Projects » Svenska apotekare » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Gustaf Erik Wessling (1900 - 1994)

Apotekare. Studentexamen i Karlstad 1921. Elev på apoteket i Åmål 1922-1925. Avlade farm. kand.-examen 1926 och apotekarexamen 1932. Var anställd på apoteken i �...

Today Today

Apotekare i Karlstad. Elev på apoteket i Smedjebacken, Dalarna, från 1878 till 1884 då han avlade farm. kand.-examen. Avlade apotekarexamen 1893. Var föreståndare f...

Today Today

Pehr Nikolaus Fridén (1815 - 1900)

Apotekare. Efter studier vid Linköpings lärdomsskola antagen som elev på apoteket i Linköping 1834. Avlade farm. studiosi-examen 18 augusti 1835. Han fortsatte tjän...

9/18/2015 9/18/2015

Apotekare. Avlade studenexamen i Sundsvall 1919 och gjorde sin elevtjänstgöring 1920-1922 på apoteket Gripen i Sundsvall. Farm. kand.-examen 1923 och apotekarexamen 1929. Anst&#x...

1/27/2010 9/15/2015

Nils Nyström (1749 - 1798)

Sveriges Apotekarhistoria del 1, s 495-496. Innehade apoteket Kronan i Norrköping åren 1783-1799. Gjorde bl a en donation till Norrköpings storskola

9/9/2015 9/9/2015

Axel Vilhelm Södermark (1849 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Östgöta Lejon i Norrköping 1864, farm. kand.-examen 1868, apotekareexamen 1873. Föreståndare för filialapoteket i Finsp&#x...

5/20/2013 9/3/2015

Jonas Hezekiel Bergland (1793 - 1846)

Apotekare och sedermera brukspatron. Elev vid Skara skola 1802-1907 varefter han antogs som apotekselev på Lidköpings apotek. Från 1811 elev på apoteket Morianen i Stockho...

8/20/2015 8/23/2015

Apotekare. Farm. kand. 1909, apotekarexamen 1913, med. kand. 1927, amanuens i kemi och kemisk farmaci vid Farmaceutiska institutet 1911-1913, t. f. laborator i samma ämnen 1919-1920, lä...

8/18/2015 8/18/2015

Margit Waldö Bauer (Gulda) (1916 - 2012)

"Margit Waldö"

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1936. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1936-1939 och avlade farm. kand.-examen 1939. Fortsatte tjänstgöra på Enhö...

1/22/2009 8/2/2015

Axel Didrik Taube (1906 - 1974)

Apotekare. Studentexamen i Sundsvall 1928. Elev på apoteket i Haparanda 1929-1931. Farm. kand.-examen 1932 och apotekarexamen 1936. Anställdi Åmål, Tierp 1936-1938 och p&#...

8/1/2015 8/1/2015

Hagbard Svanberg (1887 - 1952)

Farm. kand. Studentexamen i Luleå 1906. Elev på apoteken i Haparanda och Luleå. Avlade farm. kand.-examen 1915. Därefter anställd i Piteå, Haparanda, N...

8/27/2007 8/1/2015

Elsa Victoria Edner (1910 - 2002)

Farm. kand. Studentexamen i Göteborg 1930. Elev på apoteket Svanen i Göteborg 1932-1934 och avlade farm. kand.-examen 1935. Därefter anställd på apoteket St....

6/13/2010 7/30/2015

Knut Fredrik Edner (1910 - 1988)

Apotekare. Studentexamen i Vänersborg 1928. Reservofficersexamen 1930 Elev på apoteket i Trollhättan 1929-1932. Avlade farm. kand.-examen1933. Anställd på apotek i ...

6/13/2010 7/30/2015

Per Daniel Rosén (1887 - 1966)

Apotekare. Studentexamen i Helsingborg 1905. Elev på apoteket i Karlshamn 1905-1907 och avlade farm. kand.-examen 1908. Anställd på apoteket i Ystad 1908-1913. Avlade apotekarexa...

1/31/2015 7/26/2015

Odd Nils Gustaf Rosén (1917 - 1989)

Apotekare. Farm. kand. 1940. Studentexamen i Stockholm 1937. Elev på apoteket Falken i Stockholm 1938-1939 och anställd på apoteket Mården i Stockholm efter att han avlagt...

11/13/2009 7/26/2015

Anna Elisabeth Nykvist (1908 - 2001)

"Anna-Lisa Nykvist"

Farm. kand. Anna Elisabet ("Anna-Lisa") Nyqvist, f. Sjöberg. Studentexamen i Stockholm 1926. Elev på apoteket Lejonet i Köping 1927-1929 och avlade farm. kand.-examen 1930. D&#...

11/17/2013 7/26/2015

Einar Hyllengren (1886 - 1980)

Apotekare. Studentexameb i Kristianstad 1907. Elev på apoteken i Uddevalla och i Billingfors 1907-1909. Farm. kand. 1910. och apotekarexamen 1913. Anställd på apotek i Kristineha...

2/13/2007 7/24/2015

Karl Olof Bergström (1909 - 1992)

Apotekare. Studenexamen i Skara 1928.Elev på apoteket i Falköping 1929-1932 och avlade far. kand.-examen 1933. Apotekarexamen 1938. Innehade anställningar på apoteket i Hu...

1/12/2010 7/23/2015

Louise Mariane Blidberg (1879 - 1957)

"Lucy Blidberg"

Farm. kand. Var elev på apoteket i Eslöv 1895-1898 och avlade farm. kand. 4 september 1899. Därefter anställd på apoteket Lejonet i Malmö, apoteket Ör...

7/23/2015 7/23/2015

Farm. kand. Studentexamen i Göteborg 1922. Elev på apoteket Lejonet i Göteborg och farm. kand.-examen 1926. Därefter anställd på apoteket i Mariestad tills h...

7/20/2015 7/20/2015

Apotekare. Studentexamen i Visby 1919. Elev på apoteket Hjorten i Östersund. Farm. kand.-examen 1923. Arbetade sedan två år i Visby och avlade sedan apotekarexamen 1927. A...

7/20/2015 7/20/2015

Thyra Ruth Christina Dahlgren (1900 - 1998)

"Thyra Streijffert"

Farm. kand. Studentexamen i Lund 1920. Elev på apoteket Lejonet i Helsingborg och apoteket i Ängelholm. Farm. kand.-examen 1924. Anställd, fram tills hon gifte sig, på apo...

12/29/2010 7/20/2015

Ossian Marin (1816 - 1892)

Apotekare. Noterad som 'fd apotekare' i Folkräkningen 1890 (Värmlands län).

12/27/2009 7/16/2015

Apotekare

7/14/2015 7/15/2015

Axel Fabian Stenström (1840 - 1910)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Uppsala 1854 och farm. kand.-examen 1859. Avlade apotekarexamen 1869 och anställdes som föreståndare för apoteket i Trosa samma...

7/14/2015 7/14/2015

Axel Walter Stenström (1881 - 1926)

Farm. kand., författare, redaktör och teaterman. Ref.:

7/9/2015 7/14/2015

Farm. studiosi examen 9 augusti 1847 efter fem års elevtid. Konditionerade på olika apotek men valde 1851 att ägna sig åt läkaryrket. Han blev sedermera provinsiall&#...

7/8/2015 7/9/2015

Johan Wilhelm Stenström (1821 - 1876)

Apotekare. Grundläggande studier vid Karlstads läroverk och antogs 1836 som elev hos apotekare P. O. Almström i Åmål. Då Almström köpte apoteke...

12/31/2014 7/8/2015

Karl August Georg Holm (1878 - 1959)

Apotekare. Studentexamen i Östersund 1898, elev på apoteket i Vetlanda 1898-1901 och farm. kand.-examen 1902. Därefter anställd på ett flertal apotek runtom i Sveri...

11/8/2009 7/6/2015

Egil Albin Bergsten (1900 - 1973)

Apotekare. Studentexamen i Umeå 1920. Elev på apoteket i Skellefteå 1921-1924. Anställs i Skellefteå och i Umeå 1925-1929. Avlade apotekarexamen 1931 och d&#...

11/12/2009 7/2/2015

Gunhild Wigart (1902 - 1979)

Apotekare. Studentexamen i Uppsala 1920. Elev på apoteken i Haparanda och i Falun 1920-1922 och avlade farm. kand. -examen 1923. Därefter anställd på apoteken i Skellefte&...

11/12/2009 7/2/2015

Otto August Keyser (1822 - 1870)

Provisor.

6/26/2015 6/26/2015

Karl Erik Lundström (1882 - 1970)

Apotekare. Studentexamen i Skara 1900 och antogs som elv på apoteket Ugglan i Stockholm. Avlade farm. kand.-examen 1903 och apotekarexamen 1911. Anställd på apotek i Stockholm, E...

6/24/2015 6/24/2015

Samuel Göran Indebetou (1805 - 1827)

Samuel Göran (Georg) Indebetou. Provisor på Enköpings apotek.

3/21/2015 6/20/2015

Hugo Linder (1868 - 1955)

Farm. kand. examen 1889 och tjänstgjorde på apotek i Stockholm och Jönköping. Kyrkan i Tongguan byggdes under ledning av den svenske pastorn Hugo Linder, missionär ...

6/2/2007 6/17/2015

Olof Leopold Sillén (1813 - 1894)

Apotekare. Efter enskild undervisning i hemmet antogs OLS som elev på apoteket i Sala. Avlade farm studiosi-examen i Västerås 22 december 1835. Anställd som receptarie 183...

6/14/2015 6/14/2015

Levertin noterar honom som "legitimerad apotekare".

6/14/2015 6/14/2015

Apotekare. Elev på apoteket i Örnsköldsvik 1884. Farm. kand.-examen 1887 och apotekarexamen 1891. Anställdes samma år på apoteket i Örnsköldsvi...

6/14/2015 6/14/2015

Apotekare. Farm. kand. 1900, apotekarexamen 1907, privat apotekare i Örnsköldsvik 1920-1945. Hade flera förtroendeuppdrag inom apotekarkåren. Stadsfullmäktig, vic...

6/14/2015 6/14/2015

Examinerad apotekare (enligt Levertin, Sveriges apotekarhistoria). i Bruzelius lista över apoteken i Sverige nämns inte Carl Theodor Maximilian Körner utan det är fadern som...

7/15/2011 6/14/2015

Adolf Gottlieb Körner (1783 - 1830)

Apotekare. Anlade apoteket i Solleftå 1826. Bruzelius (1878) skriver namnet Anders Gustaf Körner i listan över apoteken i Sverige och han har inga biografier över varken K...

6/9/2009 6/14/2015

Junker Axel Hedman (1860 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1876. Avlade far. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1884. Under åren 1885-1895 var han föreståndare fö...

6/14/2015 6/14/2015

Carl Sigurd Chronwall (1863 - 1941)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Kalmar 1878. Avlade farm. kand.-examen 1883 och apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket i Västervik 1893-1897. Förestå...

6/14/2015 6/14/2015

Anders Johan Wännerdahl (1876 - 1917)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Gävle 1893. Avlade farm. kand. examen 1898 och apotekarexamen 1903. Var föreståndare för apoteket i Arvidsjaur, Norrbottens l&...

6/13/2015 6/13/2015

Apotekare. Elev vid Hedvig Eleonora och Jakobs skolor 1846-1851 och antogs därefter som elev vid apoteket Engelen i Stockholm. Avlade farm. studiosi-examen 1856. konditioneerade sedan på...

6/13/2015 6/13/2015

Eric Djurman (1747 - 1805)

Apotekare i Hudiksvall 1769-1805.

6/11/2015 6/11/2015

Johan Jacob Söderberg (1774 - 1823)

Apotekare. Elev på apoteket i Hudiksvall där han avlade farm. studiosi-examen. Konditionerade sedan på apoteket Korpen i Stockholm och avlade apotekarexamen 1806. Blev genom gift...

6/11/2015 6/11/2015

Erik Adolf Söderberg (1807 - 1839)

Apotekare. Elev på faderns apotek i Hudiksvall och avlade där farm. studiosi-examen 1 oktober 1824. Konditionerade därefter på apoteket Kronan i Norrköping och apot...

6/11/2015 6/11/2015

Fredrik Otto Müllern (1860 - 1908)

Apotekare. Född i Yxnerum i Östergötland. Var elev på apoteket Lejonet i Uppsala 1875-1879. Sistnämnda år avlade han farm. kand.-examen och fem år sen...

1/12/2014 6/10/2015

Apotekare.

6/10/2015 6/10/2015

Född i Skärstad, Jönköpings län 1866. Elev i apoteket Lejonet i Jönköping 1883. Farmaceut, kandidat examen 1887, apotekarexamen 1893. (Svenskt portr�...

1/4/2008 6/10/2015

Karl Fredrik Aulin (1874 - 1963)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm från 1890 och farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1897. Anställd på apoteket Hjorten i Örebor 1897-1898 och p&...

6/9/2015 6/9/2015

Axel Ludvig Hamrin (1870 - 1906)

Apotekare. Var elev på apoteket i Härnösand från 1888. Avlade farm. kand.-examen 1891 och apotekarexamen 1901. Anställdes på apoteket i Söderhamn samm...

6/8/2015 6/8/2015

Carl Fredrik Asplund (1850 - 1915)

Apotekare. Carl Fredrik Asplund tycks ha varit fosterbarn. De föräldrar som här redovisas är hans fosterföräldrar. Elev på apoteket i Piteå f...

6/8/2015 6/8/2015

Johan Robert Ortman (1845 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket i Östersund från 1862. Farm. kand.-examen 1865 och apotekarexamen 1870. Anställd på apoteket i Västervik 1870-1871. Förest...

6/6/2015 6/6/2015

Johan Olof Renström (1857 - 1905)

I CDn Sveriges befolkning 1900 står han noterad som farm.stud., vilket år 1900 innebar att han hade tjänstgjort som apotekselev och avlagt examen som då benämndes 'fa...

6/5/2015 6/6/2015

Alfred Emanuel Renström (1868 - 1952)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Sundsvall från 1890 till 1894 då han avlade farm. kand.-examen. Avlade apotekarexamen 1899. Var anställd på apoteket Enhö...

6/5/2015 6/5/2015

Erik Johan Vilhelm Palm (1877 - 1933)

Apotekare i Ramsele och Borås. Information ur bl. a. Kultur- och personhistorisk tidskrft tredje delen s. 222.

6/5/2015 6/5/2015

Sven Alfred Weman (1859 - 1915)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Lund 1879. Farm. kand.-examen 1882 och apotekarexamen 1887. Anställd på apoteket i Norberg, Västmanland, apoteket Korpen i Stockholm, ...

12/20/2012 6/4/2015

Claes Fredrik Ölander (1843 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Uppsala från 1860. Farm. kand.-examen 1864 och apotekarexamen 1881. Föreståndare för apoteket i Sveg, Jämtlands lä...

3/20/2010 6/3/2015

Albert Johansson (1875 - 1926)

Apotekare i Hede i Härjedalen.

6/3/2015 6/3/2015

Carl Knut Strömberg (1840 - 1896)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1854 och avlade farm, stud.-examen i Eskilstuna 1859. Tjänstgjorde sedan som laborant och recetarie i Jönk&#...

6/3/2015 6/3/2015

Apotekare. Elev på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1864. Avlade farm. kand.-examen 1868 och apotekarexamen 1877. Anställd vid en mineralvattenfabrik i Stockholm 1877-1880. En p...

6/30/2013 6/3/2015

Oscar Jonsson (1858 - 1908)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Stockholm från 1874. Farm. kand.-examen 1876 och apotekarexamen 1887. Anställd på filialapoteket i Sunne, Värmland, 18997-1892 ...

7/31/2013 6/3/2015

Farm. kand.

6/3/2015 6/3/2015

Johan Eskil Larsson (1859 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö från 1875. Avlade farm. kand.-examen 1880 och apotekarexamen 1891. Anställd på apoteket Lejonet i J�...

10/29/2009 6/2/2015

John Fredrik Agardh Westerlund (1866 - 1921)

"John Agardh"

Apotekare Elev på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1883, farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1894. Anställd på apoteket Kronan i Norrköping 1894-1898 och p&...

6/2/2015 6/2/2015

Ludvig Strömer (1862 - 1941)

Apotekare. Mogenhetsexamen 1885 och antagen som elev på apoteket Hvita Björn i Stockholm 1886. Avlade farm. kand.-examen 1890 och apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket...

6/2/2015 6/2/2015

Jarl Georg Silvén (1880 - 1962)

Apotekare. Studentexamen i Lund 1900. Elev på apoteket i Söderhamn 1900-1902 och farm. kand.-examen 1903. Därefter anställd på apotek i Trollhättan 1903-1905...

6/2/2015 6/2/2015

Anders Seth Rohbe (1871 - 1928)

Apotekare. Elev på apoteket i Arboga 1888, farm. kand.-examen 1892 och apotekareexamen 1899. Anställ på apoteket Svanen i Kristianstad 1899-1900, på apoteket i Motala 1900...

6/1/2015 6/1/2015

Johan Emil Hagaeus (1865 - 1918)

Apotekare. Elev på apoteket i Näs, Säffle, Värmlands län från 1885. Farm. kand. examen 1889 och apotekarexamen 1893. Anställd på apoteket i Tro...

6/1/2015 6/1/2015

Ernst Vincentus Berggren (1873 - 1926)

Apotekare. Elev på apoteket Elefanten i Stockholm 1891 och avlade farm. kand.-examen 1895 och apotekarexamen 1905. Var föreståndare för apoteket i Ragunda, Jämtland...

6/1/2015 6/1/2015

Edvard Harvey Sander (1867 - 1927)

Apotekare. Ogift. Elev på apoteket Hjorten i Örebro 1883 och avlade farm. kand.-examen 1888. Avlade apotekarexamen 1899 och anställdes på apoteket Norstjärnan i Sto...

6/1/2015 6/1/2015

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1863- Avlade farm. kand.-examen 1867 och apotekarexamen 1880. Åren 1880-1881 anstält på apoteket Hvita Bj&...

5/16/2015 5/31/2015

Erik Otto Källström (1871 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Göteborg 1890 och farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1899 och anställdes på apoteket Leoparden i Stockholm samma år. S...

5/31/2015 5/31/2015

Gustav Harry Bagge (1872 - 1925)

Apotekare i Hammerdal.

5/31/2015 5/31/2015

Johan Viktor Andersson (1873 - 1941)

Apotekare. Skolstudier vid Umeå högre allmänna läroverk 1883-89. Antagen som elev vid apoteket Bävern i Härnösand 1889. Avslutade elevtjänstg&#...

5/30/2015 5/30/2015

Provisor.

2/21/2013 5/29/2015

Peter Ernst Rickard Svanlund (1843 - 1911)

"Pehr Ernst Richard Swanlund"

Apotekare. Pehr Ernst Richard Swanlund. F. i Ronneby 1843 18/2. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1860; farm. kand.-examen 1863; apotekareexamen 1867. Anställd ...

5/28/2015 5/28/2015

Claes Magnus Julius Rickard Svanlund (1875 - 1952)

"Swanlund"

Apotekare. F. i Karlskrona 1875 H/ll. Elev å apoteket Phoenix i Nyköping 91; farm. kand.-ex. 94; apotekareex. 99; stud. vid univ. i Basel 99—1901 o. vid Polytechnicum i Zü...

3/13/2010 5/28/2015

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Eskilstuna 1888. Avlade farm. kand. examen 1891 och apotekarexamen 1897. Anställdes därefter på apoteket i Härnösand (18...

5/27/2015 5/27/2015

Jonas Gestrich (1756 - 1834)

Mästerfältskär på 1782 och regementsläkare på Jämtlands regemente 1782-1816 och 1818-1822 samt apotekare på apoteket på Frösö...

5/10/2012 5/26/2015

Carl Anton Lignell (1816 - 1892)

Apotekare. Efter att han genomgått Lärdomsskolan i Härnösand antogs han som elev vid apoteket i Sundsvall 1831. Han avlade farm. studiosi-examen1836 och apotekarexamen den...

5/25/2015 5/25/2015

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1856-1860. Avlade farm. kand.-examen 1960 och apotekarexamen 1867, varpå han anställdes på apoteket Lejonet i St...

5/24/2015 5/24/2015

Olof Axel Norberg (1860 - 1921)

Apotekare. Elev på apoteket i Sollefteå, Västernorrlands län 1877-1880. Avlade farm. kand.-examen 1880 och apotekareexamen 1884. Därefter anställ på a...

5/24/2015 5/24/2015

Apotekare. Elev på apoteket Engeln i Stockholm från 1878. Avlade farm. kand.-examen 1881 och apotekarexamen 1892. Var föreståndare för medikamentförrå...

5/24/2015 5/24/2015

Karl Fredrik Vestlund (1853 - 1931)

Apotekare. Namnet skrivs även "Carl Fredrik Westlund". Elev på apoteket i Sala från 1871. Farm. kand.-examen 1875 och apotekarexamen 1882. Anställd på apoteket En...

5/23/2015 5/23/2015

Karl Adolf Bergström (1866 - 1925)

Apotekare. Elev på apoteket i Hjorten i Östersund från 1884. Avlade farm. kand.-examen 1888 och apotekarexamen 1895 och anställdes där samma år. Kontroll&#...

5/22/2015 5/22/2015

Ernst Hakon Stenström (1905 - 1987)

Apotekare. Studentexamen i Göteborg 1926 och elev på apoteket i Lysekil och på apoteket Ejdern i Göteborg 1927-1930. Avlade far, kand.-examen 1931. Därefter abst&#x...

8/13/2009 5/1/2015

Åttan Rachel Stenström (1910 - 1945)

Farm. kand. Studentexamen i Hudiksvall 1930 och elev på apoteket i staden 1932-1934. Avlade farm. kand.-examen 1935. Hade sedan anställningar på apotek i Varberg, Nordstjä...

5/1/2015 5/1/2015

Gunvor Bergman (1925 - 2007)

Farm. kand.

4/29/2013 4/28/2015

Erik Joel Bergman (1923 - 2007)

Apotekare. Direktör. Studentexamen i Sundsvall 1943, farm kand 1947, apotekarexamen 1952, amanuens i kemi och farmakologisk kemi 1951. Elev på apoteket i Borlänge 1945, anst�...

4/28/2015 4/28/2015

Axel Esaias Dahlander (1836 - 1928)

Apotekare. Efter studier vid Göteborgs elementarläroverk antagen som elev år 1850 på apoteket Kronan i hemstaden.Avlade farm. studiosi-examen 8 februari 1854. Fortsatte ar...

7/19/2014 4/27/2015

Sune Alexander Petrini (1907 - 1994)

Apotekare. Efter studentexamen i Uppsala 1927 elev på apoteket i Malmberget och i Nyland. Avlade farm. kand.-examen 1932 och apotekarexamen 1939. Anställd i Älmhult 1932-1934, p&...

4/27/2015 4/27/2015

Apotekare. Elev på apoteket Vasen i Linköping 1883-1886. Avlade farm. kand.-examen 1886 och apotekarexamen 1891. Anställd på apoteket Kronan i Norrköping 1891-1898 ...

4/27/2015 4/27/2015

Farm.kand. Ogift. Studentexamen i Eslöv 1927. Elev på apoteket Lejonet i Gävle 1928-1930 och farm. kand.-examen 1931. Hade därefter anställningar på apoteket...

4/27/2015 4/27/2015

Axel Fredrik Andelius (1867 - 1926)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1884 och avlade farm. kand.-examen 1888 och apotekarexamen 1897. Anställd på apoteket Kronan i Borås 1897-1898, apoteket i F...

4/24/2015 4/24/2015

Peter Wilde (1624 - 1674)

"Peter", "Petter", "Peder", "Wilden"

Anno 1624 den 16 September bin ich Peter Wilden zu alten Stettin in Pommern geboren. Anno 1639 ist meine erste ausflucht nach Königsberg in Preussen gewesen, undt allda meine Kunst gelernt auf 6...

4/22/2015 4/22/2015

Zacharias Specht (1625 - 1674)

En tysk, Zacharias Specht, anlades 1643 det första apoteket i Falun.

2/23/2013 4/22/2015