Projects » Predikante van Suid Afrika en Buurstate/Ministers of South Africa and neigbour Countries. » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

John Daniel Kestell, b4c2 MP (1854 - 1941)

John Daniel KESTELL the well known son of Charles Kestell is burief at teh VROUEMONUMENT, Bloemfontein, Free State, South Africa. In his stepmothers will he is named as the person who inherited a dia...

4/17/2012 10/14/2015

Willem Postma (1874 - 1920)

Boedel / Estate No. VAB MHG P3145

4/10/2013 8/26/2015

Adriaan Lodewicus Badenhorst MP (1880 - 1913)

Boedel / Estate No. VAB MHG B3977

7/20/2015 7/20/2015

Wynand Andries du Toit, e6f10 MP (1857 - 1898)

"a2b8c10d3e6f10"

Ds. Wynand Andries du Toit was van 1885 tot sy dood in 'n treinongeluk op Laingsburg in 1898 waarin sy vrou en dogtertjie ook omgekom het, Dewetsdorp se eerste NG leraar. Boedel / Estate No. VAB MH...

7/15/2012 6/22/2015

Barend Johannes Wessels, g2h6 (1872 - 1929)

"b2c2d4e5f7g2h6"

Predikant te Caledon, St. Helena, Douglas en Oos-Londen. The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Stoffel Willemse

4/23/2015 4/23/2015

Eerste leraar NGK Wellington.

3/14/2011 3/30/2015

Stephanus Jacobus du Toit, e7f13 (1847 - 1911)

"a2b1c7d5e7f13"

Stephanus Jacobus DU TOIT eerste predikant van NG Kerk Noorder Paarl in 1878. Foto erkenning Afrikaanse Taalmuseum , Malherbe huis, Pastorielaan Paarl. Bronne: Huweliksregister -

12/23/2008 3/30/2015

Jacobus Daniel Odendaal (1838 - 1900)

Jacobus Daniel Odendaal was 'n Predikant en was ook die stigter van die Afrikaanse Babtiste Kerk. Boedel / Estate No. VAB MHG O593

5/9/2010 1/27/2015

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie Ds. Daniel Stephanus Botha (Goudini, distrik Worcester, 26 Augustus 1852 - 8 November 1927) was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, moderator van die ...

12/22/2011 1/18/2015

Pieter Kuijpers Albertyn (1872 - 1946)

"Dominee/Reverend"

Ds. Pieter Kuypers (oom P.K.) Albertyn (Kaapstad, 31 Oktober 1872 - Kleinmond, 26 April 1946) was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 'n skrywer, joernalis en die Kerk se eerste Algemene S...

9/19/2012 1/18/2015

Dirk Pieters Postma, SV/PROG MP (1818 - 1890)

"Durk"

Postma was die jongste kind van Pieter Pieters Postma en Lolkje Arjens Boekhout. Hoewel hy as "Durk" gedoop is, het hy dié Franse spelling reeds in Nederland laat vaar ten gunste van die Nederla...

5/16/2011 1/18/2015

Ds. August Daniël Lückhoff (Colesberg 6 Julie 1874 - Stellenbosch 5 Mei 1963) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Kerk se eerste Armesorgsekretaris. Lüc...

1/18/2015 1/18/2015

Ds. Anton Daniël (Danie) Lückhoff (Stellenbosch 3 Julie 1836 - Kaapstad 5 April 1916) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die vader van die Kerk se versorgingsoorde ...

8/27/2012 1/18/2015

Ds. Abraham Faure Louw jr. (c.1908 - 1988)

"Ds. Abraham Faure jr."

Ds. Abraham Faure Louw was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat sy hele bediening van 1938 tot 1978 in die destydse NG Sinode van Midde-Afrika deurgebring het. Hy was die seun van ds....

1/17/2015 1/17/2015

James Carlow Coyte (c.1855 - 1890)

10/17/2014 1/17/2015

8/24/2011 1/12/2015

Ds Johannes Jacobus Ackerman getroud Martha Jacoba Pienaar Aug 1887 2 Julie 1887 bevestig Cathcart West (Boetsap) Kinders: Dawie Ackerman, pa van Srpingbok rugby speler Dawid Schalk Pienaar Ack...

8/7/2011 1/12/2015

Willem Stephanus Conradie, 1929 - 1935 (leraar van NG gemeente Rondebosch van 1941 tot 1948)

9/11/2011 1/12/2015

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: GGSA North West

1/12/2015 1/12/2015

Johannes Michiel Donges, SV/PROG (1832 - 1917)

"Dönges"

6/14/2011 1/6/2015

Theophilus Christiaan Donges, b1 (1863 - 1949)

"Ds Donges"

Boedel / Estate No. VAB MHG 743/49

1/2/2012 1/6/2015

Louis Haarhoff (b. - 2003)

10/28/2014 10/28/2014

The Whites of Enkeldoorn 1880-1980 is a history of the families of European descent who settled in the area of Enkeldoorn (renamed Chivi) Rhodesia (Zimbabwe). Author - Sarel van der Walt. LIEBENBERG ...

10/26/2014 10/27/2014

Eduard Arends, SV/PROG MP (c.1715 - 1749)

"Dominee/Minister", "Predikant"

Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/7.52 Testator(s): Eduard Arents - 23 Julij 1749 Geboorte van ongebore seun by afsterwe van vad...

12/8/2011 9/5/2014

Jacobus Scholtz, b2c12 (1781 - 1827)

Bronne: Grafsteen - Tot aandenken aan JACOBUS SCHOLTZ Predikant der kerk alhier overleden den 13 November 1827 in den ouderdom van 45 Jaren & 3 Maanden Diep betreurd door zijn Weduwee Zoo...

3/4/2011 6/24/2014

Petrus Arkeleus van Aken, SV/PROG MP (b. - 1724)

"Dominee", "Reverend", "SV", "Prog"

Detailgegevens Gegevens van Petrus van Aken uit Utreckt Datum indiensttreding: 24-04-1714 Datum uit dienst: 19-12-1724 Functie bij indiensttreding: Predikant Reden uit dienst: Overleden Uitgevaren ...

6/6/2014 6/6/2014

Johannes Carolus Le Febre Moorrees, b2 (1807 - 1885)

"Dominee", "Reverend"

6/17/2009 5/15/2014

Ds. Pieter Francois Hugo (1852 - 1883)

10/7/2008 5/10/2014

Johannes de Ridder, SV/PROG 2 MP (1833 - 1896)

"Dominee", "Reverend", "SV", "Prog"

of Geref. Kerk, Rustenburg Grave stone inscription (see attached image under media) RIDDER Johannes, de 1833-1896 Uit erkentenis opgericht door de Geref. Gemeente ter gedachtenis van Ds. Joha...

5/6/2013 4/4/2014

Bekende Katkiseermeester tydens die Groot Trek.

7/22/2012 3/18/2014

Erasmus Smit, SV/PROG 3 (1778 - 1863)

"Sendeling"

Bron- Voortrekkerbegrafplaas Pietermaritzburg - Louis Eksteen pagina 35 - 36 Baken 20 van die Voortrekkerbegrafplaas in Pietermaritzburg bevat die grafte van 2 van die bekendste figure van die Groot ...

2/23/2009 12/22/2013

Herman Frederik Schoon, b5 MP (1851 - 1930)

"Dominee"

Ds. Hendrik Frederik Schoon was die baie bekende predikant van die ladysmith NG Kerk (1883-1917) wat Eramsus Smit se dagboek in 1896 geredigeer eb gepubliseer het

5/29/2013 12/6/2013

Willem Petrus Rousseau, Ds (c.1843 - c.1903)

Ds. Willem Petrus Rosseau *2/8/1843 † 8/7/1903 is in 1897 as predikant van die NG Kerk te Pietermaritzburg, bevestig, na die vertrek van ds. P T Retief. Hy is in Richmond in die kaap gebore. As ...

4/10/2013 12/6/2013

f1 Edmund Zacharias Johannes DE BEER (4022/xx), ∗ Queenstown 25.02.1841, ≈ Queenstown 18.04.1841, † Pietermaritzburg 25.05.1918 »α NAB 2658/1918. FK 2262. Sy eerste n...

12/4/2013 12/4/2013

Christophel P Pauw (1878 - 1950)

8/20/2010 10/28/2013

John Murray Hofmeyr (1871 - 1943)

10/28/2013 10/28/2013

Izak Jakob Viljoen (1896 - 1980)

7/22/2012 10/28/2013

Dr Andrew Hofmeyr (1928 - 1995)

Lees gerus: Die Hofmeyrs van Stofberggedenkskool - Enkele stories oor en gedagtes aan my kinderjare op Stofberg deur Stroebel Hofmeyr, Desember 2006. Almal dra 'n naam deur Stroebel Hofmeyr, 2007.

7/22/2012 10/28/2013

Harry Hofmeyr (1898 - 1977)

"Harry"

Lees gerus: Die Hofmeyrs van Stofberggedenkskool - Enkele stories oor en gedagtes aan my kinderjare op Stofberg deur Stroebel Hofmeyr, Desember 2006. Almal dra 'n naam deur Stroebel Hofmeyr, 2007.

6/25/2012 10/28/2013

6/25/2012 10/28/2013

Ds Jan Hendrik Hofmeyr (1835 - 1908)

Isabella Hofmeyr, eggenote van ds. Jan Hendrik Hofmeyr, 40 jaar lank predikant van die NG gemeente Somerset-Oos. Dié egpaar het ook vyf seuns gehad wat predikant geword het.

12/30/2008 10/28/2013

Pieter Willem Bingle (1883 - 1923)

Hy was 'n predikant van die Gereformeerde Kerk van 1910-1923 Begrawe in Vensterstad, Oos Kaap, Suid Afrika. eGGSA library Gravestones in South Africa Eastern Cape : Ooskaap Eastern Cape, VENTERSTAD, Ur...

4/30/2013 9/3/2013

Kriel register persoonsnommer 960 b5c5d12e10f3 Susanna Maria Kriel 04.06.1897 ≈ Fouriesburg 05.09.1897 ≈ Getuies »_ Johannes Hendrik Willemse, Susanna Maria Kriel. ≈...

8/10/2013 8/10/2013

Hermanus Theodorus Kriel, b5c5d3e9 (1844 - 1916)

"Dominee"

Predikant van Aliwal Noord gemeente. Sterf in sy woning in Worcester te Adderleystraat op 27/12/1916

3/29/2009 7/29/2013

Andrew Murray McGregor (1873 - 1943)

"Reverend"

Andrew Murray McGregor (1873 - 20 September 1943) was predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, waarvan 'n kwarteeu in Drieankerbaai, Kaapstad. Andrew Murray McGregor was die tweede seun van An...

8/27/2012 7/20/2013

Abraham Petrus Smit (1909 - 1979)

"Ds.", "Rev."

Books Rev Smit wrote. Kerklike gedenkboeke Barkly-Oos: Ligglans oor die berge, eeufeesgedenkboek Ned. Geref. Gemeente en Gemeenskap, Barkly-Oos, 1873-1973. Beaufort-Wes: Gedenkboek van die Nederd...

7/20/2013 7/20/2013

William M Robertson, SV/PROG (1805 - 1876)

"Reverend"

William immigrated to South Africa on the 'Arethusa' . They arrived at the Cape on 02 July 1822. ------------------------------------------------------------ ----------------------------------- ...

8/27/2008 7/20/2013

6/10/2013 7/20/2013

Ds George Murray, b12 (1845 - 1921)

George Murray in Wikipedia, die vrye ensiklopedie George Murray kort nadat hy afgestudeer het. George Murray op gevorderde leeftyd. Ds. George Murray (Graaff-Reinet, 7 Augustus 1845 - 18 Mei 1921) ...

12/30/2008 7/19/2013

Charles Daniel Murray (1870 - 1948)

"DS. Reverend"

minister – 4 children (descendents)

2/23/2011 7/19/2013

Ds Charles Murray, b5 (1833 - 1904)

minister. Charles succeeded his father as minister of Graaff Reinet with the latter’s retirement in 1866. Married in 1861 in Stellenbosch. They had 14 children. Ds. Charles Murray (Graaff-Re...

12/30/2008 7/19/2013

William Murray b3 (1829 - 1899)

Founder of the Institute for Deaf Mutes and the Blind - Worcester 1881. He had 16 children Ds. William Murray (Graaff-Reinet, 29 Oktober 1829 - Worcester, 16 Junie 1899) was die derde van ds. Andrew Mu...

12/30/2008 7/19/2013

Andrew Murray b2 MP (1828 - 1917)

Andrew Murray (9 May 1828 – 18 January 1917) was a South African writer, teacher, and Christian pastor. Murray considered missions to be "the chief end of the church." Early life and education...

12/29/2008 7/19/2013

Andrew Murray, SV/PROG MP (1794 - 1866)

"Ds Andrew Murray van Graaff-Reinet"

Rev. Andrew MURRAY was the first of several Scotsmen to leave the London Missionary Society for the Dutch Reformed Church at the Cape. He left London in early 1822 with Dr George THOM and 6 teachers. T...

12/29/2008 7/19/2013

John Murray b1 (1826 - 1882)

Prof. John Murray , theological Seminary of Stellenbosch John Murray studied in Aberdeen and Utrecht before returning to south Africa. He married Anna Ziervogel in 1850 ==========================...

12/30/2008 7/19/2013

Nicolaas Jacobus Hofmeyr, b2c1d10 MP (1827 - 1909)

"Dominee/Minister"

Professor Nicolaas Hofmeyr had a rich and full life. He was: minister of the NG Church Hoogleraar van die kweekskool op Stellenbosch. Skrywer van Christelike boeke Mede aansteler van die skoo...

8/11/2009 7/19/2013