Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Oslo (Norwegian Only)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

  • Eyvind Getz (1888 - 1956)
    [ Eyvind GetzFra lokalhistoriewiki.no Gå til: navigasjon, søk Eyvind Getz er gravlagt ved familiens gravsted på Vestre Aker kirkegård. Foto: Stig Rune Pedersen (2012) ...
  • August Thomle (1816 - 1889)
  • Rolf Stranger (1891 - 1990)
    Rolf Stranger var en av 1900-tallets mest betydelige kommunepolitikere i Norge, kjent og aktet fra landsende til landsende. Han hadde en arbeidsdag i fellesskapets tjeneste som få, om noen...

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Dette er en liste over ordfører i Oslo (tidligere Christiania).

Eksterne lenker