Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Karl Anders Romberg (1841 - 1893)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Ängelholm 1859 och avlade farm. stud.-examen 1863. Tjänstgjorde därefter på apotek i Helsingborg och Ängelholm. Avla...

Follow
Isac J. Reenström (1729 - 1784)

Apotekare i Arboga 1753-1762. Förvärvade 1753 apoteket i Arboga från sin morbror (Johan Norstedt). Fick privilegium på detta apotek den 1755-09-03. Sålde apoteket d...

Follow
Johan Nordstedt (1712 - 1771)

Apotekare i Arboga och Kalmar. Åren 1737-38 förestod han som provisor apoteket Ängeln i Stockholm. Fick 1748 av kung Fredrik privilegium att inrätta apotek i Arboga, och e...

Follow
Johan Jakob Forshäll (1758 - 1830)

Apotekare 1785-1821 i Vänersborg.

Follow
Per Emanuel Lagerholm (1813 - 1878)

Apotekare. Fick undervisning vid lärdomsskolan i Örebro och antogs som elev 1829 vid apoteket i Enköping. Avlade farm. stud.-examen 1833 och apotekarexamen 1837. År 1843 k...

Follow
Johan Henrik Forshäll (1799 - 1877)

Apotekare. Apotekarsocietens biografi, i Sveriges Apotekares Historia , sammanställd av Bruzelius 1878, över apotekare Johan Henrik Forshælls liv stödjer sig på den...

Follow
Per Rudolf Engström (1868 - 1923)

Apotekare i Tjörn och Strömstad.. Antogs 1884 som elev vid apoteket Ugglan i Stockholm. Avlade farmacie studiosi-examen 1887, och hade därefter anställning vid hovapoteket...

Follow
Alexander Leonard Burman (1816 - 1891)

Apotekare i Strömstad. Flyttade vid fyra års ålder till Umeå och fick efter genomgången lärdomsskola enskild undervining i franska och tyska. Antogs som elev...

Follow
Fabian Otto Hjertstedt (1800 - 1852)

Apotekare i Strömstad. Elev vid apoteket i Linköping. Avlade där1823 farmacie studiosi-examen. Avlade 1829 apotekarexamen i Stockholm. Tjänstgjorde 1829-33 vid apoteken Mo...

Follow
Anders Ludvig Tack (1707 - 1767)

Apotekare på apoteket Lejonet i Uddevalla. Utbildade sig i yrket i Sverige. Sökte sig sedan utomlands för att förkovra sig. Upprättade ånyo apotek i Uddevall...

Follow
Reinhold Otto Fock (1770 - 1827)

Apotekare. Elev vid apotek i Stockholm och konditionerade på apoteket i Jönköping innan han år 1804 avlade apotekarexamen. Köpte i november 1804 apoteket i Gr...

Follow
Carl Erik Åkerström (1801 - 1867)

Apotekare. Undervisning i Klara skola i Stockholm från 1810. Antagen som elev vid apoteket Hvita Björn i Stockholm 1814. Avlade farm. stud.-examen 11 november 1819 och konditionerade d&...

Follow
Theodor Herman Nyström (1825 - 1890)

Läkare. Farm. studiosi-examen 1 november 1843. Student i Lund 1848. Med. kandidat 1860 licenciat 31 maj 1865. Tillförordnad provincialläkare i Orust och Tjörns distrikt 18...

Follow
Karl Philip Andersson (1871 - 1955)

Apotekare. Elev på apoteket i Eslöv 1889. Farm.kand.examen 1892. Apotekarexamen 1897. Föreståndare för medikamentsförrådet i Gillberga i Värmla...

Follow
Edvard Ludvig Bruzelius (1861 - 1937)

Apotekare. Skolgång i Eksjö elementarläroverk. Antagen som elev vid apoteket i Mariefred 1875, avlade där farmacie studiosi-examen 1879, och fortsatte sedan sin tjä...

Follow
Elisabet Margareta Emelie Widmark (1890 - 1970)

Farm. kandidat. Studentexamen 1909 i Östersund och efter elevtjänstgöring i Gundmundsrå 1909-1911 avlade hon farm. kand.-examen 1912. Anställd på apoteket Gr...

Follow
Josef Filip Rydin (1872 - 1923)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Gripen i Stockholm 1888 och avlade farm. kand.-examen 1892 och apotekarexamen 1895. Anställd på apoteket Göta Lejon i Karlskrona 18...

Follow
Gustaf Gottfrid Aspegren (1870 - 1957)

Apotekare i Vellinge och Malmö. Elev på apoteket i Klippan 1886-1890. Farm. kand.-examen 1890. Anställd i Klippan 1890-1893 och i Visby samt på Fläkta Örn i ...

Follow
David Olof Thomaeus (1784 - 1842)

Här föreligger uppenbarligen väldigt olika (skiljaktiga) uppgifter i olika källor. Om den här personen skriver A.Lewertin i "Sveriges Apotekarhistoria", sid. 803-804,...

Follow
Nicolaus Peter Ljungdahl (1761 - 1816)

Apotekare vid apoteket i Karlshamn. Skolgång med gymnasium i Växjö. Antogs som elev vid apoteket i Kalmar. Konditionerade från 1782 på apoteket Hvita Björnen...

Follow
Liborius Stockfisch (1704 - 1792)

Apotekare i Vimmerby. Han inrättade 1749 apoteket i Vimmerby och sålde det redan 1753. Han var sedan bosatt på landet, där han utövade medicinsk praktik. [K...

Follow
Johan Axel Theodor Borgström (1841 - 1918)

Apotekare vid apoteket Göta Lejon i Karlskrona. Elev vid apoteket Svanen i Kristianstad 1855-1860. Farm. kand.-examen 1860. Anställd på apoteket i Västervik 1865, då...

Follow
Ivar Borgström (1882 - 1949)

Apotekare vid apoteket Göta Lejon i Karlskrona. Studentexamen i Karlskrona 1902 och farm. kand.-examen 1906 efter elevtjänstgöring vid apoeket Lejonet i Kalmar 1902-1904. Tj�...

Follow
Fredric Brasch (1744 - 1814)

Namnet skrivs även som Friedrich Brasch. Apotekare i Karlskrona 1786-1810. Källa: Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 / Tredje delen Var anställd hos apoteka...

Follow
Gustav Treutiger (b. - 1700)

Apotekare vid Amiralitetsapoteket i Karlskrona. Han blev amiralitetsapotekare 1697. [Källa: A.Lewertin, Sveriges Apotekarhistoria, sid. 778-779.]

Follow
Johan Fredrik Hasselhuhn (1863 - 1913)

Apotekare i Mörtfors, Kalmar län. Elev vid apoteket i Härnösand 1881-1885. Avlade farm. kand.-examen 1885 och apotekarexamen 1891. Anställd vid medikamentsfö...

Follow
Jacob Schytte (deceased)

Apotekare i Kalmar. A.Lewertin skriver i "Sveriges Apotekarhistoria", sid. 679, om Jacob Schytte: "Inflyttad från Tyskland. Om S. är endast kändt att staden 1653 skall hafva bygg...

Follow
Magnus Dobbe (b. - 1677)

Apotekare i Kalmar 1667-1681. Bruzelius anger i Sverige Apotekares Historia att Dobbe innehade apoteket till 1680, vilket kan innebära att änka och barn kan ha fortsatt driften med hj&#...

Follow
Lorentz Wasserführer (1716 - d.)

Apotekare 1753-1760 i Vimmerby. Var endast farmacie studiosus när han 1753 övertog apoteket i Vimmerby. Han sålde apoteket 1760. [Källa: A.Lewertin, Sveriges Apotekarhisto...

Follow
Johannes Schultz (b. - 1707)

Apotekare i Kalmar 1681-1707. Enligt Bruzelius Sveriges Apotekare-historia avled Johan Schultz 1713. Det kan mycket väl vara så att arvingarna behöll apoteket under åren 170...

Follow
Daniel Nordstedt (1700 - 1768)

Apotekare i Kalmar 1731-1753. Provisor på apoteket Lejonet i Jönköping. Övertog efter apotekare Wasserführers död apoteket Lejonet i Kalmar, och fick privile...

Follow
Lorentz Christian Wasserführer (c.1690 - 1729)

Apotekare i Kalmar. Han fick privilegium på apoteket Lejonet i Kalmar 1714. Men sannolikt hade han tillträtt till apoteket redan 1707 och tjänstgjorde som provisor hos änk...

Follow
Petter Fuersen (1670 - 1715)

Apotekare och rådman i Ystad. Han anhöll 1698 hos magistraten att få inrätta ett apotek i Ystad. Han fick 1699 kung Karl XII:s stadfästelseprivilegium på det...

Follow
Jakob Diederich (1674 - d.)

Apotekare verksam i Lund och Landskrona. Inte noterad som innehavare av något apotek i Bruzelius Sveriges Apotekare-Historia .

Follow
Christoffer Diederich (1640 - 1698)

Apotekare och rådman i Malmö. Innehavare av Provincial-Apoteket i Malmö. Efter sammanslagning 1753 benämnt apoteket Fläkta Örn. Han fick 1673 transport av pr...

Follow
Christoffer Diederich (1670 - 1726)

Apotekare och innehavare av Provincialapoteket i Malmö från 1698. Enligt Bruzelius Svensk Apotekare-Historia avled apotekare Diederich år 1717. Student i Lund 1683. Tillträ...

Follow
Daniel Fredrik Kehler (1707 - 1779)

Apotekare i Lund. Examinerad den 13 december 1746 till apotekare i Lund på begäran av greve Johan Gyllenborg. Kehler var medicine adjunkt och ansågs inte behöva examineras...

Follow
Daniel Kehler (b. - 1746)

Apotekare i Lund. Efter rekommendation kallades han 1699 av Lunds konsistorium att vara akademiapotekare där. Han var vid tiden för kallelsen i Frankfurt am Main. Han reste till Stockho...

Follow
Christoffer Diederich (1703 - c.1752)

Apotekare. Innehavare av Provinicial-Apoteket (från 1753 kallat Fläkta Örn) i Malmö 1717-1752, vilket antagligen är en tveksam uppgift då det gäller han...

Follow
Carl Hellstedt (1715 - 1753)

Apotekare i Malmö. Tillträdde som innehavare av Provincial-apoteket i Malmö 1753, men avled samma år. Han förestod apoteket Svanen i Stockholm innan han kom till Ma...

Follow
Fredrich Rossou (1696 - 1755)

Apotekare i Ystad 1731-1754. Bruzelius stavar efternamnet Rossau i sin sammanställning över olika apoteks innehavare i Komplement till Sveriges Apotekare-Historia och har inte stä...

Follow
Andreas Schwartz (1723 - 1768)

Apotekare i Ystad 1754-1767. Bruzelius anger i Sveriges Apotekare-Historia dödsåret till 1771. Apotekare i Malmö och Ystad. Han lärde sig apotekaryrket på faderns a...

Follow
Andreas Schwartz (1683 - 1730)

Apotekare i Ystad 1717-1729. Bruzelius anger i Sveriges Apotekare-Historia dödsåret till 1729. Han tjänstgjorde som elev vid faderns apotek i Göteborg, och efter elevtiden...

Follow
Carl Fredrik Schugge (1808 - 1861)

Apotekare. Farm. stud.-examen 1827 och efter tjänstgöring på olika apotek i Stockholm avlade han apotekarexamen 1838. Fick privilegium för att anlägga ett apotek p&...

Follow
Johan Lorentz Schöldström (1844 - 1927)

Apotekare. Elev på apoteket i Norrtälje från 1861. Avlade farm. stud. -examen 1863. konditionerade därefter på samma apotek tills han antogs för konditioneri...

Follow
Lorentz Fredrik Schöldström (1807 - 1872)

Apotekare i Kungsbacka. Efter erhållen undervisning vid Karolinska skolan i Örebro antogs LFS som elev vid apoteket Lejonet i staden 1822. År 1827 avlade han farm. stud.-examen o...

Follow
Gabriel Fredrik Furuträd (1776 - 1808)

Apotekare i Varberg och Kungsbacka. Efter avlagd apotekarexamen köpte han år 1800 apoteket i Varberg. Han sålde 1805 detta apotek till apotekare Svante Nolleroth, och fick senare...

Follow
Carl Victor Eckerström (1827 - 1900)

Apotekare. Efter lärdomsskola i Västerås 1836-1842 antagen som elev på apoteket Lejonet i Stockholm 1842. Farm. stud.-examen 1847. Konditionerade därefter på...

Follow
Magnus Richard Rydberg (1870 - d.)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Växjö 1885-1888. Farm. kand. examen 1889 och apotekarexamen 1892. Anställd på apoteket i Karlshamn och apoteket i Mora 1892-18...

Follow
Otto Theodor Bergström (1810 - d.)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Varberg, där han avlade farm. stud.-examen 1830. Köpte apoteket i Marstrand 1835, vilket han innehade till 1848 då han sål...

Follow
Karl Yngve Dalin (1882 - 1931)

Apotekare.

Follow
Knut Herman Rydberg (1843 - 1902)

Apotekare i Växjö. Skolgång vid elementarläroverket i Väjö. Antagen 1858 som elev vid apoteket Kärnan i Helsingborg. Avlade farmacie studiosi-examen 1...

Follow
Arvid Hedvall (1842 - 1877)

Apotekare. Efter skolundervisning vid Sala elementarläroverk 1852-1856 arbetade han i faderns bokhandel som biträde. I mars 1859 antogs han som elev vid apoteket i Enköping, fr&#...

Follow
Ivar Gustav Hässler (1867 - 1925)

Apotekare i Gislaved. Skolgång med sex klasser vid Vadstena och Norrköpings läroverk. Antagen 1885 som elev vid apoteket Vasen i Linköping. Avlade farmacie studiosi-examen 1...

Follow
Gerda Sofia Jonsson (1875 - 1967)

Farmakologie kandidat. Elev på apoteket i Trelleborg 1895-1898. Examen den 25 maj 1899. Åren 1899-1901 anställd på apoteket Hjorten i Lund, 1901-1903 på apoteket i ...

Follow
Jeremias Emanuel Jonsson (1865 - 1936)

Apotekare. Elev på apoteket Nordstjernan i Stockholm 1884 och far. kand.-examen 1888 samt apotekarexamen 1899. Därefter anställd på apoteket i Eslöv 1899-1900, p&#x...

Follow
Johan Fredrik Wanström (1775 - 1845)

Apotekare i Malmköping. Efter skolgång i Strängnäs antogs han 1790 som elev på apoteket i Strängnäs. Avlade 1796 farmacie studiosi-examen. Tjänst...

Follow
Bleckert Urling (1738 - 1770)

Apotekare på apoteket Vasen i Linköping. Var anställd som provisor på apoteket Vasen i Linköping till 1763, då han köpte detta apotek. Dödsorsak:...

Follow
Conrad Theodor Rosenthal (1710 - 1786)

Apotekare på apoteket Vasen i Linköping. Tjänstgjorde som provisor hos apotekaren J.A.Relow på apoteket Vasen i Linköping och efterträdde denne år 173...

Follow
Jacob Christian Gottlieb Piltz (1837 - 1894)

Apotekare. Erhöll undervisning vid Katedralskolan i Lund 1845-1849 och antogs som elev vid apoteket Svanen i Lund 1850. Avlade farm. stud.-examen 1854. Efter tjänstgöring som lab...

Follow
Emil Magnus Theodor Gauffin (1846 - d.)

Apotekare och egendomsägare i Argentina. Avlade farmacie studiosus-examen i Sverige 6 december 1866 och tjänstgjorde troligen i Sverige tills han emigrerade till Argentina 1871. D...

Follow
Basilius Teuchler (1671 - 1721)

Apotekare. Hade först anställning som föreståndare på apoteket Lejonet i Stockholm efter Wertmüller d.ä.:s död. Blev 1714 genom giftermå...

Follow
Nils Eurén (1760 - 1806)

Apotekare. Studerade fem år vid gymnasiet i Härnösand och antogs 1776 som elev vid apoteket därstädes. Från 1781 konditionerad han på apoteket. F�...

Follow
Samuel Norbin (1740 - 1815)

Apotekare. Innehavare av apoteket Gripen i Sundsvall 1763-1769, i Härnösand 1768-1797 och i åter i Sundsvall 1778-1783. Apoteket Gripen i Sundsvall grundades av Norbin. Efter sv&...

Follow
Frans Gustaf Lagervall (1805 - 1865)

Apotekare. Antogs som elev 1819 på akademiapoteket Kronan i Uppsala och avlade farm. stud.-examen 1824. Konditionerade därefter på apotek i Uppsala och i Luleå. Öve...

Follow
Carl Edmund Lennmalm (1829 - 1907)

Apotekare. Efter genomgånget läroverk i Västerås antogs CEL som elev vid apoteket Hjorten i staden. Efter två år fortsatte han elevtjänstgöring...

Follow
Gustaf Lennmalm (1790 - 1832)

Apotekare. Var elev på apoteket i Strängnäs och avlade apotekarexamen 1824. Köpte apoteket i Nora av apotekaränkan Catarina Nordström samma år. Drev d...

Follow
Samuel Lundström (b. - 1828)

Apotekare. Ägde apoteket i Luleå 1813-1828.

Follow
Arvid E. Carlsson (1879 - 1961)

Apotekare. Verkställande direktör och disponent för NA Grönvalls läderindustriaktiebolag i Ängelholm. Antagen som elev vid apoteket Kärnan i Helsingbo...

Follow
Carl Erik Hellström (1822 - c.1882)

Apotekare. Carl Erik Hellström varenda barnet till packhusåldermannen Anders Hellström och hustrun Catharina Pettersson. De ägde enfamiljsfastigheten, med två rum o...

Follow
Carl Alfred Alrik Hellström (1855 - d.)

Elev på apotek i Strängnäs och i Malmö. Farm. studiosus 6 mars 1876. Emigrerade till Piedras Negras, Mexiko där han idkade handel med läkemedel och även...

Follow
Alfred S. Carlsson (1839 - 1889)

Apotekare. Efter sju terminers studier vid Varbergs elementarläroverks högre avdelning antogs Carlsson som elev på apoteket Lejonet i Malmö 1848. Han avlade farm.stud.-exa...

Follow
Elof Abraham Ljungberg (1817 - 1900)

Apotekare. Efter undervisning vid Katedralskolan i Uppsala samt vid enskild skola i Stockholm antogs han som elev vid faders apotek i Norrtälje samt senare vid apoteket Nordstjärnan i S...

Follow
Abraham Salomon Ljungberg (1762 - 1840)

Apotekare. Efter genomgångna tre klasser vid lärdomsskolan i Kalmar antogs ASL 1780 som elev på apoteket Enhörningen i Stockholm. Konditionerade där som farm. studi...

Follow
Lars Nyman (1730 - 1785)

Apotekare. Uppsatte och drev apoteket i Enköping 1761 till sin död 1785. Hans änka, Maria Catarina Jerlin, gifte sedan om sig med den tidigare apotekseleven Abraham Salomon Ljung...

Follow
Olof Anders Ljungberg (1819 - d.)

Apotekare. Efter enskild undervisning av fadern i hemmet, fick OAL plats som elev på apoteket i Landskrona 1837. Avlade farm. stud.-examen 1841 och fortsatte arbeta på aboeteket. F�...

Follow
Fredrik Christian Landgren (1815 - 1889)

Apotekare. Farm. stud.-examen 1834 och avlade apotekarexamen 1837. Köpte apoteket Hjorten i Västerås 1842. Detta apotek drev han tio år och inköpte 1852 apoteket Le...

Follow
Axel Christian Landgren (1844 - 1919)

Apotekare. Påbörjade sin elevtjänstgöring 1859 i Uppsala och avslutade den med ett läroår i Haparanda 1863-1864. Avlade farm. stud.-examen i Stockholm den 2 ...

Follow
Wilhelm Eurén (1803 - d.)

Apotekare. Elev på apoteket i Borås. Farm. stud.-examen 17 juni 1821 och examinerad apotekare 25 oktober 1826. Arrenderade en tid moderns apotek i Härnösand, men vä...

Follow
Thomas Anders Alexis Sätervall, Jr. (1879 - d.)

Apotekare. Elev på apoteket i Hemse och på apoteket Kronan i Borås 1895-1899. Farm. kand.-examen 1899. Anställningar i Visby, på apoteket Enhörningen i Stock...

Follow
Carl Peter Åke Hammar (1822 - d.)

Apotekare. Farm. stud.-examen 31 juli 1841 och apotekarexamen 31 maj 1856. Hans mor hade behållit apoteket i Helsingborg, men efter makens död 1841 anställt en provisor fö...

Follow
Hans Börje Hammar (1789 - 1841)

Apotekare. Efter genomgången trivialskola i Helsingborg antogs han som elev på apoteket i Lund.Inskrev samtidigt som student i Lund. Avlade 1809 farm. stud.-examen och fortsatte sin t...

Follow
Johan Reinhold Wimermark (1835 - 1887)

Apotekare i Stockholm. Var elev på Linköpings högre elemntarläroverk från 1847 och fortsatte sina studier vid Uppsala realgymnasium och övergick därif...

Follow
Arvid Hjalmar Wimermark (1857 - 1902)

Farmacie studiosus den 1876-06-09. Apotekare i Cambridge i Norra Amerika. Praktiserande läkare i Chicago.

Follow
Claës Berndt Wimermark (1817 - 1865)

Apotekare. Under fyra år elev på Akademiapoteket i Uppsala och avlade farm. stud.-examen 1837. Konditionerade därefter på apotek i Karlstad och i Linköping innan ha...

Follow
Johan Höcker (b. - 1696)

Apotekare vid apoteket Kronan i Uppsala.

Follow
Siegfrid Hartvig Voigtlender (b. - 1716)

Apotekare vid apoteket Kronan i Uppsala. Inflyttad till Sverige från Tyskland. Han blev 1697 innehavare av Akademiapoteket i Uppsala.

Follow
Johan Lambert (1676 - 1738)

Apotekare vid apoteket Kronan i Uppsala. Skolgång i Nyköping. Kom sommaren 1692 till Stockholm där han gick i lära under sju års tid hos apotekaren Gottlieb Fichtel...

Follow
August Ferdinand Pauli (1815 - 1904)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Svanen i Stockholm 1829 och avlade farm. stud.-examen 1833. År 1838 avlade han apotekarexamen. Köpte på sommaren 1841 apoteket i Arv...

Follow
Carl Gustaf Axel Falk (1863 - 1913)

Apotekare. Elev hos farbrodern apotekare C.B.N. Falk på apoteket Lejonet i Jönköping 1881. Farm. kand.-examen 1885 och apotekarexamen 1893. Anställningar som apotekare p&#...

Follow
Leonard Adolf Uggla (1822 - 1909)

Farmacie studiosus den 1842-10-25. Possessionat.

Follow
Adolf Uggla (1783 - 1859)

Apotekare vid apoteket Lejonet i Jönköping. Konditionerade som farm. studiosus på apoteket i Jönköping och avlade apotekar-examen 21 juli 1814. Köpte apoteke...

Follow
Johan August Chrysander (1840 - 1913)

Apotekare. Namnet skrivs även som "Jonas August Chrysander". Elev på apoteket Lejonet hos apotekare Barkman åren1855-1862. Innehavare av apoteket Hjorten i Örebro. Farm....

Follow
Carl Jonas Theodor Chrysander (1876 - 1914)

Apotekare. Mogenhetsexamen 1894. Elev på apoteket Vasen i Stockholm 1894 och farm. kand.-examen 1897 och apotekarexamen 1903. Började därvid tjänstgöra på ap...

Follow
Jonas Chrysander (1790 - 1855)

Apotekare i Vetlanda 1823-1848. Ytterligare en dotter född och, som Lovisa, död vid späd ålder. Efter fyra års elevtjänstgöring hos apotekare Lars C...

Follow
Jakob Arvid Huss (1809 - 1887)

Apotekare i Luleå. Huss genomgick nedre avdelningen av Härnösands läroverk och antogs därefter som elev på apoteket där. Han avlade farm. stud.-examen...

Follow
Johan Olof Arvid Huss (1842 - 1875)

Farm. studiosus examen 4 september 1861. Student i Uppsala 1862 och fil. kand. innan han började tjänstgöra som lärare vid Linköpings högre elementarlär...

Follow
Nils Wilhelm Lychou (1792 - 1863)

Apotekare. Elev på apoteket Gripen i Stockholm från 1806. Farm. stud.-examen och godkänd för att vara provisor 1812. Apotekarexamen 1818. köpte apoteket Engelen av ...

Follow
Frans Oscar Flensburg (1820 - 1883)

Apotekare. Preussisk och tysk konsul i Gävle. Elev på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1835, farm studiosiexamen 1 augusti 1840, apotekarexamen 22 oktober 1842. Amanuens...

Follow
Lars Johan Gustaf Luth (1815 - 1844)

Apotekare. Farm. stud.-examen 10 oktober 1835 och apotekarexamen 15 december 1838. Ogift.

Follow