Projects » Saha kabeliaed » Profiles
Photo
Name
Miina Jalakas (1896 - 1947)

Follow
Voldemar Jalakas (1899 - 1941)

Follow
Alfred Heinrich Taadler (1912 - 1995)

Follow
Leida Taadler (1920 - 2007)

Follow