Projects » ROBBERTZE » Profiles
Photo
Name
Jan Hendrik Robbertse, b1c7 (1742 - c.1807)

Inventaris van alle soodanige goederen als in de jongst passeerde nagt ab intestato zijn naargelaten en mer dood ontruijmt door den burger Jan Robbertsz ten voordeele van desselfs twee kinderen in huwe...

Follow
Daniel Jacobus Robberts, b1c7d4 (1776 - d.)

Daniel Jacobus ROBBERTSE Graaf-Reinet 21.02.1776 ┼, later v.d. eerste Voortrekkers wat by Rustenburg gaan vestig het x22.1.1797 Anna Elizabeth de Beer *01.09.1776┼ (dv. Zachar...

Follow
Jurie Johannes Stephanus Robbertse, f6g8 (1921 - 1988)

Follow