Photo
Name
fra Josip Visković (1915 - 1997)

Filozofsko-teološki studij završio je u Sinju i Makarskoj. Zaređen je za svećenika 1939. godine. Obnašao je službe: pomoćnik ravnatelja tiskare “...

Follow
don Petar Kaer (1848 - 1919)

Rođen je u Makarskoj 10. prosinca 1848. Na krštenju u crkvi sv. Marka 18. prosinca dobio je tri imena: Petar, Nikola i Melkior. U rodnom je gradu pohađao pučku školu,...

Follow
Ante Čović Bego (1775 - 1821)

Follow
don Jozo Boglić (1865 - 1821)

svećenik službovao u raznim župama dubrovačke biskupije - priest at various churches in Dubrovnik bishopric-ordained September 29, 1888.

Follow
Ivan Nikola Jakša (deceased)

župnik u Kaštel Štafiliću Maria Hektorovic's son (born out of wedlock, father was Julio Jaksa) was a priest at Kastel Stafilic and who later moved to Trogir.

Follow
Fra.Marin Giljević (1703 - 1782)

Follow
don Ivan Ostojić (1893 - 1980)

Ostojić, Ivan , hrvatski crkveni povjesničar (Povlja na Braču, 6. XI. 1893 – Split, 22. IX. 1980). God. 1916. diplomirao teologiju u Zadru. Do 1928. bio je kapelan u Pu...

Follow
Budimir Arneri (c.1626 - d.)

Bondumier, sin je Rafaela i hvarske plemkinje Kornelije Hektorović. Posvetio se duhovnom, svećenićkom pozivu. Bio je kanonik hvarskoga Stolnoga kaptola.

Follow
Don Ivo Prodan (1852 - 1933)

Svećenik, političar, književnik i novinar, rodio se u Janjini, 10. prosinca 1852. godine, a umro od upale pluća, 9. ožujka 1933. godine u Zadru. Pokopan je 11. o...

Follow
don Ivan Skurić (1775 - 1830)

Ivan Skuric was the secular Catholic priest in the town of Cavtat.

Follow
fra Ante-Josip Cvitanović-Dankić (1889 - 1943)

Kum bio Dominik Begović, katolik posjednik iz Trpnja

Follow
Ilija (fra Marijan) Pavo Marijan Pušić (1833 - 1909)

Ilija was ordained August 24, 1856.

Follow
Fra Anđeo Cvitanović (1914 - 2011)

kumovi bili Jozo Jović težak iz Dragljana i Marica Cvitanovič težaćka iz Podace Fra Ante Cvitanović iz Podaca,3. II. 1892.-7. II. 1901, 11. VIII. 1927.-1. II. ...

Follow
don Nikola Šimić MP (1853 - 1913)

Follow
Stana č.s. Pavić (deceased)

Follow
Fra. Ivo Mihaljević (1835 - 1898)

Follow
Marko Kalogera MP (1819 - 1888)

Marko Kalogjera (Blato, 7. prosinca 1819. - Split, 4. prosinca 1888.), hrvatski svećenik, kotorski i splitsko-makarski biskup. Za svećenika je zaređen 27. kolovoza 1843. go...

Follow
Marko Kalogjera MP (1877 - 1956)

Follow
Mihael Hlača, opat (1881 - 1961)

Follow
Dragutin Hlača, don (1872 - 1962)

Follow
fra Roko Vuković (c.1870 - d.)

Follow
Nika Ghetaldic/de Ghetaldi (deceased)

Follow
Giorgio (Juraj) Dobrila MP (1812 - 1882)

Juraj (Giorgio) Dobrila rođen je u Velom Ježenju, Tinjanština, u srednjoj Istri, 16. travnja 1812., a umro u Trstu 13. siječnja 1882. Natprosječna inteligencija dovel...

Follow
Fra Jerolim Vrdoljak (1800 - 1865)

Follow
Don Andrija Vrdoljak (1749 - 1822)

Follow
fra Josip Mijo Kutleša (1850 - 1927)

Follow
<private> Zlatar (1920 - c.1945)

Follow
Don Filip Čulo (1943 - 1982)

Follow
don Josip Čobrnić MP (1789 - 1852)

Doktor teologije, kanonik u Makarskoj, studirao u Padovi, predavao retoriku u Asolu, klasične jezike u Zadru i Splitu, promicatelj prosvjete u Makarskoj. ČOBARNIĆ, Josip (Cioba...

Follow
Fra Nikola Anđel Ćurić (1839 - d.)

Follow
don Domenico Vilović (1761 - 1817)

Follow
biskup Luka Vicko Ivan Papafava (1851 - 1925)

Bishop Luca Pappafava 27 Nov 1911 Appointed Bishop of Šibenik (Knin), Croatia 11 Feb 1912 Ordained Bishop Bishop of Šibenik (Knin), Croatia 14 Sep 1918 Appointed Bishop of Hvar...

Follow
don Marijan Luetić (1863 - 1910)

Follow
don Jakov Boglić (1826 - 1897)

Croatian historian and theologian The author of the first history of Hvar (storici Studi sull 'Isola di Lesina)

Follow
biskup don Andro Štambuk (1913 - 1955)

Follow
kanonik Pave Vlatković (1770 - 1849)

Kapelan Novigrada od 1795-1816., župnik od 1816-1840. i dekan "vicario foraneo". Godine 1813. promaknut jeu čast kanonika. Kao župnik Novigrada od 1816., bio je član biskups...

Follow
don Ivan Lovre Oštrić - Zekić (1837 - 1896)

- od 1865. služio je u Poličniku i Suhovarama

Follow
fra Josip Maroja (deceased)

Follow
Don Jure Vrdoljak (1906 - 1969)

Follow
Fra Andrija/ Don Rafael Rajković (1880 - 1927)

Follow
fra Špiro Lulić (1806 - 1831)

Follow
don Ante Kovačević (1781 - 1833)

Follow
don Stipe Glavičič (1728 - d.)

Follow
don Petar Bartulović Puović MP (1746 - 1815)

Teologiju studirao u Loretu. Bio je župni pomoćnik katedrale u Makarskoj., a neko vrijeme i tajnik mletačkog providura za Dalmaciju. Povijesni pisac, filozof i sastavljač "L...

Follow
Antonio Buntjelić, DON (1831 - 1906)

svecenik. Priest, built chapel in honour of St. Anthony in Buntjelic selo, Kuciste Ordained December 6, 1855 (ref: Naša Gospa (Dubrovnik), XV (2009.), br. 40, p. 54) Death: "Croatia, Churc...

Follow
fra Mate Adar (1772 - 1844)

Follow
don Josip Bepo Jurčević (1842 - 1911)

Follow
don Pavao Klement Kačić Miošić (1786 - 1837)

Pavao Klement Miošić, rodnim imenom Pavao Kačić Miošić ( Makarska. 15. studenoga 1786. - Split, 10. listopada 1837.), hrvatski svećenik i splitsko-makar...

Follow
Don Pero Bijelić (1847 - 1916)

Pero Bijelic was ordained as a Catholic priest on October 3, 1869.

Follow
don Jure Jakasović Puharić (1770 - 1826)

Follow
Don Matteo Foretić Kalafat (1747 - 1837)

Follow
Vincenzo Filippi (1785 - 1852)

Follow
Fra Josip Franić (1784 - 1856)

Follow
fra Bonaventura Miho Josip Parun (1839 - 1915)

Stupio u Franjevački red 1857. Za svećenika zaređen 1862. Predavao teologiju u Zaostrogu i Makarskoj. Imenovan je ispitivačem ređenika i sinodalnim ispitivačem...

Follow
fra Ante Marko Nikola Lulić (1812 - 1888)

LULIĆ, fra Ante,pisac i provincijal FSP,(Makarska, 1. XII. 1812. — 21. VII. 1888.),povjesničar, pisac. Za svećenika zaređen 1838.Bio je dvaput provincijal, gvardijan ...

Follow
Nikola Batistić MP (1846 - 1929)

NIKOLA BATISTIĆ (1. V 1846 - 28. VIII 1929) pohađao je pučku školu u rodnom selu Žrnovu, gimnaziju je svršio u Dubrovniku a teologiju u Zadru. Ređen je ...

Follow
fra Bartul Kačić Žarković (c.1570 - 1645)

1. FRA BARTUL KAČIĆ-ŽARKOVIĆ (Brist oko 1570. - Sućuraj 25. VI. 1645). Bio je sedmi i najmlađi sin u roditelja. Niže škole učio u Zaostrog...

Follow
fra Petar Kačić Šiljić (1605 - 1660)

fra Petar, biskup makarski na 1661--------------------FRA PETAR KAČIĆ-,ŠILJE (Kotišina 1605. -Jelsa, 26. III. 1660.). Godinu dana prije svoje smrti stari biskup fra Bartul...

Follow
don Ante Kačić (1755 - d.)

Ivanišević-Uzmenović 1. Uvod Glavni grad Makarskog Primorja i njegov politički i kulturni centar je Makarska. Ime Makarska u pisanim izvorima prvi put se spominje 1502.g...

Follow
don Mate Nenadić Stipić (1753 - 1839)

Follow
don Josip Bepo Batošić (1888 - 1960)

Follow
don Ivan Vodanović (1728 - 1787)

Follow
don Ivan Nikolić Dujmović (c.1750 - d.)

Follow
don Stipan Ivičević (c.1751 - 1802)

Follow
Don Marin Krstulović (1823 - d.)

Follow
Don Ivan Bašković (1830 - d.)

Follow
don Frane Rossi (1786 - 1848)

Follow
Don Kleme Stipičević(priznato očinstvo Puović) (1845 - 1891)

Follow
don Jure Ipšić (c.1830 - 1853)

Follow
Fra Bernardo Mate Borić (1904 - 1971)

Follow
Fra Lovre Kovačević (b. - 1947)

Follow
č.s. Lucija Borić (1894 - 1971)

Follow
c.s. Perina Cecilija Maslov (1897 - d.)

Follow
fra Ante Gojak (c.1870 - d.)

Follow
don Joze Ivanišević (1730 - 1794)

| Obitelj Ivanišević-Uzmenović . Uvod Glavni grad Makarskog Primorja i njegov politički i kulturni centar je Makarska. Ime Makarska u pisanim izvorima prvi put se spominje 1...

Follow
Fra Fabijan Jozo Kordić (1890 - 1945)

Fra Fabijan(Jozo)Kordic je bio svećenik laik u samostanu na Širokome Brijegu.Ubijen je 1945 od strane jugokomunističke armije(partizana).

Follow
Fra Bonaventura (Jure) Kosović Kudrić (c.1726 - 1813)

Fra Bonaventura Kosović Kudrić, st. Počekom Rujna 1726. godine u Zaostrogu se rodio sin Antuna i Ane, unuk Mate Kudre Kosovića, po kojenu ovaj odvjetak dobi naziv Kudri&#x...

Follow
don Andrija Lovrinčević (c.1860 - d.)

Follow
don Tadija Bajić (1915 - 1990)

Zaređen za svečenika 06.08. 1939 godine na Hvaru.

Follow
don Stipan Pekić (1864 - 1928)

Koralni vikar Sv Marka u Makarskoj

Follow
don Antun Kačić (1769 - 1829)

Posljednji Vikar, poslije njega ukinute Makarske biskupije. Jedan od utemeljitelja Javne dobrotvornosti. Poznat po skrbi za potrebite i siromašne. Po svojoj želji pokopan u crkvi sv Ivana...

Follow
msgr. Vjekoslav Cezar Pavišić MP (1823 - 1905)

Kanonik i papinski prelat. Teologiju završio u Beču. Radio kao profesor na bečkoj orijentalnoj akademiji. Dugogodišnji nadzornik škola u Dalmaciji. Odlikovan od pape ...

Follow
don Klement Josip Ivan Grubišić (1782 - 1853)

Makarski kanonik

Follow
don Pavao Ivanišević (1747 - 1844)

Obitelj Ivanišević-Uzmenović . Uvod Glavni grad Makarskog Primorja i njegov politički i kulturni centar je Makarska. Ime Makarska u pisanim izvorima prvi put se spominje 150...

Follow
don Nikica Ribičić (1861 - 1941)

Follow
Ivan Ante Zanchi, don (1859 - 1947)

Na grobu don Ivana Zanchija piše: POP GLAGOLJAŠ, jedan od posljednjih koji je misu "glagoljao"

Follow
Eugenio Maria Vusio, don (1850 - 1929)

Iz Makarske plemičke loze potekao je svećenik Eugen Marija Vusio, rođen 02.listopada 1850.god. u Makarskoj od oca Josipa, sina Petra, pisac brojnih članaka gospodarskog i po...

Follow
don Ante Žarnić (1865 - 1938)

Makarski kanonik

Follow
don Kažimir Josip Ljubić (1835 - 1897)

Dugogodišnji kapelan Makra i Kotišine. Istaknuti zastupnik Narodne stranke u Dalmatinskom saboru 1868-1877). Tajnik Matice dalmatinske (1868-1877). Urednik Narodno lista 1870. Prvi ravnat...

Follow
don Nikola Delić (1889 - 1944)

Bio je član Splitsko-makarske nabiskupije; službovao u Grabovcu i Makarskoj, mučen i ubijen od partizana, istog dana , 04.studenog 1944.god., zajedno sa svećeničkom s...

Follow
don Grgur Pavlović Lučić (1761 - 1845)

Follow
don Ivan Josip Pavlović Lučić (1755 - 1818)

Ivan Jospip Pavlović – Lučić (1755. – 1818.) Makarski kanonik, provikar, arheolog i epigrafičar. Dao je temelje makarskoj arheologiji. Prikupljajući a...

Follow
don Jure Pavlović Lucić (c.1728 - 1811)

Follow
o.Petar Perica, Petar (1881 - 1944)

Rođen je 27. lipnja 1881. godine u Kotišini, kraj Makarske. Osnovnu školu pohađao je u Makarskoj. Poslije toga, školovanje je nastavio 1895. godine, u sjemeniš...

Follow
Fra Alojzije Vjekoslav Šimić (1905 - 1945)

Follow
Čas.Matija Lulić (1902 - 1985)

Follow
fra Grgo Urlić (1867 - d.)

Follow
don Marko Devčić (1887 - 1944)

Follow
fra Ivan Krste Kržanić (1894 - 1973)

Profesor filozofije,pisac,Filozofsko-teološki studij završio u Zaostrogu i Makarskoj. Filozofiju i talijansku književnost studirao je na Katoličkom sveučilištu...

Follow
Fra Petar Ante Sikavica (1920 - d.)

Follow