Photo
Name
Nils Albert Julius Lang (1815 - 1865)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1829. Avlade faem. studiosi-examen 1836. Tjänstgjorde sedan på apotek i Uppsala, Nörrt...

Follow
Ulrik August Boberg (1827 - 1899)

Apotekare. Efter enskild undervisning inskriven på Kungliga tekniska institutet 1839. Han studerade där kemisk teknologi och laborationsteknik. Efter att han genomgått Klara l&#x...

Follow
Andreas Lohman (c.1655 - 1716)

Apotekare och rådman i Helsingborg. Innehade apoteket i staden 1681 till 1716. Skånska nationen: Enligt en uppgift från sekreteraren Christian Henrik L. (f. 1801; v i Malmö...

Follow
Johan David Derling (b. - 1736)

Apotekare i Helsingborg och ägde till sin död apoteket i staden tillsammans med apotekare Nicolaus von Dohren, som innehade apoteket ensam till 1750.

Follow
Petter Christian Christiansson (1757 - 1789)

Apotekare i Nora 1783-1789. En bror, Johan Pehr, dömdes för mordet på Hovrättskommissarien Jakob Rosenlund 1781. Apotekarens namn är hos Bruzelius "Johan Pehr Chris...

Follow
Jacob Butzow (b. - 1667)

Apotekare. I slutet av 1662 utfärdade generalguvernören Gustaf Otto Stenbock en fullmakt för apotekaren Jacob Butzow att med ensamrätt driva apoteksrörelse i staden...

Follow
August Schildt (1822 - 1883)

Apotekare. Efter att ha gått tre klasser på Piteå lärdomsskola antogs han 1839 som elev på apoteket Korpen i Stockholm. Avlade farm. studiosi-examen 1843 och kondit...

Follow
Paul Gustaf Martinsson (1850 - 1901)

Apotekare. Gick fem klasser vid Malmö högre elementarläroverk och antogs därefter som elev vid apoteket Fläkta Örn i hemstaden 1866. Avlade farm. studiosi-ex...

Follow
Johan Aron Hedenlund (1849 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun 1864-1868. Avlade farm. kand.-examen 1868 och apotekarexamen 1873. Arbetade sedan som föreståndare för medikamentsförråde...

Follow
Hindrik Johan Tanck (1734 - 1782)

Apotekare i Piteå 1765-1781. Han hade omnämnd som apotekare i Umeå 1770-1772, där han fick tullfrihet för import av de varor han behövde för sin verksam...

Follow
Carl Wilhelm Törnqvist (1786 - 1864)

Apotekare. Blev 1803 antagen som elev vid apoteket Östgöta Lejon i Nprrköping och avlade farm. studiosi-examen 1808. Tjänstgjorde sedan på nämnda apotek och ...

Follow
Jacob Bergstedt (1797 - 1823)

Apotekare i Skellefteå. Han etablerade apoteket 1822, men avled redan året därpå

Follow
Carl Oscar Mandarino Bergström (1845 - 1892)

Apotekare i Skellefteå från 1873.

Follow
Oskar Fredrik Pettersson (1843 - 1920)

Apotekare. Elev vid apoteket i Enköping 1858, farm. kand.-examen (farm. studiosi-examen) 1863 och apotekarexamen 1867. Var därefter anställd under 2,5 år på apoteke...

Follow
Anders Benedikt Hagstedt (1696 - 1754)

Apotekare. Han inrättade 1726, på grund av privilegium utfärdat av konung Fredrik, apotek i Umeå. Det skulle därjämte åligga honom att vissa tider om ...

Follow
Andreas Johannes Enequist (1866 - 1926)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Kronan i Borås 1883. Farm. kand.-examen 1887 och apotekar-examen 1891. Därefter anställd på apoteket Kronan i Borås 189...

Follow
Gustaf Adolf Lindquist (1822 - 1899)

Apotekare. Elev på Läroverket i Nyköping tills han 1836 antogs som elev på apoteket i Örebro. Avlade farm. studiosi-examen 1841. Anställdes på apoteke...

Follow
Johan Barck (1830 - 1892)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Lejonet i Norrköping 1847 efter att han studerat vid läroverket i Eksjö. Avlade farmacie studiosi-examen 10 mars 1852 och fortsatte...

Follow
Christian Luth (1766 - 1830)

Apotekare. Var elev hos apotekare Hieronymus Hoffler i Norrköping, Från 1799 föreståndare på apoteket Östgöta Lejon i staden och ingick äktensk...

Follow
Johan Möller (1756 - 1799)

Apotekare och innehavare av apoteket Östgöta Lejon i Norrköping 1794-1799. "Möller föddes 1756, han var son till en bryggare i Malmö och hade praktiserat som...

Follow
Sven Gabriel Möller (1792 - d.)

Apotekare och innehavare av apoteket Östgöta Lejon i Norrköping 1830-1842.

Follow
Bror Mauritz Freese (1816 - 1862)

Apotekare F. i Ulricehamn 13/8 1817, son av regementsläkaren Nils Fredrik F. och Sofia Unge. — Vt. 27—ht. 32 R. n. Farm. stud. ex. 1837, apotekareex. 1841. Apotekare i Söd...

Follow
Fredrik Malcolm Abelin (1826 - 1871)

Apotekare. Undervisades på Linköpings lärdomsskola 1835-1840. Antogs i december 1840 som elev vif apoteket Kronan i Göteborg och avlade farm. studiosi-examen 3 november 18...

Follow
Per Johan Svanbeck (1799 - 1850)

Apotekare i Värnamo 1829-1841. Regementskommissarie vid Kongl. Jönköpings regemente 1841-1851. Enligt Bruzelius födde PJ Svanbeck 30 april 1800. Antogs som elev på ...

Follow
Gustaf Pipon (1779 - 1849)

Apotekare i Torneå 1806-1827. Rådman i Torneå. Apotekareenkan Barbro Kollberg begärde hos collegium medieum den 11 oktober 1802 farmaciestuderanden Gustaf Pipon till f�...

Follow
Fritz Adolf Meltzer (1856 - 1903)

Apotekare i Lilla Edet.

Follow
Lars Johan Svangren (1823 - 1898)

Apotekare i Lilla Edet 1851-1860 och i Alingsås från 1863. Ogift.

Follow
Lars Gustaf Lundholm (1742 - 1814)

Apotekare i Lilla Edet 1809-1814.

Follow
Olof Olaus Engelholm (1715 - 1777)

Apotekare. Olaus Olof Engelholm Yrke: Apotekare i Helsingborg 1751-67 Född: 1715 Sjörup (M) Död: 1777 Växjö (G) Familj med Jannicka Margareta Cöste...

Follow
Mauritz Reinhold Frithiof Wihlander (1853 - 1931)

Apotekare Antagen som elev på apoteket Vasen i Linköping 1872. Farm. kand.-examen 1875 och apotekarexamen 1879. Åren 1879-1881 anställd på apoteket Hjorten i ...

Follow
Carl Axel Rudolf Lenander (1853 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Kristianstad från 1870, farm. kand.-examen 1874 och apotekarexamen 1882. Därefter anställd på apoteket Kronan i Norrköpi...

Follow
Axel Konrad Djursson (1857 - 1927)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla från 1873. Avlade farm. kand.-examen 1877 och apotekarexamen 1885. Efter anställningar på apoteket i Uddevalla, apoteket Lejonet i ...

Follow
Svante Christian Österberg (1820 - 1891)

Apotekare. Efter enskild undervisning till 1835 antogs han som elev på apoteket i Borås. Han avlade farm. studiosi-examen 1840 och fortsatte konditionera på samma apotek till 184...

Follow
Christina Wetterman (1758 - 1832)

Apoteksinnehavare 1800-1801 efter första makens död. Anställde farm. studiosi Magnus Ditlef Lindén 1800 och gifte sig med honom 1801.Han blev därmed ägare ti...

Follow
Magnus Ditlof Lindén (1770 - 1835)

Apotekare. Var elev på apotek i Lund och konditionerade efter farm. studiosi på flera olika apotek tills han blev föreståndare för apoteket i Laholm 1800. Gifte sig...

Follow
Sara Catarina Wikberg (1775 - 1853)

Apotekasinnehavare i Piteå. Erhöll änkepension, men när hon efter svärfaderns död ärvde apoteket uppstod fråga om pensionens indragande. Efter ...

Follow
Nils Brodin (1785 - 1825)

Apotekare och postmästare. Antagen som elev på faderns apotek i Piteå 1799 och avlade farm. stud.-examen 1807. Den 3 april 1822 avlade han apotekarexamen och övertog fader...

Follow
Jonas Brodin (1750 - 1829)

Apotekare och innehavare av apoteket i Piteå 1781-1822. Överlät apoteket till sonen Nils Brodin.

Follow
Werner Julius Dillberg (1824 - 1863)

Apotekare. Antogs 1841 som elev vid apoteket i Ängelholm och avlade farn.stud.-examen 1845. Arbetade sen på flera apotek under det han studerade för apotekarexamen, som han avlad...

Follow
Petter Timan (1697 - 1763)

Apotekare i Borås 1752-1762.

Follow
Henrich Ludvig Dowe (b. - 1754)

Apotekare och innehavare av apoteket Korpen i Stockholm 1721-1754.

Follow
Anders Nilsson Kruskopf (1739 - 1804)

Apotekare i Varberg 1770-1800.

Follow
Bernhard Matias Schwinger (1697 - 1768)

Apotekare i Varberg från 1732. En intensiv ordväxling utbröt i Göteborgs Veckoblad (n:o 38—40 och 42, 1765) mellan provinsialläkaren i Halmstad Lars Montin o...

Follow
Alfons Gustaf Fredrik Hanson (1850 - 1920)

Apotekare. Elev på faderns apotek i Laholm från 1867 och avlade farm. kand.-examen 1870. Studerade vidare och avlade apotekarexamen 1874. Anställd på apoteket i Söl...

Follow
Henrik Ferdinand Eugéne Hanson (1843 - 1910)

Apotekare. Efter enskild undervisning blev Ferdinand antagen som elev på faderns apotek i hemstaden Laholm 1860 och 1863 avlade han farm. stud.-examen. Han skrevs in vid Farmaceutiska Institut...

Follow
Emil Victor Ludvig Hanson (1844 - 1877)

Apotekare. Efter enskild undervisning antagen som elev på faderns apotek i Laholm från 1860-1861. Därefter elev på apoteket i Ängelholm och avlade farm. stud.-exame...

Follow
Sven Fredrik Hanson (1806 - 1869)

Apotekare. Gick lärdomsskolan i Halmstad och gymnasiet i Göteborg och antogs som student i Lund 2 mars 1825. Ett år senare antagen som elev på apoteket Markattan i Stockho...

Follow
Johan Scharenberg (1714 - 1778)

Apotekare på apoteket Korpen i Stockholm från 1754. Apotekets förre innehavare, Hindrich Ludvig Dove, testamenterade apoteket till Scharenberg. Denne drev apoteket till sin d...

Follow
Johan Peter Scharenberg (1759 - 1800)

Apotekare i Laholm från 1794.

Follow
Oskar Emil Vallén (1850 - 1927)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Göteborg från 1865 och farm. kand.-examen 1869. Avlade apotekarexamen 1875. Tjänstgjorde som föreståndare för med...

Follow
Johan Kjellén (1802 - 1834)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Vänersborg 1821 och avlade farm. stud.-examen 1826. Avlade apotekarexamen 1830 och anställdes samma år på apoteket i Bor&#x...

Follow
August Clemens Eriksson (1827 - 1887)

Apotekare. Elev vid Norrköpings och Jönköpings skolor 1837-1839 innan han gavs enskild undervisning 1840-1844. Antogs 1844 som elev vid apoteket Kronan i Norrköping och av...

Follow
Johan Henrik Brushaber (1745 - 1790)

Apotekare. Övertog familjens apotek i Karlshamn 1787.

Follow
Heinrich Gerhard Brushaber (1700 - 1767)

Apotekare. Innehavare av apoteket i Karlshamn från 1746. Efter hans död 1767 drevs apoteket vidare av änkan till 1780 och under sju år av äldsta dottern Catharina M...

Follow
Laurentz Haggeus (b. - 1724)

Sedan hösten 1710 fältapotekare vid finska armen, flykting. Apoteket Lejonets i Gävle gatuadress var då V Drottninggatan. När Falk avled 1714 flyttade än�...

Follow
Liborius Baumgardt (1618 - 1703)

Apotekare. Innehavare av apoteket Lejonet i Jönköping 1656-1664. Liborius Baumgardt, som var av tysk härkomst, antogs 1656 (enl apotekaresocieteten) som apotekare i Jönk...

Follow
Tyge Jacob Hassenbalck (1700 - 1772)

Apotekare. Den norskfödde apo­tekaren Thyge Hassenbalck (f.1700) avslutade 1734 köpet av apoteksrörelsen Lejonet i Gävle och fick Kungligt pri­vilegiumf�...

Follow
Jonas Falck (b. - 1714)

Apotekare i Gävle.

Follow
Fritiof Lillja (1831 - 1908)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Kärnan i Helsingborg 1847 och avlade farm. stud.-examen 1851. Avlade apotekarexamen 1859 och tjänstgjorde sen på apoteket Kronan i ...

Follow
Johan Samuel Erasmi (1660 - 1713)

Apotekare och rådman i Halmstad 1682-1712. Fortfarande 1749 var det lite si och så med formell apotekarexamen i bl.a. Halmstad. Så Erasmi kan ha varit rådman = jurist prim...

Follow
Carl Gustav Stendahl (1815 - 1893)

Apotekare. Efter genomgången trivialskola i Halmstad fick 1829 han plats som elev vid apoteket i staden. Avlade farm. studiosi-examen 1834. Konditionerade sedan från 1835 på apot...

Follow
Gottlieb Fichtelius (b. - 1733)

Apotekare. Gottlieb Fichtelius var född i Tyskland, anställdes 1687 på apoteket Korpen (dåv Örnen), övertog apoteket 1692. Sålde det 1721. Stö...

Follow
Christopher Ludevich (deceased)

Verksam som apotekare i Karlshamn. Källa: Angiven som far till sonen Ove Ludevich kyrkoherde i Kverrestad, enl. Lunds stifts herdaminne, Cavallin del 4, sid. 130

Follow
Gustaf Wilhelm Höglund (1823 - 1867)

Apotekare. Efter att han genomgått Eksjö lägre elmentarläroverk antogs han 1837 som elev vid apotek i Stockholm och avlade farm. stud.-examen 6 september 1841. Konditioner...

Follow
Johan Kollberg (c.1725 - d.)

Apotekare och innehavare av apoteket Lejonet Landskrona 1759-1771. Trolig son: Kollberg, Jonas, f. 1762 i Landskrona, apotekare i Torneå 1788, † 1802. Mer om Jonas Kollberg: Kollberg....

Follow
Sten R.C. Liljedahl (1844 - 1905)

Apotekare. Antogs 1860 som elev på apoteket i Vadstena hos apotekare B. L. Hessle och följde denne till apoteket Kronan i Eskilstuna. Avlade vid apoteket i Eskilstuna 1865 farmacie stud...

Follow
Charles Anton Trägårdh (1853 - 1911)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Lund 1870; farm. kand.-examen 1874 och apotekarexamen 1879.i Anställd på apoteket Svanan i Stockholm 1880 men började direkt på...

Follow
Johan Petter Korsseman (1778 - 1827)

11.6.1796 Johan Petter Korsseman 11008. * Kalmarissa 16.8.1778. Vht: Kalmarin apteekkari Gustaf Korsseman 8301 (yo 1761, † 1837) ja hänen 1. puolisonsa Maria Elisabet Montelius täm...

Follow
Carl Gustaf Brun (1851 - 1907)

Apotekare. Började som elev på apoteket i Hudiksvall 1870. Farm. studiosi-examen 12 juni 1873 och apotekarexamen 23 maj 1876. Därefter anställd på apoteket tills ha...

Follow
Christoffer Kall (1807 - 1887)

Apotekare. Efter examen från Karlshamns läroverk 1824 antagen som student i Lund. Han avlade där teol. kand.-examen 1827.Antogs som elev på apoteket Hjorten i Stockholm 18...

Follow
Carl Wilhelm Scheele MP (1742 - 1786)

Known for: Discovered oxygen (independently), molybdenum, tungsten and chlorine English Wikipedia Link Scheele har gett sitt namn åt ett tiotal vägar, gator och torg i olika svens...

Follow
Gustaf Adolf Carlsson (1819 - 1873)

Apotekare. Var elev på apoteket Enhörningen i Göteborg och avlade farm. studiosi-examen 1838.Fortsatte konditionera på Enhörningen och avlade apotekarexamen 1841. K...

Follow
Johan Vincent Liedberg (1817 - 1906)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Stockholm 1835, farm. kand.-examen 1838 och apotekarexamen 1840. Anställd vid apoteket Korpen i Stockholm 1840-1843, apoteket Lejonet i Stockholm 1...

Follow
Carl Adolf Hortundahl (1792 - d.)

Farmacie studiosi. Verksam som apotekare i Vaxholm, där ett apotek för allmänheten etablerades 1820. Dessförinnan fältapotekare.

Follow
Johan Erik Holmberg (1830 - 1904)

Apotekare. Efter att ha genomgått Umeå skola antogs han som elev vid apoteket i Nätra 1844. Avlade farm. stud.-examen 1849. Tjänstgjorde sen på apoteket i Nora till...

Follow
Johan Gustaf Boklund (1840 - 1899)

Apotekare. Antogs, efter enskilda studier och studier vid Lunds högre allmänna läroverk, år 1857 som elev på apoteket Svanen i Lund. Från 1861 var han elev p...

Follow
Johan Robert Öhman (1829 - 1901)

Apotekare. Sparbanksdirektör. Elev på Klara elementarläroverk i Stockholm 1841-1846 och antogs därefter som elev på apoteket Nordstjärnan där. Avlade ...

Follow
Hans Henric Harder MP (1754 - 1821)

Apotekare Fältapotekare i Finland 1788—1790, apotekare vid Akademiapoteket i Uppsala 1792—1809. Harder, som var provisor på Norrtälje apotek anlitade under Finska k...

Follow
Gustaf Wilhelm Georgii (1805 - 1858)

Farm. Studiosi. med tillstånd att driva apoteket i Vaxholm 1836-1855.

Follow
Peter Ulric Nyström (1795 - 1868)

Farm. studiosi. Antogs som elev på apoteket Korpen i Stockholm 1810 och avlade farm. stud.-examen 1814. Konditionerade i Norrtälje 1814-1818 och på apoteket Morianen i Stockholm ...

Follow
Edvard Reinhold Julius Kalmberg (1825 - 1887)

Apotekare. Avlade farm. studiosiexamen 20 december 1845 och apotekarexamen 16 maj 1849. Arrenderade apoteket i Sigtuna från 1852. Han köpte senare apoteket och fick privilegiet 1856. Ha...

Follow
Salomon Elliot (1805 - 1880)

Apotekare. Antogs 1824 som elev hos apotekare Görges på apoteket Upplands Vapen i Uppsala. Farm. studiosi-examen 1827. Tjänsgjorde därefter på apoteket Hjorten i St...

Follow
Gregers (deceased)

Apotekare och 1608 innehavare av apoteket Lejonet (också kallat Provincialapoteket) i Malmö omnämnd, enligt lista ur "Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till n...

Follow
Carl Grevilli (1837 - 1881)

Apotekare. Efter undervisning vid Linköpings högre allmänna elementarläroverk antagen som elev vid apoteket i Vadstena 1850. Farm. stud.-examen 1855. Avlade apotekarexamen...

Follow
Jacob Gottfrid Lundborg (1840 - 1898)

Apotekare på apoteket i Tumba. Ogift.

Follow
Arvid Granström (1803 - 1863)

Apotekare på apoteket i Sigtuna 1836-1852. Elev på apoteket i Sundsvall och avlade farm. studiosi-examen 1826. konditionerade därefter på apoteket Korpen i Stockholm och a...

Follow
Carl Gustaf Lindgren (1843 - 1886)

Apotekare på apoteket i Tumba.

Follow
Joachim Bernhard Petterson (1717 - 1769)

Apotekare i Halmstad. Joachim Bernhard Petterson •Birth: 1717 in Werden, Marck, Tyskland •Event: Apotekarexamen 1749 och innehavare av apoteket i Halmstad från detta ...

Follow
Johan Mattfeldt (b. - 1737)

Apotekare i Halmstad från 1712. Verkar dock först den 1720-06-16 ha fått privilegium på apoteket.

Follow
Samuel Mattfeldt (1697 - 1747)

Apotekare i Halmstad 1741-1747 Auktionskatalog efter Konsul A W Wangel fra Halmstad den 29 april 1909 hos Rasmus Nilssons auktonsfirma i Köpenhamn : Nr 758: Apothekermorter. Bronce. Öre...

Follow
Jacob Albrecht Wahlberg (1788 - 1877)

Apotekare och postmästare i Sigtuna. Antogs på Västerås lärdomsskola 1799 och på gymnasiet i staden 1803. Elev på apoteket i Enköping 1805 och ...

Follow
Fredrik Magnus Hedin (1770 - 1820)

Apotekare. Postmästare. Antagen som elev på apoteket i Växjö och började därefter konditionera på olika apotek i Stockholm. Han avlade apotekarexamen ...

Follow
Johan Adam Reftenius (deceased)

Apotekare. Levertin skriver om denne Johan Adam Reftenius: "R. var först elev å apoteket Morianen i Stockholm, sedan å apoteket Bäfvern i Härnösand, d�...

Follow
Anders Hindrich Joachim Reichenbach (1707 - 1776)

Apotekare i Nyköping 1735-1769. I Levertins bokverk har noterats att han var ättling till en syster till Martin Luthers hustru (som hette Catharina von Bora).

Follow
Per Ulrik Huldberg (1784 - 1834)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1799-1805. Farm. stud.-examen 1805 och apotekareexamen 1807. Arbetade som föreståndare på akademiapoteket i Lund 1808. Anlad...

Follow
Johan Henrik Reichenbach (1740 - 1817)

Apotekare i Nyköping 1769-1805. Övertog apoteket 1769 från apotekare Anders Hinrich Joachim Reisenbach, som innehaft det 1735-1769 och avled 1776.

Follow
Pehr Elias Bergström (1772 - 1848)

Apotekare. År 1788 antagen som elev på apoteket i Mariefred och avlade farm. stud.-examen 1793. Var sen anställd på apotek i Stockholm och Norrköping innan han 1805...

Follow
Bengt Reftenius (1718 - 1768)

Apotekare i Härnösand 1747-1767. En Anna Grönbeck gifter sig 16/11 1755 i Bjäresjö (M) med inspektorn Adam Reftenius. Hans bror Bengt var apotekare i Härn&#x...

Follow
Adolf Huldberg (1811 - 1864)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Uppsala antogs Adolf som elev hos farbrodern Pehr Ulrik Huldberg på apoteket Phoenix i Stockholm 1827. Blev farm. studiosi 1832 och var därefter ...

Follow
Carl Fredrik Vilhelm Schimmelpfennig (1859 - 1939)

Apotekare. Elev på apoteket Korpen i Stockholm från 1875. Farm. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1884. Anställd på apoteket Korpen till 1907 då han genom k�...

Follow