Photo
Name
Torborg Torjusdatter Egersund (c.1651 - 1715)

n. 1701, enke på stranden n. 1711 enke etter Anders Vollesfjord, ett barn og en huspike Skifte 17.02.1715. Barn: Daniel Andersen, matros i kongens tjeneste, overlot søsteren hus...

Follow
Salve Mikkelsen Veshovde (1670 - 1740)

n. 22 år i 1701 Tjener på Årstad født Heigrestad og foreldrene er døde 28.11.1709: Tingboka, stevnes Salve Mikkelsen Veshovde for leiermål med sin kone f�...

Follow
Elling Karlsen Årstad (1676 - 1735)

n. 25 år i 1701 på stranden hos sin mor som er enke, tjener på Eie n. 29 år i 1706 (født Egersund) kaller seg Elling Karlsen Årstad n. med hustru og 3 barn...

Follow
Tollak Kristoffersen Walchenberg (1679 - 1735)

n. 22 år i 1701 "Seiler med Theophilus Bowidtz" 27.11.1705: Tingboka: Tollak Kristoffersen stevnes for han skal ha skåret Tore Mikkelsen med en kniv og slått ham. Anders Olsen Ve...

Follow
Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)

19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n....

Follow
Jan Fabiansen Wulff (1676 - 1718)

n. 25 år i 1701 seiler med sin far n. 31 år i 1706 (født Egersund) skipper på en skute n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 Jans underskrift: Skifte 30.01.1719:

Follow
Kristen Torgersen Skadberg (1682 - 1741)

n. 20 år i 1701 hos sin mor n. 28 år i 1706 (født Skadberg) med 1 sønn Torger 4 år f. Skadberg n. med hustru og 3 barn, hans mor og søster i 1711 n. ekst...

Follow
Mathias Olsen Vatnemot (1678 - 1730)

n. 23 år i 1700 n. 23 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711

Follow
Viljen Larsen Årstad (1658 - 1716)

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på hans b&...

Follow
Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

n. 26 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød n...

Follow
Torger Helgesen Østebrød (1639 - 1712)

n. 16 år i 1664 som dreng på Sestad, feilaktig oppgit som "Torkild" i fogdens manntal, men "Torger" i prestens manntall n. militærrull 1669 med fullt navn, innrullert 1665 n. 6...

Follow
Jon Anbjørnsen Rodvelt (1651 - d.)

n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 27.11.1710: Kalles Ole Assersen for Jon Rodvelts svigerfar: n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713

Follow
Mikkel Kristensen Rodvelt (c.1657 - 1729)

n. 44 år i 1700 n. 43 år i 1701 n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 14.04.1714: Tingboka, stevner Mikkel Kristensen Rodvelt Lars Olsen Skåra for 2 Rd restbet...

Follow
Svend Svendsen Nodland i heien (c.1669 - 1733)

n. 32 år i 1700 n. 32 år i 1701 21.121.1707: Tingboka, stevner Henrik Veshovde, ved sin svoger (svigersønn) Nils Tollefsen Veshovde, Svend Nodland i heien for gjeld på 2...

Follow
Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

n. 31 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald R...

Follow
Tarald Roaldsen Seglem (1625 - 1716)

n. 35 år i 1664 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra Reiar Sigbjørnsen (Håland, som var gift med søster av...

Follow
Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland...

Follow
Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjø...

Follow
Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og ...

Follow
Hans Ellingsen Midbrød, d.y. (1667 - 1732)

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født My...

Follow
Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år n. 23 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 ste...

Follow
Knut Karlsen Løyning (1675 - 1715)

n. 25 år i 1700 n. 26 år i 1701 n. 30 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Karl 1 f. Løyning og en stesønn Anbjørn Omundsen Hustoft, Bj...

Follow
Endre Torkildsen Løyning (1652 - 1740)

n. 50 år i 1700 nevnt feilaktig som "Taraldsen" n. 51 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Løyning) med 2 sønner Torkild 13 og Sivert 8 begge f. Løyning....

Follow
Jon Olsen Leidland (1683 - 1713)

n. 18 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Leidland) n. innrullert og utkommandert i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Peder Olsen, som e...

Follow
Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

n. 30 år i 1700 02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd...

Follow
Jødel Rasmussen Leidland (1674 - 1739)

n. 30 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland n. med hustru og 5 barn i 1711 ...

Follow
Hans Aslaksen Leidland (c.1652 - 1723)

n. 46 år i 1700 n. 49 år i 1701 n. 52 år i 1706 (født Leidland) med 1 sønn Nils 10 f. Leidland n. med hustru i 1711 n. 1723 på Skadberg Enkemann i ...

Follow
Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen...

Follow
Tore Børildsen Hovland (1656 - 1717)

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brev...

Follow
Anna Torkildsdatter Hovland (1662 - 1735)

I skiftet etter mannen Hans Hovland 1709 står det at hennes bror er Peder Torkildsen Myklebust Nevnt 1711 som enke med 5 barn n. som forarmet enke ekstraskatt 1713 n. militærrull ...

Follow
Tollef Olsen Hovland (1638 - 1723)

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Hovland) n. Enkemann med og 2 barn i 1711

Follow
Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. milit�...

Follow
Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n....

Follow
Jorun Vellesdatter Nodland (1670 - 1740)

Nevnt som enke med 1 barn på Nodland i neset 1711: Joren Wellesdatter

Follow
Svend Knutsen Nodland i neset (1631 - 1716)

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru...

Follow
Anders Omundsen Stapnes (1670 - 1741)

26.11.1692: Tingboka, får bygselseddel av presten Henrik Olsen i Egersund på 18 mark smør i Stapnes, seddel datert Husabø 29.09.1692: 16.11.1697: Tingboka, selger Tore Hel...

Follow
Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700 n. 3...

Follow
Anders Helgesen Stapnes (1641 - 1713)

n. 18 år i 1659 hos sin far n. militærrull 1663 med fullt navn innrullert 1661 n. 22 år i 1664 16.11.1691: Tingboka, forkynner Peder Åsulfsen på vegne av sin s&...

Follow
Lars Helgesen Grastveit (1671 - 1745)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit n. med hustru og 1 barn og 1 pige i...

Follow
Anna Olsdatter Grastveit (1673 - 1749)

n. som enke med 2 barn og 2 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Kristen Jakobsen (sikkert sønn av Jakob Rasmussen Gyland) og en tj. pige Lisbeth Pedersdatter(kanskje d...

Follow
Tollef Villumsen Vestre Svanes (1653 - 1732)

n. 45 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 51 år i 1706 (født Helleland skipreide) n. med hustru og 3 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 På høsttinget 2.12.1720...

Follow
Jens Assersen Vestre Svanes (c.1640 - 1727)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 61 år i 1706 (født Svanes) med 3 sønner Asser i Egersund, Anders 24, Karsten 12 alle født Svanes n. enkemann og 1 fost...

Follow
Tore Helgesen Østre Svanes (1648 - 1716)

n. militærrull 1669 med fullt navn (Stapnes) innrullert 1669 30.11.1677: Tingboka, Selger Mikkel Larsen Stapnes 6 spann korn i Stapnes til Tore Helgesen Stapnes, datert Åse 23.04.1677: ...

Follow
Berg Karlsen Håland\Åse (1678 - 1749)

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst n. 22 år i 1706 (født Løyning) me...

Follow
Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)

24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 ...

Follow
Kristoffer Tollaksen Sestad (1682 - 1712)

n. 20 år i 1700 Marin Reserva n. 21 år i 1701 Marin Reserva og gift 27.11.1705: Tingboka, tinglyses skjøte datert Egersund 16.10.1705 på halvtredje (2.5) spann korn i Se...

Follow
Tollak Reiersen Håland (1648 - 1712)

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert 19.03.1685: Tingboka, kalles Tollak Reiersen Håland og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. 52 år i 17...

Follow
Elling Henriksen Puntervold (1672 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henri...

Follow
Ivar Eriksen Puntervold (1648 - 1735)

19.03.1685: Tingboka, kalles Ivar Puntervold og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. 50 år i 1700 n. 51 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711...

Follow
Tarald Knutsen Åse (1653 - 1714)

19.03.1685: Tingboka, kalles Tarald Åse og utnevnes til å gjøre lagmannseden: 24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden n. 40 år i 1700 n. ...

Follow
Tollak Larsen Åse (1661 - 1729)

19.03.1685: Tingboka, kalles Tollak Åse og utnevnes til å gjøre lagmannseden: 16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.169...

Follow
Isak Gulliksen Åse (1667 - 1740)

n. 38 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718 06.03.1728: Tingboka, stevner Anders Assersen Hiorth en del inderst...

Follow
Jakob Eriksen Åse (1684 - 1765)

n. 15 år i 1701 n. med hustru og mor og far og en tjener i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Turid Torkildsdatter(antagelig datter til Torkild Torgersen Håland): n. ...

Follow
Guri Brynildsdatter Åse (deceased)

Hos sin sønn med mannen i 1711

Follow
Erik Jakobsen Åse (1645 - 1713)

n. 56 år i 1700 n. 57 år i 1701 n. hos sin sønn i 1711 n. ekstraskatt 1713 nevnes som død

Follow
Ivar Rasmussen Skadberg (1674 - 1715)

Skifte 18.01.1716: 17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasm...

Follow
Ivar Torgersen Skadberg (1675 - 1740)

n. 34 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 32 år i 1706 (født Skadberg) med 2 sønner Svend 5 og Torger 3 samt tjenestedreng Karl Karlsen 20, hans mor bor på Punter...

Follow
Kristen Kristensen Skadberg (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 46 år i 1706 (født Grastveit) med 2 sønner Kristen 8 og Kristoffer 5 begge født Skadberg samt en stesønn Reiar Ol...

Follow
Rasmus Jødelsen Skadberg (1646 - 1715)

17.11.1673: Tingboka, utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn 19.03.1685: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.10.1684 på 2 spa...

Follow
Birgitte Jørgensdatter Myklebust (deceased)

n. som enke i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 (født Nodland) med 2 sønner Jørgen Olsen 25 og Kristen Olsen 20 begge f. Myklebust n. hos sønnen Jørgen Olsen i 1711

Follow
Hans Halvorsen Myklebust (1681 - 1740)

n. 22 år i 1700 n. 21 år i 1701 n. 25 år i 1706 (født Seglem) med 2 sønner Ole 4 og Halvor 2 begge f. Myklebust. Hans kones bror, Mikkel Olsen Myklebust f. Egersu...

Follow
Peder Rasmussen Myklebust (1669 - 1741)

n. 40 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. 40 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Rasmus 5 f. Myklebust n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. mili...

Follow
Jan Karstensen Myklebust (1651 - 1722)

n. Legdsrrull 1680 med fullt navn, tjent i 9 år, dimmitert n. 55 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Sokndal sogn) n. med hustru og 3 tjenere i 17...

Follow
Peder Torkildsen Myklebust (c.1662 - 1740)

Var klokker og lensmann i Egersund (1711 - 1720). Nevnt som degn i hvert fall fra 1693 11.12.1719: Tingboka, kunngjør Peder Torkildsen Myklebust at han sier opp sitt lensmanns-embetet da han...

Follow
Henrik Sivertsen Omdal (1677 - d.)

n. 23 år i 1700 på Lien n. 25 år i 1701 på Lien n. med hustru og hans søster i 1711 på Lien n. ekstraskatt 1713 på Lien n. militærrull 17...

Follow
Nils Larsen Kydland (1641 - 1718)

n. 56 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Marthe Knutsdatter(Kanskje datter til Knut Klemetsen Rodvelt?):...

Follow
Maren Theophilusdatter Schanche (1644 - 1727)

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701 n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersø...

Follow
Peder Jørgensen Årstad (c.1651 - d.)

18.01.1683: Borger til Stavanger 14.09.1683: Stavangers rettsprotokoller, nevnes som vitne i en sak der en hollandsk skipper har solgt 3 tønner spansk salt til folk i Egersund. n. i 1700 n...

Follow
Villum Jødelsen Årstad (c.1630 - c.1715)

17.03.1673: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Ogna 20.04.1672 på 1 pund laks i Årstad fra fogdenKristen Nilsen til Villum Årstad for 10 Rd: n. 60 år i 1700 n. ...

Follow
Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 16.11.1697: Tingboka, Asser Andersen Årstad tinglyser bygselsbrev datert Egersund 12.03.1696 på en kvarttønne laks i Årstad til...

Follow
Søren Theophilussen Schanche (1658 - 1736)

16.11.1697: Tingboka, Gunnar Jakobsen tinglyser kjøpebrev datert Egersund 15.11.1697 på en 2 pund 18 mark laks samt 8 mark smør i Tengs til sin svoger(svigersønn) Søf...

Follow
Maren Hansdatter Tengs (1649 - 1720)

n. som enken etter Nils Aslaksen på Tengs i 1700 og 1701 22.11.1701: Tingboka. Maren Hansdatter Tengs utsteder obligasjonsbrev datert Egersundstranden 30.03.1701 til Anders Assersen på ...

Follow
Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstrask...

Follow
Johannes Pålsen Eie (1649 - 1716)

23.11.1699: Tingboka: Johannes Pålsen blir stevnet for restskatt fra 1693. Det sies at han bruker den parten i Eie som hans bror Anders Pålsen brukte før ham: n. på Eie i ...

Follow
Anders Assersen Hiorth (1669 - 1739)

n. i 1700 på Eie n. 33 år i 1701 på Eie n. på Eie i 1706 Bor i Egersund men bruker 1/3 av gården n. på Egersundsstranden med hustru og 1 fostersøn...

Follow
Karen Søfrensdatter Godtzen (1638 - 1721)

n. på Eie som presteenke etter sal. Herr Nils Olsen i 1700, 1701 og 1706 n. på Eie med 1 dreng og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 under Eie med en tj. dreng ved navn Søren Vi...

Follow
Kjell Nilsen Fotland (1667 - 1742)

n. 36 år i 1700 n. 37 år i 1701 n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Joren Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærr...

Follow
Erik Eriksen Tengsareid (c.1643 - 1729)

Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror, Torkild, var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken(?) i 1675 står ha...

Follow
Svend Kristensen Sestad (1671 - 1739)

n. 32 år i 1700 n. 33 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Løyning) med 1 sønn Helge 7 og 1 stesønn Markus Helgesen begge f. Sestad n. med hustru og 2 ...

Follow
Lars Pedersen Sestad (1652 - c.1714)

n. 40 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Helleland) med 1 sønn Ole 14 og to stesønner Svend Ulfsen 25(utenlands) og Berg Ulfsen 22 alle f. Ses...

Follow
Peder Torbjørnsen Grødem (1671 - 1745)

n. 28 år i 1700 n. 30 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694 På høsttinget 2.12...

Follow
Osmund Torbjørnsen Omdal (1676 - 1742)

Er nok han som er nevnt som tjener på Møgedal i 1701, 26 år, født på Egeland i Helleland. n. med hustru og 1 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærru...

Follow
Villum Olsen Omdal (1667 - 1711)

n. 34 år i 1700 n. 34 år i 1701 n. med hustru og 5 barn i 1711 Skifte 28.03.1713: Enke Berete Helgesdatter Barn: Jakob 9 Helga 11 Martha 7 Astrid 5 Berette 1,5 V...

Follow
Kristen Olsen Omdal (1655 - 1740)

n. 40 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713

Follow
Endre Torgersen Koldal (1652 - 1727)

Fra drapssaken 1687/88 får vi vite at Tollak Jensen Koldal er bror til drapsdømte Guri Jensdatter og at Mikkel Koldals kone heter Guri. Endres bror er den Knut Torgersen som er på ...

Follow
Reiar Rasmussen Koldal (1674 - 1749)

n. 31 år i 1700 n. 30 år i 1701 21.07.1704: Tingboka, stevnes av fogden for å ha ligget med sin kvinne for tidlig: n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. m...

Follow
Ole Halvorsen Hadland (1644 - 1715)

n. 60 år i 1700 n. 60 år i 1701 n. 64 år i 1706 (født Hadland) ingen sønner n. med hustru i 1711 n. ekstraskatt 1713 Skifte 03.10.1715: Enke Astrid Torb...

Follow
Anders Olsen Egersund (1673 - 1746)

n. 34 år i 1700 på Veshovde n. 28 år i 1701 på Egersundsstranden n. 32 år i 1706 i Egersund (født Tengsareid) n. med hustru og 3 barn i 1711. Kalles Vesh...

Follow
Erik Knutsen Hadland (1650 - 1739)

Er det han som er n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Omdal? n. 52 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. 48 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Sigbjørn 1...

Follow
Rasmus Nilsen Veshovde (1658 - 1738)

19.03.1685: Tingboka, kalles Rasmus Veshovde og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. 36 år i 1700 n.36 år i 1701 n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 ...

Follow
Berit Nilsdatter Veshovde (deceased)

n. som enke med 2 barn 1711 n. som forarmet enke ekstraskatt 1713

Follow
Anders Torgersen Melhus (c.1660 - 1727)

16.09.1692: Nevnes som bygsler av 3 huder i Melhus som han har bygselsbrev fra Jørgen Thomassen i Stavanger datert 06.04.1682: n. 48 år i 1700 (står oppført både un...

Follow
Asgaut Svendsen Hegdal (c.1669 - 1742)

n. 30 år i 1700 n. 32 år i 1701 n. med hustru og 1 pige i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Beritte Sivertsdatter: n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718...

Follow
Peder Henriksen Slettebø (1675 - 1735)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 27.11.1705: Tingboka, tinglyses skjøte datert Egersund 27.11.1705 på 0.5 løp smør i Nodland i heien fra Svend Svendsen Nodl...

Follow
Hans Nilsen Slettebø (1668 - 1716)

19.11.1689: Tingboka, kalles Hans Nilsen Slettebø og utnevnes til å gjøre lagmannseden n. 38 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 2 barn i 1711 n. ekstr...

Follow
Hans Sakariassen Slettebø (1677 - 1742)

n. 30 år i 1700 24.11.1701: Tingboka, forkynner Hans Sakariassen Slettebø kjøpebrev på 16 spann korn i Lille Ege til Gullik Tollaksen Store Ege, datert Egersund 21.11.1701...

Follow
Erik Pedersen Slettebø (1641 - 1712)

19.03.1685: Tingboka, kalles Erik Slettebø og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. 50 år i 1700 n. 55 år i 1701 26.11.1708: Tingboka, tinglyses skjøte d...

Follow
Fabian Jansen Wulff (1648 - 1725)

19.11.1687: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein 13.02.1686 fra Sivert Pedersen Hafsøy til Fabian Jansen i Egersund på 1 tønne 3 pund o 18 mark saltet laks landskyl...

Follow
Maurits Thorsen Netland (c.1661 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 40 år i 1701 02.12.1709: Tingboka, stevner Lars Assersen i Egersund Maurits Torsen Netland for penger som Lars har lagt ut til Daniel Knutsen Kannestøper i B...

Follow
Villum Eriksen Nevland (1661 - 1738)

n. 36 år i 1700 n. 36 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Erik 20 år ...

Follow