Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Maria Margareta Öresjö (1905 - 2004)

Studentexamen i Uppsala 1928. Elev på faderns apotek i Motala. Farm.kand.-examen 1932 och därpå anställd på detta apotek samma år. Ogift.

Follow
Brita Öresjö (1906 - 1994)

Apotekstekniker. Ogift.

Follow
Gustaf Adolf Carlsson (1819 - 1873)

Apotekare. Var elev på apoteket Enhörningen i Göteborg och avlade farm. studiosi-examen 1838.Fortsatte konditionera på Enhörningen och avlade apotekarexamen 1841. K...

Follow
Bengt Lengblom (1774 - d.)

Aptekarutbildad och tjänstgjorde som provisor i Göteborg.

Follow
Charles Liedberg (1871 - 1927)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla 1888, farm. kand.-examen 1891 och apotekareexamen 1895. Anställd på apoteket i Malmköping, Södermanlands län, 1895&#x...

Follow
Johan Erik Holmberg (1830 - 1904)

Apotekare. Efter att ha genomgått Umeå skola antogs han som elev vid apoteket i Nätra 1844. Avlade farm. stud.-examen 1849. Tjänstgjorde sen på apoteket i Nora till...

Follow
Johan Gustaf Boklund (1840 - 1899)

Apotekare. Antogs, efter enskilda studier och studier vid Lunds högre allmänna läroverk, år 1857 som elev på apoteket Svanen i Lund. Från 1861 var han elev p...

Follow
Johan Robert Öhman (1829 - 1901)

Apotekare. Sparbanksdirektör. Elev på Klara elementarläroverk i Stockholm 1841-1846 och antogs därefter som elev på apoteket Nordstjärnan där. Avlade ...

Follow
Hans Henric Harder MP (1754 - 1821)

Apotekare Fältapotekare i Finland 1788—1790, apotekare vid Akademiapoteket i Uppsala 1792—1809. Harder, som var provisor på Norrtälje apotek anlitade under Finska k...

Follow
Gustaf Wilhelm Georgii (1805 - 1858)

Farm. Studiosi. med tillstånd att driva apoteket i Vaxholm 1836-1855.

Follow
Peter Ulric Nyström (1795 - 1868)

Farm. studiosi. Antogs som elev på apoteket Korpen i Stockholm 1810 och avlade farm. stud.-examen 1814. Konditionerade i Norrtälje 1814-1818 och på apoteket Morianen i Stockholm ...

Follow
Carl Adolf Hortundahl (1792 - d.)

Farmacie studiosi. Verksam som apotekare i Vaxholm, där ett apotek för allmänheten etablerades 1820. Dessförinnan fältapotekare.

Follow
Karl Teodor Rudén (1859 - 1917)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1882, farm. kand.-examen 1884, apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket i Trelleborg 1893—1896, på...

Follow
Edvard Reinhold Julius Kalmberg (1825 - 1887)

Apotekare. Avlade farm. studiosiexamen 20 december 1845 och apotekarexamen 16 maj 1849. Arrenderade apoteket i Sigtuna från 1852. Han köpte senare apoteket och fick privilegiet 1856. Ha...

Follow
Salomon Elliot (1805 - 1880)

Apotekare. Antogs 1824 som elev hos apotekare Görges på apoteket Upplands Vapen i Uppsala. Farm. studiosi-examen 1827. Tjänsgjorde därefter på apoteket Hjorten i St...

Follow
Gregers (deceased)

Apotekare och 1608 innehavare av apoteket Lejonet (också kallat Provincialapoteket) i Malmö omnämnd, enligt lista ur "Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I:s till n...

Follow
Carl Grevilli (1837 - 1881)

Apotekare. Efter undervisning vid Linköpings högre allmänna elementarläroverk antagen som elev vid apoteket i Vadstena 1850. Farm. stud.-examen 1855. Avlade apotekarexamen...

Follow
Johan Mattfeldt (b. - 1737)

Apotekare i Halmstad från 1712. Verkar dock först den 1720-06-16 ha fått privilegium på apoteket.

Follow
Samuel Mattfeldt (1697 - 1747)

Apotekare i Halmstad 1741-1747 Auktionskatalog efter Konsul A W Wangel fra Halmstad den 29 april 1909 hos Rasmus Nilssons auktonsfirma i Köpenhamn : Nr 758: Apothekermorter. Bronce. Öre...

Follow
Joachim Bernhard Petterson (1717 - 1769)

Apotekare i Halmstad. Joachim Bernhard Petterson •Birth: 1717 in Werden, Marck, Tyskland •Event: Apotekarexamen 1749 och innehavare av apoteket i Halmstad från detta ...

Follow
Arvid Granström (1803 - 1863)

Apotekare på apoteket i Sigtuna 1836-1852. Elev på apoteket i Sundsvall och avlade farm. studiosi-examen 1826. konditionerade därefter på apoteket Korpen i Stockholm och a...

Follow
Jacob Albrecht Wahlberg (1788 - 1877)

Apotekare och postmästare i Sigtuna. Antogs på Västerås lärdomsskola 1799 och på gymnasiet i staden 1803. Elev på apoteket i Enköping 1805 och ...

Follow
Fredrik Magnus Hedin (1770 - 1820)

Apotekare. Postmästare. Antagen som elev på apoteket i Växjö och började därefter konditionera på olika apotek i Stockholm. Han avlade apotekarexamen ...

Follow
Carl Emil Abraham Frögren (1858 - d.)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1873. Avlade far. kand.-examen 1876 och apotekarexamen 1888. Anställdes därefter på apoteket i Tumba 1888 ...

Follow
Jacob Gottfrid Lundborg (1840 - 1898)

Apotekare på apoteket i Tumba. Ogift.

Follow
Carl Gustaf Lindgren (1843 - 1886)

Apotekare på apoteket i Tumba.

Follow
Georg Gustaf Psilander (1856 - 1931)

Apotekare. Elev på apoteket Nordstjärnan i Gävle 1874, farm. kand.-examen 1878 och apotekarexamen 1885. Anställd på apoteket Kronan i Norrköping 1885-1886 oc...

Follow
Johan Wilhelm Olof Schneidler (b. - 1750)

Apotekare på apoteket i Norrtälje. Enligt Bruzelius notering var en apotekare Stenmeijer verksam som apotekare i Norrtälje och Schneidler kan då ha varit anställd e...

Follow
Victor Olof Kristian Bruce (1862 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla från 1878 och farm. kand.-examen 1882. Avlade apotekareexamen 1889. Anställdes samma år apoteket Morianen i Stockholm. Från ...

Follow
Ernst Gustaf Fredrik Holm (1863 - 1946)

Apotekare. Elev på apoteket Kärnan i Helsingborg från 1879, farm. kand. 1882 och apotekarexamen 1887. Var därefter anställd på apoteken i Umeå 1887-18...

Follow
Johan Adam Reftenius (deceased)

Apotekare. Levertin skriver om denne Johan Adam Reftenius: "R. var först elev å apoteket Morianen i Stockholm, sedan å apoteket Bäfvern i Härnösand, d�...

Follow
Anders Hindrich Joachim Reichenbach (1707 - 1776)

Apotekare i Nyköping 1735-1769. I Levertins bokverk har noterats att han var ättling till en syster till Martin Luthers hustru (som hette Catharina von Bora).

Follow
Johan Henrik Reichenbach (1740 - 1817)

Apotekare i Nyköping 1769-1805. Övertog apoteket 1769 från apotekare Anders Hinrich Joachim Reisenbach, som innehaft det 1735-1769 och avled 1776.

Follow
Pehr Elias Bergström (1772 - 1848)

Apotekare. År 1788 antagen som elev på apoteket i Mariefred och avlade farm. stud.-examen 1793. Var sen anställd på apotek i Stockholm och Norrköping innan han 1805...

Follow
Per Adolf Huldberg (1845 - 1864)

Apotekselev.

Follow
Bengt Reftenius (1718 - 1768)

Apotekare i Härnösand 1747-1767. En Anna Grönbeck gifter sig 16/11 1755 i Bjäresjö (M) med inspektorn Adam Reftenius. Hans bror Bengt var apotekare i Härn&#x...

Follow
Adolf Huldberg (1811 - 1864)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Uppsala antogs Adolf som elev hos farbrodern Pehr Ulrik Huldberg på apoteket Phoenix i Stockholm 1827. Blev farm. studiosi 1832 och var därefter ...

Follow
Carl Fredrik Vilhelm Schimmelpfennig (1859 - 1939)

Apotekare. Elev på apoteket Korpen i Stockholm från 1875. Farm. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1884. Anställd på apoteket Korpen till 1907 då han genom k�...

Follow
Carl Fredrik Lundberg (1858 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun 1873 och farm. kand.-examen 1877. Apotekarexamen 1884 och därefter anställd på apoteket Lejonet i Stockholm till 1903. Från sist...

Follow
Adolf Gotthard Humbla (1854 - 1939)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1872. Avlade farm. kand.-examen 1875 och apotekarexamen 1881. Anställd på apoteket Lejonet i Växjö 1881-1883 samt ...

Follow
Abraham Adolf Jakob Keyser (1813 - 1889)

Apotekare Efter undervisning vid läroverket i Linköping antogs han 1828 som elev vid apoteket Lejonet i Norrköping. Farm. studiosi-examen 1834 och apotekarexamen 1836. Innehavare...

Follow
Per Ulrik Huldberg (1784 - 1834)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1799-1805. Farm. stud.-examen 1805 och apotekareexamen 1807. Arbetade som föreståndare på akademiapoteket i Lund 1808. Anlad...

Follow
Bror E.G.C. Reuterskiöld (1844 - 1913)

Apotekare. Elev vid apoteket i Söderköping från 1859. Avlade farm. kand. examen 1864 och apotekarexamen 1869. Arbetade som föreståndare för filialapoteket i ...

Follow
Fredrik Lundahl (1850 - 1924)

Apotekare. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö från 1868 och farm. kand.-examen 1872. Avlade apotekarexamen 1875 och anställdes på apoteket Ugglan i S...

Follow
Erik Gustaf Albert Åman (1828 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Vasen i Linköping från 1844 och farm. kand.-examen 1848. Apotekarexamen 1855 och fick därpå anställning som förestå...

Follow
Harald Gustaf Herman Ringberg (1878 - 1976)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Kalmar 1895 och farm. kand.-examen 1899. Avlade apotekarexamen 1905 och innehade anställningar på apoteken i Arvidsjaur, Uddevalla, Må...

Follow
Oscar Arvid Wilhelm Anell (1879 - 1966)

Apotekare. Studentexamen 1897 i Helsingborg och elev på apoteket i Karlshamn därefter till 1900. Farm. kand.-examen 1900 och apotekarexamen 1907. Under åren 1910-1913 hade han an...

Follow
Carl Fredrik Ringqvist (1770 - 1853)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1786. Avlade apotekarexamen 1808 och övertog apoteket genom giftet med Arvid Ithimeus dotter Justina. Drev apoteket Gripen till 1833. &#...

Follow
Arvid Ithimaeus (1743 - 1811)

Apotekare vid apoteket Gripen i Stockholm.

Follow
Carl Magnus Bonge (1737 - 1770)

Apotekare. Startade och byggde upp apoteket Gripen i Stockholm 1760. Han drev apoteket under tio år till sin död och änkan gifte om sig med efterträdaren, varför ap...

Follow
Ingrid Hjulhammar (1899 - 1981)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1919. Elev på apoteket i Djursholm och apoteket Renen i Stockholm. Farm. kand.-examen 1925. Fortsatte arbeta på Renen och avlade apotekarexamen 1929...

Follow
Karl August Rudolf Norselius (1839 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket i Askersund från 1855 och farm. kand.-examen 1858. Apotekarexamen 1862 och anställdes därefter på apoteket Hjorten i Stockholm. Innehava...

Follow
Per Olof Almström (1802 - 1849)

Apotekare. Efter ha genomgått Tyska national-lyceum i Stockholm antogs han 1815 som elev vid apoteket Lejonet i staden. Avlade farm. studiosi-examen 1818. Arbetade sedan inom kobolt-industrin ...

Follow
Carl Johan Stahre (1815 - 1900)

Apotekare. Genomgick Klara trivialskola i Stockholm. Antagen 1832 som elev vid apoteket i Borgholm och avlade farm. studiosi-examen där 1936. Fortsatte arbeta fr fadern i Borgholm till 1837 d&...

Follow
Johan Sven Nilsson Stahre (1782 - 1852)

Apotekare. Elev på apoteket i Marstrand 1795 och avlade farm. studiosi-examen 1799. Tjänstgjorde sen på Morianen i Stockholm och apoteket i Drottningholm till 1804 då han ...

Follow
Lars Stuart (1757 - 1826)

Apotekare och assessor. Student i Uppsala 1773. Elev på apoteket i Hälsingborg från 1774 och Farmacie studiosiexamen 1780. Apotekarexamen 3 juni 1783. Föreståndare ...

Follow
Christian Henric Nauman (1774 - d.)

Var elev vid faderns apotek, Kronan i Norrköping, 1792. Farmacie studiosus i Karlskrona 1794.

Follow
Johan Eric Nauman (1772 - d.)

Farmacie studiosus. Vistades 1794 utomlands.

Follow
Justus Hinrich Nauman (1690 - 1770)

Apotekare på apoteket Kronan i Norrköping. Innehade apoteket i Norrköping 1720-1758. "Provincial Medicus Joh. Otto Hagström rapporterar sålunda till Collegium Med...

Follow
Carl Christoffer Hellman (1745 - 1818)

Apotekare, assessor. Innehavare av apoteket Hjorten i Stockholm 1788-1804.

Follow
Aramis Waernbaum (1877 - 1923)

Examinerad apotekare, enligt A.Levertin "Sveriges Apotekarhistoria", band 1, sid, 177. Matrikel om apotekaren Aramis Waernbaum finns i A.Levertin "Sveriges Apotekarhistoria", band 4, sid. 2152.

Follow
Carl Wilhelm Anderberg (1827 - 1871)

Apotekare. Farm.studiosiexamen 1848 och apotekareexamen 1851. Studerade vid Freibergs bergsakademi 1854—1855. Apotekare på apoteket Ugglan i Stockholm 1855—1866. Apotekare i Lund...

Follow
Fredrik Mauritz Ekdahl (1804 - 1887)

Apotekare på apoteket Ugglan i Stockholm. Var elev från 1826 på apoteket i Ängelholm och avlade farm. studiosi och apotekarexamen där 1830. Var 1830-1835 anst...

Follow
Nils Bernhard Aurelius (1909 - 1936)

Nils Bernhard Aurelius var farm.kand. Födelseåret osäkert. Enligt "Begravda i Sverige 2" skulle han vara född 1910.

Follow
Mathias Petter Lindberg (1790 - 1819)

Farm. kandidat och ägare av apoteket Enhörningen i Stockholm. Levertin skriver i sin Apotekarhistoria (Bd 1, sid. 118) om Mathias Petter Lindberg: "... Inköpte 1814 apoteket En...

Follow
Knut Bertil Berg (1918 - 1990)

Apotekare. Studentexamen 1937, farm. kand 1942, apotekarexamen 1945, studerade Farmakopékommiss. lab. i Köpenhamn 1949. Anställd vid apoteket i Lidköping 1942-1943, apotek...

Follow
Karin Elisabet Aspelin-Berg (1914 - 1991)

Farm. kand. Studentexamen i Skara 1934 och farm. kand.-examen efter att ha tjänstgjort på faderns apotek i Tidaholm. Anställd som apotekare på apoteket från 1939.

Follow
Anna Petra Adina Aspelin (1900 - 1970)

Farm. kand. Studentexamen i Stockholm 1919 och farm. kand.-examen 1926. Gjorde sin elevtjänstgöring i Krylvo ocj Karlskoga. Anställd i Karlskoga 1926-1928, på Svanen i G&#...

Follow
Per Algot Aspelin (1875 - 1960)

Apotekare. Studentexamen i Gävle 1897. Elev på apoteken Hjorten i Östersund och Gripen i Nyköping 898-1901. Farm. kand.-examen 1902 och apotekarexamen 1907. Arbetade som a...

Follow
Knut Hamberg (1874 - 1943)

Apotekare. Elev på apoteket Bävern i Härnösand från 1891 samy på apoteket Nordstjärnan i Stockholm och farm. kand.-examen 1894. Avlade apotekarexamen ...

Follow
Johan Christian Senckpiehl (1725 - 1810)

Apotekare vid apoteket Enhörningen i Stockholm 1782-1805. Var bolagsman till förre ägaren, apotekare Wirrwach, från 1769. Apoteket höll till på Götgatsb...

Follow
Gottfrid Anders Gunnar Cavallin (1872 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Lund från 1889. Farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1900. Anställd på apoteket Vasen i Göteborg från 1900.

Follow
Peter Cronius (1775 - 1836)

Apotekare i Kristianstad 1792-1836. Apoteket Svanen i Kristianstad ägdes under åren 1785-1792 av fadern handlanden Lars Cronius, som köpt det av apotekare Johann Heinrich Hardtma...

Follow
Johan August Petersson (1880 - 1945)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Landskrona 1896-1899. Farm. kand.-examen 1900 och apotekarexamen 1907. Innehade anställningar i Broby, på Lejonet i Landskrona, i Hög...

Follow
Hjalmar Wilgott Olbers (1847 - 1914)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Varberg 1862. Avlade farm. kand. examen 1868 och apotekarexamen 1885. Anställd på på apoteket Fenix (Phoenix) i Stockholm 1885-18...

Follow
Karl Gunnar Bergström (1876 - 1959)

Apotekare. Studentexamen i Linköping 1897 och elevtjänstgöring på apoteken Lejonet och Fläkta Örn i Malmö 1897-1900. Avlade farm. kand.-examen 1901. V...

Follow
Carl Leiman (1877 - 1957)

Apotekare. Farm. kand.-examen 1898 och apotekarexamen 1903. Elevtjänstgöring i Vrigstad och på apoteket Lejonet i Eskilstuna 1894-1897. Anställd på apoteket Kronan ...

Follow
Elisabeth Stolpe (1912 - 2003)

Farm. kand. Studentexamen i Göteborg 1931. Farm. kand.-examen 1936 efter elevtjänstgöring i Grästorp och på apoteket Storken i Stockholm 1933-1935. Därefter ...

Follow
Anna Margareta Atterblom (1904 - 1999)

Farm. kand. Studentexamen i Kristianstad 1925. Därefter elev på apoteket Kronan i Jönköping och i Årjäng 1927-1929. Avlade farm. kand.-examen 1930. Dä...

Follow
Agur Nathan Wallstén (1882 - 1930)

Apotekare.

Follow
Charlotta Wallstén (1884 - 1968)

Farm. kand. Studentexamen 1905 i Stockholm. Elev på apoteket i Tidaholm 1905-1907. Avlade farm. kand.-examen 1908. Därefter anställd på apoteken Svanen i Kristianstad, Nor...

Follow
Sven Adolf Vilhelm Adolf Ahlbom (1880 - 1969)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1900. Var elev på apoteket Vasen i Göteborg 1900-1903. Avlade farm. kand.-examen 1904 och efter anställningar på olika apotek i Stockh...

Follow
Rolf Julius Balkenhausen (1850 - 1933)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Karlshamn 1865 och avlade farm. kand.-examen 1870. Avlade apotekarexamen 1876 och tjänstgjorde sedan som föreståndare för ...

Follow
Olof Erik Kristian Andrén (1902 - 1973)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1923 och gjorde därefter sin elevtjänstgöring på apoteket Renen i Stockholm 1926-1928. Avlade farm. kand.-examen 1929. Arbetade d�...

Follow
Axel Fredrik Frykholm (1873 - 1946)

Apotekare. Avlade farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1899 efter elevtjänstgöring i Filipstad 1889-1892. Anställd på apoteken i Trollhättan, Örnen i K...

Follow
Lars Johan Frykholm (1881 - 1969)

Hovapotekare. Studentexamen i Karlstad 1900, farm. kand.-examen 1903 och apotekarexamen 1909. Var anställd på apoteken i Malung, Strömsholm, Gnestarenen och Enhörningen i ...

Follow
Anna-Lisa Ellen Magnell (1906 - 2009)

Farm. kand. Tog studenten i Stockholm 1924. Tjänstgjorde som elev vid apoteket Gripen i Nyköping 1925-1927 och avlade farm. kand.-examen 1928. Arbetade därefter på apoteke...

Follow
Nils Josef Thörn (1909 - 1985)

Apotekare. Studentexamen i Skara 1928. Elev på apoteket Falken i Örebro1929-1932 och farm. kand.-examen 1933. Därefter anställd i Hjo, Örebro och i Stockholm. Var a...

Follow
Dagmar Thörn (1911 - 1992)

Apotekare. Studentexamen i Jönköping 1931. Elevtjänstgöring på apoteket i Knivsta 1934-1936. Avlade farm. kand.-examen 1837 och tjänstgjorde därefter ...

Follow
Nils Holger Lagerlöf (1907 - 1993)

Apotekare. Studentexamen i Göteborg 1925. Elev på apoteket Kronan i Göteborg 1926-1928. Farm. kand.-examen 1929 och apotekareexamen 1933. Hade anställningar på apot...

Follow
Brita Lagerlöf (1907 - 1985)

Farm. kand. Studentexamen i Lund 1927. Därefter elev på apoteket i Höganäs till 1931 då hon avlade farm. kand.-examen. Arbetade hon på apoteket Tranan i Stoc...

Follow
Yngve Thörn (1877 - 1924)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Borås 1892. Farm. kand.-examen 1898 och apotekarexamen 1905. Därefter anställd 1905-1906 på apoteket Svanen i Lund, på a...

Follow
John Nikolaus Ischvordos Lundborg (1881 - 1960)

Apotekare. Studentexamen i Uppsala 1902. Elev på apoteket i Vetlanda 1902-1905 och farm. kand.-examen 1906. Avlade apotekarexamen 1911 efter tjänstgöring på apoteket Krona...

Follow
Johan Fredrik Rydin (1875 - 1957)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Landskrona 1894-1897. Avlade farm. kand.-examen 1898. Därefter anställd i Gislaved och Åmål tills han började studera f...

Follow
Sven Magnus Boberg (1852 - 1934)

Apotekare. Elev på apoteket i Ulricehamn 1875-1878. Avlade farm. kand.-examen 1878 och apotekarexamen 1886. Anställd på apoteket i Gislaved och apoteket i Luleå, men �...

Follow
Gerda Isabella Aurora Carolina Borgström (1877 - 1961)

Apotekare. Var elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1894-1897. Avlade farm.kand.-examen sistnämnda år. Anställdes så på apoteket Svanen och arbetade d�...

Follow
Karl Boberg (1902 - 1988)

Apotekare. Studentexamen i Örebro 1924. Elevtjänstgöring på apoteket i Söderhamn 1926-1928 innan han avlade farm. kand.-examen 1929. Arbetade sen på apoteket...

Follow
Richard Ögren (1876 - 1971)

Apotekare. Studentexamen i Uppsala. Elev på apoteket Lejonet i Gävle 1901-1904. Avlade Farm. kand.-examen 1905 samt apotekarexamen 1909. Anställd på apoteket Lejonet i G&#...

Follow
Johannes Olof Hazén (1878 - 1933)

Apotekare

Follow
Anna Britta Källström (1903 - 1981)

Farm. kand. Studentexamen i Stockholm 1921. Därefter elev på apoteket i Skännige 1921-1924 och avlade farm. kand.-examen 1925. Var därefter anställd i Luleå,...

Follow