Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
August Henric Davidsson (1785 - 1850)

Apotekare. Undervisades 1793-1801 vid Tyska nationallyceum (Tyska skolan) i Stockholm och antogs 1801 som elev vid apoteket Gripen i Stockholm. Avlade farm. stud.-examen 1805 och konditionerade de f&...

Follow
Laurentius Fredrik Balckman (1815 - 1840)

Farmacie studiosus 1835.

Follow
Jonas Henric Balckman (1808 - 1839)

Farmacie studiosus 1827. Bokhållare vid auktionskammaren i Göteborg.

Follow
Daniel Wilhelm Balckman (1817 - d.)

Farmacie studiosus den 1837-08-08. Tjänstgjorde i Göteborg, och i Jönköping och i Marstrand (25 år) fram till 1866. Kung Karl XV informerades vid sitt besök om...

Follow
Gustaf Wilhelm Rosenberg (1865 - 1950)

Apotekare. Elev på apoteket Kärnan i Helsingborg 1881-1885. Avlade farm. kand.-examen 1885. Studerade vid Stockholms Högskola 1887-1888 och avlade apotekarexamen 1889. Anst...

Follow
Johan Niclas Balckman (1775 - 1834)

Apotekare. Antogs 1791 som elev vid apoteket i Gnadenfrey, Schlesien. Kom senare till Sverige och avlade apotekarexamen 1802 i Stockholm. Han övertog samma år, den 29 juli, apotekare Ni...

Follow
Jakob Fredrik Nisser (1753 - 1808)

Apotekare. Drev apoteket i Marstrand 1778-1794 och under åren 1795-1802 var han ägare till apoteket Kronan, som han var förste innahavare av och anlade, i Uddevalla. Fadern, so...

Follow
Per August Wiklander (1845 - 1885)

Apotekare. Efter genomgångna sex klasser vid Högre Allmänna läroverket i Linköping antagen som elev vid apoteket Kronan i Norrköping 1860. Farm. stud.-examen...

Follow
Carl Axel Hjalmar Rosenberg (1880 - 1942)

Apotekare, Elev på apoteket Lejonet i Landskrona 1895-1898. Farm, kand.-examen1899 och apotekarexamen 1905. Hade därefter anställning på ett stort antal apotek runtom i la...

Follow
Oscar Axel Jean Levin (1866 - 1934)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Enhörningen i Stockholm 1882. Avlade farm. kand. examen 1895 och apotekarexamen 1891. Fosatte arbeta på Enhöriningen i Stockholm ti...

Follow
Lars Axel Ivar Dafgård (1871 - 1942)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Uppsala 1892-1895. Farm. kand.-examen 1896. Apotekarexamen 1903. Var anställd på ett felrtal apotek innan han 1920 blev privat apotekare i R...

Follow
Sigrid Dafgård (1885 - 1980)

Farm. kand. Studentexamen i Stockholm 1906. Elev på apoteket Örnen i Stockholm 1906-1908. Avlade farm. kand.-examen 1910. Anställd på apoteket Enhörningen i Stockho...

Follow
Gustaf Olof Dafgård (1876 - 1940)

Apotekare. Elev på apoteket Svanen i Göteborg 1893-1898. Farm. kand.-examen 1898 och apotekarexamen 1903. Anställd på apoteket Lejonet i Göteborg 1903-1904 och p&#x...

Follow
Carl Erik Holmin (1879 - 1953)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Vasen i Falun 1895. Avlade farm. kand.-examen 1899 och apotekarexamen 1906. Anställdes sistnända år på apoteket Gripen i Sun...

Follow
Julius Fredrik Stenqvist (1848 - 1915)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Ystad 1864 och avlade farm. kand.-examen 1868. Avlade apotekarexamen 1872 och började därpå tjänstgöra på ap...

Follow
Hugo Teodor Baudou (1865 - 1925)

Apotekare i Kungsör och Kinna. Skolgång vid Beskowska skolan i Stockholm 1872-81. Antogs sommaren 1881 som elev vid apoteket i Skellefteå. Avlade farmacie studiosi-examen 1885. T...

Follow
Gustav Adolf Ernfrid Lannerstierna (1870 - 1954)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Östersund 1890-1893. Farm. kand.-examen 1893 och apotekarexamen 1897. Var anställd på ett flertal apotek runt om i Sverige, bland ann...

Follow
Efraim Johannes Ekström (1872 - 1947)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Jönköping 1888-1892. Farm. kand.-examen 1892. Tjänstgjorde därefter på ett stort antal apotek i landet och avlade apote...

Follow
Paul Gunnar Zakarias Ekström (1882 - 1957)

Apotekare. Studentexamen i Lund 1902, farm. kand.-examen 1906 och apotekarexamen 1911. Fullgjorde elevtiden i Norrköping på apoteket Kronan. Var därefter anställd i Mj�...

Follow
Filip Bruno Sjöberg (1880 - 1959)

Apotekare. Studentexamen i Lund 1898, farm. kand.-examen 1901 och apotekarexamen 1907. Elevtjänstgöring i Köping 1898-1901. Anställd i Köping 1901-1905 samt 1907-19...

Follow
Netty Sjöberg (1901 - 1966)

Farm. kand. Studentwxamen i Eslöv 1918. farm. kand.-examen 1921. Gkorde sin elevtjänstgöring på apoteket St. Sigfrid i Växjö och på apoteket Vasen i L...

Follow
Gunnar Olof Sjöberg (1897 - 1987)

Apotekare. Studentexanen i Västerås 1916, farm. kand.-examen 1922 och apotekarexamen 1925. Gjorde sin elevtjänstgöring på apoteket Mården i Stockholm 1919-19...

Follow
Axel Emil Sjöberg (1865 - 1926)

Apotekare. Elev på apoteket Markattan i Stockholm 1882-1885. Sistnämnda år avlade han farm. kand.-examen. Apotekarexamen 1889. Därefter anställd på apoteket ...

Follow
Per August Pontén (1840 - 1895)

Apotekare. Elev vid Jönköpings högre allmänna läroverk och arbetade en kort tid vid Marieholms järnbruk. Antogs som elev 1857 vid apoteket i Åtorp och...

Follow
Carl Wilhelm Melcher Gyllenhammar (1829 - 1874)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1847 och avlade farm. stud.-examen 1852. Konditionerade sedan på ett flertal apotek innan han 1858 avlade apotekar...

Follow
Gustav Valdemar Lidholm (1872 - 1956)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Falköping1887. Avlade farm. kand.-examen 1891 och apotekarexamen 1895. Anställd på apoteket i Norberg 1895-1901 och apoteket i Bo...

Follow
Knut Hugo Samuel Pontén (1906 - 1979)

Apotekare. Studentexamen i Uppsala 1928. Därefter elev på apoteket i Ockelbo 1931-1933 och farm. kand,-examen 1934. Därefter anställd på apoteket Bävern i Bo...

Follow
Knut Oscar Samuel Pontén (1868 - 1940)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Markattan i Stockholm 1887, farm. kand.-examen 1891 och apotkarexamen 1902. Anställd på apoteket Vita Björn och apoteket Lejonet i ...

Follow
Carl Gottschalk Svanlund (1852 - d.)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Tre Kronor i Karlskrona 1869. Avlade farm. stud.-examen 1872 Och började därpå konditionera påp faderns apotek i Söl...

Follow
Per Emil Svanlund (1842 - d.)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Karlskrona antagen som elev på apoteket Svanen i Lund. Avlade farn. stud.-examen 1862 och fortsatte en kort till på Svanen men började arb...

Follow
Per Christoffer Svanlund (1806 - 1887)

Apotekare. Antogs som elev vid apoteket i Laholm 1822 och avlade farm. stud.-examen 1825. Tjänstgjorde därefter under två och ett halvt år hos apotekare J. G. Boelke i Ham...

Follow
Ernst Hjalmar Moberg (1844 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket i födelsestaden Västervik 1860-1864. Farm. kand.-examen 1864 och apotekarexamen 1869. Anställd på apoteket i Västervik 1869-1874....

Follow
Jacob Jung (1733 - 1778)

Apotekare vid apoteket Vasen i Linköping 1771-1778. Hans änka Maria Catharina Roth behöll apoteket till 1780.

Follow
Johan Jacob Goldtfuss, d.y. (1684 - d.)

Apotekare.

Follow
Benjamin Roth (1716 - 1786)

Apotekare i Falun 1750-1786.

Follow
Johan Gottlieb Schmiedler (1687 - 1747)

Apotekare i Falun 1726-1750. Åren efter hans död kan apoteket ha drivits vidare av änkan, som kan ha anlitat en provisor, vilken var en apotekarutbildad man som inte ägde ap...

Follow
Johan von Husum (1662 - 1725)

Apotekare i Falun 1704-1725.

Follow
Antonius Günther Stida (1666 - 1703)

Apotekare i Falun 1702-1703. Född i Sachsen. Död i Falun (W).

Follow
Johan Jacob Goldtfuss, d.ä. (b. - 1702)

Apotekare. Innehavare av apoteket Vakteln i Halmstad 1674-1681 och i Falun 1681-1702. Född i Strassburg.

Follow
Erik Edvard Segerberg (1831 - d.)

Apotekare. Efter undervisning på Klara läroverk i Stockholm år 1844 antagen som elev vid apoteket Gripen i Stockholm. Farm. stud.-examen 1850 och 1856 avlade han apotekarexamen. ...

Follow
John Erik Borgenstam (1858 - 1951)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Karlstad 1875. Farm. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1882. Anställd på apoteket i Skövde 1882-1884, på apoteket Svane...

Follow
Göran Gustaf Sundblad (1806 - 1872)

Apotekare. Elev vid apoteket Svanen i Stockholm och avlade farm. stud.-examen 1826. Fortsatte konditionera på apoteken Svanen och Lejonet i Stockholm samt vid apotek i Uppsala. Avlade apotekar...

Follow
Axel Harald Kronberg (1841 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket i Åmål 1855 och farm. kand.-examen 1859. Avlade apotekarexamen 1863. Anställd på apoteket Enhörningen i Stockholm 1863-1866 och p...

Follow
Carl Lindh (b. - 1704)

Innehade ett apotek i Arboga omkring 1693-1701. Information hämtad ur biografin A.Lewertin, Sveriges Apotekarhistoria , sid. 1519.]

Follow
Edvard Adolf Gyllencreutz (1817 - 1873)

Apotekare. Avlade farm. studiosi-examen 1835 och apotekarexamen 1839. År 1847 köpte han apoteket i Nora för 9 000 Rdr banco och sålde det vidare till apotekare Öhrw...

Follow
Jean Leonard Törngren (1821 - 1855)

Apotekare. Efter undervisning vid lärdomsskolorna i Västerås och Uppsala antogs han som elev vid apoteket Vita Björn i Stockholm 1837. Avlade farm. stud.-examen 1840. Kond...

Follow
Ejlert Gustaf Hult (1814 - 1870)

Apotekare. Var elev på apoteket i Linköping 1828-1832. Alade farm. studiosi-examen 1832 och konditionerade sedan under tre år på apoteket i Askersund. Avlade apotekarexame...

Follow
Edvard Ossian Hult (1854 - 1909)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Vita Björn i Stockholm 1870. Avlade farm. kand.-examen 1873 och apotekarexamen 1884. Var anställd på apoteken i Karlshamn och Gr&#x...

Follow
Astley Theodor Hannibal Netzler (1849 - 1907)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1865 och avlade farm. kand.-examen 1869. Avlade apotekarexamen 1877 och hade flera anställningar på olika apotek i me...

Follow
Johan Otto Oest (1861 - 1936)

Apotekare. Antogs som elev vid apoteket Lejonet i Gävle 1879. Avlade farm. kand.-examen 1884 och apotekarexamen 1888. Var föreståndare för medikamentsförråde...

Follow
Karl Fredrik Krook (1790 - 1860)

Avlade apotekarexamen 1815 efter att 1814 ha inköpt apoteket i Köping i Sverige. Sålde apoteket 1822. Flyttade till Finland där han övertog affärerna efter sin...

Follow
Johan Peter Sandberg (1733 - 1806)

Apotekare i Arboga 1762-1766 och 1768-1791.

Follow
Magnus Hjalmar Ferdinand Bruze (1847 - 1905)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Vimmerby och Linköping 1862 antagen som elev vid apotek i Linköping. Avlade farm. srud.-examen 1866 och fortsatte konditionera som receptarie vid...

Follow
Gudmund Wulff (1777 - 1828)

Apotekare på apoteket Kronan i Norrköping 1808-1825.

Follow
Carl Sigurd Schönberg (1847 - 1909)

Apotekare. Elev på apoteket i Vänersborga 1861. Farm. stud.-examen 1866 och apotekarexamen 1876. Var anställd på apoteket Norstjärnan i Sundsvall 1876-1879, p...

Follow
Carl August Lundblad (1868 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Stockholm från 1887. Farm. kand. examen 1891 och apotekarexamen 1895. Anställd på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1895-1897 ...

Follow
Claes Daniel Peter Lundblad (1827 - 1893)

Apotekare. Elev på apoteket i Strömstad och på Kronan i Göteborg 1845-1849, då han sistnämnda år avlade farm. studiosi-examen. Tjänstgjorde sen...

Follow
Fredrik Arendt (1715 - 1760)

Apotekare på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1741-1756.

Follow
Thomas Arendt (1680 - 1741)

"Malmöborgaren Thomas Arendt, tidigare apoteksgesäll hos Dieterich fader ansökte hos magistraten att upprätta ett apotek. År 1731 fick han Kungl. Maj:ts tillåt...

Follow
Jacob Wilhelm Nelander (1862 - 1921)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Svanen i Lund, Malmöhus län, 1878. Far. kand.-examen 1881 och apotekarexamen 1886. Anställd på apoteket i Piteå1886-1...

Follow
Christian Erman (b. - 1704)

Apotekare. Akademiapotekare i Lund, Malmöhus län och drev apoteket Svanen i staden, efter faderns död, 1671 till 1700. I Slånska nationen, under sonen Christian kan man ...

Follow
Maja Elva Elisabeth Hermansson (1903 - 2009)

Farm. kand. Studentexamen i Stockholm 1921. Farm. kand.-examen 1925 efter tjänstgöring i Mora och Falun. Anställd i Mora 1925-1927. Därefter anställd på fade...

Follow
Yngve Bengt Samuel Funcke (1882 - 1936)

Leg. apotekare. Laborator vid Farmaceutiska institutet.

Follow
Otto Philip Nilsson (1843 - 1927)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket i Skänninge 1858 och avlade farm. kand.-ex 1863 och apotekarexamen 1871. Efter tjänstgöring på apoteket Svanen i Kristianstad 1871...

Follow
Carl Gustaf Erik Lundgren (1873 - 1950)

Apotekare. Elev på apoteket Vasen i Linköping från 1888. Farm. kand.-examen 1892 och apotekarexamen 1895. En kort tid anställd på apoteket Lejonet i Stockholm innan...

Follow
Frans Gustaf Lundgren (1831 - 1920)

Apotekare. Efter undervisning vid Maria läroverk 1842-1846 antagen som elev vid apoteket Gripen i Stockholm. Fortsatte under elevtiden med enskilda studier och avlade en komplett studentexamen...

Follow
Paul Erman (1616 - 1671)

Apotekare på apoteket Svanen i Lund, Malmöhus län. Han var dess förste apotekare och det etablerades 1650. Från hans död 1671 behöll och drev änk...

Follow
Adolf Walter Teuchler (1845 - 1891)

Apotekare. Efter genomgånget elementarläroverk i Varberg antogs Adolf Walter T. som elev vid apoteket i Lilla Edet. Han avlade farm. stud.-examen 8 oktober 1866. Konditionerade dä...

Follow
Lars Magnus Ålander (1793 - 1819)

Apotekare i Lindesberg 1816-1818.

Follow
Daniel Nordström (1774 - 1808)

Apotekare i Nora, Örebro län 1797-1808. Antagen som elev på apoteket i Gävle. Bruzelius anger inga årtal för när Daniel N. avlade apotekarexamen. Ha...

Follow
Pehr Magnus Sjöström (1765 - 1795)

Apotekare i Nora, Örebro län, 1793-1795.

Follow
Carl Christopher Schultz (1764 - 1792)

Apotekare i Nora, Örebro län, 1791-1792.

Follow
Leonard Ekblom (1865 - 1921)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket i Sala 1885. Avlade farm. kand.-examen 1889 och apotekarexamen 1894. Tjänstgjorde 1894-1895 på apoteket i Alfta, Gävleborgs län, p...

Follow
Jenny Ulrika Ekblom (1877 - d.)

Farm. kand. Avlade farm. kand.-examen 9 september 1897.

Follow
Lars Johan Larsson (1839 - 1890)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Nordstrjernan i Stockholm 1856. Han hade då avslutat högre allmänaläroverket i Örebro. Avlade farm. stud.-examen i feb...

Follow
Knut Göran Lindblad, Twin (1853 - 1903)

Farm. studiosi-examen 21 maj 1874. Apotekarexamen 1881. Tjänstgjorde en period som apotekare på apoteket på Dalarö. Vid 1890 års folkräkning var han provisor i...

Follow
Anders Fredrik Lindblad (1816 - 1854)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket Svanen i Stockholm 1831. Avlade farm. studiosi-examen 1835. Konditionerade från 1836 till 1838 vid apoteket i Norrtälje. Från 1838 kondit...

Follow
Karl Georg Reinhold von Gegerfelt (1865 - 1935)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Göteborg från 1883 och farm. kand. examen 1887. Avlade apotekarexamen 1890 och fortsatte tjänstgöra på Kronan till 1893....

Follow
Karl Ludvig Melén (1851 - 1929)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket Kronan i Stockholm 1869. Avlade farm. stud.-examen 1872. Anställd på apoteket Svanen i Stockholm 1894-1897 och apoteket Storken i Stockholm 1897...

Follow
Numa Wilhelm Peterson (1837 - 1902)

Apotekare. Efter undervisning vid läroverket i Kristinehamn antaen som elev vid apoteket i Örebro. Avlade farm. stud.-examen i oktober 1858 och började därefter tjä...

Follow
Carl Salomon Bleckert Lindman (1823 - 1909)

Apotekare. Efter enskild undervisning antogs Bleckert som elev på Akademi-apoteket i Uppsala. Avlade farm. stud.-examen 1841. Godkändes i tentamen för apotekarexamen 1843 men fic...

Follow
Didrik Bror Hampus Lindman (1821 - 1909)

Farm. studiosi-examen 31 mars 1842. Arbetade på apoteken i Strömstad och i Haparanda till 1846. Lämnade farmakologiska banan och blev istället bruksbokhållare och f...

Follow
Andreas Jansson (1843 - 1885)

Apotekare i Årjäng 1880-1885. Skolstudier vid högre allmänna läroverket i Örebro 1852-58. Antagen som elev på apoteket i Strängnäs 1858....

Follow
Ida Anna Ingrid Aspenberg (1892 - 1980)

Farm. kand. Efter studenrexamen i Stockholm 1912 tjänsgöring som apotekselev i Arvika till 1914. Avlade farm. kandidat-examen 1915. Arbetade därefter till 1917 på apoteket...

Follow
Johan Vilhelm Blomén (1820 - 1903)

Apotekare. Antagen som elev på hovapoteket Lejonet i Stockholm 1835 och avlade far. stud.-examen 1838. KOnditionerade på flera olika apotek, i Malmö, Kristianstad, Karlskrona och...

Follow
Henrik Eberhard Ekström (1821 - 1883)

Farm. studiosi-examen 15 december 1841. Grundade Örebro kemisk-tekniska fabrik och arbetade själv som verkmästare och sedermera disponent i företaget.

Follow
Nils Eberhard Ekström (1793 - 1832)

Apotekare. Efter ett års studier vid univesitetet i Uppsala antogs han 1810 som elev på apoteket Engelen i Stockholm. Avlade farm. stud.-examen 1813. Fortsatte under ett år tj&#x...

Follow
Gustaf Lindblom (1898 - 1961)

Apotekare. Studentexamen i Karlstad 1919 och farm. kand.-examen 1922. Avlade apotekareexamen 1925. Tjänstgjorde som elev 1919-1921 på apoteket Ugglan i Stockholm. Anställd p�...

Follow
Valfrid Lindblom (1866 - 1943)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1885-1888. Avlade farm. kand.-examen 1888 och apotekarexamen 1893. Var anställd på apoteket Kronan i Borås...

Follow
Anders Laurentius Pettersson (1827 - 1917)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Sölvesborg efter enskild undervisning till 1842. Avlade farm. stud.-examen 1846 och fortsatte därefter konditionera på apoteket i ...

Follow
Karl Peter Böös (1758 - 1800)

Apotekare. Elev hos apotekare Ithimeus i Stockholm, där han avlade farm. stud.-examen. Konditionerade sedan hos apotekare Bergh i Ystad en period innan han återvände till Ithimeu...

Follow
Nils Spaak (1744 - 1803)

Apotekare i Filipstad 1774-1790.

Follow
Carl Peter Zacharias Lundblad (1824 - 1889)

Apotekare. Efter genomgången lärdomsskola i Göteborg 1838 antagen som elev på apoteket Kronan i Göteborg. Avlade farm. stud.-examen 1842. År 1848 avlade han ...

Follow
Artur Rudolf Leonard Ångman (1855 - 1904)

Apotekare i Kristinehamn.

Follow
Johan Hindrich von Aken (1730 - 1796)

Apotekare i Kristinehamn 1759-1796.

Follow
Roger Marius Smith (1855 - 1940)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Alingsås 1873 och avlade farm. kand.examen 1877 och apotekarexamen 1881. Anställd på apoteket i Alinsås 1881-1883, apoteke...

Follow
Axel Carl Gustaf Storck (1754 - 1839)

Apotekare. Hans namn verkar skrivas antingen som "Axel Gustaf Storck" eller som "Carl Gustaf Storck". Av söktekniska skäl har han därför nu skrivit in här som "Axel...

Follow
Anders Jahan Retzius (1742 - 1821)

Apotekare, naturforskare och professor. Avlade apotekarexamen 1762, fil. mag. och docent i kemi samma år och anlade även apoteket i Simrishamn 1762. Han var ägare till detta apot...

Follow
Johan Olof Sellin (1806 - 1869)

Apotekare i Vemdalen. Antogs som elev vid länsapoteket i Uppsala 1827. Avlade farm. stud.-examen 1831. Tjänstgjorde sen på apoteket i Askersund, apoteket i Uppsala och apoteket i...

Follow
Frans Christian Oscar Wollin (1846 - 1928)

Apotekare. Började vid Högre elementarläroverket i Lund 1856 och fick från 1859 enskild undervisning. Antogs som elev vid apoteket Lejonet i Malmö 1863 och avlade f...

Follow