Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Obitelj Devčić / Family Devčić

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Autor u prilogu opisuje plemićku obitelj Devčić iz Podgore i s Visa te donosi nekoliko plemićkih grbova i izvornih povijesnih dokumenata vezanih za ovu obitelj. U povijesnim dokumentima ovo prezime dolazi u oblicima Devcic, Devchic i Devčić.

Prema usmenoj narodnoj predaji Devčići pripadaju hrvatskom praplemstvu podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, gdje su u vrijeme bosanskog kraljevstva bili veoma poznati, utjecajni i bogati.

Iz makarskih povijesnih spisa, u kojima je zabilježen prikaz prvih naraštaja ove obitelji saznajemo da je rodonačelnik Devčića bio Stjepan (Stipan), junak Kandijskog rata, a opjevao ga je i Andrija Kačić Miošić u svome djelu. Potvrda o plemstvu ove obitelji je obiteljski kameni grb na nadgrobnom spomeniku u groblju sveta Tekla u Podgori.

Mletačka vlast je 1763. godine promaknula Devčiće iz Podgore u plemiće (conte), a plemstvo je potvrđeno i kasnije. Bili su upisani u Mletačku zlatnu knjigu plemstva "Libro d'oro dei veri titolati" koja se danas nalazi u Archivio Stato di Venezia. Godine 1672. jedna loza obitelji Devčić iz Podgore odselila se na otok Vis, a dobili su od Mletačkog Magistrata nad feudima 7. rujna 1796. godine potvrdu plemstva i naslov conte. Jedan član ove obitelji krajem 17. st. s Visa se doselio u Senj. Osim ove plemićke grane postoje i Devčići građanskog podrijetla koji pripadaju bunjevačkom rodu, a doselili su se iz Dalmacije, s mletačkog teritorija, početkom 17. st. na područje Svetog Jurja, Karlobaga, Krasna i Like. Danas na ovom području žive u velikom broju pripadnici ove grane Devčića, a iz spomenutih krajeva naselili su i ostale dijelove Hrvatske. Devčići su najbrojniji u Krasnu i Zagrebu. Bunjevačkom rodu Devčića iz Krasna pripada i Riječko-senjski nadbiskup i metropolit dr. Ivan Devčić. Ključne riječi: plemićka obitelj, Devčić-Devchich, grbovi