Photo
Name
<private> Franulić (Zlatar) (1887 - d.)

Follow
<private> Vrsalović (Ostojić) (1895 - d.)

Follow
Jakov Vrsalović (1872 - 1924)

Follow
<private> Matulić (Ostojić) (1897 - d.)

Follow
<private> Jaksić (Ostojić) (1903 - 1988)

Follow
Petar Ostojić (c.1835 - d.)

Follow
Carlotta Zudenigo (1905 - c.1983)

Follow
<private> Montan (Montan Štambuk) (1896 - 1968)

Follow
<private> Zlatar (Zlatar Bošković) (1913 - 2001)

Follow
<private> Zlatar (Zlatar Bošković) (1908 - 1981)

Follow
Antun Ostojić (1859 - 1920)

Follow
Nikola Ostojić (1869 - 1945)

Ostojić, Nikola (Povlji na Braču, 1869. – 1945.). Pjesnik. Djela: Čuvstva i poleti (pjesme, 1900.), Nade i čeznuća (pjesme, 1904.).

Follow
Ivan Kažimir Ostojić (1863 - 1945)

Ostojić, Ivan Kažimir (Povlji na Braču, 1863. – Split, 1945.). Pjesnik i prevoditelj. Osnovnu školu pohađao na Braču, gimnaziju u Splitu, pravo zavr�...

Follow
Mato Ostojić (1862 - 1929)

Ostojić, Mato (Povlji na Braču, 10. srpnja 1862. – 10. travnja 1929.). Pjesnik i sakupljač narodnoga blaga. Školovao se u Splitu. Prevodio s talijanskog, španj...

Follow
don Ivan Ostojić (1893 - 1980)

Ostojić, Ivan , hrvatski crkveni povjesničar (Povlja na Braču, 6. XI. 1893 – Split, 22. IX. 1980). God. 1916. diplomirao teologiju u Zadru. Do 1928. bio je kapelan u Pu...

Follow
Vinka Štambuk (Litović) (1798 - d.)

Follow
Anka Vrsalović (Zlatar) (1879 - d.)

Follow
Blaz Vrsalović (c.1875 - d.)

Follow
Petar Vrsalović (c.1820 - d.)

Follow
<private> Zlatar (1920 - c.1945)

Follow
Ivan Štambuk (1845 - 1911)

Follow
Mateo Zlatar (c.1780 - d.)

Follow
<private> Ostojić (c.1890 - d.)

Follow
Antica Magdalena Zlatar (1855 - d.)

Follow
Ivanka Zane Zlatar (1848 - d.)

Follow
<private> Zlatar (1889 - 1969)

Follow
<private> Zlatar (1891 - 1969)

Follow
Ivan Zlatar (1853 - d.)

Follow
<private> Zlatar (1884 - 1933)

Follow
<private> Zlatar (1885 - 1886)

Follow
Mate Zlatar (1841 - 1848)

Follow
Petar Zlatar (1861 - d.)

Follow
Ivan Ostojić (1811 - d.)

Follow
Mario Duje Ostojić (1876 - d.)

Follow
Ljubislav Ostojić (1879 - 1917)

Follow
Matija Anđelina Ostojić (1873 - d.)

Follow
Ivan Filip Ostojić (1875 - d.)

Follow
Petar Ostojić (1877 - 1891)

Follow
Mate Ostojić (1846 - 1932)

Follow