Photo
Name
Karl Jansson (1835 - 1924)

Dräng i Myrgryt, Floda 1853-1857, dräng i Banninge, Floda 1857-1861, dräng i Torsberga soldattorp, Stenkvista 1861-1862, dräng i Lövnäs, Torsberga, Stenkvisa 1...

Follow
Gustav Johansson (1841 - 1895)

Utdrag ur Oppunda häradsrätt 1860-03-05: Efter angivelse av drängen Erika August Ersson, Tyrstorp, Lerbo socken ställde länsmannen Knut Kreiger o tjänsten v&#x...

Follow
Harry Valdemar Karlkvist (1909 - 1993)

Follow
Tekla Karlkvist (1884 - 1971)

Follow
August Johansson (1848 - 1938)

Follow
Anders Olofsson (deceased)

Bonde i Berg, Lerbo.

Follow
Ingeborg Eriksson (1662 - 1734)

Follow
Lars Eriksson (deceased)

Bonde i Stora Josvallstorp, Stora Malm.

Follow
Elisabeth Andersdotter (1673 - 1751)

Follow
Per ? (deceased)

Bonde i Övre Jenne, Östra Vingåker.

Follow
Ingeborg Rhenberg (1702 - 1774)

Follow
Lars Rhenberg (b. - 1741)

Soldat nr.28 vid Lif-Compagniet, Södermanlands Regemente. Bosatt i Valla soldattorp nr.28, Stora Malm. Kommenderad till Finland (Svensk-Ryska kriget 1741-1743) där han avled.

Follow
Maria Larsson (b. - 1777)

Follow
Lars Larsson (1695 - 1770)

Bonde i Berg, Lerbo

Follow
Ingrid Nilsson Rehn (1693 - 1740)

Follow
Anders Nilsson Rehn (1693 - 1753)

Soldat nr.21 vid Lif.Compagniet, Södermanlands Regemente. Bosatt i Rämne soldattorp nr.21, Stora Malm. Kommenderad till Finland (Svensk-ryska kriget 1741-1743).

Follow
Kerstin Svensson (1704 - 1765)

Follow
Anders Svensson (1695 - 1775)

Bonde i Stora Josvallstorp, Stora Malm.

Follow
Kerstin Olofsson (1689 - 1759)

Follow
Jöns Olofsson (1678 - 1749)

Bonde i Stora Forssa, Östra Vingåker, sedemera frälsebonde i Nävertorp, Stora Malm.

Follow
Maria Larsson (1739 - 1809)

Follow
Anders Larsson (1736 - 1784)

Bonde i Berg, Lerbo. Sedemera bonde i Jättorp, Stora Malm.

Follow
Ingrid Hanson Fogel (1730 - d.)

Follow
Nils Hanson Fogel (c.1725 - 1758)

Soldat nr.23 vid Lif-Compagniet, Södermanlands Regemente. Bosatt i Rämne soldattorp nr.23, Stora Malm. Kommenderad till Stralsund, Pommern (pommerska kriget 1757-1762) där han avled.

Follow
Anna Jönsson (1729 - 1809)

Follow
Per Jönsson (1719 - 1773)

Follow
Maria Wallström (1763 - 1802)

Follow
Anders Wallström (1755 - 1789)

Soldat nr.27 vid Lif-Compagniet, Södermanlands Regemente. Bosatt i Valla soldattorp nr.27, Stora Malm. Kommenderad till Finland (svensk-ryska kriget 1788-1790), där han avled.

Follow
Britta Persson (1753 - 1805)

Follow
Anders Persson (1753 - 1818)

Follow
Anna Maria Andersson (1787 - 1865)

Follow
Olof Andersson (1786 - 1866)

Varit Lantvärntist vid Sörmlands Regementes 1:sa Lantvärtist Battalion, har underhåll av krigsmanshuset, 12 riksdaler banco.

Follow
Johanna Olsdotter (1812 - 1898)

Follow
Karin Månsdotter (1654 - 1731)

I dödboken står antecknat: "Sergeant Johan Skillings svärmor i Tavesta" och att hon "ärligen och väl levat i 77 år".

Follow
Per Svensson (1640 - 1716)

Var ursprungligen från Hjulesta i Floda, sålde sin skatterätt/arvejord i Hjulesta och köpte jord i Tavesta, dit han kom 1697 från Sjögetorp.

Follow
Agneta Andersdotter (deceased)

Follow
Anders Berilsson (1636 - 1718)

Var bonde på Varbro. I db antecknades 1718 "Den gamle gudfruktige mannen Anders Berilsson blev död ? juli och begravdes den 9 dito sedan han detta livets vedermödor med kristligt t...

Follow
Britta Jönsdotter (1658 - 1721)

Follow
Joen Persson (1642 - 1728)

Follow
Anna Olofsdotter (c.1635 - 1724)

Follow
Joen Nilsson (c.1636 - 1709)

Follow
Anna Persdotter (1682 - d.)

Var änka på Tavesta vid sin andra vigsel 1721.

Follow
Eric Andersson (1679 - 1719)

Från Varbro i Sköldinge. Innehade gården Tavesta i samma församling.

Follow
Margareta Jönsson (c.1664 - 1743)

Follow
Nils Jönsson (c.1666 - d.)

Follow
Karin Månsdotter (1649 - 1722)

"Måns Perssons hustru uti Hönstorp hustru Karin Månsdotter f 1649 sjuk 25 mars påskdagen sedan hon varit till Herrens nattvard och strax blivit mållös, d...

Follow
Ingeborg Andersdotter (1692 - 1777)

Follow
Per Joensson (1686 - 1743)

Follow
Maria Eriksdotter (1678 - 1756)

Follow
Olof Joensson (1668 - 1748)

Follow
Karin Ericsdotter (1702 - d.)

Follow
Gustav Nilsson (1701 - d.)

Follow
Maria Persson Lund (deceased)

Follow
Jon Persson Lund (c.1673 - 1753)

Follow
Eric Månsson (1684 - 1770)

Står vid vigseln 1713 antecknad som sonen på Viken. Var först måg på Höjen i Stora Malm. kom på 1720-talet till fädernegården Viken. Var b...

Follow
Kerstin Persdotter (1724 - 1778)

Follow
Olof Olsson (1721 - 1800)

Follow
Anna Stina Gustafsdotter (1727 - 1767)

Follow
Jonas Jonsson (1723 - 1764)

Torpare i Gnallen.

Follow
Anna Johansdotter (1718 - 1794)

Faddrar: C G Norman på Eriksberg, Pär Larsson i Skyttstugan, hovauditörskan Catharina Forsteen på Eriksberg och kopral Wallmans hustru i Hönstorps soldattorp. St&#x...

Follow
Kerstin Olsdotter (1761 - 1833)

Follow
Johan Gustav Jonsson (1754 - 1830)

Follow
Stina Jansdotter (1786 - 1826)

Follow
Måns (1632 - 1695)

Brukade troligen Hönstorp, som övertogs av hustrun Karin och året efter hans död av hennes nye man Måns Persson.

Follow
Anna Månsdotter (1683 - 1761)

Bosatt på Hönstorp, där hon avled av colique.

Follow
Johan Larsson (1674 - 1756)

Står vid vigseln 1707 skriven som länsmansdräng på Lundby. Var sexman i tjänst hos länsman samt innehavare av Hönstorp.

Follow
Anna Nilsdotter (1659 - 1731)

Död av ålderdomssvaghet.

Follow
Peder Persson (1653 - 1714)

Innehade gården Höjen i Stora Malm.

Follow
Karin Persdotter (1690 - 1757)

Kom från Höjen till Viken i Floda.

Follow
Nils Ericsson (1714 - 1777)

Står vid vigseln 1740 som son på Viken i Floda, som han övertog av fadern.

Follow
Karin Larsdotter (1666 - 1756)

Follow
Olof Matsson (b. - c.1686)

Nämns med patronymikon 1653 när han övertog gården Löpsjötorp.

Follow
Per Olofsson (1658 - 1739)

Innehade Löpsjötorp i Stora Malm.

Follow
Karin Persdotter (1704 - 1787)

Mf 724-725:6(6) Karin Persdotter 1704 - 1787 Födelse: 10 sep 1704 Löpsjötorp i Stora Malm (D) Död: 18 dec 1787 Uppsala i Stora Malm (D) Jordfästning: ...

Follow
Anna (c.1639 - 1702)

Follow
Joen (c.1651 - 1709)

Mtl 1665-1702 vid Stensätter. Ana till Anja Pärson.

Follow
Kerstin Jonsdotter (1677 - 1705)

Follow
Elin Persdotter (c.1640 - 1710)

Ana till Maj-Inger Klingvall, John och Peter Harryson samt Anja Pärson.

Follow
Simon Olofsson (1628 - 1710)

Bonde på Avrad. Vald till kyrkvärd i Stora Malms kyrka 1680, köper nattvardsvinet till kyrkan 1675-89. Var 1702-07 mantalsskriven på Fogelö Mellangård, d...

Follow
Lars Simonsson (1668 - 1719)

Follow
Jonas Larsson (1702 - 1781)

Innehade gården Älsjövik i St Malm. Jonas Larsson 1702 - 1781 Födelse: 23 nov 1702 Avrad i Stora Malm (D) Giftermål: Gift med: MF 724-725:6(6) KARIN LARSSON...

Follow
Lars Jonsson (1752 - 1830)

Han brukade 1777-80 Viken, innehade därefter Upsala i St Malm. Lämnade Uppsala 1810 och var därefter oxdräng på Ericsbergs säteri i åtta år. Sina...

Follow
Kerstin Nilsdotter (1751 - 1827)

Follow
Lars Larsson (1784 - 1862)

Döpt 14/4. Faddrar: Anders Ersson o h Maria Nilsdotter på Fogelö, dr Jonas Larsson o pig Stina Larsdotter på Uppsala.

Follow
Johan Gustaf Tell (1810 - 1881)

Soldat nr. 314 vid Oppunda Compagni, Södermanlands Regemente. Antagen 1828-06-15, var 5 fot 11 tum (75,5c,) lång år 1830. Bosatt i Rosendahls soldattorp nr.314, Floda 1830-1881, &#...

Follow