas: -- Uudenmaan läänin jv-rykmentti pääkatselmusluettelo 1804-06, 1. majurin komppania, ruotu 51 Vihti Suksela f: Lastenkirja: g:

Follow
Jakob Rotman (c.1712 - d.)

Till 1750 på Rudom Skeggas Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti > Pääkatselmusluettelo, 1735-1735 > 71: 13-15 Uudenmaan läänin jalkaväk...

Follow
Johan Blom (1772 - d.)

f: -- Uudenmaan läänin jv-rykmentti pääkatselmusluettelo 1804-06: 605 92 Ålkila Johan Blom, nylänning, 32, 14 1/4, pituus 5'8", gift, presens approberes

Follow
Henrik Blomberg (1741 - d.)

-- Uudenmaan läänin jv-rykmentti pääkatselmusluettelo 1778, 605 92 Ålkila Hinric Blomberg Nyl. 36. 12. gift, approberes

Follow
Anders Bergman (c.1719 - 1786)

Bakgrund Det är oklart varifrån Anders Bergman kom och vem hans föräldrar var. Hans patronym nämns aldrig i kyrkböckerna, utan han går endast under si...

Follow
Johan Lantz (1766 - 1831)

Sotilas Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentissä: Pääkatselmusluettelo 1795: Inkoon komppania, "517 4 Masaby Johan Lants, uusmaalainen, ikä 28 v, palve...

Follow
Frantz Knorringh, III MP (c.1600 - c.1680)

Franz Knorringh han skrev sig så för att inte förväxlas med sin brorson och namne Frants von Knorring. Franz är stamfar för den finländska grenen "v...

Follow
Johan Hammar (1746 - 1826)

f: -- Date of birth also 22.11. in later documents -- Hilabäck -- Hilabäck -- Hilabäck

Follow
Henrik Sundström (c.1750 - 1818)

Ei ole Östersolbergissä v. 1754 syntynyt Henrik Larsson Onko ??? muuttaa 1778 Helsingin pitäjään eikä näy enää Kirkkonummella sen j�...

Follow
Pål Tohlman Bussman/ Budman (c.1696 - c.1757)

Han kom till Finland ca. 1721 och insattes som soldat i Nylands infanteriregemente, Karis kompani, under namnet Pål Tohlman. Enligt vissa uppgifter skulle släkten härstamma fr�...

Follow
Erik Eriksson Engström (1754 - 1786)

Född: Soldat vid Nylands infanteri, rotenummer 13. Blev soldat 1773 ( se generalmönstringsrullen 1778 ) Ur generalmönstringsrullen 1782 framkommer det att Erik är 29 &#x...

Follow
Jacob Ekegren (1743 - 1804)

Soldat vid Nylands infanteriregemente, vice korporal, Ingå kompani. Rotenummer 1 (Bobäck) Antogs som soldat den 14 januati 1768 ( rekryteringsrullen ). Var enligt generalmönstrin...

Follow
Carl Jacob Ekegren (1777 - 1835)

Född: Soldat vid Ingå kompani, rotenummer 1 (Bobäck) Ur generalmönstringsrullan för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani 1804 : "I stället (f&#x...

Follow
Gustav Erik Hacklin (1787 - 1844)

Inflyttade 1821 med familjen från Helsingfors till Degerby, Föglö sn, och flyttade 1824 därifrån till Rödhamns krog, som han arrenderade (han tituleras i kyr...

Follow
Carl Gustaf Levong (c.1773 - 1818)

Inflyttad till Borgå från Esbo 10.10.1799: Gift i Esbo: Vid vigseln Kapt. vid K. Nyl. Brig. Lin. Reg. Vid döden "Maj. v. Kejs. 2:draJäg. Reg."

Follow
Johan Hard (c.1761 - 1833)

Enligt kommunionboken 1786-1793 "finne" Pääkatselmus 1795 Pääkatselmus 1800 Pääkatselmus 1804

Follow
Hindric Thorgren (c.1719 - 1772)

Henkikomppanian Särkilahden ruodun nro 73 sotilas 15.5.1747 - 19.1.1763 Katselmus 1747

Follow
Lars Partainen (c.1690 - 1762)

Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti > Pääkatselmusluettelo, 1735-1735 > 70: 10-12 Lapinjärven seurakunnan arkisto > Pää- ja rippikirjat > Rippi...

Follow
Erik Johan Armfelt (1694 - 1766)

Volontär vid Karelska värfvade infant 1708; Sergeant derst. 1710; Fänrik vid Österbottens infanteri 1713; Löjtnant vid Nylands infanteri 1716; Regements- Qvarterm&#...

Follow
Erik Johansson Åberg (1770 - 1832)

Äktade, storbonden Hinric Michelssons dotter, Helena ifrån Danskarby-Stordanskar. Erik (patronym Johansson) ingick som soldat i Nylands Infanteriregemente, där han senare avancer...

Follow
Philipp von Sass (b. - 1687)

Source: -Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Livland, p. 718. -Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland Intill Stora Ofreden, p. 375-376. =>

Follow
Gustaf Bogislav von Platen (1753 - 1830)

Porträtt målat av Nils Schillmark, på Wanantaka i Janakkala.

Follow
Johan Bergenstråhle (1756 - 1840)

Follow
Anders de Bruce (1723 - 1787)

Tavastehus 1784-89

Follow
Elias (Elis) Furuhjelm (1764 - 1835)

Follow
Jakob Johan Anckarström (1729 - 1777)

.

Follow
Joakim van Glan, d.y. (1696 - 1778)

Erhöll 7.7.1722 fullmakt att vara regementspastor vid Nylands infanteriregemente.

Follow
Johan Jakobsson Lund (c.1620 - 1702)

Perniön Latokartanon vuokraaja, rykmentinkirjuri Johan Jakobsson Lund († 1702) Hänen puolisonsa Margareta Davidsdotter Gyllenbögel. Regementsskrivare vid Nylands regemente.

Follow
Henrik af Trolle (1730 - 1784)

Follow
Herman von Cappel (1595 - 1656)

Follow
Ernst Larsson Creutz (1584 - 1635)

Ernst Larsson Creutz se adl. ätten Creutz, en medlem av ätten (Tab.22), som upphöjdes i grevligt stånd, tog såsom sådan icke introduktion. I Finlamd kl...

Follow
Jakob Johan Berg (b. - 1638)

Follow
Georg Johan Knorring (1580 - 1649)

Georg Knorring (egenhänd., ursprunligen Juergen Knorr eller Knorre. son till Franz II Knorr. Han kallas i svenska handlingar vanligen Jöran men skev sig alltid Georg. Att han, s...

Follow
Jonas Cronstedt (1711 - 1778)

Follow
Jakob Fredrik Horn af Rantzien (1707 - 1769)

Follow
Fabian Wrede (1760 - 1824)

Follow
Carl Gustaf Armfelt, Jr (1724 - 1792)

Armfelt, Carl Gustaf (f. 14/7 1724, d. 5/1 1792 Malmö), militär, sonson till Carl Gustaf Armfelt d.ä. Armfelt, som på 1740- o. -50-talen tjänstgjort i franska arm&#...

Follow
Gotthard Wilhelm II Frhr. von Budberg (1644 - 1710)

Follow
Hans von Fersen, d.ä. (1625 - 1683)

. (direct link broken due to special characters in wikipedia-pagename/URL, go via the Estonian page above)

Follow
Fredrik Arvidsson Posse (1727 - 1794)

Krigarbanan valdes även av Fredrik Posse, vilken 1735 ingick såsom volontär vid Livgardet. Hans befordringar fortgick sedan i vanlig tur, tills han 1750 uppnådde majorsgrade...

Follow
Henrik Johan Aminoff (1680 - 1758)

Follow
Carl Gustaf Armfelt, friherre (1666 - 1736)

Armfelt, Carl Gustaf (f. 9/11 1666 Ingermanland, d. 24/10 1736 Pernå), militär. Armfelt erhöll en del av sin militära utbildning i Frankrike, där han vistades 168...

Follow
Henric Lönnroth (1748 - 1791)

Gift med Catharina Eriksdotter ännu (således inte med Brita Johansdotter) 1786 I Gebbelby redan 1773:

Follow
Lars Sommardahl (1715 - 1777)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Skåldön ruodussa nr 61 sotilaana 3.3.1742 - 20.3.1758 Pääkatselmus 1743

Follow
Herman Reinhold Taube (1672 - 1742)

Överste för Nylands infanteriregemente 1737-1741, dog barnlös enl.

Follow
Erik Fröberg (1682 - 1751)

Överste, dog barnlös.

Follow
Gustav Mauritz Armfelt (1757 - 1814)

Gustaf Mauritz Armfelt, född 31 mars 1757 i Jufva kaptensboställe i Tarvasjoki i S:t Mårtens, i sydvästra Finland, död 19 augusti 1814 i Tsarskoje Selo, S:t Pet...

Follow
Isaac Byman (1766 - 1845)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Karjaan / Toisen majurin komppanian Ersbyn ruodun nro 91 sotilaana Pääkatselmus 1795 Pääkatselmus 1800 Pääkatselmus...

Follow
Jacob Isacsson Granat (c.1719 - 1752)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Trollbölen ruodun nro 62 sotilaana 3.3.1742 - 18.12.1752 Pääkatselmus 1743 Katselmus 1747 Pääkatselmus 1767

Follow
Samuel Eklund (c.1685 - 1775)

Upplannin säätyläisrakuunarykmentti, eli ns. kreivi Fersenin rakuunarykmentti, lakkautettiin Rådmansössä 11.-17. lokakuuta 1721 pidetyssä katselmuksessa...

Follow
Hindric Pihlgrén (c.1714 - d.)

Henkikomppanian Pitkäpään ruodun nro 72 sotilaana 18.12.1758 - 22.2.1773 Pääkatselmus 1767 Pääkatselmus 1778

Follow
Henric Johansson Skog, Skog (1743 - 1798)

Vid vigseln ungkarl Henric Johansson från Pernå Andersby. Flyttade 1767 med familjen och modern Greta Henricsdotter från Andersby Mattas till Lappträsk Rudom Staffas, d�...

Follow