Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Skärgårdshavets och Finska vikens lotsar - Saaristomeren ja Suomenlahden luotsit

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

  • Johan Henrik Lundström (1817 - d.)
    Fiskare, extra lots.
  • Johan Holmberg (1789 - 1882)
    Han blev i mars 1816 utnämnd till extra lots på Rankoskär för att lotsa "väderdrefne fartyg", på recommendation av hofpredikanten och kykoherden i Tenala, Fred...
  • Isak Wennqvist (1801 - d.)
  • Erik Eriksson (1730 - 1809)
    Han var dräng i Granboda, Föglö sn, när sonen Erik föddes 1762. Erik Eriksson flyttade 1771 med familjen till Ledsöra, Vårdö sn, där han b...

Lotsväsendet expanderade på 1700- och 1800-talen. Den svenska skärgårdsflottan var i behov av lotsar. Många söner till före detta båtsmän tog upp yrket som lots och Lönen var 1 tunna råg + att man fick fiska på statens vatten efter 1808, då Ryssland utvecklade lotsväsendet vidare.

Intressanta Länkar:

Martin Öhman: LOTS- OCH FYRPLATSEN UTÖ – porten till Finland http://web.abo.fi/skargarden/2004-2/ohman.htm

Den äldsta hittils kända lots (kronostyrman) på Finska Viken, . Jacobi Pitkäpås (alias Jacob Rännänen)