Photo
Name
Berit Roaldsdatter Egersund (c.1719 - d.)

Follow
Lars Håvardsen Egersund (1723 - d.)

Follow
Atlak Villumsen Nevland (1692 - 1758)

oppgivelsesskifte 02.11.1754:

Follow
Didrik Didriksen Hovland (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper"...

Follow
Jakob Eriksen Åse (1684 - 1765)

n. 15 år i 1701 n. med hustru og mor og far og en tjener i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Turid Torkildsdatter(antagelig datter til Torkild Torgersen Håland): n. ...

Follow
Roald Rasmussen Skadberg (1685 - 1766)

n. militærrull 1718, 40 år, bor på odelsgods 09.03.1731: Nevnt som oppsitter på Skadberg: Oppgivelsesskifte 23.02.1751: Roald og kona Åse Willumsdatter skifte...

Follow
Hans Nilsen Tengs (1689 - 1774)

n. militærrull 1718, 30 år, har odelsgods, tidligere tjent 23.11.1722: Tingboka, tinglyses skjøte datert 02.11.1721 på 18 mark smør i Tengs fra Tollak Gulliksen Ege...

Follow
Rebekka Nilsdatter Tengs (1692 - 1770)

Follow
Jakob Torgersen Tengs (c.1676 - 1762)

Var marin soldat og bodde hjemme hos moren Randi i 1701, 19 år gammel: 20.07.1711: Tingboka, tinglyses skjøte datert Stavanger 03.06.1711 til Erik Anfinnsen Eikestein (som eier 8 mark s...

Follow
Asser Larsen Sirevåg (1758 - d.)

Follow
Ingeborg Lisebeth Larsdatter Sirevåg (1744 - d.)

Follow
Rasmus Larsen Sirevåg (1736 - d.)

Follow
Anna Kristensdatter Sirevåg (deceased)

Follow
Lars Assersen Sirevåg (1710 - d.)

Nevnt som klokker i Ogna kirke 1758 og i 1762: Han giftet seg ikke i Egersund/Ogna med sin andre kone

Follow
Margrethe Olsdatter Skadberg (1755 - d.)

Follow
Torger Olsen Skadberg (1750 - 1829)

Follow
Karen Olsdatter Skadberg (1748 - d.)

Follow
Elen Jonsdatter Skadberg (deceased)

Follow
Ole Kristensen Skadberg (1705 - 1786)

Follow
Tjerand Mikkelsen Skadberg (1733 - 1806)

Skifte 1.4.1806: Enkemann ved skiftet Barn: Abraham myndig Mikkel myndig Ingeborg Engel 44 år ugift med formynder Kristian Sestad Det står også at Ingeborg fikk sin...

Follow
Ingeborg Ivarsdatter Skadberg (c.1691 - d.)

Søster til Svend Ivarsen Skadberg opplyses det 11.03.1787 i skiftet etter Svend Ivarsen sin enke, Karen Jensdatter Skadberg

Follow
Mikkel Tjerandsen Skadberg, d.y. (1705 - d.)

n. 1 år i 1706 (født Hellvik) 19.11.1733: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 22.12.1732 på 8.5 spann korn i Skadberg fra Anders Hiorth til Mikkel Tjerandsen

Follow
Atlak Tjerandsen Gjermestad (1757 - d.)

Follow
Mikkel Tjerandsen Gjermestad (1753 - d.)

Follow
Berte Aslaksdatter Gjermestad (1728 - d.)

Follow
Tjerand Mikkelsen Gjermestad (1735 - 1804)

n. 46 år i 1770 på Stranden, Tømmermann, en sønn Mikkel 19

Follow
Ingeborg Sigbjørnsdatter Gjermestad (deceased)

Follow
Mikkel Tjerandsen Gjermestad (1684 - 1761)

n. 17 år i 1701 n. 20 år i 1706 (født Hellvik) Mikkel og Kona, Ingeborg Sigbjørnsdatter skiftet med barna i levende live 11.03.1754: Her nevnes deres 2 felles barn o...

Follow
Rasmus Rasmussen Egersund (1754 - d.)

Follow
Ole Rasmussen Egersund (1752 - d.)

Follow
Erik Rasmussen Egersund (1746 - d.)

Follow
Siri Olsdatter Egersund (c.1718 - d.)

Enke med sine tre sønner i Egersund i 1758

Follow
Maren Tollaksdatter Øglend (1710 - 1770)

1758: 48 år, altså født ca 1710. Og nevnt som gift med Jens, 45 år i 1758. Skifte 26.09.1770:

Follow
Sille Marie Jensdatter Øglend (1756 - 1817)

Follow
Kirsten Olsdatter Hovland (1746 - 1801)

Ved skiftet etter faren 25 Februar 1749, var hun 2 år.

Follow
Malene Olsdatter Bergen (1741 - d.)

Follow
Jens Stålesen Øglend (1713 - 1781)

På Løyning i 1758 og Øglend i 1762

Follow
Omund Jonsen Veshovde (1752 - d.)

Follow
Ole Jonsen Hegdal (1744 - d.)

n. Militærrull 1765, innrullert 1764

Follow
Hans Jonsen Puntervold (1741 - 1825)

n. Militærrull 1765, innrullert 1762

Follow
Anna Amalia Jonsdatter Puntervold (1747 - 1767)

Skifte 03.06.1767: Her står det at faren er Jon Puntervold og at svogeren heter Ole Skadberg. Ole Kristensen Skadberg var gift med ei Elen Jonsdatter så det er nok han.

Follow
Karen Larsdatter Indre Mydland (1712 - 1787)

Follow
Jon Pedersen Hegdal (1708 - 1796)

1758 er han og kona på Hegdal, mens i 1764 er de på Puntervold og den nygifte sønnen Lars med sin kone Åse er på Hegdal. Jon er også nevnt som Jon Puntervold...

Follow
Lars Jonsen Hegdal (1740 - d.)

n. Militærrull 1765, innrullert 1762

Follow
Guri Jonsdatter Kydland (1749 - 1773)

Follow
Martha Guria Jonsdatter Grødem (1747 - d.)

Follow
Guri Jakobsdatter Kydland (1720 - 1799)

Follow
Jon Jonsen Kydland (c.1724 - 1803)

1758: 30 år. n. Militærrull 1765, 46 år, legdsmann 1801: John Johnsen, 82 år, enkemann, har ophold af garden Kydland. (Bor i samme hushold som datteren Ingeborg)

Follow
Halvor Rasmussen Kydland (1675 - 1764)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Knut Olsen (antagelig sønn til Ole Knutsen Puntervold): n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1700 14.04.1714: Tingboka, lagret...

Follow
Ingeborg Pedersdatter Skåra (1746 - d.)

Follow
Martha Mikkelsdatter Kydland (1756 - 1827)

Follow
Berte Halvorsdatter Kydland (1716 - 1803)

Follow
Mikkel Rasmussen Kydland (1724 - 1782)

n. Militærrull 1765, Legdsmann, 44 år, ferdig tjent

Follow
Malene Brynildsdatter Nodland (1756 - d.)

Follow
Anna Brynildsdatter Nodland (1754 - 1810)

Follow
Ole Brynildsen Nodland (1749 - d.)

Follow
Lars Brynildsen Nodland (1747 - c.1774)

Skifte 12.10.1774: Enke Karen Nilsdatter Datter: Magdalena Larsdatter Verge broren Ole Brynildsen Nodland

Follow
Karen Brynildsdatter Nodland (1745 - d.)

Follow
Malene Helgesdatter Nodland (c.1713 - d.)

Siftet etter faren Helge Vellesen Varp 03.06.1737 nevnes Malene som g.m. Brynild Jonsen Nodland i Egersund

Follow
Brynild Jonsen Nodland i neset (1713 - 1783)

Follow
Sara Sivertsdatter Nodland (1756 - d.)

Follow
Ester Sivertsdatter Nodland (1754 - d.)

Follow
Erik Sivertsen Nodland (1743 - d.)

Follow
Agata Toresdatter Nodland (c.1722 - 1791)

Follow
Sivert Eriksen Nodland (1713 - 1792)

n. 22 år i 1734 n. 50 år i 1758 med kone Agata 36 og barn Erik 16, Ester 4

Follow
Klemet Nilsen Nodland (1754 - d.)

Follow
Gunhild Nilsdatter Nodland (1750 - d.)

Follow
Kirsten Olsdatter Nodland (1733 - 1781)

Follow
Nils Nilsen Nodland (1722 - c.1777)

Follow
Anna Reiarsdatter Mosbekk (1755 - d.)

Follow
Karen Reiarsdatter Mosbekk (1753 - d.)

Follow
Berte Hansdatter Mosbekk (deceased)

Follow
Reiar Nilsen Mosbekk (1734 - d.)

Follow
Karen Eriksdatter Mosbekk (deceased)

Follow
Nils Reiarsen Mosbekk (1711 - d.)

Follow
Tollak Larsen Skåra (1718 - 1774)

Skifte 11.08.1774:

Follow
Peder Pedersen Østebrød (1732 - d.)

Follow
Marit Rasmusdatter Østebrød (1687 - 1764)

Follow
Peder Rasmussen Østebrød (1703 - 1768)

n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far n. 31 år i 1734 gift og bruker 8 spann i Østebrød n. 64 år i 1758 med kone Martha 70 og barn Peder 26 og Malene 25

Follow
Malene Pedersdatter Østebrød (1732 - 1811)

Follow
Kristen Rasmussen Østebrød (1735 - 1808)

Tjente Ole Skadberg i 1758

Follow
Elen Taraldsdatter Myklebust (1746 - 1829)

Kalles husmannskone på Myklebust ved begravelsen. Johannes var husmann der og giftet seg som enkemann igjen i 1831

Follow
Tarald Taraldsen Østebrød (1756 - d.)

Faddere: Thor Østebrød født 1698 Peder Østebrød født 1694 Rasmus Taraldsen? Malene Pedersdatter født 1733 Konfirmert 1773

Follow
Sivert Taraldsen Midbrød (1754 - c.1795)

Skifte 07.10.1795: Faddere: Rasmus Iversen Nils Larsen Midbrød Børrild Tolleison Anna Thorsdatter Østebrød (Datter av Thor Østebrød?) Konfirmert i 1771

Follow
Anna Taraldsdatter Netland (1753 - d.)

Faddere: Eli Rasmusdatter Signi Rasmusdatter Peder Østebrød Rasmus Iversen Konfirmert 1769

Follow
Tala Rasmusdatter Østebrød (c.1711 - 1776)

Skifte 23.06.1777 Enkemann Ivar Torgersen

Follow
Tarald Rasmussen Østebrød (1707 - 1760)

n. 24 år i 1734 bruker 8 spann i Østebrød n. 50 år i 1758 med kone Tala 40 og barn Elen 8, Anna 6, Sivert 3 og Tarald 2 Skifte 07.10.1760: Barn med første kon...

Follow
Malene Isaksdatter Myklebust (1736 - d.)

På Myklebust i 1758 hos sin bror og hos sin søster på Østebrød i 1762

Follow
Berta Isaksdatter Østebrød (1715 - 1782)

Follow
Jakob Toresen Østebrød (1736 - 1802)

Follow
Tore Jakobsen Østebrød (1689 - 1767)

n. 11 år i 1701på Øygreid n. militærrull 1718, 31 år, bygslet jord 1714, n. 42 år i 1734 Kaller seg for Øygreid, gift og bruker 18 eller 16 spann i ...

Follow
Jakob Hansen Hellvik (1703 - 1762)

n. 3 år i 1706 (født Hellvik) n. militærrull 1718, 13 år, hos sin far på Hellvik n. 31 år 1734 n. 58 år i 1758 med barn Hans 28, Lars 26, Jakob 20...

Follow
Jørgen Tollaksen Myklebust (1753 - d.)

Follow
Tollak Jørgensen Myklebust (c.1708 - d.)

Bodde både i 1758 og 1762-64 på Egersundsstranden.

Follow
Marthe Hansdatter Stranden (1756 - d.)

Follow
Anders Hansen Stranden (1746 - d.)

Follow
Martha Anbjørnsdatter Løyning (deceased)

Follow
Hans Torsen Stranden (c.1719 - d.)

Follow
Kirsten Eriksdatter Slettebø (1681 - 1763)

Follow
Mikkel Ivarsen Slettebø (1679 - 1770)

09.07.1705: Tingboka, stiftsskriveren stevner Omund og Mikkel Sletteid for de har tatt 21 stokker tømmer ut av Hellelands kirkes skog. De forteller at de har fått magister Hans Seehusens ...

Follow