Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Otto August Keyser (1822 - 1870)

Provisor.

Follow
Karl Erik Lundström (1882 - 1970)

Apotekare. Studentexamen i Skara 1900 och antogs som elv på apoteket Ugglan i Stockholm. Avlade farm. kand.-examen 1903 och apotekarexamen 1911. Anställd på apotek i Stockholm, E...

Follow
Samuel Göran Indebetou (1805 - 1827)

Samuel Göran (Georg) Indebetou. Provisor på Enköpings apotek.

Follow
Hugo Linder (1868 - 1955)

Farm. kand. examen 1889 och tjänstgjorde på apotek i Stockholm och Jönköping. Kyrkan i Tongguan byggdes under ledning av den svenske pastorn Hugo Linder, missionär ...

Follow
Olof Leopold Sillén (1813 - 1894)

Apotekare. Efter enskild undervisning i hemmet antogs OLS som elev på apoteket i Sala. Avlade farm studiosi-examen i Västerås 22 december 1835. Anställd som receptarie 183...

Follow
Anders Sixtus Haquin Palmqvist (1885 - 1928)

Levertin noterar honom som "legitimerad apotekare".

Follow
Carl Enoch Selim Palmqvist (1867 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket i Örnsköldsvik 1884. Farm. kand.-examen 1887 och apotekarexamen 1891. Anställdes samma år på apoteket i Örnsköldsvi...

Follow
Nicolaus Engelbrekt Nordeman (1878 - d.)

Apotekare. Farm. kand. 1900, apotekarexamen 1907, privat apotekare i Örnsköldsvik 1920-1945. Hade flera förtroendeuppdrag inom apotekarkåren. Stadsfullmäktig, vic...

Follow
Carl Theodor Maximilian Körner (1824 - 1853)

Examinerad apotekare (enligt Levertin, Sveriges apotekarhistoria). i Bruzelius lista över apoteken i Sverige nämns inte Carl Theodor Maximilian Körner utan det är fadern som...

Follow
Adolf Gottlieb Körner (1783 - 1830)

Apotekare. Anlade apoteket i Solleftå 1826. Bruzelius (1878) skriver namnet Anders Gustaf Körner i listan över apoteken i Sverige och han har inga biografier över varken K...

Follow
Junker Axel Hedman (1860 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1876. Avlade far. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1884. Under åren 1885-1895 var han föreståndare fö...

Follow
Carl Sigurd Chronwall (1863 - 1941)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Kalmar 1878. Avlade farm. kand.-examen 1883 och apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket i Västervik 1893-1897. Förestå...

Follow
Anders Johan Wännerdahl (1876 - 1917)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Gävle 1893. Avlade farm. kand. examen 1898 och apotekarexamen 1903. Var föreståndare för apoteket i Arvidsjaur, Norrbottens l&...

Follow
Frans Christian Alexius Wännerdahl (1838 - 1893)

Apotekare. Elev vid Hedvig Eleonora och Jakobs skolor 1846-1851 och antogs därefter som elev vid apoteket Engelen i Stockholm. Avlade farm. studiosi-examen 1856. konditioneerade sedan på...

Follow
Eric Djurman (1747 - 1805)

Apotekare i Hudiksvall 1769-1805.

Follow
Johan Jacob Söderberg (1774 - 1823)

Apotekare. Elev på apoteket i Hudiksvall där han avlade farm. studiosi-examen. Konditionerade sedan på apoteket Korpen i Stockholm och avlade apotekarexamen 1806. Blev genom gift...

Follow
Erik Adolf Söderberg (1807 - 1839)

Apotekare. Elev på faderns apotek i Hudiksvall och avlade där farm. studiosi-examen 1 oktober 1824. Konditionerade därefter på apoteket Kronan i Norrköping och apot...

Follow
Fredrik Otto Müllern (1860 - 1908)

Apotekare. Född i Yxnerum i Östergötland. Var elev på apoteket Lejonet i Uppsala 1875-1879. Sistnämnda år avlade han farm. kand.-examen och fem år sen...

Follow
August Emil Hugo Jacobsson (1870 - 1944)

Apotekare.

Follow
Theodor August Wallensten (1866 - 1941)

Född i Skärstad, Jönköpings län 1866. Elev i apoteket Lejonet i Jönköping 1883. Farmaceut, kandidat examen 1887, apotekarexamen 1893. (Svenskt portr�...

Follow
Karl Fredrik Aulin (1874 - 1963)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm från 1890 och farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1897. Anställd på apoteket Hjorten i Örebor 1897-1898 och p&...

Follow
Axel Ludvig Hamrin (1870 - 1906)

Apotekare. Var elev på apoteket i Härnösand från 1888. Avlade farm. kand.-examen 1891 och apotekarexamen 1901. Anställdes på apoteket i Söderhamn samm...

Follow
Carl Fredrik Asplund (1850 - 1915)

Apotekare. Carl Fredrik Asplund tycks ha varit fosterbarn. De föräldrar som här redovisas är hans fosterföräldrar. Elev på apoteket i Piteå f...

Follow
Johan Robert Ortman (1845 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket i Östersund från 1862. Farm. kand.-examen 1865 och apotekarexamen 1870. Anställd på apoteket i Västervik 1870-1871. Förest...

Follow
Johan Olof Renström (1857 - 1905)

I CDn Sveriges befolkning 1900 står han noterad som farm.stud., vilket år 1900 innebar att han hade tjänstgjort som apotekselev och avlagt examen som då benämndes 'fa...

Follow
Alfred Emanuel Renström (1868 - 1952)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Sundsvall från 1890 till 1894 då han avlade farm. kand.-examen. Avlade apotekarexamen 1899. Var anställd på apoteket Enhö...

Follow
Erik Johan Vilhelm Palm (1877 - 1933)

Apotekare i Ramsele.

Follow
Sven Alfred Weman (1859 - 1915)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Lund 1879. Farm. kand.-examen 1882 och apotekarexamen 1887. Anställd på apoteket i Norberg, Västmanland, apoteket Korpen i Stockholm, ...

Follow
Claes Fredrik Ölander (1843 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Uppsala från 1860. Farm. kand.-examen 1864 och apotekarexamen 1881. Föreståndare för apoteket i Sveg, Jämtlands lä...

Follow
Albert Johansson (1875 - 1926)

Apotekare i Hede i Härjedalen.

Follow
Carl Knut Strömberg (1840 - 1896)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1854 och avlade farm, stud.-examen i Eskilstuna 1859. Tjänstgjorde sedan som laborant och recetarie i Jönk&#...

Follow
Karl Adolf Maximilian Grape (1847 - 1924)

Apotekare. Elev på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1864. Avlade farm. kand.-examen 1868 och apotekarexamen 1877. Anställd vid en mineralvattenfabrik i Stockholm 1877-1880. En p...

Follow
Oscar Jonsson (1858 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Stockholm från 1874. Farm. kand.-examen 1876 och apotekarexamen 1887. Anställd på filialapoteket i Sunne, Värmland, 18997-1892 ...

Follow
Karl Axel Theodor Jerling (1824 - d.)

Farm. kand.

Follow
Johan Eskil Larsson (1859 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö från 1875. Avlade farm. kand.-examen 1880 och apotekarexamen 1891. Anställd på apoteket Lejonet i J�...

Follow
John Fredrik Agardh Westerlund (1866 - 1921)

Apotekare Elev på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1883, farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1894. Anställd på apoteket Kronan i Norrköping 1894-1898 och p&...

Follow
Ludvig Strömer (1862 - 1941)

Apotekare. Mogenhetsexamen 1885 och antagen som elev på apoteket Hvita Björn i Stockholm 1886. Avlade farm. kand.-examen 1890 och apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket...

Follow
Jarl Georg Silvén (1880 - 1962)

Apotekare. Studentexamen i Lund 1900. Elev på apoteket i Söderhamn 1900-1902 och farm. kand.-examen 1903. Därefter anställd på apotek i Trollhättan 1903-1905...

Follow
Anders Seth Rohbe (1871 - 1928)

Apotekare. Elev på apoteket i Arboga 1888, farm. kand.-examen 1892 och apotekareexamen 1899. Anställ på apoteket Svanen i Kristianstad 1899-1900, på apoteket i Motala 1900...

Follow
Johan Emil Hagaeus (1865 - 1918)

Apotekare. Elev på apoteket i Näs, Säffle, Värmlands län från 1885. Farm. kand. examen 1889 och apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket i Tro...

Follow
Ernst Vincentus Berggren (1873 - 1926)

Apotekare. Elev på apoteket Elefanten i Stockholm 1891 och avlade farm. kand.-examen 1895 och apotekarexamen 1905. Var föreståndare för apoteket i Ragunda, Jämtland...

Follow
Edvard Harvey Sander (1867 - 1927)

Apotekare. Ogift. Elev på apoteket Hjorten i Örebro 1883 och avlade farm. kand.-examen 1888. Avlade apotekarexamen 1899 och anställdes på apoteket Norstjärnan i Sto...

Follow
Karl Gustaf Erik Lönnegren (1846 - 1929)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1863- Avlade farm. kand.-examen 1867 och apotekarexamen 1880. Åren 1880-1881 anstält på apoteket Hvita Bj&...

Follow
Erik Otto Källström (1871 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Göteborg 1890 och farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1899 och anställdes på apoteket Leoparden i Stockholm samma år. S...

Follow
Gustav Harry Bagge (1872 - 1925)

Apotekare i Hammerdal.

Follow
Johan Viktor Andersson (1873 - 1941)

Apotekare. Skolstudier vid Umeå högre allmänna läroverk 1883-89. Antagen som elev vid apoteket Bävern i Härnösand 1889. Avslutade elevtjänstg&#...

Follow
Carl Georg Ludvig af Schmidt (1842 - 1870)

Provisor.

Follow
Peter Ernst Rickard Svanlund (1843 - 1911)

Apotekare. Pehr Ernst Richard Swanlund. F. i Ronneby 1843 18/2. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1860; farm. kand.-examen 1863; apotekareexamen 1867. Anställd ...

Follow
Claes Magnus Julius Rickard Svanlund (1875 - 1952)

Apotekare. F. i Karlskrona 1875 H/ll. Elev å apoteket Phoenix i Nyköping 91; farm. kand.-ex. 94; apotekareex. 99; stud. vid univ. i Basel 99—1901 o. vid Polytechnicum i Zü...

Follow
Karl Oskar Emmanuel Stille (1868 - 1940)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Eskilstuna 1888. Avlade farm. kand. examen 1891 och apotekarexamen 1897. Anställdes därefter på apoteket i Härnösand (18...

Follow
Jonas Gestrich (1756 - 1834)

Mästerfältskär på 1782 och regementsläkare på Jämtlands regemente 1782-1816 och 1818-1822 samt apotekare på apoteket på Frösö...

Follow
Carl Anton Lignell (1816 - 1892)

Apotekare. Efter att han genomgått Lärdomsskolan i Härnösand antogs han som elev vid apoteket i Sundsvall 1831. Han avlade farm. studiosi-examen1836 och apotekarexamen den...

Follow
Ernst Hjalmar Hugo Wikander (1843 - 1916)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1856-1860. Avlade farm. kand.-examen 1960 och apotekarexamen 1867, varpå han anställdes på apoteket Lejonet i St...

Follow
Olof Axel Norberg (1860 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket i Sollefteå, Västernorrlands län 1877-1880. Avlade farm. kand.-examen 1880 och apotekareexamen 1884. Därefter anställ på a...

Follow
Karl Fredrik Ferdinand Glassel (1861 - 1931)

Apotekare. Elev på apoteket Engeln i Stockholm från 1878. Avlade farm. kand.-examen 1881 och apotekarexamen 1892. Var föreståndare för medikamentförrå...

Follow
Karl Fredrik Vestlund (1853 - 1931)

Apotekare. Namnet skrivs även "Carl Fredrik Westlund". Elev på apoteket i Sala från 1871. Farm. kand.-examen 1875 och apotekarexamen 1882. Anställd på apoteket En...

Follow
Karl Adolf Bergström (1866 - 1925)

Apotekare. Elev på apoteket i Hjorten i Östersund från 1884. Avlade farm. kand.-examen 1888 och apotekarexamen 1895 och anställdes där samma år. Kontroll&#...

Follow
Ernst Hakon Stenström (1905 - 1987)

Apotekare. Studentexamen i Göteborg 1926 och elev på apoteket i Lysekil och på apoteket Ejdern i Göteborg 1927-1930. Avlade far, kand.-examen 1931. Därefter abst&#x...

Follow
Åttan Rachel Stenström (1910 - 1945)

Farm. kand. Studentexamen i Hudiksvall 1930 och elev på apoteket i staden 1932-1934. Avlade farm. kand.-examen 1935. Hade sedan anställningar på apotek i Varberg, Nordstjä...

Follow
Gunvor Bergman (1925 - 2007)

Farm. kand.

Follow
Erik Joel Bergman (1923 - 2007)

Apotekare. Direktör. Studentexamen i Sundsvall 1943, farm kand 1947, apotekarexamen 1952, amanuens i kemi och farmakologisk kemi 1951. Elev på apoteket i Borlänge 1945, anst�...

Follow
Axel Esaias Dahlander (1836 - 1928)

Apotekare. Efter studier vid Göteborgs elementarläroverk antagen som elev år 1850 på apoteket Kronan i hemstaden.Avlade farm. studiosi-examen 8 februari 1854. Fortsatte ar...

Follow
Sune Alexander Petrini (1907 - 1994)

Apotekare. Efter studentexamen i Uppsala 1927 elev på apoteket i Malmberget och i Nyland. Avlade farm. kand.-examen 1932 och apotekarexamen 1939. Anställd i Älmhult 1932-1934, p&...

Follow
Axel Otto Heribert Petersson Rahm (1867 - 1937)

Apotekare. Elev på apoteket Vasen i Linköping 1883-1886. Avlade farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1891. Anställd på apoteket Kronan i Norrköping 1891-1898 ...

Follow
Karin Ebba Hildegard Rahm (1903 - 1981)

Farm.kand. Ogift. Studentexamen i Eslöv 1927. Elev på apoteket Lejonet i Gävle 1928-1930 och farm. kand.-examen 1931. Hade därefter anställningar på apoteket...

Follow
Axel Fredrik Andelius (1867 - 1926)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1884 och avlade farm. kand.-examen 1888 och apotekarexamen 1897. Anställd på apoteket Kronan i Borås 1897-1898, apoteket i F...

Follow
Peter Wilde (1624 - 1674)

Anno 1624 den 16 September bin ich Peter Wilden zu alten Stettin in Pommern geboren. Anno 1639 ist meine erste ausflucht nach Königsberg in Preussen gewesen, undt allda meine Kunst gelernt auf 6...

Follow
Zacharias Specht (1625 - 1674)

En tysk, Zacharias Specht, anlades 1643 det första apoteket i Falun.

Follow
Gottfrid Otto Leonard Sundelius (1861 - 1905)

Apotekare. Arbetade som provisor i Göteborg.

Follow
Karin Hessle (1912 - 1960)

Farm. kandidat. Studentexamen i Umeå 1933. Antagen som elev vid apoteket i Älvsbyn 1935-1937 och avlade farm. kandidat-examen 1938. Därefter anställd på apoteket i ...

Follow
Emy Dagmar Sofia Ljungquist (1897 - 1986)

Farm.kand.

Follow
Abraham Peter Löfberg (1779 - 1819)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket i Ystad. Konditonerade sedan på flera olika apotek tills han 1809 avlade apotekarexamen. Köpte samma år apoteket i Västervik. Efte...

Follow
Sven Johan Nolleroth (1761 - 1812)

Apotekare. Matrikel i Skånska nationen nr 1878. Sven Johan Nolleroth var broder till föregående. Född i Tygelsjö 24 juni 1761 (ej 25 juni 1760); lärde apotek...

Follow
Aron Gustaf Remy Schwartz (1877 - 1932)

Apotekare

Follow
Adolf Viktor Strandberg (1845 - 1915)

Apotekare. Elev på apoteket Markattan i Stockholm 1861 och avlade farm. kand.-examen 1864 och apotekarexamen 1876. Därefter anställd på apoteket i Alfta, Gävleborgs...

Follow
Carl Fredrik Nordberg (1824 - 1866)

Apotekare. Var Elev på apoteket i Trellebirg och avlade farm. stud.-examen 1843. Konditionerade sen på olika apotek i Stockholm tills han avlade apotekarexamen 1849. Därefter ans...

Follow
Anders Olof Andersson (1841 - 1896)

Apotekare i Strängnäs.

Follow
Gustaf Adolf Halck (1824 - 1888)

Apotekare. Studerade vid Malmö lärdomsskola till december 1837 då han blev elev på apoteket i Kristianstad. Avlade farm. stud.-examen 1842. Fortsatte arbeta hos apotekare ...

Follow
Johan Edvard Cajander (1844 - 1899)

Cajander, Johan Edvard; f. 1844 1/5; apotekare i Brösarp; d. 1899 18/5 å Kiviks fiskläge. PHT 1899 Provisor Cajander flyttade från Stockholm 1875 till Vadstena och 1877 ti...

Follow
Lars Gustaf Bennich-Björkman (1888 - 1970)

Apotekare. Avlade studentexamen i Kalmar 1908, farm. kand.-examen 1911 och apotekarexamen 1915. Var elev på apoteket Lejonet i Gävle 1908-1910. Var anställd på apoteken ...

Follow
Bruno von Rothstein (1834 - 1909)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1848 och avlade farm. kand.-examen 1853. Avlade apotekarexamen 1860 och anställdes samma år på apoteket Lejonet i Stockholm....

Follow
Fredric Wilhelm Thoms (1746 - 1790)

Apotekare i Eskilstuna 1776-1790.

Follow
Johan Jacob Hultman (1774 - 1827)

Apotekare Innehavare av apoteket Kronan i Eskilstuna från 1806-1827. Hans, änka Anna Beata Höök, behöll apoteket och dess filial i Torshälla till 2 februari ...

Follow
Anna Fredrika Liljeqvist (1878 - d.)

Farm. kandidat. Studentexamen i Stockholm 1898 och var elev på apoteket Svanen i Norrköping 1899-1902. Avlade farm. kand.-examen 1902. Innehade därefter anställning i R&#x...

Follow
Anton Ulric Öller (1779 - 1845)

Apotekare. Efter grundutbildning vid Nyköpings skola antogs han som elev vid stadens apotek. Han avlade farm. studiosi-examen och konditionerade därefter på apotek i Stockholm. I...

Follow
Caspar de Creaux (1737 - d.)

Apotekare i Strängnäs 1764-1768 och 1770-1772. Under perioden 1768-1770 drevs apoteket av Per Ulrik Hamar. de Creaux blev sedermera akademidansmästare i Lund 1700-1738.

Follow
Edvin Herbert Nicolaus Swan (1867 - 1931)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla 1883. Avlade farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1892. Fick anställning på apoteket Vita Björn i Stockholm först och ...

Follow
Knut Anton Ehrenfrid Hellbom (1875 - 1947)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Göteborg 1892-1895. Avlade farm. kand.-examen 1896 och apotekarexamen 1907. Var anställd i Tidaholm, Töreboda och Nora 1896-1901, p&#...

Follow
Johan Fridolf Nilsson (1851 - 1932)

Apotekare. Elev på apoteket Korpen i Stockholm 1870 och avlade farm. kand.-examen 1873. Avlade apotekarexamen 1877. Anställdes på apoteket Fenix i Stockholm 1877-1899. Innehavare...

Follow
Adam Reinhold Hultgren (1866 - 1911)

Apotekare. Elev på apoteket Phoenix i Nyköping från 1883. Avlade farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1890. Han hade anställningar på apoteket Tre Kronor i Ka...

Follow
Hjalmar August Teodor Hellbom (1859 - 1928)

Apotekare. Elev på apoteket i Söderhamn från 1874 och avlade farm. kand.examen 1878. Avlade apotekarexamen 1883. Därefter anställd på apoteket Svanen i Krist...

Follow
Bengt Anders Paulus During (1891 - 1943)

Apotekare. Studentexamen i Jönköping 1913. Elev på apoteken Lejonet i Malmö och Vasen i Linköping. Avlade. farm. kand.-examen1918 och apotekarexamen 1921. Dä...

Follow
Carl Fredrik Asker (1809 - 1870)

Apotekare, lantbrukare och kommunalman. Elev på apoteket Östgöta Lejon i Norrköping och avlade farm. stidiosi-examen där 1827. Fortsatte sin anställning d&#x...

Follow
Gustaf Herman Jakob Wikblad (1862 - 1907)

Apotekare. Genomgick fem klasser på Uppsala elementarläroverk och antogs som elev på apoteket i Nora den 1 7 1877. Sen elev på faderns apotek i Tibble, Uppsala län,...

Follow
Johan Herman Wikblad (1817 - 1900)

Apotekare. Johan Herman W. var tredje sonen i en syskonskara med 10 barn. Han genomgick Linköpings lärdomsskola och gymnasium innan han antogs som elev 1832 vid apoteket i Linköp...

Follow
August Svante Andersson (1862 - 1909)

Apotekare. Elev på apoteket i Ystad 1877 och avlade farm. kand.-examen 1880 och apotekarexamen 1885. Var anställd på apoteket i Karlshamn 1886-1894 och var förestån...

Follow
Samuel Niklas Forslund (1766 - 1812)

Apotekare i Enköping 1792-1803.

Follow
Anders Helmfrid Bäckström (1856 - 1933)

Apotekare. Elev på apoteket i Karlstad 1872- 1876- Farm.-kand.-examen 1876 och apotekarexamen 1880. Fortsatt anställd på apoteket till 1893. Blev sedan föreståndare...

Follow
Johan Gottfried Valentin Liljenström (1860 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Kristianstad. Avlade farm. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1884. Anställd på apoteket i Eslöv, apoteket Kronan i Kristianstad, ap...

Follow
Anders Westgren (1848 - 1938)

Apotekare. Elev vid apoteket i Falun 1863 och farm. kand.-examen 1867. Avlade apotekarexamen 1878 och var därefter anställd till 1883 vid apoteket i Söderhamn. Sedan anstä...

Follow