Projects » OVS- SA families » Profiles
Photo
Name
Pieter Hendrik de Villiers (1920 - 1989)

Boedel / Estate No. 559/89

Follow
Christiaan Mauritz Lombaard (1894 - 1964)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Lizette Svoboda Boedel / Estate No. 313/64

Follow
Elizabeth Susanna Petronella Jacobs (1866 - 1962)

Boedel / Estate No. 570/62

Follow
Anna Ida Van Der Grijp (1852 - 1935)

Follow
Elizabeth Elsje Kriek (Moolman) (c.1874 - 1915)

Boedel / Estate No. VAB MHG K1818 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Petrus Lafras Moolman (c.1886 - 1918)

Boedel / Estate No. VAB MHG M3651 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Gerhardus Petrus Pretorius (1888 - 1888)

Boedel / Estate No. VAB MHG P558 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Carel Christiaan Barend Vos (c.1834 - 1888)

Boedel / Estate No. VAB MHG V428 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Izak David van der Walt (c.1865 - 1916)

Boedel / Estate No. VAB MHG W2078 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Daniel Viljoen (1886 - 1934)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Gansie Coetzee

Follow
Johanna Gedina van der Walt (1890 - 1970)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Hester Sophia Pretorius (1867 - 1938)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Nicolaas Johannes Josef Jacobus Nienaber, d1e8 (1855 - 1923)

Boer aanvanklik dist. Burgersdorp , vestig later in Ladybrand en daarna in Bloemfontein . Boedel / Estate No. VAB MHG 16680 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0

Follow
Kommdt Francois Jacobus Joubert Pienaar, b2c3d4e3f4g9 (1856 - 1922)

Francois het hom op dieslagveld onderskei en word gedurende die Tweede Vryheidsoorlog aangestel as Veggeneraal.

Follow
Johanna Isabella Potgieter (1879 - 1957)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Belinda Nothnagel

Follow
Marthinus Christoffel Nienaber, d2e9 (1880 - 1949)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Belinda Nothnagel

Follow
Helena Jacoba Odendaal (1906 - 1984)

Follow
Petrus Sarel Johannes Nienaber, e9f2 (1905 - 1984)

Boedel / Estate No. 1482/84

Follow
Casper Hermanus Bester Rautenbach, e5f2 (1912 - 1973)

Follow
Georg Frederik Rautenbach, e7f1 (1918 - 2004)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Koos and Janet Lourens

Follow
Johan Andries Rautenbach, d7e5 (1883 - 1947)

Follow
Johanna Jochema Bester (1884 - 1962)

Follow
Elsje Catharina Rautenbach, d7e6 (1884 - 1966)

Sy het onderwys gegee te Frederiksdal, Petrus Steyn, Wepener, Lindley en weer Petrus Steyn. Bronne: Die Rautenbach-Familie deur G.F. (Org) Rautenbach The Genealogical Society of South Africa eGSSA ...

Follow
Christiaan Petrus du Toit (c.1856 - 1890)

Boedel / Estate No. VAB MHG T249 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Maria Elizabeth Dannhauser (1912 - 1996)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Verna Fourie, Johan Fourie, Rentia Brink and Annelie Els

Follow
Nicolaas Dannhauser Rautenbach, d7e8 (1888 - 1963)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Verna Fourie, Johan Fourie, Rentia Brink and Annelie Els Boedel / Estate No. 257/64

Follow
Catharina Clasina de Waal (1855 - 1874)

Follow
Georg Frederik Rautenbach, d7e7 (1886 - 1968)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Koos and Janet Lourens

Follow
Elizabeth Catharina van Eeden (1895 - 1944)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Koos and Janet Lourens

Follow
Georg Frederik Rautenbach (1851 - 1930)

Follow
Dirk Cornelis Wessels (c.1850 - 1895)

Boedel / Estate No. VAB MHG W594 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Ds Johannes Zacharias Moolman (c.1837 - 1903)

Boedel / Estate No. VAB MHG M2118 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Susara Petronella Marais (1869 - 1945)

Boedel / Estate No. VAB MHG 37918 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER SYSTEM 02 REFERENCE 37918

Follow
Stoffelina Isabella Moolman (c.1841 - 1912)

Boedel / Estate No. VAB MHG M3022 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Maria Jacoba Maritz, b1c10d1e3 (1836 - 1903)

Boedel / Estate No. VAB MHG M2087 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Matthys Johannes Wessels, SV1b2c2d1e6f3g3h2 (1858 - 1926)

Follow
Matthys Johannes Wessels, f3 MP (1809 - 1876)

f3 Matthys Johannes (Thys Paddatjie), * 12.06.1809, † Harrismith op 05.11.1876, Graf te Harrismith, Boer, Kommandant; x Caledon 01.08.1830 Magdalena Maria BLOM, * 04.09.1816, † Dist. Winb...

Follow
Jacob Andries Cornelis Weideman (1862 - 1951)

Boedel / Estate No. 1243/51

Follow
Matthys Johannes Wessels, g2h1 (1850 - 1903)

Boedel / Estate No. VAB MHG W1541 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Martha Jacoba Magrietha Alberta Wessels, g1h15 (c.1857 - 1896)

Boedel / Estate No. VAB MHG W617

Follow
Elizabeth Carolina Van der Merwe, g6h1 (c.1852 - 1888)

Tydens die huwelik no 992, Van der Merwe/Kruger, Bloemfontein NG Kerk 11 Mei 1874, is die bruidegom 'n 20-jarige jongman, 'n boer van "Boesmanskop" en die bruid 'n 22-jarige jongdame van dieselfde adre...

Follow
Gesina Johanna Wessels (1832 - 1865)

Boedel / Estate No. VAB MHG W65

Follow
Charles Gray (1888 - 1972)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Charlotta Elizabeth Gertenbach (1889 - 1947)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. VAB MHG 39928 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Petronella Johanna Britz (c.1867 - 1896)

Boedel / Estate No. VAB MHG B1349 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Dina Hendrina du Toit (c.1850 - 1873)

Boedel / Estate No. VAB MHG T70 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Gabriel Michiel du Toit, f4g1 (c.1843 - 1873)

Boedel / Estate No. VAB MHG T71 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Jacomina Jacoba du Toit, e6f4 (1841 - 1916)

Follow
Johannes Jacobus Erasmus (c.1833 - 1896)

Follow
Margaretha Jacomina du Toit, e6f3 (1837 - 1900)

Follow
Thomas Arnoldus du Toit, e6f2 (1832 - 1901)

Boedel / Estate No. VAB MHG T587 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0

Follow
Christiaan Petrus du Toit, d3e6 (1804 - 1873)

Boedel / Estate No. VAB MHG T72 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Susanna Sophia Coertze (1830 - 1901)

Follow
Maria Elizabeth Catharina Steyn, b1c3d4e2f2g1h1 (1841 - 1873)

Boedel / Estate No. VAB MHG S283 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
James John Gertenbach (1878 - 1927)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Johan Pottas Boedel / Estate No. VAB MHG 19740 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Jacobus Johannes Gertenbach (1907 - 1947)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. VAB MHG 40910 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Anna Margaretha Susanna Wessels (1884 - 1977)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Alta Roux

Follow
Marthinus Lourens Wessels (1896 - 1959)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Alta Roux Boedel / Estate No. 788/59

Follow
Andries Bernardus Martin Wessels, g1h1 (1858 - 1881)

Boedel / Estate No. VAB MHG W246 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Wynand Gabriel Wessels, g2h8 (1878 - 1953)

Hoof v. C.N.O.-skool, Ladybrand, in 1905 Hollandse onderwyser, Grey Kollege, Bloemfontein, 1912 inspekteur v. Onderwys in Vrystaat, skrywer, later beesboer “Rivierplaas”.

Follow
Sarah Johanna Wessels, g2h7 (1874 - 1965)

Orreliste v.Moederkerk, Kroonstad. The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Stoffel Willemse Boedel / Estate No. 294/65

Follow
Hamilton Meeding Wessels, g2h3 (1867 - 1900)

Boedel / Estate No. VAB MHG W855 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Barend Johannes Wessels, g2h6 (1872 - 1929)

Predikant te Caledon, St. Helena, Douglas en Oos-Londen. The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Stoffel Willemse

Follow
Andries Bernardus Wessels, f7g4 (1843 - 1916)

Boer dist. Edenville, besit “Weltevreden”, dist. Kroonstad, volksraadslid vir Midde-Valsch, aan hoogverraad skuldig bevind en ter dood veroordeel, maar vonnis is nooit voltrek nie Boede...

Follow
Catharina Johanna Strauss (1877 - 1944)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Pieter Daniel Jacobs (1871 - 1936)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. VAB MHG 28263 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Clothilda Lucille de Beer (1924 - 1991)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Stephanus Hermanus Jacobs (1920 - 1978)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Lewies Cornelius Taljaard (1916 - 1971)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Verna Fourie, Johan Fourie, Rentia Brink and Annelie El's

Follow
Anna Magrietha Taljaard (1906 - 1979)

Boedel / Estate No. 390/79

Follow
Pieter Christiaan Kriel (1915 - 1982)

Boedel / Estate No. 1966/82

Follow
Pieter Kandler Taljaard (1910 - 1978)

Boedel / Estate No. 653/78 The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Verna Fourie, Johan Fourie, Rentia Brink and Annelie Els

Follow
Lasya Sophia Petronella Venter, f4g13 (1876 - 1901)

BETHULIE CONCENTRATION CAMP Born in camp? No Place of death: Bethulie RC Age died: 25 years Died in camp? Yes Cause of death: measles Gender: female Race: white Marital status: married ...

Follow
Izak Stephanus Venter, f4g8 (c.1866 - 1947)

Follow
Gerbrecht Elizabeth Venter, f4g4 (1859 - 1885)

Follow
Erasmus Albertus Venter, e5f4 (1835 - 1913)

PRISONER OF WAR Number: 16384 Surname: VENTER Name: ERASMUS ALBERTUS Age: 66 Address: PATRIJSFONTEIN District: FAURESMITH Captured Where: PATRIJSFONTEIN Captured Wh...

Follow
Andries Bernardus du Toit, e8f1 (1818 - 1901)

Boedel / Estate No. VAB MHG T715 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Johanna Susanna Venter, e5f2 (1831 - 1912)

Boedel / Estate No. VAB MHG T1043 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Johannes Christiaan Venter (c.1887 - 1902)

Boedel / Estate No. VAB MHG V1381 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0

Follow
Beatrix Johanna Vos (c.1861 - 1884)

Boedel / Estate No. VAB MHG V365 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Charel Jacobus Pienaar (1887 - 1964)

Boedel / Estate No. 743/64

Follow
Nikolas Francois van Wyk (1882 - 1941)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard

Follow
Adriana Elizabeth van Zyl (1884 - 1976)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. 1547/76

Follow
Anna Hendrika van Zyl (1879 - 1959)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. 548/59

Follow
Andries Johannes Lubbe (1879 - 1936)

Boedel / Estate No. VAB MHG 27731 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER SYSTEM 02 REFERENCE 27731

Follow
Jacobus Johannes Gertenbach (1849 - 1924)

Boedel / Estate No. VAB MHG 16758 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 02

Follow
Johannes Stephanus Gertenbach (1876 - 1940)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. VAB MHG 32000 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Hermanus Johannes Kleynhans (c.1866 - 1923)

Boedel / Estate No. VAB MHG 16292 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 02

Follow
Jacobus Johannes Lafras Fourie (1890 - 1918)

Boedel / Enstate No. VAB MHG F1105 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Christiaan Daniel Jacobs (1861 - 1946)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Pieter Taljaard Boedel / Estate No. VAB MHG 39646 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Andries Bernardus Wessels, b2c2d4e5f7 (1816 - 1887)

Die datums en plekke van sy kinders se geboortes dui daarop dat hy, sy vrou en al sy kinders tussen 1850 en 1855 na Kroonstad verhuis het. Boedel / Estate No. VAB MHG W347 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE...

Follow
Jurie Hendrik Wynand Wessels, f8g1 (1841 - 1887)

Boedel / Estate No. VAB MHG W350 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Louis Johannes Albertus Wessels, e5f8 (1819 - 1887)

Boedel / Estate No. VAB MHG W357 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
David Johannes Christoffel Nel (c.1903 - 1953)

Boedel / Estate No. 418/53

Follow
Pieter Daniel Jacobs (1840 - 1912)

Boedel / Estate No. VAB MHG J1251 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Christiaan Daniel Jacobs, a1b5c1d10e7 MP (1801 - 1869)

Judi Marais-Meyer register - MARAIS/du PLESSIS Persoonlik navorsing. Judi Marais-Meyer June Buchanan-Barnes Johan Niemandt --------------------------------------------------------------------...

Follow
Isabella Stoffelina Boshoff (1844 - 1933)

EGGSA Grafsteen / Gravestone --------------------Boedel / Estate No. VAB MHG 25203 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER

Follow
Schalk Jacobus Wessels (c.1864 - 1937)

Boedel / Estate No. VAB MHG 42073 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER SYSTEM 02 REFERENCE 42073

Follow
Jacobus Johannes Gertenbach (c.1857 - 1897)

Boedel / Estate No. VAB MHG G420 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow
Jan Louis Swart (c.1854 - 1889)

Boedel / Estate No. VAB MHG S842 DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Follow