Photo
Name
Piyale Pasha Hrvat (c.1520 - 1578)

Pijale-paša Hrvat ili Pijali-paša Hrvat je bio admiral mornarice Osmanskog Carstva. Iz hrvatske je obitelji.[1] Možda bio podrijetlom s Pelješca. [2] Naslijedio je 1553. god...

Follow
Damad Ibrahim Pasha, Grand Vizier (b. - 1605)

Damad Ibrahim Pasha was a Bosnian Ottoman statesman who held the office of Grand Vizier three times (the first time from 4 April to 27 October 1596; the second time from 5 December 1596 to 3 November...

Follow
Mehmet-pasa Bajo Sokollu MP (1506 - 1579)

Follow
Omer-paša / Mihajlo Mića Lufti / Latas MP (1806 - 1871)

Nobelovac Ivo Andrić u svom romanu „Omerpaša Latas“ (izdatom posthumno 1977.) obrađuje Omerpašin lik i djelo. Radnja romana je smještena u vrijeme Latas...

Follow
Gazi Husrev-beg (1490 - 1541)

Gazi Husrev-beg (1480.-1541.), bošnjački beg u Osmanskom carstvu u prvoj polovini 16. vijeka. Bio je sposoban vojni strateg i smatra se najznačajnijim namjesnikom osmanske Bosne....

Follow
Salih-pasa Belbez (deceased)

Follow
Rustem-paša /Damat Rüstem Paşa Opuković (1505 - 1561)

Rustem-paša Opuković (otomanski tur. رستم پاشا, tur. Rüstem-paşa) (Skradin, o. 1500. - Carigrad, 1561.), osmanski...

Follow
Stjepan /Ahmed-paša Vukčić MP (c.1459 - 1517)

Ahmed Paša Hercegović ili pravim imenom Stjepan Hercegović je nekoliko puta bio veliki vezir Osmanskog Carstva. Često ga se naziva Mahmud Paša Hirvat( na turskom Hrva...

Follow
Mahmud-paša Anđelović (deceased)

Adni Mahmud-paša Anđelović(turski: Veli Mahmud Paşa; Novo Brdo, cca. 1420 – Carigrad, 18. VIII. 1474) je bio osmanlijski državnik, pjesnik i mecena. Ro...

Follow