Photo
Name
Nils Ivarsen Egersund (1730 - d.)

1758 i Egersund 32 år gammel med kone Ingeborg, 61 år

Follow
Ingeborg Asbjørnsdatter (c.1699 - 1772)

I Egersund 1758 med sin mann, 61 år gammel.

Follow
Lars Larsen Omdal (1755 - d.)

Follow
Anders Larsen Omdal (1747 - d.)

Follow
Bernt Larsen Omdal (1741 - d.)

n. Militærrull 1765, innrullert 1762

Follow
Margrethe Eriksdatter Omdal (1712 - d.)

Follow
Lars Bessesen Omdal (1716 - 1763)

n. Militærrull 1745 på Hegdal n. 1758 på Omdal med Kone Margrethe og barn: Bernt 16, Anders 10 og Lars 4 n. Militærrull 1765, legdsmann, bygsler gård. kalles Lars...

Follow
Eli Torgersdatter Dybing (1754 - d.)

Follow
Torger Tollaksen Dybing (c.1726 - d.)

Follow
Karen Salvesdatter Stapnes (1710 - d.)

Nevnt som enke 50 år i 1758

Follow
Tollef Atlaksen Stapnes (1743 - d.)

Follow
Randi Tollefsdatter Stapnes (1715 - 1763)

Follow
Aslak Villumsen Stapnes (1714 - d.)

n. 22 år i 1734 på Stapnes n. 58 år i 1758 daglønner i Egersund med kone Randi 55 og barn Tollef 15

Follow
Anna Tormodsdatter Myklebust (1716 - d.)

Follow
Nils Pedersen Myklebust (1707 - d.)

n. 26 år i 1734 bor på Myklebust n. 53 år i 1758 med kone Anna 42 og barn Anna 16, Malene 8, Karen 6 og Anna 2

Follow
Ole Hansen Myklebust (1701 - 1774)

n. 4 år i 1706 n. militærrull 1718, 14 år, hos sin far på Myklebust n. 32 år i 1734 bor på Myklebust n. 60 år i 1758 med kone Valborg 36 og barn H...

Follow
Rasmus Ivarsen Skadberg (1701 - d.)

n. 5 år i 1706 n. militærrull 1718, 17 år, hos sin mor på Skadberg n. 34 år i 1734 gift og bor på Skjelbred. Er Los Nevnt som bruker på Skadberg i...

Follow
Johanne Torkildsdatter Sestad (1743 - d.)

Follow
Maren Torkildsdatter Sestad (1740 - d.)

Follow
Karen Pedersdatter Sestad (c.1692 - 1760)

Skifte 20.05.1761:

Follow
Torkild Endresen Sestad (1692 - 1762)

n. 10 år i 1701 n. 13 år i 1706 n. 43 år i 1734 gift bor på Sestad. Født Løyning og kaller seg det n. 71 år i 1758 med kone Karen 66 og barn Maren...

Follow
Maria Toresdatter Svanes (1755 - d.)

Follow
Ester Toresdatter Svanes (1753 - 1775)

Skifte 12.12.1775: Ugift Arvinger: Avdød bror Tønnes sin datter Maria 2 år Søster Ingeborg Toresdatter g.m. Jakob Valdemarsen Stapnes Halvsøster Maria Tor...

Follow
Rakel Toresdatter Svanes (1750 - d.)

Follow
Ingeborg Toresdatter Egersund (1746 - d.)

Follow
Tore Toresen Østre Svanes (1711 - 1763)

n. 24 år i 1734. Seilt til Holland 1733 n. 50 år i 1758 med kone Guri 40 og barn Ingeborg 12, Rakel 7, Ester 5 og Maria 3

Follow
Siri Kristoffersdatter Håland (1758 - d.)

Follow
Karen Kristoffersdatter Håland (1756 - d.)

Follow
Asser Kristoffersen Håland (1754 - d.)

Follow
Torborg Asbjørnsdatter Håland (deceased)

Follow
Kristoffer Andersen Håland (1709 - d.)

18.07.1726: Tingboka, stevner Kristoffer Andersen Svanes sin formynder Torger Store Ege og vil at han skal legge frem i retten hans salige fars adkomst og om faren har fått sin arvepart, i tille...

Follow
Marthe Didriksdatter Østre Svanes (1759 - 1804)

Follow
Helge Didriksen Østre Svanes (1756 - d.)

Follow
Tønnes Didriksen Østre Svanes (1751 - d.)

Follow
Ole Didriksen Vestre Svanes (1752 - d.)

Follow
Didrik Toresen Østre Svanes (1703 - 1784)

n. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 fart til Holland 1733 n. 60 år i 1758 med kone Siri 36 og barn Tønnes 7, Ole 6, Martha 4, Helge 2

Follow
Karl Karlsen Vestre Svanes (1695 - 1769)

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i ...

Follow
Rasmus Ellingsen Seglem (1752 - d.)

Follow
Berthe Ellingsdatter Seglem (1751 - d.)

Follow
Nils Ellingsen Seglem (1749 - d.)

Follow
Tarald Ellingsen Seglem (1743 - d.)

Follow
Maren Nilsdatter Seglem (1718 - 1759)

Follow
Elling Taraldsen Seglem (1711 - 1771)

n. 22 år i 1734 gift og bruker 22 spann i Seglem n. 50 år i 1758 med kone Maren 40 og barn Tarald 14, Nils 8, Berthe 7, Rasmus 6 Skifte etter Tarald:

Follow
Villum Nilsen Midbrød (1750 - d.)

n. 6 år i 1758

Follow
Lars Nilsen Midbrød (1739 - 1784)

n. 20 år i 1758 Skifte 21.04.1784:

Follow
Torborg Villumsdatter Midbrød (1707 - 1765)

Follow
Nils Larsen Midbrød (1709 - d.)

n. 23 år i 1734 n. 60 år i 1758 med kone Torborg 50 og barn Lars 20 og Villum 6

Follow
Ester Olsdatter Stranden (1707 - 1763)

Follow
Atlak Torgersen Stranden (1699 - 1772)

n. 2 år i 1706 n. 30 år i 1734 n. 59 år i 1758, På stranden og kaller seg Sestad, med kone Ester 51 og barn Torger 8 n. 70 år i 1770 på Stranden, svakeli...

Follow
Guri Torgersdatter Myklebust (1723 - 1794)

Follow
Torger Nilsen Myklebust (1712 - 1777)

n. 22 år i 1734 kalles da Hafsøy n. 48 år i 1758 på Myklebust med kone Guri 36 og barn Nils 10, Isak 5, Torger 1 og Ingeborg 9 mndr. n. 1762 med kone Guri og barn Nils, ...

Follow
Elisabeth Andersdatter Hafsøy (1720 - 1793)

Follow
Torger Tollaksen Hafsøy (1707 - 1775)

n. 27 år i 1734 n. 52 år i 1758 med hustru Lisbet 38 og barn Tollak 23, Elen 21, Karen 18, Torger 14, Lisbet 9, Ingeborg 6, Anders 4 og Lars 2 n. med kone Lisbet og barn Torger og Lis...

Follow
Salomon Jødelsen Skadberg (1697 - 1763)

n. 5 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Leidland) 26.03.1729: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 10.03.1729 på 12 spann korn i Skadberg fra Tarald Rasmussen Seglem til ...

Follow
Jon Rasmussen Leidland (1715 - d.)

n. 17 år i 1734 n. 40 år i 1758 med kone Anna 50 og barn Anders 11 n. Enkemann 1764 med barn Anders og Rasmus. Det opplyses om at hustru Anne døde 26.11.1764 n. med hustru 17...

Follow
Anna Didriksdatter (1727 - d.)

Follow
Siri Mikkelsdatter (b. - 1719)

n. 80 år i 1758

Follow
Didrik Eriksen Egersund (1703 - d.)

n. 4 år i 1706 (født Hadland) n. 32 år i 1734 gift n. 58 år i 1758 matros i Egersund med kone Siri 80 og barn Anna 32

Follow
Berta Larsdatter Egersund (1686 - d.)

Levde ennå i 1758

Follow
Karl Ellingsen Egersund (1707 - d.)

n. 24 år i 1734 født og oppholder seg i Egersund. Kaller seg Karl Ellingsen Årstad n. 51 år 1758 fisker i Egersund 1770: Rull over huseiere i Egersund, Rasmus Ørn...

Follow
Nils Aronsen Stranden (1736 - d.)

n. 22 år i 1758 i Egersund hos moren og faren

Follow
Inger Knutsdatter Stranden (deceased)

Follow
Arnt Nilsen Stranden (1706 - d.)

n. 28 år i 1734 født Egersund, kaller seg Arnt Nilsen Kristiansand n. 60 år i 1758 fisker i Egersund

Follow
Elen Jødelsdatter Øksnebø (c.1757 - d.)

Follow
Anna Magdalene Jødelsdatter Øksnebø (1752 - d.)

Follow
Karen Torkildsdatter Øksnebø (deceased)

Follow
Jødel Nilsen Øksnebø (1726 - d.)

Follow
Nils Jødelsen Øksnebø (1701 - d.)

n. 5 år i 1706 (født Leidland) n. militærrull 1718, 16 år, hos faren på Leidland n. 32 år i 1734 født på Leidland men gift og bor på &...

Follow
Ivar Torgersen Hellvik (1730 - 1758)

Nevnt med moren på Helland i 1758 29 år Skifte 10.2.1759: Arvinger er: Moren Ingeborg Tjølsdatter Broren Torger Torgersen Broren Kristen Torgersen 18 år S�...

Follow
Kristen Torgersen Hellvik (1740 - d.)

Nevnt under moren på Hellvik og på Helland i 1758 18 år

Follow
Anne Torgersdatter Stapnes (1738 - 1806)

Nevnt på Hellvik hos moren i 1758 20 år 1764: Avgangs- og tilgangslister for ekstraskatten: tjenestepike hos enken Lisbet etter toller Rasmus Wallendorph, flytter derfra til Bernt Stapn...

Follow
Guri Torgersdatter Skadberg (1735 - 1800)

Hos moren på Hellvik i 1758 22 år Skifte 21.01.1801: Enkemann Tjerand Mikkelsen barn: Mikkel Tjerandsen Abraham Tjerandsen Ingeborg Engel Tjerandsdatter

Follow
Lisebeth Torgersdatter Seglem/Skadberg (1732 - d.)

Hos moren på Hellvik i 1758 25 år

Follow
Ingeborg Jøelsdatter Hellvik (1700 - 1762)

.n enke 58 år i 1758 med barn Elisabeth 25, Guri 22, Anna 20 og Kristen 18(på Helland) Skifter i levende live samme dag som det skiftes for hennes sønn Ivar 10.2.1759: Arving...

Follow
Svend Andersen Hellvik (1756 - d.)

Follow
Peder Andersen Hellvik (1754 - d.)

Follow
Elen Pedersdatter Hellvik (1730 - d.)

Follow
Anders Svendsen Hellvik (1725 - 1777)

Skifte 13.09.1777, se side 909 n. 34 år i 1758 med barn Peder 5 og Svend 2. Foreldrene til huse

Follow
Elisabeth Hansdatter Hellvik (1688 - d.)

n. 70 år gammel i 1758 til huse hos sønnen

Follow
Svend Andersen Hellvik (1698 - 1781)

n. 3 år i 1701 n. 9 år i 1706 (født Hellvik) Panteboka 1725: 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734 n. 63 år i 1758 til huse ho...

Follow
Inger Jakobsdatter Hellvik (1744 - d.)

Follow
Jørgen Jakobsen Hellvik (1741 - d.)

Follow
Elen Engel Jakobsdatter Midbrød (1738 - 1804)

Follow
Jakob Jakobsen Vatnemot (1736 - 1770)

Skifte 19.09.1770:

Follow
Lars Jakobsen Sestad (1732 - c.1763)

Skifte 28.01.1763:

Follow
Hans Jakobsen Hellvik (1731 - c.1801)

Follow
Anna Helgesdatter Melhus (1756 - d.)

Follow
Gjertrud Helgesdatter Sleveland/Melhus (1748 - d.)

Follow
Peder Helgesen Sleveland/Melhus (1748 - d.)

Follow
Mikkel Eriksen Sleveland/Melhus (1742 - 1783)

n. Militærrull 1765, under Melhus, innrullert soldat i 90. legd i 1762 Skifte 16.12.1782: Arvinger er: Moren Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Helge Pedersen Halvsøsken: Guri ...

Follow
Ingeborg Mikkelsdatter Sleveland/Melhus (deceased)

Follow
Helge Pedersen Sleveland/Melhus (deceased)

n. Militærrull 1765, under Melhus, 32 år, eier og bruker gård

Follow
Elen Pedersdatter Melhus (c.1685 - 1765)

Vielsen er oppført både i Helleland og Egersund kirkebøker og som kausjonister er Søren Kvåle og Svend Melhus oppført. Enke til huse hos Helge Pedersen p�...

Follow
Agata Karstensdatter Egersund (1735 - d.)

Follow
Jødel Salomonsen Egersund (1729 - 1795)

Skifte

Follow
Roald Larsen Egersund (1751 - d.)

Follow
Lars Larsen Egersund (1756 - d.)

Follow
Sivert Larsen Egersund (1749 - d.)

Follow
Bodil Larsdatter Grøsfjell (1746 - d.)

Follow
Håvard Larsen Egersund (1745 - d.)

Follow