Photo
Name
Helge Larsen Grastveit (1702 - 1707)

Follow
Lars Helgesen Grastveit (1671 - 1745)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit n. med hustru og 1 barn og 1 pige i...

Follow
Jakob Valdemarsen Grastveit (1701 - 1763)

n. 1706, 4 år hos sin far på Grastveit n. militærrull 1718, 16 år, hos sin mor som er enke n. 32 år i 1734 gift og bruker 1/2 løp smør i Grastveit ...

Follow
Valdemar Jakobsen Grastveit (c.1644 - 1710)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Grastveit n. 54 år i 1700 feilaktig kalt Mikkelsen n. 54 år i 1701 n. 62 år i 1706 (født Sokndal sogn) med 1 sønn Ja...

Follow
Tollef Villumsen Vestre Svanes (1653 - 1732)

n. 45 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 51 år i 1706 (født Helleland skipreide) n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 På høsttinget 2.12.17...

Follow
Asser Jensen Vestre Svanes (1678 - 1715)

n. 20 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Svanes) i Egersund

Follow
Jens Assersen Vestre Svanes (c.1640 - 1727)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Svanes) med 3 sønner Asser i Egersund, Anders 24, Karsten 12 alle født Svanes n. enkemann og 1 fost...

Follow
Anders Kristoffersen Østre Svanes (1655 - 1710)

n. 40 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Egersunds sogn) 21.11.1707: Bøter for å ha ligget med sin kone før bryllupet: Skifte 25....

Follow
Didrik Toresen Østre Svanes (1703 - 1784)

n. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 fart til Holland 1733 n. 60 år i 1758 med kone Siri 36 og barn Tønnes 7, Ole 6, Martha 4, Helge 2

Follow
Tollef Toresen Østre Svanes (1691 - 1714)

n. 1706 på Østre Svanes med sin far, 13 år gammel

Follow
Govart Toresen Østre Svanes (1688 - d.)

n. 1706 på Østre Svanes med sin far, 17 år gammel, er en "dumme" I skiftet etter faren i 1716 står det at Govert ikke kan tale

Follow
Helge Toresen Østre Svanes (1684 - 1749)

n. 1701 15 år n. 1706 på Østre Svanes med sin far, 20 år gammel n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Torger Endresen(Kanskje sønn av Endre Mikkelsen �...

Follow
Tore Helgesen Østre Svanes (1648 - 1716)

n. militærrull 1669 med fullt navn (Stapnes) innrullert 1669 n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 11 år, dimmitert n. 56 år i 1700 n. 56 år i 1701 n. 60 ...

Follow
Karl Karlsen Vestre Svanes (1695 - 1769)

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i ...

Follow
Berg Karlsen Håland\Åse (1678 - 1749)

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst n. 22 år i 1706 (født Løyning) me...

Follow
Peder Torkildsen Hadland (1704 - 1734)

Skifte 05.10.1734 Døde ved en ulykkelig hendelse i forrige år omkommet på vannet. Enke Lisbeth Pedersdatter. Barn: Torkild 5 Kirsti Nevnt er farbroder Torger Tokildsen Eg...

Follow
Torger Torkildsen Håland (1699 - d.)

n. 6 år i 1706 n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Håland n. 34 år i 1734 gift og bor i Egersund

Follow
Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 begge f. Håland n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt...

Follow
Tore Tollaksen Håland (1700 - 1736)

n. 5 år i 1706 (født Håland) på Håland n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Håland n. 33 år i 1734 gift Skifte 23.04.17...

Follow
Lars Tollaksen Håland (1703 - 1757)

n. militærrull 1718, 14 år, hos stefaren på Håland Skifte 15.6.1757: Enken Elisabeth Klausdatter er nok datter av Klaus Jensen Sirevåg diden verge for datteren ...

Follow
Kristoffer Tollaksen Sestad (1682 - 1712)

n. 20 år i 1700 Marin Reserva n. 21 år i 1701 Marin Reserva og gift n. 26 år i 1706 (født Håland) n. med hustru og 1 pige i 1711 Innrullert og utkommandert ...

Follow
Tollak Reiersen Håland (1648 - 1712)

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Håland) med 3 sønner Kristoffer p...

Follow
Markus Ivarsen Skadberg (1705 - d.)

n. militærrull 1718, 12 år, hos sin mor på Skadberg

Follow
Rasmus Ivarsen Skadberg (1701 - d.)

n. 5 år i 1706 n. militærrull 1718, 17 år, hos sin mor på Skadberg n. 34 år i 1734 gift og bor på Skjelbred. Er Los Nevnt som bruker på Skadberg i...

Follow
Ivar Rasmussen Skadberg (1674 - 1715)

Skifte 18.01.1716: n. 32 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Rasmus 5 og Markus 2 begge f. Skadberg n. med hustru og 3 barn...

Follow
Karl Karlsen Stranden (1681 - d.)

n. 17 år i 1701 tjener på Veshovde n. 20 år i 1706 tjener hos Ivar Torgersen Skadberg og moren bor i Egersund (Er nok den tjenestedrengen som Ivar Torgersen Skadberg har hos ...

Follow
Torger Ivarsen Hellvik (1703 - 1756)

n. 3 år i 1706 (født Skadberg) n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Skadberg, 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 31 år i 1734 s...

Follow
Svend Ivarsen Skadberg (1700 - 1753)

n. militærrull 1718, 14 år, hos sin far på Skadberg Skifte 3.1.1754:

Follow
Ivar Torgersen Skadberg (1675 - 1740)

n. 34 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Skadberg) med 2 sønner Svend 5 og Torger 3 samt tjenestedreng Karl Karlsen 20, hans mor bor på Punter...

Follow
Reiar Olsen Skadberg (1687 - 1749)

n. militærrull 1718, 34 år, bor på odelsgods, 2 stesønner Håvard 16 og Ole 14 Tollaksønner 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: Skifte 20....

Follow
Kristoffer Kristensen Skadberg (1701 - 1721)

n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Skadberg

Follow
Kristen Kristensen Skadberg (1698 - d.)

n. militærrull 1718, 15 år, hos faren på Skadberg

Follow
Kristen Kristensen Skadberg (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 46 år i 1706 (født Grastveit) med 2 sønner Kristen 8 og Kristoffer 5 begge født Skadberg samt en stesønn Reiar Ol...

Follow
Ole Tollaksen Skadberg (1700 - d.)

n. militærrull 1718, 14 år, hos sin stefar på Skadberg

Follow
Håvard Tollaksen Skadberg (1697 - d.)

n. 4 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Skadberg) n. militærrull 1718, 16 år, hos sin stefar på Skadberg n. 36 år i 1734 gift

Follow
Tollak Tollefsen Skadberg (1670 - 1709)

n. 36 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 34 år i 1706 (født Gjermestad) med 2 sønner Håvard 9 og Ole 6 Skifte 27.08.1709:

Follow
Roald Rasmussen Skadberg (1685 - 1766)

n. militærrull 1718, 40 år, bor på odelsgods 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: Oppgivelsesskifte 23.02.1751: Roald og kona Åse Willumsdatter skifte...

Follow
Jødel Rasmussen Leidland (1674 - 1739)

n. 30 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland n. med hustru og 5 barn i 1711 ...

Follow
Rasmus Jødelsen Skadberg (1646 - 1715)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 53 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Skadberg) med 2 sønner Jødel bor på Leidland og Roald 20 ...

Follow
Kristen Olsen Skadberg (1685 - 1711)

Skifte 23.04.1711: Enke Marit Håvardsdatter og barn Tollak Kristensen 1/4 år gammel med verge farbroder Jørgen Olsen Myklebust Enkens sønner med hennes første ekt...

Follow
Jørgen Olsen Myklebust (c.1680 - d.)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Gullik Endresen (må være sønn av Endre Mikkelsen Øglend): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 46 år, byg...

Follow
Birgitte Jørgensdatter Myklebust (deceased)

n. som enke i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 (født Nodland) med 2 sønner Jørgen Olsen 25 og Kristen Olsen 20 begge f. Myklebust n. hos sønnen Jørgen Olsen i 1711

Follow
Mikkel Olsen Myklebust (1688 - d.)

n. 13 år i 1701 som fostersønn til sin svoger Hans Halvorsen, begge foreldrene døde (dette må være feil, siden han i 1706 nevnes å være konas bror og he...

Follow
Halvor Hansen Myklebust (1704 - d.)

Follow
Ole Hansen Myklebust (1701 - 1774)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år, hos sin far på Myklebust n. 32 år i 1734 bor på Myklebust n. 60 år i 1758 med kone Valborg 36 og barn H...

Follow
Hans Halvorsen Myklebust (1681 - 1740)

n. 22 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Ole 4 og Halvor 2 begge f. Myklebust. Hans kones bror, Mikkel Olsen Myklebust f. Egersu...

Follow
Peder Rasmussen Myklebust (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Rasmus 5 f. Myklebust n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. mili...

Follow
Jan Karstensen Myklebust (1651 - 1722)

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 55 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Sokndal sogn) n. med hustru og 3 tjenere i 17...

Follow
Peder Torkildsen Myklebust (c.1662 - 1740)

Var klokker og lensmann i Egersund (1711 - 1720) PS: Var IKKE sønn av Torkild Mogensen Saurnes. Kronlogisk er dette umulig. På høsttinget 11.12.1719 kunngjør han at ...

Follow
Gabriel Einarsen Schancke (deceased)

Strandsitter 2.3.1719:

Follow
Peder Einarsen Schancke (b. - 1723)

Strandsitter 2.3.1719: Skifte 06.07.1723. Døde ved en ulykke for 8 uker siden på vei til Bergen, falt over bord og druknet. Enke Margrethe Jansdatter. Barn: Anne Pedersdatter 2,5 &#...

Follow
Kristen Einarsen Schancke (b. - 1728)

Skifte 19.06.1728: Broren Hans Einarsen Broren Peder Einarsen, død og etterlater seg 1 datter, Anne 8 år Søsteren Helvig, død og etterlater seg, Johannes Pedersen To...

Follow
Hans Einarsen (c.1677 - 1745)

Follow
Maren Theophilusdatter Schanche (1644 - 1727)

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersø...

Follow
Jens Assersen Hiorth (1687 - d.)

Follow
Carl Assersen Hiorth (1680 - d.)

Follow
Cort Assersen Hiorth (1677 - d.)

Corts egen underskrift kan sees her: n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha: Stransitter 2.3.1719:

Follow
Lars Assersen Hiorth (1674 - 1729)

Laurids' egen underskrift kan sees her: Skifte 28.03.1729, enke Alhed Madsdatter

Follow
Jørgen Assersen Hiorth (1672 - 1756)

1694: Må bøte hele 12 daler for leiermål med Turid Knutsdatter. Kilde fogderegnskapet Jørgen giftet seg med Marie uten foregående forlovelse, dette måtte det...

Follow
Kirstine Jørgensdatter Trane (1645 - 1710)

n. som enke i på Årstad 1700 (etter sal. Asser Andersen), 1701 n. som enke i 1706 på Årstad med 6 sønner Anders, Jørgen, Lars, Cort, Carl, Jens Skifte i ...

Follow
Theophilus Pedersen Stavanger (1691 - d.)

Follow
Jørgen Pedersen Årstad (1684 - d.)

Skifte 06.06.1720. Oppgir enken Anna Jonsdatter samt moren, broren i Stavanger og søstrene og hvem de er gift med.

Follow
Peder Jørgensen Årstad (c.1651 - d.)

18.01.1683: Borger til Stavanger 14.09.1683: Stavangers rettsprotokoller, nevnes som vitne i en sak der en hollandsk skipper har solgt 3 tønner spansk salt til folk i Egersund. n. i 1700 n...

Follow
Ole Viljensen Årstad (1702 - d.)

Follow
Tollak Viljensen Årstad (1700 - 1736)

n. 1 år i 1701 n. 6 år i 1706 (født Årstad) n. 34 år i 1734 gift Skifte 01.08.1736: Her får vi vite at enken heter Anne Olsdatter og at han har en s&...

Follow
Lars Villumsen Årstad (1697 - 1733)

Skifte 22.01.1734: Enke Åse Larsdatter Barn: Villum 5,5 Lars 2 Nevnt: Farbrødre Karsten Villumsen Årstad og Tollak Villumsen samt enkens far Lars Jakobsen Eie

Follow
Karsten Villumsen Stranden (1686 - 1737)

Blir 6.12.1718 stevnet av Peder Henriksen Slettebø for slagsmål i Jan Karstensen Myklebusts' bryllup: Skifte 16.12.1737: Her nevnes enken Guri Olsdatter og barna: Ole Karstensen 1...

Follow
Tarald Villumsen Årstad (1676 - 1715)

n. 25 år i 1701 n. 24 år i 1706 (født Årstad) Utenlands

Follow
Villum Jødelsen Årstad (c.1630 - c.1715)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Årstad) med 1 sønn Tarald 24 utenlands f. Årstad n. som enkemann med 1 pige i 1711 n. Ekst...

Follow
Tollef Olsen Årstad (1697 - d.)

Follow
Albret Olsen Stranden (1694 - d.)

Follow
Rasmus Olsen Årstad (1691 - 1732)

I skiftet etter barna Edvard og Johanne 27.01.1735 opplyses det om at hans skifte ble ferdig 02.12.1732

Follow
Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 n. i 1700 som Lensmann n. 37år i 1701 som bondelensmann og fører av liten farkost og seiler "øster" n. med sin egnhendig underskri...

Follow
Søren Theophilussen Schanche (1658 - 1736)

n. på Tengs i 1700 n. 45 år i 1701 på Tengs n. 50 år i 1706 (født Husabø) med 3 sønner Theophilus i Egersund, Søren 7 f. Egersund og Jø...

Follow
Aslak Nilsen Tengs (1690 - d.)

Follow
Hans Nilsen Tengs (1689 - 1774)

n. militærrull 1718, 30 år, har odelsgods, tidligere tjent Odelsmanntall 1725: Kjøpte 1 tønne laks og 1 løp 12 mark smør i Tengs, ved skjøte 02.11.1721

Follow
Maren Hansdatter Tengs (1649 - 1720)

n. som enken etter Nils Aslaksen på Tengs i 1700 og 1701 n. som enke år i 1706 med 2 sønner Hans Nilsen 16 og Aslak Nilsen 15 begge f. Tengs n. som enke med 5 barn i 1711 n. ...

Follow
Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Johannes Pålsen Eie (1649 - 1716)

n. på Eie i 1700 n. 52 år i 1701 n. på Eie i 1706 Bor i Egersund men bruker selv 1/3 av gården n. med hustru og 2 barn i 1711 på stranden Skifte 07.05.1716:...

Follow
Anders Assersen Hiorth (1669 - 1739)

n. i 1700 på Eie n. 33 år i 1701 på Eie n. på Eie i 1706 Bor i Egersund men bruker 1/3 av gården n. på Egersundsstranden med hustru og 1 fostersøn...

Follow
Karen Søfrensdatter Godtzen (1638 - 1721)

n. på Eie som presteenke etter sal. Herr Nils Olsen i 1700, 1701 og 1706 n. på Eie med 1 dreng og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 under Eie med en tj. dreng ved navn Søren Vi...

Follow
Markus Helgesen Sestad (1691 - d.)

Follow
Helge Svendsen Sestad (1698 - d.)

Follow
Svend Kristensen Sestad (1671 - 1739)

n. 32 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Helge 7 og 1 stesønn Markus Helgesen begge f. Sestad n. med hustru og 2 ...

Follow
Nils Svendsen Sestad (1678 - 1722)

n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1705, Lagrettsmann 08.08.1718: På høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel p&#x...

Follow
Jødel Jødelsen Sestad (1693 - 1709)

Nevnt som syk, spedalsk i 1706

Follow
Svend Ulfsen Sestad (1679 - d.)

Follow
Berg Ulfsen Sestad (1683 - d.)

Follow
Ole Larsen Sestad (1691 - d.)

Follow
Lars Pedersen Sestad (1652 - c.1714)

n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Helleland) med 1 sønn Ole 14 og to stesønner Svend Ulfsen 25(utenlands) og Berg Ulfsen 22 alle f. Ses...

Follow
Lars Jensen Hadland (1700 - d.)

Follow
Joren Larsdatter Hadland (c.1669 - 1731)

n. 1706 som Husenke med en sønn Lars

Follow
Ole Halvorsen Hadland (1644 - 1715)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Hadland) ingen sønner n. med hustru i 1711 n. ekstraskatt 1713 Skifte 03.10.1715: Enke Astrid Torb...

Follow
Didrik Eriksen Egersund (1703 - d.)

n. 4 år i 1706 (født Hadland) n. 32 år i 1734 gift n. 58 år i 1758 matros i Egersund med kone Siri 80 og barn Anna 32

Follow
Sigbjørn Eriksen Hadland (1697 - d.)

Follow
Gullik Endresen Øglend (1697 - d.)

Follow
Torger Endresen Øglend (1694 - 1739)

n. 8 år i 1701 n. 12 år i 1706 (født Øglend) n. 40 år i 1734 gift Skifte 22.7.1739: Enken Maren Henriksdatter og to barn, Endre Torgersen 19 år og Ka...

Follow
Torkild Endresen Øglend (1690 - 1741)

n. 11 år i 1701 n. 14 år i 1706 (født Øglend) n. på Løyning i 1723 n. 42 år i 1734, kalles da Øglend I 1717 er har fogden med lensmanne...

Follow
Mikkel Endresen Øglend (1686 - d.)

n. 15 år i 1701 n. 20 år i 1706 (født Øglend) n. 47 år i 1734 gift Skifte 3.1.1753: Enke Gjertrud Larsdatter med verge Hanrik Ellingsen barn: Ole Mikk...

Follow
Sigbjørn Eriksen Hadland (1689 - d.)

Follow