Photo
Name
Hendrik Cramer, ds. (1893 - d.)

Dominee Hendrik Cramer is remonstrants predikant te Gouda geweest. Hij deed daar zijn intrede 6-1-1929 en had er zijn afscheid 24-2-1935. Het jonge echtpaar was na hun huwelijk korte tijd in Rotterdam ...

Follow
Petrus Manden (deceased)

Follow
Ds. Gerard Jacobus Pontier MP (1888 - 1976)

Ds. Gerardus Jacobus Pontier werd op 25 januari 1888 te Breda geboren. Hij studeerde theologie te Kampen en was vanaf december 1911 Gereformeerd predikant te Waardhuizen, Heerlen (ook evangelisatie-pre...

Follow
Herman Bavinck (1854 - 1921)

: Opgegroeid in ALMKERK - provincie? 1870-1873 : Leerling Stedelijk Gymnasium te ZWOLLE - Overijssel 1873 : Student Theologische School - KAMPEN - Overijssel 1874 : Studie Theologie & Semitische ...

Follow
Abraham Ledeboer, ds (1780 - 1860)

dbnl.org... ; LEDEBOER (Abraham , rechtzinnig predikant, broeder van Bernardus L. (zie onder), geb. 10 Juni 1780, overl. te Apeldoorn 25 Febr. 1860. Men vindt hem in het leidsche album stud. in 1799 ...

Follow
Adriaan Tak van Poortvliet (1805 - d.)

Follow
Albert Goedkoop, ds. (1778 - 1852)

Studeerde Theologie te Utrecht, en werd in 1804 predikant te Baarland, in 1807 te Zonnemaire en van 1815-1845 te Gent, tot hij Emeritus werd. Hij overleed te Antwerpen.

Follow
Cornelis Hendrik Hagen (1878 - d.)

Follow
Jacobus Pieter van Melle (1861 - d.)

Follow
Jan Adriaan Pieter Ris Lambers (c.1826 - 1897)

Follow
Klaas Runia (1926 - 2006)

see [ ]

Follow
Herman Johannes Schilder (1916 - 1984)

zie Wikipedia (nl)

Follow
Klaas Schilder (1890 - 1952)

zie

Follow
Combertus Willem van der Pot (c.1814 - 1891)

Soms Combertus geheten, maar bij overlijden Lambertus (Gelders archief) predikant bij de Remonstrantse gemeente

Follow
Abraham Dirk Loman (1823 - 1897)

WieWasWie: luthers predikant : Loman bezocht de lagere school en daarna de Koninklijke Muziekschool en enige tijd de Nutsschool. In oktober 1840 werd hij als theologiae studiosus ingeschreven bij het...

Follow
Anton Gerard van Hamel (1842 - 1907)

Predikant

Follow
Jan van Giffen (c.1852 - d.)

Follow
Hermanus Gerhardus Hagen (c.1831 - 1901)

Hij ligt begraven op Groenesteeg te Leiden in Vak C kelder 239a, met: Herman Gerard Hagen, 63, 1927-08-15, Johanna Geziena Hagen, 76, 1915-01-26, Johannes Justus Hagen, 86, 1952-06-11, Christiaan Jan v...

Follow
Gerard Rudolph Erdbrink (1815 - d.)

Follow
Bernard ter Haar (1806 - 1880)

nl.wikipedia... ; Bernard ter Haar (Amsterdam, 13 juni 1806 - Velp, 19 november 1880) was een Nederlandse predikant, dichter en hoogleraar theologie , die bekendstaat als een van de 19e-eeuwse "dom...

Follow
Jacobus Gerard Dekking (c.1858 - d.)

Follow
Johannus Grambusch, Ds. (1711 - 1787)

in 1730 beroepen te Zegveld, en in 1733 tot adjunct-predikant en rector te Venlo. In 1743 was Johannes Dominee te Venlo. Johannes had een rijke neef waarvan hij erfde Hij kreeg tot zijn dood elke m...

Follow
Daniel Pieter Ross, Ds. (1767 - d.)

Alias Daniël Peter Ross. Daniël Pieter erft van zijn broer Ds. Theodorus, gewezen Predikant van Veghel 7701.22 Index notarieel protocol Veghel (7701.22) 91 Testament zelf geschrev...

Follow
Jacob Hendrik Ross, Ds. (1764 - d.)

Follow
Theodorus Ross, Ds. (1758 - 1823)

Theodorus gaf de opdracht om de St. Lambertus kerk in Veghel te bouwen Helaas heeft Theodorus de kerk zelf nooit gezien, drie jaar na zijn opdracht stierf Theodorus. Zie onderstaande akte van de bouw...

Follow
Johannes Theodorus Ross, Ds. (1755 - d.)

Follow
Jacob Hendrik Ross, Ds. (1728 - 1801)

Follow
Ds. Hendrikus (Hendrik) Ross (1696 - 1783)

Hendrik was Dominee te Veldhoven en Blaerthem / Hendrik was Minister at Veldhoven and Blaerthem.

Follow
Arnoldus (Arnold) Ross, Ds. (1726 - 1783)

Arnold was Dominee te Veldhoven Minister of the Dutch Reformed church in Veldhoven (1750-1783). Source: Taxandria, 35th volume (1928), page 312/313. He married Dina Alida Gijsberti (Hodenpijl), great...

Follow
Abraham Chanfleury, Prof. Ds. (c.1666 - 1714)

In 1702 was Abraham Predikant en Professor te Den Bosch, zoals vermeld op de doopakte van zijn zoon Abraham in 1702. bossche-encyclopedie.nl - (kinderen - zie onderaan v/d encyclopedie) ; Abraham w...

Follow
Festus Hommius, Ds. MP (1576 - 1642)

Festus vertaalde de Statenvertaling van de Bijbel Festus Hommius heeft meegewerkt aan het vertalen van de huidige Statenvertaling van de Bijbel. Bron: Het aller eerste exemplaar werd door Festus Homm...

Follow
Pieter Michielsz. de Bert, Ds. (b. - 1599)

Alias: de Bardt / Petrus Bertius Sr. Deze Predikant waar op internet best wel veel over te vinden is, bracht een nog veel beroemdere zoon voort, de Theoloog en Carthograaf Petrus Bertius jr. (blz. ...

Follow
Ds. Herman Gerard Van Breugel (1729 - 1814)

Herman Gerard studeerde in 1744-1745 aan de Illustre school te Den Bosch. [Recia] BREUGEL Herman Gerard van (Oss, 6 juni 1729-Dordrecht, 7 aug. 1814) Achterkleinzoon van de Bossche predikan...

Follow
Gerardus Van Bronckhorst, Ds. (1719 - 1792)

Alias: Ds. Gerard / Gerrit Van Bronkhorst / Bronchorst. Predikant te Den Dungen Predikant te Heeswijk en Dinther (1757-1792) Bron: In deze legger als bezitters van de grafkelder van Henrick V...

Follow
Ds. Jacobus Kuchlinus (1619 - 1697)

Zoeklink Archief Den Bosch: [beschrijvingsgroepen][]=174274581 Alias: Jacobus Cuchlinus. blz. 912 [dit stukje klopt niet, de info over een zoon Jacob (~1583) van Johannes Cuchlinus die in 1607 Pr...

Follow
Jacob Kuchlinus, Ds. (1583 - d.)

Jacob was 19 Mei 1599 ingeschreven te Leiden, van 1607-1610 was Jacob Predikant te Hazerswoude. Bron: blz. 910-911, op blz. 912 vinden we info over zijn zoon (1583) en kleinzoon, Jacobus Cuch...

Follow
Johannes Kuchlinus, Ds. MP (1546 - 1606)

dbnl.org... ; Alias: Joannes / Ioannes / Ioan Cuchlinus / Kochelein / Kuchlinus / Cochlinus / Cochelein, etc. Joannes was de eerste Regent van het Staten Collegie te Leiden Joannes was te Wette...

Follow
Johannes Marinus Valeton (1879 - c.1963)

1904 : Predikant in Bovensmilde 1906 : Behandeld door zenuwarts dr. Wiarid BECKMAN in Nijmegen 1908 : Predikant te ZUNDERT 1911 : Schoolopziener in HOOGEVEEN 1916-1921 : Burgemeester EIBERGEN -...

Follow
Daniel Matthijs Paré (1809 - 1886)

Follow
Ds. Jan Anton Theodoor Krol (1857 - 1924)

Follow
Hendrik Reinders van Calcar (1838 - d.)

Follow
Hendrik Thomas van Munster (1896 - 1973)

Follow
Anthony Winkler Prins MP (1817 - 1908)

nl.wikipedia... ; Anthony Winkler Prins (Voorst, 30 januari 1817 – Voorburg, 4 januari 1908), geboren als Anthonij Prins[1], was een Nederlandse encyclopedist, schrijver, dichter, dominee en...

Follow
Lambertus van Giffen (c.1807 - d.)

Follow
Johannes Wolterbeek (1730 - 1804)

Predikant achtereenvolgens te Diepenheim 1753, te Zutfen 1757, te Utrecht 1773

Follow
Henricus Philippus Wolterbeek (1698 - 1762)

Predikant achtereenvolgens te Arnhem (St. Catharinagasthuis ) 1723, te Voorburg 1727, te Delft 1729, te Deventer 1729

Follow
Adrianus Mooij (1841 - 1922)

Follow
Hindrik Jan Cornelis Bekenkamp (c.1819 - d.)

1847: Predikant

Follow
Christianus Losecaat, ds. (c.1593 - 1668)

Alias: Christianus Losecatius, Christiaen Losekaats. Christiaen was a Minister in Roosendaal in 1619-162 and chaplain in the army of Prince Frederick Henry of Orange-Nassau (veldprediker bij het lege...

Follow
Nicolaas Antonie van Charante (1811 - 1873)

predikant, schrijver en dichter

Follow
Hubertus Adrianus Moorrees, b4 (1811 - 1866)

b4 Hubertus Adrianus Moorees * 23.8.1811, predikant Kruisvallei, Tulbagh, x Maria Magdalena de Vaal

Follow
Pieter Vis (1893 - 1942)

Follow
Pieter Albert Vis (1865 - 1940)

Follow
Elias van der Souw (deceased)

Follow
Hessel Meinderts Wiersma (1817 - 1856)

Groenesteeg Vak F 327

Follow
Cornelis van Rossem (1754 - 1818)

Follow
Willem Cornelis van Campen (1785 - 1842)

Predikant Hervormde Gemeente te SPAARNDAM

Follow
Cornelis Petrus Tiele (1830 - 1902)

Theoloog en predikant Groenesteeg Vak D nr. 530 Cornelis Petrus Tiele, 70, 1902-01-14 met eerste en tweede vrouw, resp. Johanna Maria Henriëtta Backer, 54, 1885-08-20 en Antoinette Sophie Ruycha...

Follow
William van Beuningen (c.1811 - 1899)

Follow
Johannes Jacobus van Beuningen (1783 - 1813)

Follow
Jacob Boon (1800 - 1859)

Follow
Abraham Rutgers van der Loeff (1808 - 1885)

Zie Wikipedia... Predikant ook te Leiden, waar hij bijv. het huwelijk inzegende van Goeie Mie uit.

Follow
Joannes Leonardus Wolterbeek, ds. (1763 - 1853)

Follow
Willem Nicolaas Munting (1785 - 1849)

Groenesteeg Wijk F, 346, Willem Nicolaas Munting, 63, 1849-01-18, echtgenote Jacoba Margaretha de Jong, 69, 1853-03-30, dochter Alida Quirina Munting, 25, 1851-02-15, nichtje Rikje van der Weide, 33, 1...

Follow
Dirk Munting (c.1754 - 1836)

Follow
Matthijs Siegenbeek (1774 - 1854)

Follow
Hendrik Maandag (1792 - d.)

Follow
Isaac ter Bruggen (1720 - d.)

Follow
Thomas Anthony Fruin (1818 - 1878)

Groenesteeg Vak C nr. 229, Thomas Anthony Fruin, 59, 1878-05-31, Robert Jacobus Fruin, 75, 1899-02-01, en Johannes Gerhardus Acquoy, 67, 1896-12-18

Follow
Johannes Rutgers , Ds. (1758 - 1834)

Follow
Antonius Rutgers (1805 - 1884)

Bron Leids Pluche

Follow
Carl Frans Sebald Pape (deceased)

Follow
Ewaldus Kist (1762 - 1822)

Follow
David Snethlage, ds. (deceased)

Follow
Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson (1804 - 1884)

1846 : Publicatie van Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846. 8°: [2] 16 pp. Vak E zandgraf nr 149, Frederik Hendrik Gi...

Follow
Samuel Joannes de Hoest (c.1804 - d.)

Follow
Fredrik Leonard der Kinderen (1765 - 1840)

Children from his marriages: Marcus der Kinderen, Johannes Gerard der Kinderen, Elisabeth Cornelia der Kinderen, Marcus Frederik Leonard der Kinderen

Follow
Abel van Hesse, heer van Piershil (c.1617 - 1677)

genealogieonline... ;

Follow
Johannes Drost (c.1826 - 1910)

predikant begraven Groenesteeg Leiden in vak K zandgraf nummer 682, Johannes Drost, 73, 1911-01-03 met zijn vrouw Lydia Betz, 73, 1900-01-15 en dochters Hendrika Elisabeth Drost, 82, 1939-06-14 en Joha...

Follow
Conrad Busken Huët (1826 - 1886)

Wikipedia

Follow
Dammes Pierre Marie Huët (1827 - 1895)

Follow
Samuel Beijerman (1689 - 1777)

304 * Testament verleden voor notaris Cornelis Swanenburg te Gouda door Samuel Beyerman, predikant van de remonstrantse gemeente aldaar en zijn vrouw Johanna Verwer, waarbij zij elkaar tot universeel e...

Follow
Abraham Ledeboer (1735 - 1808)

Follow
Johannes Philippus Riedel (deceased)

Follow
Joachim Willem Suringar (1810 - 1892)

huwelijk: WieWasWie Dokter in de godgeleerdheid, had in Leiden theologie gestudeerd en werd predikant in Gulpen (1834), Loenen -Gelderland- (1838) en Maastricht vanaf 1845. In Gulpen zorgde hij erv...

Follow
Diedericus Heineken (c.1735 - d.)

bron

Follow
Abraham des Amorie van der Hoeven (1798 - 1855)

Follow
Jean Gisbert Toussaint (1795 - d.)

Groenesteeg Vak F nr. 200, waarin: Jean Gisbert Toussaint, 78, 1873-09-26 zus Christine Margarete Toussaint, 74, 1867-12-06 met echtgenoot Francois Christianus Onnekink, 76, 1874-09-05, ouders Jean Tou...

Follow
Karel Willem Vethake (1851 - 1941)

Follow
Adrianus Cornelis Mooij (1920 - 2013)

gereformeerde predikant (1971) te Warns (1947-1950), Gorinchem (1950-1960), Ridderkerk (1960-1967), Enschede (1967-1971) Gouda (1971-1980) Rijsoord (1980-1985). In een telefoongesprek met hem, medio ...

Follow
Johan Jacob le Fèvre de Montigny (deceased)

Follow
Matthias Jansz van Geuns (deceased)

Follow
Abraham de Vries (1773 - 1862)

Follow
Leonardus Offerhaus (1806 - 1885)

Hij ligt in vak B kelder 117 volgens site, maar vak B 117G volgens steen zelf

Follow
Herman Francois Waller, ds. (1831 - 1919)

1858-1864 : Predikant LOENEN 1864-1871 : Predikant STEENWIJK de Gliphoeve (groot 1,5 hectare) verkocht aan bewoner H.F. Waller ten bedrage van ƒ 9.150,-. Deze in zijn tijd zeer gewaardeerd...

Follow
W.J. van Elden (deceased)

Follow
Petrus Augustus de Génestet (1829 - 1861)

Follow
Jan Warnaar van Hille (deceased)

Follow
Frans Meijjes (c.1823 - 1883)

Follow
Johannes Brummelkamp (1837 - d.)

Follow