Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Axel Christian Vilhelm Olbers (1861 - 1934)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Stockholm från 1879. Avlade farm. kand.-examen 1883 och apotekarexamen 1892. Var föreståndare för apoteket på Sät...

Follow
Eduard Augustinus Ljungkrantz (1854 - 1907)

Apotekare. Elev på apoteket Vita Björn i Stockholm från 1871. Farm. kands.-examen 1875 och apotekarexamen 1881. Innehade därefter anställningar på apoteket S...

Follow
Gösta Sture Hjalmar von Schéele (1861 - 1952)

Apotekare. RVO. Elev på apoteket Lejonet i Kalmar 1875 och farm. kand. 1879. Avlade apotekarexamen 1886 och anställdes samma år på apoteket i Halmstad och senar apoteket V...

Follow
Jonas Daniel Jonasson (1835 - 1880)

Apotekare. Efter undervisning vid Åmåls läroverk antogs JDJ 1850 som elev vid apoteket i Ugglan i Stockholm. Han avlade farm. stud.-examen 1854. Han konditionerade därefte...

Follow
Lars Erik Sundberg (1793 - 1826)

Farm. studiosi oc innehavare av apoteket i Östhammar 1824-1826.

Follow
Jacob Fredrik Hanstedt (1769 - 1827)

Apotekare i Östhammar. Var elev på apoteket i Nyköping och konditionerade sedan på apotek i Stockholm och på apoteket i Nyköping tills han kunde avläg...

Follow
Nils Nydahl (1753 - 1814)

Apotekare och grundare av apoteket i Östhammar 1779.

Follow
Fredrik Ludvig Forsberger (1800 - 1869)

Handlanden. Farmacie studiosi som förordnades till apotekare i Östhammar. Var elev på apoteket i Enköping och avlade farm. stud.-examen 1826. Han fick förordnade av...

Follow
Stig Verner Wahlqvist (1922 - 1981)

Apotekare och läkare. Direktör. Studentexamen i Uppsala 1940. Apotekarexamen 1948. Med.lic. 1956. Anställd vid militärapotek 1948-55. Olika förordnanden vid Karolin...

Follow
Ernst Harald Hammarstrand (1883 - 1962)

Apotekare. Mogenhetsexamen i Gävle 1901, farm. kand. 1904, apotekarexamen 1913. Elev vid apoteket i Söderhamn 1901-1903, anställd där och i Filipstad till 1911, vid apotek...

Follow
Åke Wahlqvist (1919 - 2012)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1937. Elev på fadern apotek i Ockelbo och avlade farm. kand.-examen 1940, varpå han anställdes på apoteket. Avlade apotekarexamen 1945...

Follow
Karl Verner Wahlqvist (1887 - 1970)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1906. Elevtjänstgöring på apotek i Linköping och Stockholm 1906-1909. Avlade farm. kand.-examen 1910. Tjänstgjorde däref...

Follow
Axel Gottfrid Wahlqvist (1891 - d.)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1909. Valde som sin äldre bror Verner apotekaryrket. Elev på apoteket Ugglan i Stockholm 1909-1911. Avlade farm. kand.-examen 1912 och fortsatte p&#...

Follow
Carl Fredrik Dufva (1822 - d.)

Examinerad apotekare. Teknisk fabrikant.

Follow
Samuel Lundh (1740 - 1781)

Apotekare på Lejonet, Kalmar 1775-1779

Follow
Carl Robert Ericsson (1844 - 1889)

Apotekare vid apoteket Markattan i Stockholm. Åren 1856-1860 elev vid Clara elementarläroverk i Stockholm och antogs som elev på apoteket Svanen i Stockholm. Avlade farm. stud.-e...

Follow
Andreas Ericsson (1805 - 1888)

Apotekare i Östhammar. Elev på Akademi-apoteket iUppsala 1821-1824 och under 1825 på apoteket Nordstjernan. Avlade sistnämnda år farm. stud.-examen. Konditionerade ...

Follow
Emil Sjöberg (1849 - 1897)

Farmacie studiosus den 1872-11-26. Fabriksidkare.

Follow
Axel Sjöberg (1852 - 1885)

Farmacie studiosus den 1872-08-27. Ägare av apotek i Irving i California, USA.

Follow
Johan Alfred Sjöberg (1823 - 1888)

Apotekare vid apoteket Markattan i Stockholm. Efter 1858 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm.

Follow
Anton Moser (deceased)

Apotekare.

Follow
Oskar Manfred Sollén (1857 - 1949)

Apotekare. Elev på apoteket i Härnösand 1875. Avlade apotekarexamen 1878 och apotekarexamen 1882 och anställdes på apoteket i Nordmaling samma år., men fick ...

Follow
Lucas Lohman (1687 - 1731)

Skånska nationen: 423. Lucas Lohman, (broder till 404) f. i Helsingborg 11 dec. 1687; gick i skolan derstädes, postmästare i Helsingborg 28 aug. 1708; rådman 17 juni 1711; l...

Follow
Nils Albert Julius Lang (1815 - 1865)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1829. Avlade faem. studiosi-examen 1836. Tjänstgjorde sedan på apotek i Uppsala, Nörrt...

Follow
Carl Gustaf Kjellin (1871 - 1920)

Apotekare och godsägare. Elev på apoteket Morianen i Stockholm 1888. Från 1889 elev vid Bäckhammars pappersfabrik i Värmland. Pappersmästare vid Korndals pap...

Follow
Ulrik August Boberg (1827 - 1899)

Apotekare. Efter enskild undervisning inskriven på Kungliga tekniska institutet 1839. Han studerade där kemisk teknologi och laborationsteknik. Efter att han genomgått Klara l&#x...

Follow
Andreas Lohman (c.1655 - 1716)

Apotekare och rådman i Helsingborg. Innehade apoteket i staden 1681 till 1716. Skånska nationen: Enligt en uppgift från sekreteraren Christian Henrik L. (f. 1801; v i Malmö...

Follow
Johan David Derling (b. - 1736)

Apotekare i Helsingborg och ägde till sin död apoteket i staden tillsammans med apotekare Nicolaus von Dohren, som innehade apoteket ensam till 1750.

Follow
Jacob Butzow (b. - 1667)

Apotekare. I slutet av 1662 utfärdade generalguvernören Gustaf Otto Stenbock en fullmakt för apotekaren Jacob Butzow att med ensamrätt driva apoteksrörelse i staden...

Follow
Petter Christian Christiansson (1757 - 1789)

Apotekare i Nora 1783-1789. En bror, Johan Pehr, dömdes för mordet på Hovrättskommissarien Jakob Rosenlund 1781. Apotekarens namn är hos Bruzelius "Johan Pehr Chris...

Follow
Andreas Hebbe (1846 - 1900)

Provisor på apotek, vilket innebär att han arbetade som ansvarig föreståndare på ett apotek utan att äga apoteket. Han hade avlagt apotekarexamen, men inte k&#...

Follow
Karl Axel Hjalmar Kockum (1869 - 1958)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Kristianstad ocj på apoteket i Klipan från 1886. Avlade farm.-kand.-examen 1890 och apotekareexamen 1901. Anställd på apoteket ...

Follow
Johan Edvin Andsberg (1872 - 1932)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Göteborg från 1888 och avlade far,. kand.-examen 1892. Avlade apotekareexamen 1897 och fick anställning på apoteket i Hedemora...

Follow
Per Gustaf Albin Sterner (1870 - 1950)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun 1890-1893. Farm.- kand.-examen 1894. Arbetade sen på apoteket Nordstjärnan i Stockholm och 1895-1897 på apoteket Kronan i Borås,...

Follow
Edvin Bode (1879 - 1949)

Apotekare Farm. kand.-examen 1899 och apotekarexamen 1905. Var elev på apoteket Lejonet i Helsinborg och apoteket Elefanten i Stockholm 1895-1899. Därefter anställd på apo...

Follow
Mauritz Vilhelm Laurentius Grönwall (1877 - 1930)

Apotekare. Skolgång i Stockholm vid Östermalms femklassiga läroverk och vid Norra Latinläroverket. Antogs som elev vid apoteket Gripen i Sundsvall. Avlade farmacie studios...

Follow
Johan Henric Herman Grönwall (1866 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Sundsvall 1883-1886. Avlade farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1890. Anställd på apoteket i Norrtälje 1890-1891 och där...

Follow
Carl Otto Lorens Collin (1864 - 1928)

Apotekare. Elev på apoteket i Landskrona 1879 och avlade farm. kand.-examen 1884 och apotekarexamen 1891. Fick anställning på apotek i Stockholm och i Öregrund samma �...

Follow
Signe Agnes Maria Carlström (1878 - 1975)

Farm.kand. Elev på apoteken i Eksjö och i Sala. Avlade farm.kand.-examen 6 september 1899.

Follow
Hans Julius Carlström (1873 - 1966)

Apotekare. Elev på apoteket Kärnan i Helsingborg från 1889. Avlade apotekarexamen 1893 och apotekarexamen 1897 och anställd på apoteket Kärnan i Helsingborg ...

Follow
David Oskar Emil Nilsson (1874 - 1959)

Apotekare. Elev på apoteket Korpen i Stockholm 1891-1894 och avlade farm. kand.-examen 1894. Var fortsatt anställd på nämnda apotek till 1896 då han började ...

Follow
Axel Vilhelm Strömberg (1872 - 1936)

Apotekare. Elev på apoteket Göta Lejon i Karlskrona 1889 och avlade farm. kand.-examen 1892 och apotekarexamen 1899. Anställd på apoteket i Ljungby 1899-1902 och frå...

Follow
Wilhelm Börresen (1863 - 1940)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Stockholm från 1882. Avlade farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1893. Fortsatt anställd, och tidvis föreståndare f�...

Follow
Per Axel Elias Wendblad (1860 - 1933)

Apotekare Elev på apoteket Kronan i Borås 1875och avlade farm. kand. -examen 1878 och apotekarexamen 1883. Anställdes på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1883-1889...

Follow
Carl Gerhard Wilhelm Pleijel (1866 - 1937)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1882 och avlade farm. kand.-examen 1886 samt apotekarexamen 1889. Anställd på apoteket Svanen i Stockholm 1889-1891. Var för...

Follow
Arthur Alarik Winberg (1858 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket i Alingsås 1873 och avlade farm. kand.-examen 1876 och avlade apotekarexamen 1887. Anställdes samma år på apoteket Lejonet i Stockholm o...

Follow
Clemens Rudolf Kjellgren (1878 - 1931)

Apotekare. Elev på apoteket i Skellefteå 1894 och avlade farm. kand.-examen 1898. Avlade apotekarexamen 1903 1903. Anställdes därpå vid nämnda apotek och arb...

Follow
Per Aron Hedenlund (1875 - 1943)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Göteborg och på faderns apotek i Svenljunga 1893-1896. Avlade farm. kand.-examen 1897 och apotekarexamen 1911. Hade anställningar p&#x...

Follow
Johan Aron Hedenlund (1849 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun 1864-1868. Avlade farm. kand.-examen 1868 och apotekarexamen 1873. Arbetade sedan som föreståndare för medikamentsförråde...

Follow
Paul Gustaf Martinsson (1850 - 1901)

Apotekare. Gick fem klasser vid Malmö högre elementarläroverk och antogs därefter som elev vid apoteket Fläkta Örn i hemstaden 1866. Avlade farm. studiosi-ex...

Follow
Hindrik Johan Tanck (1734 - 1782)

Apotekare i Piteå 1765-1781. Han hade omnämnd som apotekare i Umeå 1770-1772, där han fick tullfrihet för import av de varor han behövde för sin verksam...

Follow
Anna-Lisa Mouchard (1914 - 2005)

Apotekare Studentexamen i Skara 1933. Elev på apoteket Pantern i Karlskrona 1937-1939. Avlade farm. kand.-examen 1939. Därefter anställd i Skövde till 1941. Från 19...

Follow
Arvid Otto Emil Baer (1854 - 1901)

Apotekare i Byske, vilket anlades 1897. Ogift och efterlämnade vid sin död "mor och syskon", enligt Personhistorisk Tidskrift .

Follow
Klas Gustaf August Wessberg (1875 - d.)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1896 och elevtjäänstgöring på apoteket Kronan i Göteborg och Lejonet i Eskilstuna till 1900. Avlade farm. kand.-examen 1900 och...

Follow
Helmer Eneroth (1876 - d.)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1894-1897. Avlade farm. kand.-examen 1897. Anställd på apoteket Lejonet i Eskilstuna 1897, i Mariestad 1898-1901 och d&...

Follow
Moritz Ignatz Rosenbaum (1877 - 1946)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Örnen i Stockholm 1892 och avlade farm. kand.-examen 1895 och anställdes på apoteket i Borgholm 1895-1897. apotekarexamen 1899. Ble...

Follow
Ingrid Rosenbaum (1899 - 1938)

Farm.kand. Gift den 1926-04-03.

Follow
Johan Theodor Blom (1842 - 1901)

Apotekare. Efter undervisning vid Linköpings högre allmänna läroverk antogs JT Blom 1856 som elev vid apoteket Uplands Vapen i Uppsala. Han avlade farm. studiosi.examen 18...

Follow
Olof Theodor Lindholm (1870 - 1935)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun från 1886. Avlade farm. kand.-examen 1890 och apotekarexamen 1893. Anställdes först på apoteket Kronan i Norrköping och s...

Follow
Carl Hugo Frithiof Eneroth (1853 - 1917)

Apotekare. Elev på apoteket i Vetlanda från 1868. Farm. kand.-examen 1873 och apotekarexamen 1877. Anställd på apoteket i Mora 1877-1879 och på apoteket Nordstj�...

Follow
Olof Jakob Malmgren (1806 - 1879)

Provisor (anställd apotekare) i Malmö. Eventuellt född 20 mars 1806 och 17 april ett dopdatum. ur Blekinge attestregister: Namn Olof Malmgren Född 17 Apr 1806 L...

Follow
Carl Oscar Mandarino Bergström (1845 - 1892)

Apotekare i Skellefteå från 1873.

Follow
Carl Wilhelm Törnqvist (1786 - 1864)

Apotekare. Blev 1803 antagen som elev vid apoteket Östgöta Lejon i Nprrköping och avlade farm. studiosi-examen 1808. Tjänstgjorde sedan på nämnda apotek och ...

Follow
Carl Gustaf Plagemann (1805 - 1868)

Farm. studiosi. Historiemålare. Ägnade sig först åt farmacien och avlade farmacie studiosi-examen samt studentexamen. Tjänstgjorde som provisor. Efter vistelse vid ...

Follow
Jacob Bergstedt (1797 - 1823)

Apotekare i Skellefteå. Han etablerade apoteket 1822, men avled redan året därpå

Follow
Axel Agaton Mohlin (1875 - 1939)

Apotekare på filialapoteket i Nysätra. Apotekare. Genomgick 6 klasser vid Uppsala högre allmänna läroverk. Fortsatta skolstudier 1894-96 vid Falu högre allm&...

Follow
Oskar Fredrik Pettersson (1843 - 1920)

Apotekare. Elev vid apoteket i Enköping 1858, farm. kand.-examen (farm. studiosi-examen) 1863 och apotekarexamen 1867. Var därefter anställd under 2,5 år på apoteke...

Follow
August Schildt (1822 - 1883)

Apotekare. Efter att ha gått tre klasser på Piteå lärdomsskola antogs han 1839 som elev på apoteket Korpen i Stockholm. Avlade farm. studiosi-examen 1843 och kondit...

Follow
Anders Benedikt Hagstedt (1696 - 1754)

Apotekare. Han inrättade 1726, på grund av privilegium utfärdat av konung Fredrik, apotek i Umeå. Det skulle därjämte åligga honom att vissa tider om ...

Follow
Frans Paul Särneroth (1910 - 1994)

Apotekare. Studentexamen i Skara 1929. Elev på apoteket i Skara 1931-1933. Farm. kand.-examen 1934 och apotekarexamen 1937. Hade anställningar på apoteket Enhörningen i G&...

Follow
Gustaf Ludvig Lindquist (1853 - d.)

Farm. studiosi-examen 1873.

Follow
Johan Barck (1830 - 1892)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Lejonet i Norrköping 1847 efter att han studerat vid läroverket i Eksjö. Avlade farmacie studiosi-examen 10 mars 1852 och fortsatte...

Follow
Gustaf Adolf Lindquist (1822 - 1899)

Apotekare. Elev på Läroverket i Nyköping tills han 1836 antogs som elev på apoteket i Örebro. Avlade farm. studiosi-examen 1841. Anställdes på apoteke...

Follow
Sten Fredrik Hjalmar Wolff (1864 - d.)

Apotekarbiträde eller elev hos apotekare Gauffin i Kristianstad. Tros ha "rymt" till Amerika. Sista kända orten i Sverige är Göteborg, eventuellt i något straffsamman...

Follow
Torwald Josefson (1887 - 1960)

Apotekare. Studentexamen i Göteborg 1907 och antagen som elev vid apoteket Enhörningen där 1907-1909. Farm. kand.-examen 1910. Arbetade därefter på apoteket B...

Follow
Fredrik Malcolm Abelin (1826 - 1871)

Apotekare. Undervisades på Linköpings lärdomsskola 1835-1840. Antogs i december 1840 som elev vif apoteket Kronan i Göteborg och avlade farm. studiosi-examen 3 november 18...

Follow
Per Johan Svanbeck (1799 - 1850)

Apotekare i Värnamo 1829-1841. Regementskommissarie vid Kongl. Jönköpings regemente 1841-1851. Enligt Bruzelius födde PJ Svanbeck 30 april 1800. Antogs som elev på ...

Follow
Bror Mauritz Freese (1816 - 1862)

Apotekare F. i Ulricehamn 13/8 1817, son av regementsläkaren Nils Fredrik F. och Sofia Unge. — Vt. 27—ht. 32 R. n. Farm. stud. ex. 1837, apotekareex. 1841. Apotekare i Söd...

Follow
Johan Marcus Mor (b. - 1785)

Follow
Sven Gabriel Möller (1792 - d.)

Apotekare och innehavare av apoteket Östgöta Lejon i Norrköping 1830-1842.

Follow
Johan Möller (1756 - 1799)

Apotekare och innehavare av apoteket Östgöta Lejon i Norrköping 1794-1799. "Möller föddes 1756, han var son till en bryggare i Malmö och hade praktiserat som...

Follow
Christian Luth (1766 - 1830)

Apotekare. Var elev hos apotekare Hieronymus Hoffler i Norrköping, Från 1799 föreståndare på apoteket Östgöta Lejon i staden och ingick äktensk...

Follow
Paul Gustaf Smith (1842 - 1906)

Apotekare. Elev på apoteket i Ystad från 1 oktober 1856 och avlade där farm. studiosi-examen den 27 juni 1861. Tjänstgjorde därefter som receptarie på apotek...

Follow
Anders Oskar Reinhold Bergengren (1872 - 1918)

Apotekare. Examinerad apotekare i Stockholm 1892. Emigrerade samma år till Chicago, Illinois, USA och arbetade där som kemist och "drogist". After having taken his examination as a re...

Follow
Elin Dagmar Viola Bergström (1908 - 1976)

Farm. kand. Studentexamen i Uppsala 1927, elev på apoteket i Nora 1928-1930 och farm. kand.-examen 1931. Innehade därefter anställningar i Skellefteå 1931-1935, på ...

Follow
Eivor Gerda Maria Henrietta Hanson (1917 - d.)

Farm. kand.

Follow
Fritz Adolf Meltzer (1856 - 1903)

Apotekare i Lilla Edet.

Follow
Fredric August Branni (1808 - 1876)

Farm. studiosi. Rådman i Piteå från 1861. Examinerad farm. studiosi 1835 och fick året efter anställning som föreståndare på apoteket i Pite&#x...

Follow
Gustaf Svangren (1787 - 1852)

Apotekare i Lilla Edet 1815-1851.

Follow
Lars Johan Svangren (1823 - 1898)

Apotekare i Lilla Edet 1851-1860 och i Alingsås från 1863. Ogift.

Follow
Lars Gustaf Lundholm (1742 - 1814)

Apotekare i Lilla Edet 1809-1814.

Follow
Olof Olaus Engelholm (1715 - 1777)

Apotekare. Olaus Olof Engelholm Yrke: Apotekare i Helsingborg 1751-67 Född: 1715 Sjörup (M) Död: 1777 Växjö (G) Familj med Jannicka Margareta Cöste...

Follow
Uno Wilhelm Gyllenskepp (1868 - 1942)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1885. Avlade fram. kand.-examen 1889. Avlade apotekarexamen 1894 och anställdes därpå vi apoteket Lejonet i G...

Follow
Johan Verner Hjort (1905 - 1997)

Apotekare. Sttudentexamen i Eslöv 1924. Elev på apoteket Tre Rosor i Jönköping 1928-1930 och farm. kand.-examen 1931. och därefter anställd på samma a...

Follow
Mauritz Reinhold Frithiof Wihlander (1853 - 1931)

Apotekare Antagen som elev på apoteket Vasen i Linköping 1872. Farm. kand.-examen 1875 och apotekarexamen 1879. Åren 1879-1881 anställd på apoteket Hjorten i ...

Follow
Carl Axel Rudolf Lenander (1853 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Kristianstad från 1870, farm. kand.-examen 1874 och apotekarexamen 1882. Därefter anställd på apoteket Kronan i Norrköpi...

Follow
Axel Konrad Djursson (1857 - 1927)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla från 1873. Avlade farm. kand.-examen 1877 och apotekarexamen 1885. Efter anställningar på apoteket i Uddevalla, apoteket Lejonet i ...

Follow
Svante Christian Österberg (1820 - 1891)

Apotekare. Efter enskild undervisning till 1835 antogs han som elev på apoteket i Borås. Han avlade farm. studiosi-examen 1840 och fortsatte konditionera på samma apotek till 184...

Follow
Magnus Ditlof Lindén (1770 - 1835)

Apotekare. Var elev på apotek i Lund och konditionerade efter farm. studiosi på flera olika apotek tills han blev föreståndare för apoteket i Laholm 1800. Gifte sig...

Follow
Aron Gustaf Remy Schwartz (1877 - 1932)

Apotekare.

Follow