Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Johan Christopher Haar (1705 - 1751)
  Sogneprest i Voss
 • Jens Jensen Thisted, Sogneprest i Hafslo (1595 - 1660)
  BERGEN NYKIRKE (fra 1647, tidligere anneks til Domkirken) Jens Jensen Thisted RKAP 1623-1626 Sogneprest i Hafslo .
 • Peder Nielsen Lem, Sognepræst i Fana (1617 - 1663)
  Han tilhøyrde ei slekt som frå 1600-talet og utover skaffa seg store jordeigedomar m.a. i ytre Sogn og i Frønningen i indre Sogn. Leikvin kom gjennom arv m.a. i eiga til Lem sin sv...
 • Peder Gerritsz Geelmuyden (c.1663 - 1723)
  Sogneprest i Vikør Peder Geelmuyden (ca. 1660–1723)
 • Petter Peiterssøn Dass (1647 - 1707)
  Petter Peitersen Dass Petter Dass (born ca. 1647, died September 18, 1707) was a priest in Alstahaug , Nordland, Norway, and the foremost Norwegian poet of his generation, writing baroque hymns and...

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke

Den norske kirke, også kalt statskirken (offisiell betegnelse til 1969), er den offentlige kirken i Norge. Ved reformasjonen i 1537 innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og den dag i dag er Den norske kirke fremdeles en statskirke, underlagt storting og regjering. Norges konge er dermed kirkens symbolske leder. Gjennom kirkelig statsråd og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har regjeringen ansvar for administrasjonen av kirken. Med en episkopal-synodal organisasjonsstruktur framstår Den norske kirke også som et trossamfunn.

Bispedømmene er - nevnt etter de fem første bispesetenes historiske rang, deretter etter alder:

* Nidaros bispedømme bispesete i Trondheim. Nidaros domprosti, i Trondheim sentrum, er fra oktober 2011 tilsynsområde for Bispemøtets preses. Bispedømmet dekker Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker. Biskoper: preses i Nidaros Helga Haugland Byfuglien (fra oktober 2011), biskop i Nidaros Tor Singsaas.

* Bjørgvin bispedømme bispesete i Bergen. Bispedømmet dekker Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Biskop: Halvor Nordhaug.

* Oslo bispedømme bispesete i Oslo. Bispedømmet dekker Oslo, Asker og Bærum kommuner. Biskopen i Oslo har også tilsyn med Døveprostiet og Feltprestkorpset. Biskop: Ole Christian Mælen Kvarme.

* Stavanger bispedømme bispesete i Stavanger. Bispedømmet dekker Rogaland fylke. Biskop: Erling Pettersen.

* Hamar bispedømme bispesete i Hamar. Bispedømmet dekker Oppland og Hedmark fylker. Biskop: Solveig Fiske.

* Nord-Hålogaland bispedømme bispesete i Tromsø. Bispedømmet dekker Troms og Finnmark fylker og Svalbard. Biskop: Per Oskar Kjølaas.

* Agder og Telemark bispedømme bispesete i Kristiansand. Bispedømmet dekker Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Biskop: Olav Skjevesland.

* Tunsberg bispedømme bispesete i Tønsberg. Bispedømmet dekker Buskerud og Vestfold fylker. Biskop: Laila Riksaasen Dahl.

* Sør-Hålogaland bispedømme bispesete i Bodø. Bispedømmet dekker Nordland fylke. Biskop: Tor Berger Jørgensen.

* Borg bispedømme bispesete i Fredrikstad. Bispedømmet dekker Østfold og Akershus fylker, med unntak av Asker og Bærum kommuner. Biskop: Helga Haugland Byfuglien (til oktober 2011).

* Møre bispedømme bispesete i Molde. Bispedømmet dekker Møre og Romsdal fylke. Biskop: Ingeborg Midttømme.