Photo
Name
Francois Viljoen SV/PROG MP (c.1646 - 1689)

François was die stamvader van die Viljoens in Suid-Afrika. Hy land in 1671 in die Kaap van Goeie Hoop en vestig hom as vryburger in Kaapstad. Hy was die eerste Franssprekende in die Kaap, en du...

Follow