Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Torgil Birger Hjalmar Hesse (1881 - 1962)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1900. Elev på apoteket i Ockelbo 1900-1903 och farm. kand.-examen 1904. Därefter anställd på apotek i Trosa, apoteket Hjorten i Stockh...

Follow
Johan Samuel Erasmi (1660 - 1713)

Apotekare och rådman i Halmstad 1682-1712. Fortfarande 1749 var det lite si och så med formell apotekarexamen i bl.a. Halmstad. Så Erasmi kan ha varit rådman = jurist prim...

Follow
Carl Gustav Stendahl (1815 - 1893)

Apotekare. Efter genomgången trivialskola i Halmstad fick 1829 han plats som elev vid apoteket i staden. Avlade farm. studiosi-examen 1834. Konditionerade sedan från 1835 på apot...

Follow
Gottlieb Fichtelius (b. - 1733)

Apotekare. Gottlieb Fichtelius var född i Tyskland, anställdes 1687 på apoteket Korpen (dåv Örnen), övertog apoteket 1692. Sålde det 1721. Stö...

Follow
Christopher Ludevich (deceased)

Verksam som apotekare i Karlshamn. Källa: Angiven som far till sonen Ove Ludevich kyrkoherde i Kverrestad, enl. Lunds stifts herdaminne, Cavallin del 4, sid. 130

Follow
Fredrik August Zettergren (1818 - 1889)

Provisor vid svärfaderns apotek från 1839 och sedermera musik- och bokhandlare i Vänersborg. Han tjänstgjorde också som teckningslärare vid stadens läro...

Follow
George August Gustaf Berg (1861 - 1940)

Apotekare. Missionär i Kina. Utreste på uppdrag av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen första gången 1890.

Follow
Gustaf Wilhelm Höglund (1823 - 1867)

Apotekare. Efter att han genomgått Eksjö lägre elmentarläroverk antogs han 1837 som elev vid apotek i Stockholm och avlade farm. stud.-examen 6 september 1841. Konditioner...

Follow
Jonas Kollberg (1762 - 1802)

Apotekare i Torneå 1789-1802. Apotekarenkan drev sedan apoteket vidare med provisor, farmacie studerande Gustaf Pipon, som efter avlagd apotekarexamen 1806 köpte apoteket. Källa:...

Follow
Bernt Evert Hasselrot (1885 - 1958)

Apotekare. Studentexamen i Skara 1905. Elev på apoteket i Alingsås 1906-1908 och farm. kand.-examen 1909. Anställd på apoteket Fläkta Örn i Malmö och ...

Follow
Johan Kollberg (c.1725 - d.)

Apotekare och innehavare av apoteket Lejonet Landskrona 1759-1771. Trolig son: Kollberg, Jonas, f. 1762 i Landskrona, apotekare i Torneå 1788, † 1802. Mer om Jonas Kollberg: Kollberg....

Follow
<private> Fogelberg (Wingner) (1906 - 1992)

Follow
<private> Wingner (1876 - 1963)

Follow
<private> Fogelberg (1908 - 1993)

Follow
Fritz Gotthard Björk (1877 - 1931)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Helsingborg från 1894. Avlade farm. kand.-examen 1897 och apotekarexamen 1903. Han anställdes från samma år på samma ap...

Follow
Karl Henrik Trolle (1857 - d.)

Apotekare. I FB/1900 noterad som provisor. I biografin "Svenska polisen" (utg. 1933) noterad som apotekare.

Follow
Albrekt Julius Segerstedt (1875 - 1918)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Karlstad 1891 och avlade farm. kand.-examen 1894 och apotekarexamen 1899. Därefter anställd på apoteket i Vaxholm en kort period ...

Follow
Dagmar Ester Albertina Segerstedt (1913 - 2003)

Farm. kand. Avlade studentexamen i Stockholm 1933. Tjänstgjorde som elev på apoteket Antilopen i Stockholm 1935-1937 och avlade farm. kand.-examen 1938

Follow
Elvira Mattea Viktoria Schmidt (1900 - 1969)

Farm. kandidat. Studentexamen i Malmö 1920. elevtjänstgöring på apoteket i Alingsås 1920-1922. Farm. kandidat-examen 1924. Från 1937 anställd på...

Follow
Svea Karolina Ekström (1898 - 1975)

Farm.kand. Studentexamen i Uppsala 1917 och farm. kand.examen 1921 efter elevtjänstgöring i Köping 1917-1920. Anställd i Köping 1921 och 1925-1932 samt i Berg 1932-...

Follow
Christoffer Kall (1807 - 1887)

Apotekare. Efter examen från Karlshamns läroverk 1824 antagen som student i Lund. Han avlade där teol. kand.-examen 1827.Antogs som elev på apoteket Hjorten i Stockholm 18...

Follow
Ernst Ferdinand Lilliesköld (1847 - 1935)

Apotekare och kamrer. Farm. stud.-examen 1869, apotekareexamen i New York, USA 1873. Var aldrig verksam som farmaceut i Sverige. Extra ordinarie kammarskrivare i Järnvägsstyrelsen 187...

Follow
Ellen (Ella) Matilda Carlquist (1901 - 1976)

Farm.kand.

Follow
Johan Svedmark (1761 - 1805)

Apotekare. Innehavare till apoteket Lejonet i Stockholm från 1798 och drev det till sin död 1805. Därefter drevs det av änkan Johanna Charlotta Törl till 1812.

Follow
Maria Margareta Öresjö (1905 - 2004)

Studentexamen i Uppsala 1928. Elev på faderns apotek i Motala. Farm.kand.-examen 1932 och därpå anställd på detta apotek samma år. Ogift.

Follow
Brita Öresjö (1906 - 1994)

Apotekstekniker. Ogift.

Follow
Gustaf Adolf Carlsson (1819 - 1873)

Apotekare. Var elev på apoteket Enhörningen i Göteborg och avlade farm. studiosi-examen 1838.Fortsatte konditionera på Enhörningen och avlade apotekarexamen 1841. K...

Follow
Bengt Lengblom (1774 - d.)

Aptekarutbildad och tjänstgjorde som provisor i Göteborg.

Follow
Charles Liedberg (1871 - 1927)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla 1888, farm. kand.-examen 1891 och apotekareexamen 1895. Anställd på apoteket i Malmköping, Södermanlands län, 1895&#x...

Follow
Johan Erik Holmberg (1830 - 1904)

Apotekare. Efter att ha genomgått Umeå skola antogs han som elev vid apoteket i Nätra 1844. Avlade farm. stud.-examen 1849. Tjänstgjorde sen på apoteket i Nora till...

Follow
Johan Gustaf Boklund (1840 - 1899)

Apotekare. Antogs, efter enskilda studier och studier vid Lunds högre allmänna läroverk, år 1857 som elev på apoteket Svanen i Lund. Från 1861 var han elev p...

Follow
Johan Robert Öhman (1829 - 1901)

Apotekare. Sparbanksdirektör. Elev på Klara elementarläroverk i Stockholm 1841-1846 och antogs därefter som elev på apoteket Nordstjärnan där. Avlade ...

Follow
Hans Henric Harder MP (1754 - 1821)

Apotekare Fältapotekare i Finland 1788—1790, apotekare vid Akademiapoteket i Uppsala 1792—1809. Harder, som var provisor på Norrtälje apotek anlitade under Finska k...

Follow
Gustaf Wilhelm Georgii (1805 - 1858)

Farm. Studiosi. med tillstånd att driva apoteket i Vaxholm 1836-1855.

Follow
Peter Ulric Nyström (1795 - 1868)

Farm. studiosi. Antogs som elev på apoteket Korpen i Stockholm 1810 och avlade farm. stud.-examen 1814. Konditionerade i Norrtälje 1814-1818 och på apoteket Morianen i Stockholm ...

Follow
Carl Adolf Hortundahl (1792 - d.)

Farmacie studiosi. Verksam som apotekare i Vaxholm, där ett apotek för allmänheten etablerades 1820. Dessförinnan fältapotekare.

Follow
Karl Teodor Rudén (1859 - 1917)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1882, farm. kand.-examen 1884, apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket i Trelleborg 1893—1896, på...

Follow
Edvard Reinhold Julius Kalmberg (1825 - 1887)

Apotekare. Avlade farm. studiosiexamen 20 december 1845 och apotekarexamen 16 maj 1849. Arrenderade apoteket i Sigtuna från 1852. Han köpte senare apoteket och fick privilegiet 1856. Ha...

Follow
Salomon Elliot (1805 - 1880)

Apotekare. Antogs 1824 som elev hos apotekare Görges på apoteket Upplands Vapen i Uppsala. Farm. studiosi-examen 1827. Tjänsgjorde därefter på apoteket Hjorten i St...

Follow
Gregers (deceased)

Apotekare och 1608 innehavare av apoteket Lejonet (också kallat Provincialapoteket) i Malmö omnämnd, enligt lista ur "Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till n...

Follow
Carl Grevilli (1837 - 1881)

Apotekare. Efter undervisning vid Linköpings högre allmänna elementarläroverk antagen som elev vid apoteket i Vadstena 1850. Farm. stud.-examen 1855. Avlade apotekarexamen...

Follow
Johan Mattfeldt (b. - 1737)

Apotekare i Halmstad från 1712. Verkar dock först den 1720-06-16 ha fått privilegium på apoteket.

Follow
Samuel Mattfeldt (1697 - 1747)

Apotekare i Halmstad 1741-1747 Auktionskatalog efter Konsul A W Wangel fra Halmstad den 29 april 1909 hos Rasmus Nilssons auktonsfirma i Köpenhamn : Nr 758: Apothekermorter. Bronce. Öre...

Follow
Joachim Bernhard Petterson (1717 - 1769)

Apotekare i Halmstad. Joachim Bernhard Petterson •Birth: 1717 in Werden, Marck, Tyskland •Event: Apotekarexamen 1749 och innehavare av apoteket i Halmstad från detta ...

Follow
Arvid Granström (1803 - 1863)

Apotekare på apoteket i Sigtuna 1836-1852. Elev på apoteket i Sundsvall och avlade farm. studiosi-examen 1826. konditionerade därefter på apoteket Korpen i Stockholm och a...

Follow
Jacob Albrecht Wahlberg (1788 - 1877)

Apotekare och postmästare i Sigtuna. Antogs på Västerås lärdomsskola 1799 och på gymnasiet i staden 1803. Elev på apoteket i Enköping 1805 och ...

Follow
Fredrik Magnus Hedin (1770 - 1820)

Apotekare. Postmästare. Antagen som elev på apoteket i Växjö och började därefter konditionera på olika apotek i Stockholm. Han avlade apotekarexamen ...

Follow
Carl Emil Abraham Frögren (1858 - d.)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1873. Avlade far. kand.-examen 1876 och apotekarexamen 1888. Anställdes därefter på apoteket i Tumba 1888 ...

Follow
Jacob Gottfrid Lundborg (1840 - 1898)

Apotekare på apoteket i Tumba. Ogift.

Follow
Carl Gustaf Lindgren (1843 - 1886)

Apotekare på apoteket i Tumba.

Follow
Georg Gustaf Psilander (1856 - 1931)

Apotekare. Elev på apoteket Nordstjärnan i Gävle 1874, farm. kand.-examen 1878 och apotekarexamen 1885. Anställd på apoteket Kronan i Norrköping 1885-1886 oc...

Follow
Johan Wilhelm Olof Schneidler (b. - 1750)

Apotekare på apoteket i Norrtälje. Enligt Bruzelius notering var en apotekare Stenmeijer verksam som apotekare i Norrtälje och Schneidler kan då ha varit anställd e...

Follow
Victor Olof Kristian Bruce (1862 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla från 1878 och farm. kand.-examen 1882. Avlade apotekareexamen 1889. Anställdes samma år apoteket Morianen i Stockholm. Från ...

Follow
Ernst Gustaf Fredrik Holm (1863 - 1946)

Apotekare. Elev på apoteket Kärnan i Helsingborg från 1879, farm. kand. 1882 och apotekarexamen 1887. Var därefter anställd på apoteken i Umeå 1887-18...

Follow
Johan Adam Reftenius (deceased)

Apotekare. Levertin skriver om denne Johan Adam Reftenius: "R. var först elev å apoteket Morianen i Stockholm, sedan å apoteket Bäfvern i Härnösand, d�...

Follow
Anders Hindrich Joachim Reichenbach (1707 - 1776)

Apotekare i Nyköping 1735-1769. I Levertins bokverk har noterats att han var ättling till en syster till Martin Luthers hustru (som hette Catharina von Bora).

Follow
Johan Henrik Reichenbach (1740 - 1817)

Apotekare i Nyköping 1769-1805. Övertog apoteket 1769 från apotekare Anders Hinrich Joachim Reisenbach, som innehaft det 1735-1769 och avled 1776.

Follow
Pehr Elias Bergström (1772 - 1848)

Apotekare. År 1788 antagen som elev på apoteket i Mariefred och avlade farm. stud.-examen 1793. Var sen anställd på apotek i Stockholm och Norrköping innan han 1805...

Follow
Per Adolf Huldberg (1845 - 1864)

Apotekselev.

Follow
Bengt Reftenius (1718 - 1768)

Apotekare i Härnösand 1747-1767. En Anna Grönbeck gifter sig 16/11 1755 i Bjäresjö (M) med inspektorn Adam Reftenius. Hans bror Bengt var apotekare i Härn&#x...

Follow
Adolf Huldberg (1811 - 1864)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Uppsala antogs Adolf som elev hos farbrodern Pehr Ulrik Huldberg på apoteket Phoenix i Stockholm 1827. Blev farm. studiosi 1832 och var därefter ...

Follow
Carl Fredrik Vilhelm Schimmelpfennig (1859 - 1939)

Apotekare. Elev på apoteket Korpen i Stockholm från 1875. Farm. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1884. Anställd på apoteket Korpen till 1907 då han genom k�...

Follow
Carl Fredrik Lundberg (1858 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun 1873 och farm. kand.-examen 1877. Apotekarexamen 1884 och därefter anställd på apoteket Lejonet i Stockholm till 1903. Från sist...

Follow
Adolf Gotthard Humbla (1854 - 1939)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1872. Avlade farm. kand.-examen 1875 och apotekarexamen 1881. Anställd på apoteket Lejonet i Växjö 1881-1883 samt ...

Follow
Abraham Adolf Jakob Keijser (1813 - 1889)

Apotekare Efter undervisning vid läroverket i Linköping antogs han 1828 som elev vid apoteket Lejonet i Norrköping. Farm. studiosi-examen 1834 och apotekarexamen 1836. Innehavare...

Follow
Per Ulrik Huldberg (1784 - 1834)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1799-1805. Farm. stud.-examen 1805 och apotekareexamen 1807. Arbetade som föreståndare på akademiapoteket i Lund 1808. Anlad...

Follow
Bror E.G.C. Reuterskiöld (1844 - 1913)

Apotekare. Elev vid apoteket i Söderköping från 1859. Avlade farm. kand. examen 1864 och apotekarexamen 1869. Arbetade som föreståndare för filialapoteket i ...

Follow
Fredrik Lundahl (1850 - 1924)

Apotekare. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö från 1868 och farm. kand.-examen 1872. Avlade apotekarexamen 1875 och anställdes på apoteket Ugglan i S...

Follow
Erik Gustaf Albert Åman (1828 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Vasen i Linköping från 1844 och farm. kand.-examen 1848. Apotekarexamen 1855 och fick därpå anställning som förestå...

Follow
Harald Gustaf Herman Ringberg (1878 - 1976)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Kalmar 1895 och farm. kand.-examen 1899. Avlade apotekarexamen 1905 och innehade anställningar på apoteken i Arvidsjaur, Uddevalla, Må...

Follow
Oscar Arvid Wilhelm Anell (1879 - 1966)

Apotekare. Studentexamen 1897 i Helsingborg och elev på apoteket i Karlshamn därefter till 1900. Farm. kand.-examen 1900 och apotekarexamen 1907. Under åren 1910-1913 hade han an...

Follow
Carl Fredrik Ringqvist (1770 - 1853)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1786. Avlade apotekarexamen 1808 och övertog apoteket genom giftet med Arvid Ithimeus dotter Justina. Drev apoteket Gripen till 1833. &#...

Follow
Arvid Ithimaeus (1743 - 1811)

Apotekare vid apoteket Gripen i Stockholm.

Follow
Carl Magnus Bonge (1737 - 1770)

Apotekare. Startade och byggde upp apoteket Gripen i Stockholm 1760. Han drev apoteket under tio år till sin död och änkan gifte om sig med efterträdaren, varför ap...

Follow
Ingrid Hjulhammar (1899 - 1981)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1919. Elev på apoteket i Djursholm och apoteket Renen i Stockholm. Farm. kand.-examen 1925. Fortsatte arbeta på Renen och avlade apotekarexamen 1929...

Follow
Karl August Rudolf Norselius (1839 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket i Askersund från 1855 och farm. kand.-examen 1858. Apotekarexamen 1862 och anställdes därefter på apoteket Hjorten i Stockholm. Innehava...

Follow
Per Olof Almström (1802 - 1849)

Apotekare. Efter ha genomgått Tyska national-lyceum i Stockholm antogs han 1815 som elev vid apoteket Lejonet i staden. Avlade farm. studiosi-examen 1818. Arbetade sedan inom kobolt-industrin ...

Follow
Carl Johan Stahre (1815 - 1900)

Apotekare. Genomgick Klara trivialskola i Stockholm. Antagen 1832 som elev vid apoteket i Borgholm och avlade farm. studiosi-examen där 1936. Fortsatte arbeta fr fadern i Borgholm till 1837 d&...

Follow
Johan Sven Nilsson Stahre (1782 - 1852)

Apotekare. Elev på apoteket i Marstrand 1795 och avlade farm. studiosi-examen 1799. Tjänstgjorde sen på Morianen i Stockholm och apoteket i Drottningholm till 1804 då han ...

Follow
Lars Stuart (1757 - 1826)

Apotekare och assessor. Student i Uppsala 1773. Elev på apoteket i Hälsingborg från 1774 och Farmacie studiosiexamen 1780. Apotekarexamen 3 juni 1783. Föreståndare ...

Follow
Christian Henric Nauman (1774 - d.)

Var elev vid faderns apotek, Kronan i Norrköping, 1792. Farmacie studiosus i Karlskrona 1794.

Follow
Johan Eric Nauman (1772 - d.)

Farmacie studiosus. Vistades 1794 utomlands.

Follow
Justus Hinrich Nauman (1690 - 1770)

Apotekare på apoteket Kronan i Norrköping. Innehade apoteket i Norrköping 1720-1758. "Provincial Medicus Joh. Otto Hagström rapporterar sålunda till Collegium Med...

Follow
Carl Christoffer Hellman (1745 - 1818)

Apotekare, assessor. Innehavare av apoteket Hjorten i Stockholm 1788-1804.

Follow
Aramis Waernbaum (1877 - 1923)

Examinerad apotekare, enligt A.Levertin "Sveriges Apotekarhistoria", band 1, sid, 177. Matrikel om apotekaren Aramis Waernbaum finns i A.Levertin "Sveriges Apotekarhistoria", band 4, sid. 2152.

Follow
Carl Wilhelm Anderberg (1827 - 1871)

Apotekare. Farm.studiosiexamen 1848 och apotekareexamen 1851. Studerade vid Freibergs bergsakademi 1854—1855. Apotekare på apoteket Ugglan i Stockholm 1855—1866. Apotekare i Lund...

Follow
Fredrik Mauritz Ekdahl (1804 - 1887)

Apotekare på apoteket Ugglan i Stockholm. Var elev från 1826 på apoteket i Ängelholm och avlade farm. studiosi och apotekarexamen där 1830. Var 1830-1835 anst...

Follow
Nils Bernhard Aurelius (1909 - 1936)

Nils Bernhard Aurelius var farm.kand. Födelseåret osäkert. Enligt "Begravda i Sverige 2" skulle han vara född 1910.

Follow
Mathias Petter Lindberg (1790 - 1819)

Farm. kandidat och ägare av apoteket Enhörningen i Stockholm. Levertin skriver i sin Apotekarhistoria (Bd 1, sid. 118) om Mathias Petter Lindberg: "... Inköpte 1814 apoteket En...

Follow
Knut Bertil Berg (1918 - 1990)

Apotekare. Studentexamen 1937, farm. kand 1942, apotekarexamen 1945, studerade Farmakopékommiss. lab. i Köpenhamn 1949. Anställd vid apoteket i Lidköping 1942-1943, apotek...

Follow
Karin Elisabet Aspelin-Berg (1914 - 1991)

Farm. kand. Studentexamen i Skara 1934 och farm. kand.-examen efter att ha tjänstgjort på faderns apotek i Tidaholm. Anställd som apotekare på apoteket från 1939.

Follow
Anna Petra Adina Aspelin (1900 - 1970)

Farm. kand. Studentexamen i Stockholm 1919 och farm. kand.-examen 1926. Gjorde sin elevtjänstgöring i Krylvo ocj Karlskoga. Anställd i Karlskoga 1926-1928, på Svanen i G&#...

Follow
Per Algot Aspelin (1875 - 1960)

Apotekare. Studentexamen i Gävle 1897. Elev på apoteken Hjorten i Östersund och Gripen i Nyköping 898-1901. Farm. kand.-examen 1902 och apotekarexamen 1907. Arbetade som a...

Follow
Knut Hamberg (1874 - 1943)

Apotekare. Elev på apoteket Bävern i Härnösand från 1891 samy på apoteket Nordstjärnan i Stockholm och farm. kand.-examen 1894. Avlade apotekarexamen ...

Follow
Johan Christian Senckpiehl (1725 - 1810)

Apotekare vid apoteket Enhörningen i Stockholm 1782-1805. Var bolagsman till förre ägaren, apotekare Wirrwach, från 1769. Apoteket höll till på Götgatsb...

Follow
Gottfrid Anders Gunnar Cavallin (1872 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Lund från 1889. Farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1900. Anställd på apoteket Vasen i Göteborg från 1900.

Follow
Peter Cronius (1775 - 1836)

Apotekare i Kristianstad 1792-1836. Apoteket Svanen i Kristianstad ägdes under åren 1785-1792 av fadern handlanden Lars Cronius, som köpt det av apotekare Johann Heinrich Hardtma...

Follow
Johan August Petersson (1880 - 1945)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Landskrona 1896-1899. Farm. kand.-examen 1900 och apotekarexamen 1907. Innehade anställningar i Broby, på Lejonet i Landskrona, i Hög...

Follow
Hjalmar Wilgott Olbers (1847 - 1914)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Varberg 1862. Avlade farm. kand. examen 1868 och apotekarexamen 1885. Anställd på på apoteket Fenix (Phoenix) i Stockholm 1885-18...

Follow
Karl Gunnar Bergström (1876 - 1959)

Apotekare. Studentexamen i Linköping 1897 och elevtjänstgöring på apoteken Lejonet och Fläkta Örn i Malmö 1897-1900. Avlade farm. kand.-examen 1901. V...

Follow