Photo
Name
Johannes Pedersen Tofte (1692 - d.)

Skifte 06.04.1742: n. 1701 hos sin stefar i Egersund, 9 år gammel n. 1706 hos sin mormor på Årstad, 13 år gammel

Follow
Peder Andersen Sundt (1672 - 1714)

Tjener på Sestad i 1701, Foreldrene døde, stående soldat, født på Hadland, 32 år Bor på Egersundstranden i 1706, 31 år innrullert soldat 46 &#x...

Follow
Nils Andersen Birkeland (1675 - d.)

Tjener på Myklebust i 1701, født på Hadland 26 år gammel, foreldre døde Tjener Torger Helgesen Østebrød i 1706/07 og er da oppgitt til å v�...

Follow
Peter Hansen Bowitz (1682 - 1735)

Follow
Nils Hansen Bowitz (1686 - c.1707)

På vårtinget 1719 fremkommer Ole Rasmussen på enken etter Hans Bowitz, Elisabeths vegne samt på hennes barns vegne: Theophilus, Peter, Kristoffer, Hans, Maria, Karen. De &#x...

Follow
Nils Olsen Skadberg (1676 - 1731)

Nevnt 30 år i 1706 og født på Sestad, det må være feil, det er ingen Ole på Sestad i det tidsrommet. Han er mest sannsynlig sønn av Ole Omundsen Hellvik...

Follow
Sakarias Villumsen Stranden (1703 - 1754)

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 34 år i 1734 gift og bor i Egersund, kaller seg Stapnes 18.11.1738: Tingboka, ny innkommet som skatteyter i klassen husman...

Follow
Elling Jakobsen Hovland (1700 - 1761)

n. 1 år i 1701 på Helland n. 4 år i 1706 på Hadland n. militærrull 1718, 14 år, hos faren på Hadland 20.11.1724: Tingboka, tinglyses bygselseddel ...

Follow
Karsten Jensen Vestre Svanes (1693 - 1763)

n. 12 år i 1706 på Vestre Svanes n. 40 år i 1734 gift og bor på Sestad. Kaller seg Svanes n. 58 år i 1758 Husmann med kone Ingeborg 54 på Leidland Kall...

Follow
Isak Nilsen Stranden (1687 - 1744)

n. 14 år i 1701 hos moren Gunhild Tollaksdatter på stranden n. 19 år i 1706 (født Egersund) kalles "Håland" 05.12.1711: Tingboka, stevner tolleren i Stavanger Ber...

Follow
Elling Karlsen Årstad (1676 - 1735)

n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad n. med hustru og 3 barn...

Follow
Tollak Kristoffersen Walchenberg (1679 - 1735)

n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz" 27.11.1705: Tingboka: Tollak Kristoffersen stevnes for han skal ha skåret Tore Mikkelsen med en kniv og slått ham. Anders Olsen Ve...

Follow
Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)

19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n....

Follow
Mikkel Olsen Egersund (c.1647 - 1709)

n. 64 år i 1701 på Rødhelle n. 60 år i 1706 (født i Telemrk) med 2 sønner Tore 19 f. Telemark bor på stranden og Rolf 10 f. Rødhelle

Follow
Tore Mikkelsen Brandt (1683 - 1742)

n. 18 år i 1701 på Rødhellen n. 25 år i 1706 (født i Telemark) på stranden n. 14.12.1706: Tingboka og lensregnskapet da han må bøte for �...

Follow
Rolf Mikkelsen Egersund (1697 - 1735)

n. 3 år i 1701 n. 10 år i 1706 (født Rødhellen) 07.03.1725: Tingboka, stevnes Rolf Mikkelsens kone Edi for slagsmål med Judita Nilsdatter (blir begravd i Egersund...

Follow
Kristen Torgersen Skadberg (1682 - 1741)

n. 20 år i 1701 hos sin mor n. 28 år i 1706 (født Skadberg) med 1 sønn Torger 4 år f. Skadberg n. med hustru og 3 barn, hans mor og søster i 1711 n. ekst...

Follow
Torger Kristensen Sirevåg (1703 - 1741)

n. 4 år i 1706 (født Skadberg) n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Skadberg 14.03.1727: Tingboka, tinglyses skjøte datert 22.02.1727 på 0.5 h...

Follow
Tjerand Eriksen Ogna (1699 - d.)

Follow
Ole Eriksen Ogna (1704 - d.)

Follow
Erik Tjerandsen Ogna (c.1665 - c.1733)

Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. D...

Follow
Mathias Olsen Vatnemot (1678 - 1730)

n. 23 år i 1700 n. 23 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711

Follow
Ole Mathiassen Holmane (1701 - 1758)

n. 3 år i 1706 (født Vatnemot) n. 32 år i 1734

Follow
Viljen Larsen Årstad (1658 - 1716)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på hans b&...

Follow
Hans Sigbjørnsen Østebrød (1681 - d.)

n. 20 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Østebrød)

Follow
Sigbjørn Andersen Østebrød (1639 - 1706)

n. 16 år i 1664 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Helleland sogn) med 2 sønner Rasmus 28 og Hans 27 begge f. Østebrød 1695: Nevnes i tingbok...

Follow
Jødel Pedersen Østebrød (1692 - d.)

Hos sin morfar på Årstad i 1701

Follow
Peder Rasmussen Østebrød (1703 - 1768)

n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far n. 31 år i 1734 gift og bruker 8 spann i Østebrød n. 64 år i 1758 med kone Martha 70 og barn Peder 26 og Malene 25

Follow
Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n...

Follow
Atlak Torgersen Stranden (1699 - 1772)

n. 2 år i 1706 n. 30 år i 1734 n. 59 år i 1758, På stranden og kaller seg Sestad, med kone Ester 51 og barn Torger 8 n. 70 år i 1770 på Stranden, svakeli...

Follow
Tarald Torgersen Østebrød (1698 - d.)

Follow
Torger Helgesen Østebrød (1639 - 1712)

n. 16 år i 1664 som dreng på Sestad, feilaktig oppgit som "Torkild" i fogdens manntal, men "Torger" i prestens manntall n. militærrull 1669 med fullt navn, innrullert 1665 n. 6...

Follow
Aslak Taraldsen Seglem (1685 - d.)

Follow
Tollak Brynildsen Skadberg (1681 - d.)

Follow
Tarald Isaksen Seglem (1703 - 1744)

N. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 Skifte 5.8.1744: Enke Elen Hansdatter med verge Anders Hansen Lille Ege (hennes bror) Felles barn: Isak 9 år med formynder morbrodre Ha...

Follow
Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

n. 31 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald R...

Follow
Tarald Roaldsen Seglem (1625 - 1716)

n. 35 år i 1664 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra Reiar Sigbjørnsen (Håland, som var gift med søster av...

Follow
Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland...

Follow
Jakob Nilsen Egersund (1690 - d.)

Tingboka 27.11.1714 sier at han heter Jakob Nilsen Midbrød og at han ble gift med Gøe Nilsdatter 23.09.1714 og at de fikk ett barn 30.09.1714. Dømmes for leiermål. Kirkeboka...

Follow
Jødel Nilsen Midbrød (1676 - 1713)

Skifte 26.05.1713: Her står det at han bodde og var "karl" hos Tarald Roaldsen Seglem og at han ble borte under fiske på sjøen rundt kyndelsmessetider (Kyndelsmesse er 2. februar...

Follow
Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjø...

Follow
Markus Pedersen Stranden (1688 - 1757)

n. 13 år i 1701 hos sin stefar Villum Torgersen på Midbrød n. 19 år i 1706 (født Midbrød) hos sin stefar Villum Torgersen n. 47 år i 1734 gift

Follow
Rasmus Pedersen Midbrød (1683 - d.)

n. 18 år i 1701 hos sin stefar på Midbrød n. 23 år i 1706 (født Midbrød) hos sin stefar

Follow
Peder Villumsen Midbrød (1694 - 1739)

n. 7 år i 1701 n. 12 år i 1706 (født Midbrød) n. militærrull 1718, 23 år n. 40 år i 1734 gift Gift 1. gang 1718 Skifte på Egersundstr...

Follow
Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og ...

Follow
Elling Hansen Midbrød (1700 - d.)

n. militærrull 1718, 16 år, hos sin far

Follow
Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født My...

Follow
Torkild Aslaksen Løyning (1694 - d.)

Follow
Sivert Aslaksen Løyning (1691 - d.)

Follow
Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 ste...

Follow
Anbjørn Ånonsen Løyning (1694 - 1755)

n. 12 år i 1706 på Løyning n. 43 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning hvor han bor. Født i Hustoft i Bjerkreim Skifte 15.05.1755: Nevnt er kona ...

Follow
Karl Knutsen Løyning (1700 - d.)

Follow
Knut Karlsen Løyning (1675 - 1715)

n. 25 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 30 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Karl 1 f. Løyning og en stesønn Anbjørn Omundsen Hustoft, Bj...

Follow
Sivert Endresen Løyning (1697 - d.)

n. 3 år i 1701 n. 8 år i 1706 på Løyning n. 36 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning Skifte i levende live 22.2.1757 da svigersønnen Peder...

Follow
Torkild Endresen Sestad (1692 - 1762)

n. 10 år i 1701 n. 13 år i 1706 n. 43 år i 1734 gift bor på Sestad. Født Løyning og kaller seg det n. 71 år i 1758 med kone Karen 66 og barn Maren...

Follow
Endre Torkildsen Løyning (1652 - 1740)

n. 50 år i 1700 nevnt feilaktig som "Taraldsen" n. 51 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Løyning) med 2 sønner Torkild 13 og Sivert 8 begge f. Løyning....

Follow
Jon Olsen Leidland (1683 - 1713)

n. 18 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Leidland) n. innrullert og utkommandert i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Peder Olsen, som e...

Follow
Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

n. 30 år i 1700 02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd...

Follow
Nils Jødelsen Leidland, d.y. (1703 - d.)

n. militærrull 1718, 14 år, hos faren på Leidland

Follow
Nils Jødelsen Øksnebø (1701 - d.)

n. 5 år i 1706 (født Leidland) n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Leidland n. 32 år i 1734 født på Leidland men gift og bor på &...

Follow
Salomon Jødelsen Skadberg (1697 - 1763)

n. 5 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Leidland) 26.03.1729: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 10.03.1729 på 12 spann korn i Skadberg fra Tarald Rasmussen Seglem til ...

Follow
Nils Hansen Hellvik (1696 - 1738)

n. 5 år i 1701 n. 10 år i 1706 (født Leidland) 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 38 år i 1734 kalles Nils Hansen Leidland og bor på Hellvik...

Follow
Hans Aslaksen Leidland (c.1652 - 1723)

n. 46 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Leidland) med 1 sønn Nils 10 f. Leidland n. med hustru i 1711 n. 1723 på Skadberg Enkemann i ...

Follow
Mikkel Ivarsen Hovland (1690 - 1739)

n. 11 år i 1701 Stesønn av Jakob Torgersen n. 16 år i 1706 stesønn av Jakob Torgersen n. 44 år i 1734 gift og bor i Egersund Skifte 23.07.1739: Enke Turid S...

Follow
Tolleiv Jakobsen Hovland (1702 - 1746)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Hovland, 12.07.1725: Tingboka, stevnes Tollef Jakobsen for slagsmål. Vanskelig å lese men det kan...

Follow
Ivar Jakobsen Hovland (1698 - 1731)

06.07.1726: Tingboka, lensmann Klaus Benjaminsen med vitner Jødel Toresen Øglend og Ole Svendsen Hovland kommer for retten og forklarer Ivar Jakobsen Hovland sin slette tilstand og vanhel...

Follow
Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen...

Follow
Rasmus Toresen Hovland (1706 - d.)

Follow
Jødel Toresen Øglend (1698 - 1755)

n. 7 år i 1706 på Hovland n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor, enken på Hovland 23.11.1722: Tinglyses bygselseddel datert 04.12.1721 på 0.5 løp ...

Follow
Tore Børildsen Hovland (1656 - 1717)

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brev...

Follow
Karl Hansen Hovland (1705 - d.)

Follow
Ole Hansen Hovland, d.y. (1702 - 1741)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år, hos sin mor på Hovland 12.017.1730: Tingboka, tinglyses skjøte datert 12.06.1730 på et hus på Egersundstr...

Follow
Pål Hansen Egersund (1697 - d.)

n. 8 år i 1706 n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor på Hovland n. 36 år i 1734 gift og bor i Egersund

Follow
Torkild Hansen Hovland (1695 - d.)

Follow
Hans Hansen Hovland (1689 - d.)

Follow
Ole Hansen Hovland, d.e. (1678 - d.)

I skiftet etter faren 1709 står det at han var i kongens tjeneste i København på det tidspunktet

Follow
Hans Olsen Hovland (1646 - 1708)

n. 13 år i 1664 n. 54 år i 1700 n. 54 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Hovland) med 6 sønner Ole 24, Hans 16, Torkild 11, Pål 8, Ole d.y. 4, Karl 1...

Follow
Tollef Olsen Hovland (1638 - 1723)

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Hovland) n. Enkemann med og 2 barn i 1711

Follow
Didrik Didriksen Hovland (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper"...

Follow
Gullik Didriksen Hovland (1670 - d.)

Ved skiftet til faren 05.02.1709 står det at han er utenlands på dette tidspunkt

Follow
Didrik Svendsen Hovland (1619 - 1709)

n. 36 år i 1664 n. 82 år i 1700 n. 82 år i 1701 n. 86 år i 1706 (født Åse) med 2 sønner Gullik 32 er utenlands og Didrik 26 begge f. Hovland I...

Follow
Endre Eriksen Nodland i Neset (1704 - 1715)

Follow
Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n....

Follow
Nils Villumsen Nodland (1703 - d.)

Follow
Svend Villumsen Nodland (1699 - d.)

Follow
Villum Svendsen Nodland i neset (1670 - 1711)

n. 32 år i 1700 n. 34 år i 1701 09.07.1705: Tingboka, lensmann Ole Rasmussen Årstad stevner på fogdens vegne Halvor (Rasmussen) Kydland og Jens (Tollaksen eller Mikkelse...

Follow
Svend Knutsen Nodland i neset (1631 - 1716)

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru...

Follow
Ole Andersen Puntervold (1706 - 1744)

n. 6 uker gammel i 1706 n. 28 år i 1734 bor på Stapnes Skifte 22.05.1744: Det oppgis enken Astrid Rolfsdatter med verge Tollak Puntervold på ene siden og den salige mannens...

Follow
Omund Andersen Puntervold (1703 - 1763)

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 31 år i 1734 gift og bor på Puntervold (bruker 22 spann), kaller seg Stapnes n. Militærrull 1745 n. 55 &#x...

Follow
Lars Andersen København (1695 - d.)

Selger på Høsttinget i Egersund, 17.11.1740 sine 18 mark (eller 6 spann) i Stapnes til broren Endre Andersen som han arvet av faren Anders Omundsen, skjøte datert København ...

Follow
Anders Omundsen Stapnes (1670 - 1741)

26.11.1692: Tingboka, får bygselseddel av presten Henrik Olsen i Egersund på 18 mark smør i Stapnes, seddel datert Husabø 29.09.1692: 16.11.1697: Tingboka, selger Tore Hel...

Follow
Mikkel Jonsen Stapnes (1703 - 1758)

n. 3 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år n. 31 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Stapnes Skifte 7.9.1758: Enke Kari Salvesdatter og barn: Bernt myndig Jon...

Follow
Bjørn Jonsen Stapnes (1700 - d.)

n. militærrull 1718, 18 år, har tjent

Follow
Lars Jonsen Stapnes (1696 - d.)

Follow
Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700 n. 3...

Follow
Aslak Andersen Egersund (1673 - 1711)

Skifte 09.08.1712: Enke Joren Rasmusdatter. Arving er hans far Anders Helgesen Stapnes. Han døde som matros i desember 1711 i kongens tjeneste

Follow
Mikkel Einarsen Stapnes (1696 - 1709)

Follow
Einar Andersen Stapnes (1663 - 1709)

n. 30 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Stapnes) med 1 sønn Mikkel 9 f. Stapnes Skifte 26.08.1709: Her er bare datteren nevnt så broren...

Follow
Anders Helgesen Stapnes (1641 - 1713)

n. 18 år i 1659 hos sin far n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 22 år i 1664 16.11.1691: Tingboka, forkynner Peder Åsulfsen på vegne av sin s&...

Follow