Photo
Name
Willem Postma (1874 - 1920)

Boedel / Estate No. VAB MHG P3145

Follow
Adriaan Lodewicus Badenhorst MP (1880 - 1913)

Boedel / Estate No. VAB MHG B3977

Follow
Wynand Andries du Toit, e6f10 MP (1857 - 1898)

Ds. Wynand Andries du Toit was van 1885 tot sy dood in 'n treinongeluk op Laingsburg in 1898 waarin sy vrou en dogtertjie ook omgekom het, Dewetsdorp se eerste NG leraar. Boedel / Estate No. VAB MH...

Follow
Barend Johannes Wessels, g2h6 (1872 - 1929)

Predikant te Caledon, St. Helena, Douglas en Oos-Londen. The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Stoffel Willemse

Follow
Andries Francois du Toit, e10 (1811 - 1871)

Eerste leraar NGK Wellington.

Follow
Stephanus Jacobus du Toit, e7f13 (1847 - 1911)

Stephanus Jacobus DU TOIT eerste predikant van NG Kerk Noorder Paarl in 1878. Foto erkenning Afrikaanse Taalmuseum , Malherbe huis, Pastorielaan Paarl. Bronne: Huweliksregister -

Follow
Jacobus Daniel Odendaal (1838 - 1900)

Jacobus Daniel Odendaal was 'n Predikant en was ook die stigter van die Afrikaanse Babtiste Kerk. Boedel / Estate No. VAB MHG O593

Follow
Daniel Stephanus Botha, b1c2d9e9f1g11 (1852 - 1927)

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie Ds. Daniel Stephanus Botha (Goudini, distrik Worcester, 26 Augustus 1852 - 8 November 1927) was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, moderator van die ...

Follow
Pieter Kuijpers Albertyn (1872 - 1946)

Ds. Pieter Kuypers (oom P.K.) Albertyn (Kaapstad, 31 Oktober 1872 - Kleinmond, 26 April 1946) was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 'n skrywer, joernalis en die Kerk se eerste Algemene S...

Follow
Dirk Pieters Postma, SV/PROG MP (1818 - 1890)

Postma was die jongste kind van Pieter Pieters Postma en Lolkje Arjens Boekhout. Hoewel hy as "Durk" gedoop is, het hy dié Franse spelling reeds in Nederland laat vaar ten gunste van die Nederla...

Follow
Ds. August Daniël Lückhoff (1874 - 1963)

Ds. August Daniël Lückhoff (Colesberg 6 Julie 1874 - Stellenbosch 5 Mei 1963) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Kerk se eerste Armesorgsekretaris. Lüc...

Follow
Anton Daniel `Ds.' Luckhoff (1836 - 1916)

Ds. Anton Daniël (Danie) Lückhoff (Stellenbosch 3 Julie 1836 - Kaapstad 5 April 1916) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die vader van die Kerk se versorgingsoorde ...

Follow
Ds. Abraham Faure Louw jr. (c.1908 - 1988)

Ds. Abraham Faure Louw was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat sy hele bediening van 1938 tot 1978 in die destydse NG Sinode van Midde-Afrika deurgebring het. Hy was die seun van ds....

Follow
James Carlow Coyte (c.1855 - 1890)

Follow
Wouter Daniël (Ds) Gerryts, b11c10 (1899 - 1988)

Follow
Johannes Jacobus 'Ds' Ackermann, b8c5d1e4f3 (1860 - 1940)

Ds Johannes Jacobus Ackerman getroud Martha Jacoba Pienaar Aug 1887 2 Julie 1887 bevestig Cathcart West (Boetsap) Kinders: Dawie Ackerman, pa van Srpingbok rugby speler Dawid Schalk Pienaar Ack...

Follow
Willem Stefanus Ds. Conradie, c2d4e6f3g3h5 (1897 - 1974)

Willem Stephanus Conradie, 1929 - 1935 (leraar van NG gemeente Rondebosch van 1941 tot 1948)

Follow
Ds. Jurie Johannes Wessels (1878 - 1918)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: GGSA North West

Follow
Johannes Michiel Donges, SV/PROG (1832 - 1917)

Follow
Theophilus Christiaan Donges, b1 (1863 - 1949)

Boedel / Estate No. VAB MHG 743/49

Follow
Louis Haarhoff (b. - 2003)

Follow
Albertus Jacobus Liebenberg (1871 - 1933)

The Whites of Enkeldoorn 1880-1980 is a history of the families of European descent who settled in the area of Enkeldoorn (renamed Chivi) Rhodesia (Zimbabwe). Author - Sarel van der Walt. LIEBENBERG ...

Follow
Eduard Arends, SV/PROG MP (c.1715 - 1749)

Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/7.52 Testator(s): Eduard Arents - 23 Julij 1749 Geboorte van ongebore seun by afsterwe van vad...

Follow
Jacobus Scholtz, b2c12 (1781 - 1827)

Bronne: Grafsteen - Tot aandenken aan JACOBUS SCHOLTZ Predikant der kerk alhier overleden den 13 November 1827 in den ouderdom van 45 Jaren & 3 Maanden Diep betreurd door zijn Weduwee Zoo...

Follow
Petrus Arkeleus van Aken, SV/PROG MP (b. - 1724)

Detailgegevens Gegevens van Petrus van Aken uit Utreckt Datum indiensttreding: 24-04-1714 Datum uit dienst: 19-12-1724 Functie bij indiensttreding: Predikant Reden uit dienst: Overleden Uitgevaren ...

Follow
Johannes Carolus Le Febre Moorrees, b2 (1807 - 1885)

Follow
Ds. Pieter Francois Hugo (1852 - 1883)

Follow
Johannes de Ridder, SV/PROG 2 MP (1833 - 1896)

of Geref. Kerk, Rustenburg Grave stone inscription (see attached image under media) RIDDER Johannes, de 1833-1896 Uit erkentenis opgericht door de Geref. Gemeente ter gedachtenis van Ds. Joha...

Follow
Frederik Gerhardus Wolmarans (c.1788 - 1872)

Bekende Katkiseermeester tydens die Groot Trek.

Follow
Erasmus Smit, SV/PROG 3 (1778 - 1863)

Bron- Voortrekkerbegrafplaas Pietermaritzburg - Louis Eksteen pagina 35 - 36 Baken 20 van die Voortrekkerbegrafplaas in Pietermaritzburg bevat die grafte van 2 van die bekendste figure van die Groot ...

Follow
Herman Frederik Schoon, b5 MP (1851 - 1930)

Ds. Hendrik Frederik Schoon was die baie bekende predikant van die ladysmith NG Kerk (1883-1917) wat Eramsus Smit se dagboek in 1896 geredigeer eb gepubliseer het

Follow
Willem Petrus Rousseau, Ds (c.1843 - c.1903)

Ds. Willem Petrus Rosseau *2/8/1843 † 8/7/1903 is in 1897 as predikant van die NG Kerk te Pietermaritzburg, bevestig, na die vertrek van ds. P T Retief. Hy is in Richmond in die kaap gebore. As ...

Follow
Eduard Zacharias Johannes de Beer, b5c9d1e1f1 (1841 - 1918)

f1 Edmund Zacharias Johannes DE BEER (4022/xx), ∗ Queenstown 25.02.1841, ≈ Queenstown 18.04.1841, † Pietermaritzburg 25.05.1918 »α NAB 2658/1918. FK 2262. Sy eerste n...

Follow
Christoffel Petrus Pauw (1878 - 1950)

Follow
John Murray Hofmeyr (1871 - 1943)

Follow
Izak Jakob Viljoen (1896 - 1980)

Follow
Dr Andrew Hofmeyr (1928 - 1995)

Lees gerus: Die Hofmeyrs van Stofberggedenkskool - Enkele stories oor en gedagtes aan my kinderjare op Stofberg deur Stroebel Hofmeyr, Desember 2006. Almal dra 'n naam deur Stroebel Hofmeyr, 2007.

Follow
Harry Hofmeyr (1898 - 1977)

Lees gerus: Die Hofmeyrs van Stofberggedenkskool - Enkele stories oor en gedagtes aan my kinderjare op Stofberg deur Stroebel Hofmeyr, Desember 2006. Almal dra 'n naam deur Stroebel Hofmeyr, 2007.

Follow
Andrew Murray Hofmeyr, Ds (1866 - 1936)

Follow
Ds Jan Hendrik Hofmeyr (1835 - 1908)

Isabella Hofmeyr, eggenote van ds. Jan Hendrik Hofmeyr, 40 jaar lank predikant van die NG gemeente Somerset-Oos. Dié egpaar het ook vyf seuns gehad wat predikant geword het.

Follow
Pieter Willem Bingle (1883 - 1923)

Hy was 'n predikant van die Gereformeerde Kerk van 1910-1923 Begrawe in Vensterstad, Oos Kaap, Suid Afrika. eGGSA library Gravestones in South Africa Eastern Cape : Ooskaap Eastern Cape, VENTERSTAD, Ur...

Follow
Jacobus Albertus van Zyl Viljoen (1878 - d.)

Kriel register persoonsnommer 960 b5c5d12e10f3 Susanna Maria Kriel 04.06.1897 ≈ Fouriesburg 05.09.1897 ≈ Getuies »_ Johannes Hendrik Willemse, Susanna Maria Kriel. ≈...

Follow
Hermanus Theodorus Kriel, b5c5d3e9 (1844 - 1916)

Predikant van Aliwal Noord gemeente. Sterf in sy woning in Worcester te Adderleystraat op 27/12/1916

Follow
Andrew Murray McGregor (1873 - 1943)

Andrew Murray McGregor (1873 - 20 September 1943) was predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, waarvan 'n kwarteeu in Drieankerbaai, Kaapstad. Andrew Murray McGregor was die tweede seun van An...

Follow
Abraham Petrus Smit (1909 - 1979)

Books Rev Smit wrote. Kerklike gedenkboeke Barkly-Oos: Ligglans oor die berge, eeufeesgedenkboek Ned. Geref. Gemeente en Gemeenskap, Barkly-Oos, 1873-1973. Beaufort-Wes: Gedenkboek van die Nederd...

Follow
William Robertson, SV/PROG (1805 - 1876)

The first was the Robertson clan, established by the Rev Dr William Robertson, born on 13 July 1805 on his father’s farm Burn Riggs near Inverurie, near Aberdeen. He went to study at King’...

Follow
Adriaan Jacobus Louw Hofmeyr (1854 - 1937)

Follow
Ds George Murray, b12 (1845 - 1921)

George Murray in Wikipedia, die vrye ensiklopedie George Murray kort nadat hy afgestudeer het. George Murray op gevorderde leeftyd. Ds. George Murray (Graaff-Reinet, 7 Augustus 1845 - 18 Mei 1921) ...

Follow
Charles Daniel Murray (1870 - 1948)

minister – 4 children (descendents)

Follow
Ds Charles Murray, b5 (1833 - 1904)

minister. Charles succeeded his father as minister of Graaff Reinet with the latter’s retirement in 1866. Married in 1861 in Stellenbosch. They had 14 children. Ds. Charles Murray (Graaff-Re...

Follow
William Murray b3 (1829 - 1899)

Founder of the Institute for Deaf Mutes and the Blind - Worcester 1881. He had 16 children Ds. William Murray (Graaff-Reinet, 29 Oktober 1829 - Worcester, 16 Junie 1899) was die derde van ds. Andrew Mu...

Follow
Andrew Murray b2 MP (1828 - 1917)

Andrew Murray (9 May 1828 – 18 January 1917) was a South African writer, teacher, and Christian pastor. Murray considered missions to be "the chief end of the church." Early life and education...

Follow
Andrew Murray, SV/PROG MP (1794 - 1866)

Reference to Mill of Clatt Dutch Reformed Church missionary sent from Scotland to South Africa. He had 5 sons that reached adulthood - all born in Graaff-Reinet and all became ministers. Murray's...

Follow
John Murray b1 (1826 - 1882)

Prof. John Murray , theological Seminary of Stellenbosch John Murray studied in Aberdeen and Utrecht before returning to south Africa. He married Anna Ziervogel in 1850 ==========================...

Follow
Nicolaas Jacobus Hofmeyr, b2c1d10 MP (1827 - 1909)

Professor Nicolaas Hofmeyr had a rich and full life. He was: minister of the NG Church Hoogleraar van die kweekskool op Stellenbosch. Skrywer van Christelike boeke Mede aansteler van die skoo...

Follow