Projects » Predikanten in de familie » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Franco van der Kluyt (c.1665 - 1727)

2/4/2016 2/4/2016

1/21/2016 1/21/2016

Teunis Poortman (c.1826 - 1898)

Nederlands Hervormd predikant in Sijbekarspel, Leerdam 1853-1855) en Zwolle (1855-1891)

8/5/2015 12/25/2015

Jan van der Zande (1896 - 1951)

7/14/2014 12/19/2015

Elias Cornelis Jungius (1838 - 1904)

9/26/2015 9/26/2015

Hendrik Cramer, ds. (1893 - d.)

Dominee Hendrik Cramer is remonstrants predikant te Gouda geweest. Hij deed daar zijn intrede 6-1-1929 en had er zijn afscheid 24-2-1935. Het jonge echtpaar was na hun huwelijk korte tijd in Rotterdam ...

2/26/2014 8/13/2015

Petrus Manden (1791 - 1878)

zie ook:

8/9/2015 8/9/2015

Ds. Gerard Jacobus Pontier MP (1888 - 1976)

Ds. Gerardus Jacobus Pontier werd op 25 januari 1888 te Breda geboren. Hij studeerde theologie te Kampen en was vanaf december 1911 Gereformeerd predikant te Waardhuizen, Heerlen (ook evangelisatie-pre...

7/16/2015 7/29/2015

Herman Bavinck (1854 - 1921)

: Opgegroeid in ALMKERK - provincie? 1870-1873 : Leerling Stedelijk Gymnasium te ZWOLLE - Overijssel 1873 : Student Theologische School - KAMPEN - Overijssel 1874 : Studie Theologie & Semitische ...

5/9/2014 7/24/2015

dbnl.org... ; LEDEBOER (Abraham , rechtzinnig predikant, broeder van Bernardus L. (zie onder), geb. 10 Juni 1780, overl. te Apeldoorn 25 Febr. 1860. Men vindt hem in het leidsche album stud. in 1799 ...

7/27/2012 7/24/2015

Adriaan Tak van Poortvliet (1805 - d.)

"heer van Poortvliet"

9/19/2012 7/12/2015

Albert Goedkoop, ds. (1778 - 1852)

Studeerde Theologie te Utrecht, en werd in 1804 predikant te Baarland, in 1807 te Zonnemaire en van 1815-1845 te Gent, tot hij Emeritus werd. Hij overleed te Antwerpen.

7/5/2015 7/5/2015

1/19/2015 6/25/2015

6/15/2015 6/15/2015

4/28/2015 4/28/2015

Klaas Runia (1926 - 2006)

see [ ]

9/17/2008 4/7/2015

Herman Johannes Schilder (1916 - 1984)

zie Wikipedia (nl)

4/7/2015 4/7/2015

Klaas Schilder (1890 - 1952)

zie

4/7/2015 4/7/2015

Combertus Willem van der Pot (c.1814 - 1891)

"Lambertus"

Soms Combertus geheten, maar bij overlijden Lambertus (Gelders archief) predikant bij de Remonstrantse gemeente

2/15/2014 4/5/2015

Abraham Dirk Loman (1823 - 1897)

WieWasWie: luthers predikant : Loman bezocht de lagere school en daarna de Koninklijke Muziekschool en enige tijd de Nutsschool. In oktober 1840 werd hij als theologiae studiosus ingeschreven bij het...

1/11/2014 4/4/2015

Anton Gerard van Hamel (1842 - 1907)

Predikant

2/4/2012 3/21/2015

Jan van Giffen (c.1852 - d.)

7/8/2014 3/3/2015

Hermanus Gerhardus Hagen (c.1831 - 1901)

Hij ligt begraven op Groenesteeg te Leiden in Vak C kelder 239a, met: Herman Gerard Hagen, 63, 1927-08-15, Johanna Geziena Hagen, 76, 1915-01-26, Johannes Justus Hagen, 86, 1952-06-11, Christiaan Jan v...

1/19/2014 1/19/2015

1/19/2015 1/19/2015

Bernard ter Haar (1806 - 1880)

"Berend", "Bernard"

nl.wikipedia... ; Bernard ter Haar (Amsterdam, 13 juni 1806 - Velp, 19 november 1880) was een Nederlandse predikant, dichter en hoogleraar theologie , die bekendstaat als een van de 19e-eeuwse "dom...

10/23/2012 1/15/2015

Jacobus Gerard Dekking (c.1858 - d.)

12/23/2014 12/23/2014

Johannus Grambusch, Ds. (1711 - 1787)

in 1730 beroepen te Zegveld, en in 1733 tot adjunct-predikant en rector te Venlo. In 1743 was Johannes Dominee te Venlo. Johannes had een rijke neef waarvan hij erfde Hij kreeg tot zijn dood elke m...

12/14/2014 12/14/2014

Alias Daniël Peter Ross. Daniël Pieter erft van zijn broer Ds. Theodorus, gewezen Predikant van Veghel 7701.22 Index notarieel protocol Veghel (7701.22) 91 Testament zelf geschrev...

10/11/2011 12/4/2014

11/21/2014 12/4/2014

Theodorus Ross, Ds. (1758 - 1823)

Theodorus gaf de opdracht om de St. Lambertus kerk in Veghel te bouwen Helaas heeft Theodorus de kerk zelf nooit gezien, drie jaar na zijn opdracht stierf Theodorus. Zie onderstaande akte van de bouw...

11/21/2014 12/4/2014

11/21/2014 12/4/2014

Jacob Hendrik Ross, Ds. (1728 - 1801)

11/21/2014 12/4/2014

Hendrik was Dominee te Veldhoven en Blaerthem / Hendrik was Minister at Veldhoven and Blaerthem.

11/8/2008 12/4/2014

Arnoldus Ross (1726 - 1783)

"Arnold Ros"

Arnold was Dominee te Veldhoven Minister of the Dutch Reformed church in Veldhoven (1750-1783). Source: Taxandria, 35th volume (1928), page 312/313. He married Dina Alida Gijsberti (Hodenpijl), great...

11/8/2008 12/4/2014

In 1702 was Abraham Predikant en Professor te Den Bosch, zoals vermeld op de doopakte van zijn zoon Abraham in 1702. bossche-encyclopedie.nl - (kinderen - zie onderaan v/d encyclopedie) ; Abraham w...

8/19/2013 12/4/2014

Festus Hommius, Ds. MP (1576 - 1642)

Festus vertaalde de Statenvertaling van de Bijbel Festus Hommius heeft meegewerkt aan het vertalen van de huidige Statenvertaling van de Bijbel. Bron: Het aller eerste exemplaar werd door Festus Homm...

11/30/2014 12/4/2014

Alias: de Bardt / Petrus Bertius Sr. Deze Predikant waar op internet best wel veel over te vinden is, bracht een nog veel beroemdere zoon voort, de Theoloog en Carthograaf Petrus Bertius jr. (blz. ...

12/3/2014 12/4/2014

Herman Gerard van Breugel, Ds. (1729 - 1814)

"Herman Gerhard Van Breugel"

Herman was Predikant Herman was theologie student te Leiden op 16-09-1746, Predikant te Berchem en Nistelrode op 3-11-1754 en later op 20-08-1758 te Ameyde en Tienhoven en sedert 24-02-1760 in Dordre...

9/2/2012 12/4/2014

Alias: Ds. Gerard / Gerrit Van Bronkhorst / Bronchorst. Predikant te Den Dungen Predikant te Heeswijk en Dinther (1757-1792) Bron: In deze legger als bezitters van de grafkelder van Henrick V...

5/2/2011 12/4/2014

Ds. Jacobus Kuchlinus (1619 - 1697)

"Cuchlinus", "Kuchlinus", "Jac", "Jacobus"

Zoeklink Archief Den Bosch: [beschrijvingsgroepen][]=174274581 Alias: Jacobus Cuchlinus. blz. 912 [dit stukje klopt niet, de info over een zoon Jacob (~1583) van Johannes Cuchlinus die in 1607 Pr...

8/19/2013 12/4/2014

Jacob Kuchlinus, Ds. (1583 - d.)

Jacob was 19 Mei 1599 ingeschreven te Leiden, van 1607-1610 was Jacob Predikant te Hazerswoude. Bron: blz. 910-911, op blz. 912 vinden we info over zijn zoon (1583) en kleinzoon, Jacobus Cuch...

11/30/2014 12/4/2014

Johannes Kuchlinus, Ds. MP (1546 - 1606)

dbnl.org... ; Alias: Joannes / Ioannes / Ioan Cuchlinus / Kochelein / Kuchlinus / Cochlinus / Cochelein, etc. Joannes was de eerste Regent van het Staten Collegie te Leiden Joannes was te Wette...

11/27/2014 12/4/2014

Johannes Marinus Valeton (1879 - c.1963)

1904 : Predikant in Bovensmilde 1906 : Behandeld door zenuwarts dr. Wiarid BECKMAN in Nijmegen 1908 : Predikant te ZUNDERT 1911 : Schoolopziener in HOOGEVEEN 1916-1921 : Burgemeester EIBERGEN -...

4/15/2014 11/28/2014

Daniel Matthijs Paré (1809 - 1886)

11/22/2014 11/22/2014

4/1/2013 10/10/2014

9/25/2014 9/25/2014

9/24/2014 9/24/2014

Anthony Winkler Prins MP (1817 - 1908)

nl.wikipedia... ; Anthony Winkler Prins (Voorst, 30 januari 1817 – Voorburg, 4 januari 1908), geboren als Anthonij Prins[1], was een Nederlandse encyclopedist, schrijver, dichter, dominee en...

11/8/2012 7/8/2014

Lambertus van Giffen (c.1807 - d.)

7/8/2014 7/8/2014

Johannes Wolterbeek (1730 - 1804)

Predikant achtereenvolgens te Diepenheim 1753, te Zutfen 1757, te Utrecht 1773

7/6/2014 7/6/2014

Predikant achtereenvolgens te Arnhem (St. Catharinagasthuis ) 1723, te Voorburg 1727, te Delft 1729, te Deventer 1729

7/3/2012 7/6/2014

Adrianus Mooij (1841 - 1922)

7/9/2012 6/4/2014

1847: Predikant

6/2/2014 6/2/2014

Christianus Losecaat, ds. (c.1593 - 1668)

Alias: Christianus Losecatius, Christiaen Losekaats. Christiaen was a Minister in Roosendaal in 1619-162 and chaplain in the army of Prince Frederick Henry of Orange-Nassau (veldprediker bij het lege...

7/21/2011 5/23/2014

predikant, schrijver en dichter

2/1/2014 5/16/2014

b4 Hubertus Adrianus Moorees * 23.8.1811, predikant Kruisvallei, Tulbagh, x Maria Magdalena de Vaal

6/17/2009 5/14/2014

Pieter Vis (1893 - 1942)

4/16/2014 4/16/2014

Pieter Albert Vis (1865 - 1940)

4/16/2014 4/16/2014

Elias van der Souw (deceased)

4/7/2014 4/7/2014

Hessel Meinderts Wiersma (1817 - 1856)

Groenesteeg Vak F 327

11/26/2008 4/6/2014

Cornelis van Rossem (1754 - 1818)

3/6/2013 3/19/2014

Predikant Hervormde Gemeente te SPAARNDAM

7/28/2013 3/7/2014

Cornelis Petrus Tiele (1830 - 1902)

Theoloog en predikant Groenesteeg Vak D nr. 530 Cornelis Petrus Tiele, 70, 1902-01-14 met eerste en tweede vrouw, resp. Johanna Maria Henriëtta Backer, 54, 1885-08-20 en Antoinette Sophie Ruycha...

3/5/2014 3/5/2014

William van Beuningen (c.1811 - 1899)

2/3/2014 2/3/2014

2/3/2014 2/3/2014

Jacob Boon (1800 - 1859)

1/26/2014 1/26/2014

Zie Wikipedia... dbnl.org... Predikant ook te Leiden, waar hij bijv. het huwelijk inzegende van Goeie Mie uit.

7/29/2012 1/16/2014

Joannes Leonardus Wolterbeek, ds. (1763 - 1853)

"Lenart"

1/15/2012 1/9/2014

Willem Nicolaas Munting (1785 - 1849)

Groenesteeg Wijk F, 346, Willem Nicolaas Munting, 63, 1849-01-18, echtgenote Jacoba Margaretha de Jong, 69, 1853-03-30, dochter Alida Quirina Munting, 25, 1851-02-15, nichtje Rikje van der Weide, 33, 1...

10/28/2012 1/9/2014

Dirk Munting (c.1754 - 1836)

10/28/2012 1/9/2014

Matthijs Siegenbeek (1774 - 1854)

12/26/2013 1/6/2014

Hendrik Maandag (1792 - d.)

1/4/2014 1/4/2014

Isaac ter Bruggen (1720 - d.)

1/3/2014 1/3/2014

Thomas Anthony Fruin (1818 - 1878)

Groenesteeg Vak C nr. 229, Thomas Anthony Fruin, 59, 1878-05-31, Robert Jacobus Fruin, 75, 1899-02-01, en Johannes Gerhardus Acquoy, 67, 1896-12-18

12/22/2013 12/22/2013

Johannes Rutgers , Ds. (1758 - 1834)

7/29/2012 12/21/2013

Antonius Rutgers (1805 - 1884)

Bron Leids Pluche

7/29/2012 12/21/2013

12/20/2013 12/20/2013

Ewaldus Kist (1762 - 1822)

5/13/2013 12/20/2013

4/16/2010 12/18/2013

1846 : Publicatie van Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846. 8°: [2] 16 pp. Vak E zandgraf nr 149, Frederik Hendrik Gi...

12/15/2013 12/15/2013

Samuel Joannes de Hoest (c.1804 - d.)

12/14/2013 12/14/2013

Children from his marriages: Marcus der Kinderen, Johannes Gerard der Kinderen, Elisabeth Cornelia der Kinderen, Marcus Frederik Leonard der Kinderen

9/29/2011 12/7/2013

genealogieonline... ;

9/29/2012 12/6/2013

Johannes Drost (c.1826 - 1910)

predikant begraven Groenesteeg Leiden in vak K zandgraf nummer 682, Johannes Drost, 73, 1911-01-03 met zijn vrouw Lydia Betz, 73, 1900-01-15 en dochters Hendrika Elisabeth Drost, 82, 1939-06-14 en Joha...

12/6/2013 12/6/2013

Conrad Busken Huët (1826 - 1886)

Wikipedia

12/5/2013 12/5/2013

12/5/2013 12/5/2013

Samuel Beijerman (1689 - 1777)

304 * Testament verleden voor notaris Cornelis Swanenburg te Gouda door Samuel Beyerman, predikant van de remonstrantse gemeente aldaar en zijn vrouw Johanna Verwer, waarbij zij elkaar tot universeel e...

4/18/2013 12/2/2013

Abraham Ledeboer (1735 - 1808)

11/13/2013 11/13/2013

11/7/2013 11/7/2013

Joachim Willem Suringar (1810 - 1892)

> afbeelding huwelijk: WieWasWie Dokter in de godgeleerdheid, had in Leiden theologie gestudeerd en werd predikant in Gulpen (1834), Loenen -Gelderland- (1838) en Maastricht vanaf 1845. In Gulpen z...

12/10/2012 11/2/2013

Diedericus Heineken (c.1735 - d.)

bron

10/18/2011 10/31/2013

6/14/2008 10/31/2013

Groenesteeg Vak F nr. 200, waarin: Jean Gisbert Toussaint, 78, 1873-09-26 zus Christine Margarete Toussaint, 74, 1867-12-06 met echtgenoot Francois Christianus Onnekink, 76, 1874-09-05, ouders Jean Tou...

10/27/2013 10/27/2013

Karel Willem Vethake (1851 - 1941)

12/14/2012 10/26/2013

Adrianus Cornelis Mooij (1920 - 2013)

gereformeerde predikant (1971) te Warns (1947-1950), Gorinchem (1950-1960), Ridderkerk (1960-1967), Enschede (1967-1971) Gouda (1971-1980) Rijsoord (1980-1985). In een telefoongesprek met hem, medio ...

8/29/2011 10/26/2013

10/25/2013 10/25/2013

1/6/2013 10/24/2013

Abraham de Vries (1773 - 1862)

1/26/2012 10/24/2013

Leonardus Offerhaus (1806 - 1885)

Hij ligt in vak B kelder 117 volgens site, maar vak B 117G volgens steen zelf

7/10/2008 10/24/2013

1858-1864 : Predikant LOENEN 1864-1871 : Predikant STEENWIJK de Gliphoeve (groot 1,5 hectare) verkocht aan bewoner H.F. Waller ten bedrage van ƒ 9.150,-. Deze in zijn tijd zeer gewaardeerd...

8/23/2009 10/22/2013