Photo
Name
Osvald Johan Tollåli (1919 - 1986)

Har blant annet vært ordfører i Beiarn samt journalist. Var sammenhengende ordfører i Beiarn kommune fra 1972- april 1983. Gravminner : Osvald Johan Tollåli . Bosted: Fu...

Follow
Gustav Sophus Janke (1836 - 1905)

Ble prest i Beiarn i 1869 - 1877, ordfører i Beiarn 1871-1877 Døde trolig i Løten i 1905 der han var prest til i 1902

Follow
Karl Parelius Leithe (1906 - 1987)

Karl Leithe var butikksbestyrer på Storjord Samvirkelag fra 1934-1957. Var ordfører i Beiarn kommune fra 1958-1967.

Follow
Håkon Gunleiv Innset (1903 - d.)

Follow
Sverre Gloppen (1887 - 1974)

Var handelsmann på Moldjord i Beiarn, som sin far var før ham. Ordfører i Beiarn i perioden 1942-1944.

Follow
Julius Sverdrup Johansen Einan (1879 - 1972)

Follow
Anders Ingebrigtsen Størseth (1845 - 1919)

A. Størseth var født i Hevne (Hemne i Sør-Trøndelag) i 1845 og døde i Beiarn 1919 . han hadde allerede vært lærer i bygden fra 1867, da han ble kirkesan...

Follow
Ole Andreas Cyrenus Anderssen (1831 - 1913)

Dette er hentet fra der Elias Blix omtales: I 1853 begynte han (Elias Blix) på Seminaret i Tromsø, Her kom han inn i et nytt, interessant og fruktbringende miljø, hvor han gikk s...

Follow
Halvdan Osbakk (1874 - d.)

Follow
Lorentz Martinus Rasch Rehn (1843 - 1916)

Født/Døpt: Lorents Martin Johansen Rasch Kildeinformasjon: Nordland fylke, Beiarn, Klokkerbok nr. 846C02 (1841-1871), Fødte og døpte 1843, side 10. Permanent sidelenke: ...

Follow
prost Jørgen Blydt Mowinckel (1858 - 1942)

Prost i Beiarn 1887–1899

Follow
Christian Angell Pedersen Storjord (1848 - 1914)

Christian Angell Pedersen Storjord er den eneste fra Beiarn som har vært stortingsrepresentant. Fødehuset til Christian står enda(2015) i TVERVIK

Follow
Wilhelm Anton Fegth (1810 - 1877)

Follow
Håkon Magnus Willumsen (1912 - 1981)

Herredsskogsmester i Bodin og Gildeskål. Ordfører i Gildeskål 1975-1979. Kilder: Slektsrøtter i Gildeskål av Håkon Odding, s. 275, 277-278

Follow
Christoffer Zacharias Arntzen MP (1850 - 1927)

Folketelling 1900: Christoffer Arntzen var født i Kummeren i Gildeskål kommune i 1850. Kona Karoline Pedersdatter var født på Røsnes i samme kommune i 1860. De gift...

Follow
Jørgen Christian Albricht Angell Blix (1825 - 1873)

Jørgen overtok farens virksomhet, men var farens rake motsetning; Jens Blix var hastig til sinns og hurtig til å fatte beslutninger og til å gjennomføre dem, mens Jør...

Follow
Søren Pedersen Randulff (1689 - 1744)

Søren Randulff, Fogd i Salten - også kalt "Sølvfuten" - visste å sko seg økonomisk der mulighetene bød seg. Han skulle få et ettermæle som stille...

Follow
Peter Andreas Berg (1803 - 1864)

Cand theol 1831 Kappelan i Hamarøy 1831-32 Sokneprest i Øksnes 1837-1847 Sokneprest i Gildeskål 1847-1855 Første ordfører i Øksnes 1837 Ordfør...

Follow
Hakon Salveriuss Hansen (1846 - 1926)

Gårdbruker i Oldervika, ordfører(1889-1894), herredskasserer(1896-1907), forlikskommisær og takstmann i Gildeskål. Han hadde mange verv i tillegg til gårdsdrifta. Hel...

Follow
Sakarias Olivard Simonsen Laugsand (1852 - 1927)

Handelsmann på handelsstedet Framnes i Gildeskål til 1908 Handelsmann på Hustad i Gildeskål Ordfører i Gildeskål 1895 - 1910

Follow
Øyvind Heen (1897 - 1979)

Landhandler/ Kjøpmann på Inndyr, Gildeskål, Nordland. Forlovere til Gerda og Øivind var Kristofa Vik og Lars Kristensen.

Follow
Hans Hansen (1817 - 1892)

1839: Tok eksamen med beste karakter ved Trondarnes Lærerseminar. 1841-1845: Organist og lærer i Bodø. Han ble da kjent med presten Steen Berner i Gildeskål som overtalte ha...

Follow
Parelius Martinus Danielsen (1860 - 1927)

Folketelling 1900: Folketelling 1910: Ordfører i Gildeskål 1911 – 1913

Follow
Edvard Pedersen Pedersen (1808 - c.1872)

Lensmann i Gildeskål Handelsmann på Inndyr, Gildeskål Ordfører i Gildeskål 1852-1860 ( )

Follow
Hans Henrik Holch Daae (1817 - 1884)

Hans Henrik Holch Daae was vicar in Gildeskål. a 1 i 12 c - side 163 slektsboken (Hans i Gildeskål) Hans Daae ble student i 1836. Han tok teologisk embedseksamen i 1840 med laud. ...

Follow
Magnus Johan Sundsfjord (1906 - 1989)

Oppslag for fødsel, konfirmasjon og giftemål i kirkebøkene: Se under fanen "Kilder" Sundsfjord på kartet: Magnus Johan Sundsfjord ble født torsdag den 31. Mai 190...

Follow
Andreas Benjamin Pedersen Opsahl (1909 - 1998)

Ordfører i Gildeskål kommune.

Follow
Rolf August Fagermo (1919 - 1992)

Ordfører i Gildeskål 1970 – 1971

Follow
Astrup Jentoft Johansen (1893 - 1971)

Foreldrene kom opprinnelig fra Hopen i Bodin. Bosatt i Skjelvik som gårdbruker og fisker. Han har vært ordfører i Gildeskål og stortingsvalgt medlem i styret i Statens Fiska...

Follow
Reidar Myrhaug (1908 - 1968)

Ordfører i Gildeskål 1948 – 1958

Follow
Johan Cornelius Nilsen-Nygaard (1879 - 1931)

Fartøyreder og kjøpmann. Kjøpte handelsstedet Framnes av O. Laugsand i 1908 og opparbeidet det til det ledende handelssted i distriktet. Drev produksjon og eksport av klippfisk, st...

Follow
Daniel Johan Eilertsen (1889 - 1970)

Født på Asgotslett i 1889. Utdannet ved Nordlands Amtskole, Fauske og Tromsø lærerskole i 1912. Lærer ett år i Kvænangen før han i 1913 kom tilba...

Follow
Abel Johan Ellingsen (1831 - 1902)

Abel Johans faddere: Jens Ellingsen Blix, Inndyr, Ole Ellingsen, Fleinvær, Michael With Mentzoni, Inndyr, Madammene Gjertrud Katharina Ellingsen (Blix) Hasselberg og Karen Wolf Schjelderup Mentz...

Follow
Steen Eilert Berner (1809 - 1866)

Ansettelse som Prest i Gildeskål. Notat nede på siden: I heftet Glimt fra Gildeskåls historie fortelles det om Steen Eilert Berner som var prest i Gildeskål fra 1835 - 184...

Follow