Photo
Name
Torborg Torjusdatter Egersund (c.1651 - 1715)

n. 1701, enke på stranden n. 1711 enke etter Anders Vollesfjord, ett barn og en huspike Skifte 17.02.1715. Barn: Daniel Andersen, matros i kongens tjeneste, overlot søsteren hus...

Follow
Salve Mikkelsen Veshovde (1670 - 1740)

n. 22 år i 1701 Tjener på Årstad født Heigrestad og foreldrene er døde n. 1711 med kone og 2 barn på Veshovde n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1...

Follow
Elling Karlsen Årstad (1676 - 1735)

n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad n. med hustru og 3 barn...

Follow
Tollak Kristoffersen Walchenberg (1679 - 1735)

n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz" n. 27 år i 1706 (født Egersund) kalt "Walchenverg" n. med hustru og 3 barn i 1711 i Egersund Skifte 16.01.1736, enke Tala To...

Follow
Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 53 år i 1706 (født Øglend) med 4 sønner Mikkel 20, Torkild 14, Torger 12, Gullik 8 a...

Follow
Jan Fabiansen Wulff (1676 - 1718)

n. 25 år i 1701 seiler med sin far n. 31 år i 1706 (født Egersund) skipper på en skute n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 Jans underskrift: Skifte 30.01.1719:

Follow
Kristen Torgersen Skadberg (1682 - 1741)

n. 20 år i 1701 hos sin mor n. 28 år i 1706 (født Skadberg) med 1 sønn Torger 4 år f. Skadberg n. med hustru og 3 barn, hans mor og søster i 1711 n. ekst...

Follow
Mathias Olsen Vatnemot (1678 - 1730)

n. 23 år i 1700 n. 23 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711

Follow
Viljen Larsen Årstad (1658 - 1716)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 46 år i 1700 n. 43 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Årstad) med 4 sønner Karsten 20, Lars 8, Tollak 6 og Ole 4 alle f...

Follow
Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n...

Follow
Torger Helgesen Østebrød (1639 - 1712)

n. 16 år i 1664 som dreng på Sestad, feilaktig oppgit som "Torkild" i fogdens manntal, men "Torger" i prestens manntall n. militærrull 1669 med fullt navn, innrullert 1665 n. 6...

Follow
Jon Anbjørnsen Rodvelt (1651 - d.)

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713

Follow
Mikkel Kristensen Rodvelt (c.1657 - 1729)

n. 44 år i 1700 n. 43 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 år, bor på odelsgods

Follow
Svend Svendsen Nodland i heien (c.1669 - 1733)

n. 32 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713, forarmet n. militærrull 1718, 48 år, bygslet jord 1695, 3 sønner Ole 22, S...

Follow
Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

n. 31 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Seglem) med 1 sønner Tarald 1 f. Seglem og tjenestedreng Tollak Brynildsen 22 f. Skadberg n. enkemann med 3 barn og 2 tjenere i 171...

Follow
Tarald Roaldsen Seglem (1625 - 1716)

n. 35 år i 1664 n. 73 år i 1700 n. 76 år i 1701 n. 80 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Isak 36 og Aslak 20 begge f. Seglem n. med hustru og 2 tjene...

Follow
Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720 n. 40 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 39 år i 1706 (født Seglem) med 1 fostersønn Ivar Olsen 19, en "bytting" f. Midbr...

Follow
Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Midbrød) med 2 brødre hos seg Jødel 27 og Jakob 16 begge f. Midbrød n. med hustru og ...

Follow
Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og ...

Follow
Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)

n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5 f. Midbrød n. med hustru og 5 barn og 2 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 ste...

Follow
Knut Karlsen Løyning (1675 - 1715)

n. 25 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 30 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Karl 1 f. Løyning og en stesønn Anbjørn Omundsen Hustoft, Bj...

Follow
Endre Torkildsen Løyning (1652 - 1740)

n. 50 år i 1700 nevnt feilaktig som "Taraldsen" n. 51 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Løyning) med 2 sønner Torkild 13 og Sivert 8 begge f. Løyning....

Follow
Jon Olsen Leidland (1683 - 1713)

n. 18 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Leidland) n. innrullert og utkommandert i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Peder Olsen, som e...

Follow
Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

n. 30 år i 1700 n. 25 år i 1701 n. 31 år i 1706 (født Leidland) med 1 fostersønn Peder Olsen 15 f. Leidland n. med hustru og 2 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1...

Follow
Jødel Rasmussen Leidland (1674 - 1739)

n. 30 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland n. med hustru og 5 barn i 1711 ...

Follow
Hans Aslaksen Leidland (c.1652 - 1723)

n. 46 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Leidland) med 1 sønn Nils 10 f. Leidland n. med hustru i 1711 n. 1723 på Skadberg Enkemann i ...

Follow
Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen...

Follow
Tore Børildsen Hovland (1656 - 1717)

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Hovland) med 2 sønnerJødel 7 og Rasmus 1/2 begge f. Hovland n. med hustru og 5 barn og pige i 1711 ...

Follow
Anna Torkildsdatter Hovland (1662 - 1735)

I skiftet etter mannen Hans Hovland 1709 står det at hennes bror er Peder Torkildsen Myklebust Nevnt 1711 som enke med 5 barn n. som forarmet enke ekstraskatt 1713 n. militærrull ...

Follow
Tollef Olsen Hovland (1638 - 1723)

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Hovland) n. Enkemann med og 2 barn i 1711

Follow
Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 Panteboka 1725:

Follow
Jorun Vellesdatter Nodland (1670 - 1740)

Nevnt som enke med 1 barn på Nodland i neset 1711: Joren Wellesdatter

Follow
Svend Knutsen Nodland i neset (1631 - 1716)

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru...

Follow
Anders Omundsen Stapnes (1670 - 1741)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Barstad i Sokndal sogn) med 3 sønner Lars 10, Omund 3 og Ole 6 uker alle f. Stapnes n. med hustru og 6 bar...

Follow
Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

n. 36 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Stapnes) med 3 sønner Lars 11, Bjørn 7 og Mikkel 3 alle født Stapnes n. med hustru og 4 barn...

Follow
Anders Helgesen Stapnes (1641 - 1713)

n. 18 år i 1659 hos sin far n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 22 år i 1664 n. 68 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (f�...

Follow
Lars Helgesen Grastveit (1671 - 1745)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit n. med hustru og 1 barn og 1 pige i...

Follow
Anna Olsdatter Grastveit (1673 - 1749)

n. som enke med 2 barn og 2 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Kristen Jakobsen (sikkert sønn av Jakob Rasmussen Gyland) og en tj. pige Lisbeth Pedersdatter(kanskje d...

Follow
Tollef Villumsen Vestre Svanes (1653 - 1732)

n. 45 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 51 år i 1706 (født Helleland skipreide) n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 På høsttinget 2.12.17...

Follow
Jens Assersen Vestre Svanes (c.1640 - 1727)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Svanes) med 3 sønner Asser i Egersund, Anders 24, Karsten 12 alle født Svanes n. enkemann og 1 fost...

Follow
Tore Helgesen Østre Svanes (1648 - 1716)

n. militærrull 1669 med fullt navn (Stapnes) innrullert 1669 n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 11 år, dimmitert n. 56 år i 1700 n. 56 år i 1701 n. 60 ...

Follow
Berg Karlsen Håland\Åse (1678 - 1749)

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst n. 22 år i 1706 (født Løyning) me...

Follow
Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 begge f. Håland n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt...

Follow
Kristoffer Tollaksen Sestad (1682 - 1712)

n. 20 år i 1700 Marin Reserva n. 21 år i 1701 Marin Reserva og gift n. 26 år i 1706 (født Håland) n. med hustru og 1 pige i 1711 Innrullert og utkommandert ...

Follow
Tollak Reiersen Håland (1648 - 1712)

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Håland) med 3 sønner Kristoffer p...

Follow
Elling Henriksen Puntervold (1672 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henri...

Follow
Ivar Eriksen Puntervold (1648 - 1735)

n. 50 år i 1700 n. 51 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Malene Olsdatter: n. ekstraskatt 1713

Follow
Tarald Knutsen Åse (1653 - 1714)

n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 Gift annen gang 1687

Follow
Tollak Larsen Åse (1661 - 1729)

n. 45 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 Nevnt som forhenværende kirkeverge til Egersund kirke i 1704. Da var han stevnet av kri...

Follow
Isak Gulliksen Åse (1667 - 1740)

n. 38 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718

Follow
Jakob Eriksen Åse (1684 - 1765)

n. 15 år i 1701 n. med hustru og mor og far og en tjener i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Turid Torkildsdatter(antagelig datter til Torkild Torgersen Håland): n. ...

Follow
Guri Brynildsdatter Åse (deceased)

Hos sin sønn med mannen i 1711

Follow
Erik Jakobsen Åse (1645 - 1713)

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. hos sin sønn i 1711 n. ekstraskatt 1713 nevnes som død

Follow
Ivar Rasmussen Skadberg (1674 - 1715)

Skifte 18.01.1716: n. 32 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Rasmus 5 og Markus 2 begge f. Skadberg n. med hustru og 3 barn...

Follow
Ivar Torgersen Skadberg (1675 - 1740)

n. 34 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Skadberg) med 2 sønner Svend 5 og Torger 3 samt tjenestedreng Karl Karlsen 20, hans mor bor på Punter...

Follow
Kristen Kristensen Skadberg (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 46 år i 1706 (født Grastveit) med 2 sønner Kristen 8 og Kristoffer 5 begge født Skadberg samt en stesønn Reiar Ol...

Follow
Rasmus Jødelsen Skadberg (1646 - 1715)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 53 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Skadberg) med 2 sønner Jødel bor på Leidland og Roald 20 ...

Follow
Birgitte Jørgensdatter Myklebust (deceased)

n. som enke i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 (født Nodland) med 2 sønner Jørgen Olsen 25 og Kristen Olsen 20 begge f. Myklebust n. hos sønnen Jørgen Olsen i 1711

Follow
Hans Halvorsen Myklebust (1681 - 1740)

n. 22 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Ole 4 og Halvor 2 begge f. Myklebust. Hans kones bror, Mikkel Olsen Myklebust f. Egersu...

Follow
Peder Rasmussen Myklebust (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Rasmus 5 f. Myklebust n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. mili...

Follow
Jan Karstensen Myklebust (1651 - 1722)

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 55 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Sokndal sogn) n. med hustru og 3 tjenere i 17...

Follow
Peder Torkildsen Myklebust (c.1662 - 1740)

Var klokker og lensmann i Egersund (1711 - 1720) PS: Var IKKE sønn av Torkild Mogensen Saurnes. Kronlogisk er dette umulig. På høsttinget 11.12.1719 kunngjør han at ...

Follow
Henrik Sivertsen Omdal (1677 - d.)

n. 23 år i 1700 på Lien n. 25 år i 1701 på Lien n. med hustru og hans søster i 1711 på Lien n. ekstraskatt 1713 på Lien n. militærrull 17...

Follow
Nils Larsen Kydland (1641 - 1718)

n. 56 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Marthe Knutsdatter(Kanskje datter til Knut Klemetsen Rodvelt?):...

Follow
Maren Theophilusdatter Schanche (1644 - 1727)

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersø...

Follow
Peder Jørgensen Årstad (c.1651 - d.)

18.01.1683: Borger til Stavanger 14.09.1683: Stavangers rettsprotokoller, nevnes som vitne i en sak der en hollandsk skipper har solgt 3 tønner spansk salt til folk i Egersund. n. i 1700 n...

Follow
Villum Jødelsen Årstad (c.1630 - c.1715)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 60 år i 1706 (født Årstad) med 1 sønn Tarald 24 utenlands f. Årstad n. som enkemann med 1 pige i 1711 n. Ekst...

Follow
Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 n. i 1700 som Lensmann n. 37år i 1701 som bondelensmann og fører av liten farkost og seiler "øster" n. med sin egnhendig underskri...

Follow
Søren Theophilussen Schanche (1658 - 1736)

n. på Tengs i 1700 n. 45 år i 1701 på Tengs n. 50 år i 1706 (født Husabø) med 3 sønner Theophilus i Egersund, Søren 7 f. Egersund og Jø...

Follow
Maren Hansdatter Tengs (1649 - 1720)

n. som enken etter Nils Aslaksen på Tengs i 1700 og 1701 n. som enke år i 1706 med 2 sønner Hans Nilsen 16 og Aslak Nilsen 15 begge f. Tengs n. som enke med 5 barn i 1711 n. ...

Follow
Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Johannes Pålsen Eie (1649 - 1716)

n. på Eie i 1700 n. 52 år i 1701 n. på Eie i 1706 Bor i Egersund men bruker selv 1/3 av gården n. med hustru og 2 barn i 1711 på stranden Skifte 07.05.1716:...

Follow
Anders Asserssön Hiorth (1669 - 1739)

n. i 1700 på Eie n. 33 år i 1701 på Eie n. på Eie i 1706 Bor i Egersund men bruker 1/3 av gården n. på Egersundsstranden med hustru og 1 fostersøn...

Follow
Karen Søfrensdatter Godtzen (1638 - 1721)

n. på Eie som presteenke etter sal. Herr Nils Olsen i 1700, 1701 og 1706 n. på Eie med 1 dreng og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 under Eie med en tj. dreng ved navn Søren Vi...

Follow
Kjell Nilsen Fotland (1667 - 1742)

n. 36 år i 1700 n. 37 år i 1701 n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Joren Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærr...

Follow
Erik Eriksen Tengsareid (c.1643 - 1729)

Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken. Jeg kan ikke finne Eriks død...

Follow
Svend Kristensen Sestad (1671 - 1739)

n. 32 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Helge 7 og 1 stesønn Markus Helgesen begge f. Sestad n. med hustru og 2 ...

Follow
Lars Pedersen Sestad (1652 - c.1714)

n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Helleland) med 1 sønn Ole 14 og to stesønner Svend Ulfsen 25(utenlands) og Berg Ulfsen 22 alle f. Ses...

Follow
Peder Torbjørnsen Grødem (1671 - 1745)

n. 28 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694 På høsttinget 2.12...

Follow
Osmund Torbjørnsen Omdal (1676 - 1742)

Er nok han som er nevnt som tjener på Møgedal i 1701, 26 år, født på Egeland i Helleland. n. med hustru og 1 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærru...

Follow
Villum Olsen Omdal (1667 - 1711)

n. 34 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. med hustru og 5 barn i 1711 Skifte 28.03.1713: Enke Berete Helgesdatter Barn: Jakob 9 Helga 11 Martha 7 Astrid 5 Berette 1,5 V...

Follow
Kristen Olsen Omdal (1655 - 1740)

n. 40 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713

Follow
Endre Torgersen Koldal (1652 - 1727)

n. Legdsrrull 1682 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713

Follow
Reiar Rasmussen Koldal (1674 - 1749)

n. 31 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 54 år, bygslet jord 1699 n. 1704 i fogderegnskapet bø...

Follow
Ole Halvorsen Hadland (1644 - 1715)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Hadland) ingen sønner n. med hustru i 1711 n. ekstraskatt 1713 Skifte 03.10.1715: Enke Astrid Torb...

Follow
Anders Olsen Egersund (1673 - 1746)

n. 34 år i 1700 på Veshovde n. 28 år i 1701 på Egersundsstranden n. 32 år i 1706 (født Tengsareid) n. med hustru og 3 barn i 1711. Kalles Veshovde og bor...

Follow
Erik Knutsen Hadland (1650 - 1739)

Er det han som er n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Omdal? n. 52 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Sigbjørn 1...

Follow
Rasmus Nilsen Veshovde (1658 - 1738)

n. 36 år i 1700 n.36 år i 1701 n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 53 år, bygslet jord 1701 På høsttinget 2.12....

Follow
Berit Nilsdatter Veshovde (deceased)

n. som enke med 2 barn 1711 n. som forarmet enke ekstraskatt 1713

Follow
Anders Torgersen Melhus (c.1660 - 1727)

n. 48 år i 1700 (står oppført både under Melhus og Tengsareid som ligger øde) n. 50 år i 1701 n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. mil...

Follow
Asgaut Svendsen Hegdal (c.1669 - 1742)

n. 30 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Beritte Sivertsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718...

Follow
Peder Henriksen Slettebø (1675 - 1735)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. med hustru 2 tjenere, 1 pige og 1 dreng i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Inger Knutsdatter og en dreng ved navn Jørgen L...

Follow
Hans Nilsen Slettebø (1668 - 1716)

n. 38 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 Skifte 27.11.1716: Døde siste oktober Barna som lever ved skiftet: Gunhild 16 &#x...

Follow
Hans Sakariassen Slettebø (1677 - 1742)

n. 30 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 14.12.1706 Da Jakob Iversen Øygreid, Omund og Mikkel Sletteid samt Hans Sakariassen Slettebø må bøte 8 daler for slagsm&...

Follow
Erik Pedersen Slettebø (1641 - 1712)

n. 50 år i 1700 n. 55 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713

Follow
Fabian Jansen Wulff (1648 - 1725)

n. 54 år i 1700 under Hafsøy n. 53 år i 1701 i Hafsøy n. med hustru og 2 barn en datterdatter og 1 pige i 1711. Nevnes som plaget av høy alderdom og svakhet. unde...

Follow
Maurits Thorsen Netland (c.1661 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. med hustru og 6 barn og 1 pige i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Ole 20 �...

Follow
Villum Eriksen Nevland (1661 - 1738)

n. 36 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Erik 20 år ...

Follow