Photo
Name
Anders Hansen Hellvik (1705 - d.)

n. 1 år i 1706 (født Hellvik) n. 29 år i 1734

Follow
Jakob Hansen Hellvik (1703 - 1762)

n. 3 år i 1706 (født Hellvik) n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Hellvik n. 31 år 1734 n. 58 år i 1758 med barn Hans 28, Lars 26, Jakob 20...

Follow
Hoskuld Tjerandsen Hellvik (1681 - d.)

n. 20 år i 1701 n. 24 år i 1706 (født Hellvik)

Follow
Mikkel Tjerandsen Gjermestad (1684 - 1761)

n. 17 år i 1701 n. 20 år i 1706 (født Hellvik) Mikkel og Kona, Ingeborg Sigbjørnsdatter skiftet med barna i levende live 11.03.1754: Her nevnes deres 2 felles barn o...

Follow
Mikkel Tjerandsen Skadberg, d.y. (1705 - d.)

n. 1 år i 1706 (født Hellvik) 19.11.1733: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 22.12.1732 på 8.5 spann korn i Skadberg fra Anders Hiorth til Mikkel Tjerandsen

Follow
Isak Andersen Hellvik (1687 - d.)

n. 14 år 1701 n. 19 år i 1706 (født Hellvik)

Follow
Svend Andersen Hellvik (1698 - 1781)

n. 3 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Hellvik) Panteboka 1725: 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734 n. 63 år i 1758 til huse ho...

Follow
Peder Jøelsen Hellvik (1703 - d.)

n. 1,5 år i 1706 (født Hellvik) n. 29 år i 1734

Follow
Hans Nilsen Hellvik (1670 - 1739)

23.11.1700: Tingboka, tiltales Hans Nilsen Tengs for hans kone har kommet for tidlig i barsel og han må bøte: n. 33 år i 1701 på Tengs 16.11.1702: Tingboka, Forkynnes kj...

Follow
Anders Isaksen Hellvik (1658 - 1725)

n. 44 år i 1700 på Hellvik n. 48 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Hellvik) med 2 sønner Isak 19 og Svend 9 begge f. Hellvik 06.05.1707: Tingboka: Stevnes ...

Follow
Jøel Pedersen Hellvik (c.1651 - 1741)

n. 50 år i 1700 n. 51 år i 1701 26.06.1706: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 22.07.1691 på 1.5 hud i Hellvik fra prosten Peder Eriksen Leganger. Denne bygselseddelen vil...

Follow
Tjerand Mikkelsen Hellvik (1651 - 1725)

n. 50 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 55 år i 1706 (født i Kvassheim, Ogna) med 3 sønner Hoskuld 24, Mikkel 20 og Mikkel d.y. 1 10.02.1707: Tingboka, stevner igjen...

Follow