Photo
Name
Johannes Eriksen Ollestad (1812 - d.)

Ordfører i Egersund 1862. Var også Politibetjent og kjøpmann

Follow
Adolf Birkeland Albrethsen (1902 - 1947)

Ordfører i Egersund 1938 Kjøpmann

Follow
Albert Melhus (1892 - 1960)

Ordfører i Egersund 1937

Follow
Gunnar Jakobsen Birkeland (1799 - 1871)

Ordfører i Egersund 1838, 1840, 1857 og 1859 Losoldermann, forlikskommisær, kommuneregnskapsfører i Eigersund

Follow
Lars Samuelsen (1828 - 1896)

Ordfører i Egersund 1870

Follow
Tollak Bowitz (1801 - 1878)

Ordfører i Egersund 1848

Follow
Rasmus Torjusen (1825 - d.)

Ordfører i Egersund 1854

Follow
Ole Andreas Bodom (1797 - 1867)

Kopist. Undertollbetjent i Risør 1825, senere Drammen(?), overtollbetjent i Egersund 15. aug. 1833. Avskjed 20. april 1867. (TOLLERE GJENNOM 300) Ordfører i Egersund 1847

Follow
Michael Adolph Julius Puntervold (1824 - 1871)

Ordfører i Egersund 1855-56 og 1858

Follow
Tønnes Hauge Puntervold (1826 - 1914)

Tønnes Puntervold, Tønnes Houge Puntervold, født 7. mars 1826, fødested Egersund (nå Eigersund), Rogaland, død 17. juli 1914, dødssted Egersund. Hande...

Follow
Fredrik Bøckman (1815 - 1872)

Ordfører i Egersund 1863

Follow
John Stiansen Vemmestad (1801 - 1875)

Ordfører i Egersund 1860. Lærer fra 1830 ved Egersund folkeskole, kirkesanger etter 1857. Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 66:

Follow
Wilhelm Bøe (1829 - 1906)

Follow
Ole Hamre (1804 - 1885)

Follow
Jonas Severin Petersen Rodvelt (1890 - 1979)

Vararepresentant nr 3 i Stortinget for Rogaland, 1954 - 1957, V. Flere år som ordfører i Eigersund Står i 1910-tellinga som "arbeider ved telefonen. Sannsynlig oppholdssted i denne...

Follow
Erling Bergundhaugen (1922 - 1991)

Erling Bergundhaugen var ordfører i Eigersund kommune i perioden 28.8.1971 - 31.12.1971. Han satt for Arbeiderpartiet.

Follow
John Munkejord (1909 - 1991)

John Munkejord var ordfører i Eigersund kommune i perioden 1.9.1967 - 31.12.1967. Han satt for Høyre.

Follow
Tønnes Ingvald Årstad (1853 - 1938)

Ingvald Årstad var ordfører i Egersund kommune i periodene 1888-1893 og 1898-1907. Stortingsmann 1901-1906

Follow
Ole Andreas Pedersen Slettebø (1843 - 1924)

Ole Andreas var ordfører i Egersund kommune i periodene 1896-1897 og 1902-1907

Follow
Tønnes Johnsen Årstad (1792 - d.)

Tønnes var ordfører i Egersund kommune i periodene 1844-45 og 1850-1853

Follow
Tor Friestad (1911 - 1971)

Tor Friestad var ordfører i Eigersund kommune i perioden 1.1.1968 - 28.8.1971. Han satt for Kristelig folkeparti.

Follow
Sem Varhaug (1921 - 2000)

Sem Varhaug var Eigersund kommunes første ordfører i perioden 1.1.1965 - 31.8.1967. Han satt for Senterpartiet.

Follow
Trygve Sigvartsen Eie (1893 - 1961)

Trygve var ordfører i Egersund i perioden 1926-1931

Follow
Trond Mortensen Årstad (1812 - 1888)

Trond var ordfører i Egersund i perioden 1854-1855

Follow
Lars Bernard Hansen Åse (1844 - 1926)

Lars Bernhard var ordfører i Egersund i perioden 1884-1887. Han var også bonde og lærer fra 1865 og i mange år. Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 67:

Follow
Tønnes Olsen Svanes (1849 - 1911)

Tønnes var ordfører i Egersund i perioden 1894-1895 og varaordfører 1882,83,88,89,90,91,92,93,98,99,1900,00

Follow
Ole Sivertsen Svanes (1816 - 1870)

Var umgangsskole lærer i sin ungdom. Senere Gårdbruker, fisker og los. Omkom da han og sønnen Sivert skulle berge en laksenot. Formanskaps medlem 1854-1855 Vara ordfører...

Follow
Torger Andersen Fotland (1785 - 1854)

Torger var den første ordføreren i Eigersund herad. Han holdt embete i perioden 1838-1839. Han var også medlem av desisjonsnemnda i fylkestinget.--------------------

Follow
Peder Torgersen Skadberg (1802 - 1880)

Peder var Eigersund herads andre ordfører i perioden 1840-1841. Medlem av sjukehusnemnden i Egersund. Han var gårdbruker, notbruker, sildesalter og skipsreder. Han hadde flere galea...

Follow
Jonas Sigmundsen Slettebø (1811 - 1892)

Jonas var ordfører i Egersund i perioden 1846-1849

Follow
Anders Torgersen Tengs (1811 - 1889)

Anders var ordfører i Egersund 1856-1859, 1862, 1863, 1866, 1867, 1870-1873, 1876-1879, 1882, 1883

Follow
Reinert Larsen Skjelbred (1827 - 1907)

Reinert var ordfører i Egersund i 1864 og 1865

Follow
Anders A. Andersen Lille Ege (1813 - 1879)

Anders var ordfører i Egersund i perioden 1874-1875. Varaordfører i 1876-1877 Lærer 1836-1837 Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 67:

Follow
Salve Petersen Koldal (1820 - 1914)

Salve var ordfører i Egersund i 1880 og 1881 Han var også omgangsskolelærer 1840-1853 Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 67:

Follow
Erik Stefanussen Heigrestad (1865 - 1920)

Erik var ordfører i Egersund i perioden 1911-1913 og varaordfører 1917-1919

Follow
Halvard Mjølsnes (1861 - 1942)

Halvard var ordfører i Egersund i perioden 1908 til 1. mars 1910. Var Lensmann i Eigersund og Ogna fra 1910 samt politimester i Egersund frem til 1931 da han nådde aldersgrensen for pol...

Follow
Anders Larsen Øglend (1862 - d.)

Anders var ordfører i Egersund i periodene 1914-1916 og 1920-1922 (varaordfører 1908-1910)

Follow
Hans Puntervold Ommundsen Slettebø (1880 - 1977)

Hans var ordfører i Egersund i periodene 1917/1919, 1923-1925, 1932-1937 og varaordfører 1914-1916

Follow
Bernt Theophilussen Bowitz (1795 - 1868)

Bernt var ordfører i Egersund i perioden 1842-1843 og varaordfører 1840-1841

Follow