Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Gustaf Adolf Rydell (1795 - 1864)

Farm. studiosi. Studentexamen i Lund 19 oktober 1810 samt studerade vidare för att uppnå examen för inträde i Kongl. majt:s kansli och rättegångverken. Avlad...

Follow
Carl Magnus Rydell (1794 - 1848)

Apotekare. Apotekarexamen avlagd 17 mars 1819.

Follow
Carl Magnus Rydell (1756 - 1835)

Apotekare. Fick grundläggande utbildning i Eksjö och vid läroverket i Växjö. Antogs som elev vid apoteket Engelen i Stockholm 1775. Avlade farm. stud.-examen och fo...

Follow
Gustaf Bursie (1814 - 1891)

Apotekare. Elev på apoteket i Linköping från 1828. Avbröt elevtiden för att istället studera vid läroverket i Linköping. År 1831 tog han...

Follow
Gottleben Wilhelm Lange (b. - c.1805)

Apotekare i Skövde. Änkan innehade apoteket och arrenderade ut det till 1812.

Follow
Johan Fredrik Sommar (1771 - 1852)

Apotekare. Blev efter genomgången trivialskola i Malmö år 1785 antagen som elev på apoteket i Lund. Där var han till 1791 då han fick kondition för tj...

Follow
Carl Fredrik Görges (1778 - 1843)

Apotekare. Efter att ha utbildat sig i apotekaryrket dels hos sin far på Apoteket Svanen och dels på apotek i Köpenhamn avlada han apotekarexamen i Sverige 1801 och köpte ...

Follow
Fredrik David Görges (1741 - 1818)

Apotekare. Antogs som apotekselev i Wismar 1755 och tjänstgjorde där till 1761, då han anställdes av apotekare Wirwachs på apoteket Enhörningen i Stockholm. ...

Follow
Gudmund Santesson (1806 - 1838)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Kronan i Norrköping 1821 och avlade farm. stud.-examen 1826. Konditionerade därefter på flera apotek, bland annat i Göteborg....

Follow
Carl Gustaf Heuman (1769 - 1844)

Apotekare. Elev vid Kristianstads trivialskola 1781-1785 och antogs därefter som lärling på apoteket i Kristianstad. Avlade farm. stud.-examen 1791 oxh fortsatte tjänstg&#...

Follow
Gustaf Lennart Heuman (1855 - 1934)

Apotekare. Efter genomgånget elementarläroverk i Halmstad antagen som elev vid apoteket i Falkenberg 1870. Avlade farm.stud.-examen 1874 och fortsatte konditionera i Falkenberg innan ha...

Follow
Karl Abraham Dyhr (1853 - 1925)

Antagen som elev på apotek 1 oktober 1871. Avlade farm. studiosus-examen 8 december 1876.

Follow
Mattias Dyhr (1803 - 1867)

Apotekare. Bruzelius beskriver Mattias Dyhrs liv och yrkesarbete i detaljerat. Mattias' mor dog tidigt och en äldre syster trädde i moderns ställe för att vårda hon...

Follow
Gustaf Edvard Winqvist (1823 - d.)

Apotekare. Grundläggande undervisning vid Maria lärdomsskola i Stockholm samt enskild undervisning i hemmet innan han 1836 antogs som elev vid apoteket i Sala. Avlade farm. stud.-examen...

Follow
Johan Martin Tesch (1846 - 1918)

Apotekare. Efter genomgångna studier vid Eksjö Elementarläroverk antagen som elev år 1860 vid apoteket i Vetlanda. Farm. stud.-examen 1865 och fortsatte vid samma apotek m...

Follow
Ossian Fredrik Östman (1879 - 1918)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Haparanda 1895. Avlade farm. kand.-examen 1899 och apotekarexamen 1907. Från sistnämnda år anställd på apoteket Nor...

Follow
Tycho Arvid Östman (1844 - 1899)

Apotekare. Antogs år 1864 som elev på apoteket i Haparanda och fortsatte sin elevtjänstgöring på apoteket i Neder-Kalix. Avlade farm. studiosi-examen 1868. Var fr&#...

Follow
Carl Theodor Östman (1838 - 1878)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Korpen i Stockholm 1853 och avlade 1856 farm. stud.-examen. Tjänstgjorde 1856-1859 på filialapoteket i Neder-Kalix och 1859-1860 på ...

Follow
Claës Fredrik Östman (1801 - 1855)

Apotekare. Elev på apoteket Ängeln i Stockholm 1813 och avlade farm. stud.-examen 1818. Konditionerade sen på apoteket Hjorten i Västerås till 1822 och sedan till 1...

Follow
Georg Bellander (1826 - 1894)

Apotekare. Genomgick lärdomsskola i Malmö och antogs som elev på apoteket Kronan i Göteborg 1840. Avlade farm. stud.-examen 1844. Tjänstgjorde därefter p...

Follow
John Per Syrén (1883 - 1956)

Farm. kand., tidningsman och kyrkoherde. John Syrén började sin yrkesbana inom apoteksnäringen. efter studentexamen i Jöbköping 1901 qntogs han som elev vid apoteke...

Follow
Samuel Skraggenstierna (1663 - 1718)

Född Skragge och 1710 adlad Skraggenstierna men ointroducerad på Riddarhuset. En intressant och underhållande bakgrundshistoria till namnet Skragge finns i "Den ointroducerade ad...

Follow
Hugo Björsell (1855 - 1926)

Apotekare. Elev på apoteket Morianen i Stockholm 1870 och avlade farm. kand. -examen 1873 och apotekarexamen 1878. Anställd på apoteket Svanen i Kristianstad 1878-1881, på...

Follow
Anders Reinhold Högdahl (1831 - 1904)

Apotekare. Efter att ha genomgått skolan i Åmål valde han att år 1846 istället för gymnasiestudier tjänstgöra som elev på apoteket Enh&#...

Follow
Karl August Gellerstedt (1839 - 1897)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Kristinehamn 1852 och avlade farm. stud.-examen 1858. Fortsatte konditionera på samma apotek till 1860 då han istället börj...

Follow
Irenes Antipas Ericsson (1845 - 1935)

Apotekare. Elev på apoteket Hjorten i Stockholm från 1865 och avlade farm. kand. -examen 1869. Han avlade apotekarexamen 1972. Hade anställningar vid apoteken Kronan i Stockholm,...

Follow
Frans Oscar Elmström (1848 - 1922)

Mottog undervisning på Karlskrona högre elementarläroverk 1859-65 och antogs därefter på apoteket i Sölvesborg 1865 1/10. Han blev "farmacie studiosus". Stanna...

Follow
Göran Birger Kullin (1857 - 1924)

Apotekare. Inledde sin apotekarbana med elevtiden på apoteket i Båstad, Kristianstads län 1875. Avlade farm. kand.-examen 1878 och apotekarexeman 1883. Uner åren 1883-1900...

Follow
Philip Kullin (1859 - 1923)

Apotekare. Elev på apoteket i Klippan från 1877. Farm. kand.-examen 1880 och apotekerexamen 1884. Anställd på apoteket i Klippan 1884-1886, apoteket i Gränna 1886-1...

Follow
Karl Jonas Horneij (1820 - 1909)

Apotekare. Gick först tre klasser vid lärdomsskolan i Umeå och antogs som elev vid apoteket i Nätra, sedermera apoteket i Örnsköldsvik, och avlade farm. stud...

Follow
Carl Axel Härnström (1815 - 1879)

Apotekare. Efter skolundervisning i Linköping antogs CAH som elev vid apoteket i Nyköping 1830. Avlade farm. stud.-examen 1835. Konditionerade därefter på apotek i Link&#x...

Follow
Johan Gustaf Hjelmström (1839 - 1904)

Apotekare. Efter undervisning vid Halmstads elementarläroverk antagen som elev vid apoteket i Eksjö. Avlade farm. stud.-examen 1861. Konditionerade sedan på apotek i Arvika och V...

Follow
Fredrik Krook (1854 - 1937)

Apotekare.

Follow
Gustaf Adolf Windahl (1801 - d.)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Vadstena 1815 och följde med apotekare Nils Johan Ulmgren till Örebro 1817, då denne övertig apoteket där. Avlade fa...

Follow
Per Olof Windahl (1835 - d.)

Apotekare. Elev 1851 på apoteket i Karlshamn efter att han fullbordat studierna vid Karlshanns elementarläroverk. Fortsatte elevtjänstgöringen på apoteket Nordstj&#...

Follow
Olof Willner (1855 - 1918)

Apotekare. Elev på apoteket i Eslöv från 1873. Avlade farm. kand.-examen 1876 och apotekareexamen 1881. 1881-1906 anställd på apoteket i Kalmar där han var f...

Follow
Nils Otto Birger Borgström (1879 - 1951)

Apotekare. Farm. kand.-examen 1898 och apotekarexamen 1905 efter elevtjänstgöring i Karlshamn 1894-1897. Anställd på apoteket i Motala 1898-1901, i Skänninge 1902-1...

Follow
Gustaf Albert Godée (1838 - 1918)

Apotekare. Undervisad på Västerås elementarläreoverk 1848-1852 innan han antogs som elev vid apoteket i Linköping. Avlade farm. stud.-examen 1857 och apotekarexamen...

Follow
Isak Reding (1796 - 1871)

Apotekare. Genomgick gymnsiestudier i Växjö och var sedan student i Lund. Antogs 1816 som elev på apoteket Lejonet i Stockholm. Avlade farm. stud.-examen 1818 och apotekarexamen ...

Follow
Martin Theodor Constans von Zeipel (1829 - 1911)

Apotekare. Efter enskild undervisning i hemmet och utav brodern fil. dr. Evald Victor Ehr. von Zeipel och svågern dr. sedermera kyrkoherden i Sala J. E. Fant antogs Theodor vid Adjunkt Ramstr&...

Follow
Karl Gustaf Otto Öhman (1846 - 1919)

Apotekare. Elev på apoteket i Piteå 1859 och avlade farm. kand.-examen 1864. Avlade apotekarexamen 1882. Anställd på apoteket i Falkenberg 1882-1884, på apoteket Gr...

Follow
August Christian Cogell (b. - 1737)

Apotekare. Efter apotekare Peter Eberhard Georgiis död 1725 behöll hans änka apoteket till 1727 och skötte driften med hjälp av en profos. Hon gifte sig sedan med A...

Follow
Knut Johan Lambert Ljungberg (1836 - 1912)

Apotekare. Efter studier vid Maria Elementarläroverk i Stockholm antagen som elev vid apotket i Falun 1850. Avlade farm. studiosi-examen 1855 och fortsatte, under det att han konditionerade vi...

Follow
Gustaf Magnus Leonhard Ljungberg (1820 - d.)

Apotekare. Fick undervisning vid Vimmerby skola 1830-1835 och antogs som elev på apoteket i Linköping våren 1836. Avlede farm. stud.-examen 1839. Konditionerade sedan vidare i Li...

Follow
Carl Axel Henrik Kjernander (1827 - 1881)

Apotekare. Undervisad vid Härnösands lärdomsskola och antagen som elev 1845 på apoteket Phoenix i Stockholm. Avlade farm. stud.-examen 1849. Fortsate tjänstgö...

Follow
Knut Axel Fredrik Kjernander (1799 - 1857)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Gripen i Stockholm 1815 och fullbordade elevtiden med tjänstgöring ett år 1818 hos apotekare Plagemann på apoteket Nordstjern...

Follow
Carl Rudolf Kollinius (1821 - 1906)

Apotekare. Carl Rudolf uppfostrades hos prosten G. Rabe i Rennerslöf, Halland, efter moderns tidiga död, då han var blott 3 år gammal. Han fick enskild undervisning till 1...

Follow
Carl Rikard Kullberg (1854 - 1940)

Apotekare. Enligt dottern Elins uppgift, så hade hennes far innehaft ett apotek i Washington, USA. Kassadirektör i aktiebolaget Kullberg & Co, som han samägde med sin bror Augu...

Follow
Anders Fredrik Wigander (1819 - 1892)

Apotekare. Efter läroverksstudier i Falun antogs AFW som elev vid apoteket i hemstaden 1841 och avlade farm. studiosi-examen 182. Han flyttade därpå till Stockholm för vid...

Follow
Carl Emil Hägg (1820 - 1890)

Apotekare. Efter enskild undervisning studerade han vid Teknologiska Instituet under fyra terminer och 1835 antogs han som elev vid apoteket Hjorten i Västerås. Avlade farm. stud.-exame...

Follow
Johan Christoffer Wigander (1813 - 1856)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun och avlade farm. stud.-examen 1835 och avlade apotekarexamen 1837. Tillträdde efter avslutat köp apoteket i Askersund 1840. Han sålde d...

Follow
Axel Richard Rosén (1841 - 1926)

Apotekare. Efter genomgånget elementarläroverk antagen som elev på apoteket Nordstjernan i Gävle 1856. Avlade farm. stud.-examen 1861 och hade sedan olika tjänster ...

Follow
Carl Wilhelm Rolander (1807 - 1855)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Stockholm. Avlade farm. stud.-examen 1827 och tjänstgjorde därefter på olika apotek i Stockholm tills han avlade apotekare...

Follow
Herman Edvard Lundborg (1827 - 1875)

Apotekare. Studerade vid Vadstena lärdomsskola 1836-1842 och antogs som elev vid apoteket i Karlstad i april 1843. Denna elevtjänstgöring lyckades han byta till apoteket i Link&#...

Follow
Axel Norén (1807 - 1875)

Apotekare. Genomgick Vimmerby skola och antogs som elev på apoteket Morianen i Stockholm 1822. Avlade fam. stud.-examen 1826 och fortsatte konditionera på samma apotek. Under 1830 anst&...

Follow
Olof Leonard Nordwall (1802 - 1844)

Apotekare. Genomgick Linköpings lärdomsskola samt två klasser på gymnasiet och antogs som elev på apoteket Lejonet i Norrköping 1818. Avlade farm. stud.-exam...

Follow
Johan Wilhelm Fredrik Möller (1832 - 1906)

Apotekare. Undervisad vid Malmö lärdomsskola 1843-1846 och antogs som elev vid apoteket i Ängelholm 1847. Avlade farm. stud.-examen 1852. Fortsatte konditionera där och av...

Follow
Christian Mathias Liebman (1791 - 1848)

Apotekare. Antagen 1804 som elev vid Akademiska apoteket i Lund. Konditionerade frpn 1809 i Göteborg, från 1811 i Lund, från 1815 i Malmö och från 1818 i Helsingbor...

Follow
Martin Magdelo (1773 - 1846)

Apotekare. Antogs som apotekselev 1791 och avlade apotekarexamen 1805. Förstod apoteket Lejonet i Stockholm till 1809. Han fullföljde då köpet av apoteket Hvita Bjö...

Follow
Johan Martin Magdelo (1815 - 1844)

Follow
Christian Oscar Strömholm, Twin (1838 - 1916)

Apotekare. Efter genomgånget elementarläroverk i Vimmerby 1847-1851 antogs Chr. Oscar S. som elev på apoteket i Jönköping. Han fortsatt där till augusti 1852...

Follow
Carl Carlson (1782 - 1840)

Apotekare. Antogs 1796 som elev på apotek i Norrköping och avlade 1800 farm. studiosi-examen. Konditionerade därefter under 9 år på apoteket Svanen i Stockholm och ...

Follow
Tor Evald Lagergren (1883 - 1973)

Apotekare. Studentexamen i Göteborg 1902, farm. kand.-examen 1909 och apotekarexamen 1913.Efter elevåren tjänstgjorde Tor E. på flera olika apotek i södra och melle...

Follow
Frans Gustaf Kallenberg (1879 - 1964)

Apotekare. Studentexamen i Kalmar 1898. Farm. kand.-examen 1901 efter elevtjänstgöring på apoteket Leoparden 1898-1901. Anställd på Korpen, Mården, Elefanten...

Follow
Lars Regnér (1738 - 1822)

Efter studier i hemstaden kom han att utbilda sig till apotekare hos Henrik Schultz Lorentzs i Stockholm. Där stannade han i 16 år. Examen den 8/12 1769, därefter provisor och bitr...

Follow
Kerstin Ohlsson (Ericsson) (1927 - 2010)

Ägare till Stora Lundbyskog efter fadern. Verksam vid apotek i Örebro.

Follow
Aina Regnell (Rydin) (1905 - 1974)

Farm. kand. Studenexamen i Göteborg 1924. Elevtjänstgöring på apoteket i Sala 1927-1929 och farm. kand.-examen 1930. Därefter anställd på apoteket i S...

Follow
Ivar Röing (1879 - 1961)

Apotekare och verkställande direktör. Antagen som elev vid apoteket Lejonet i Göteborg 1895-1898 och avlade farm. kand.-examen 1899. Var därefter anställd i Ö...

Follow
Isak Christian Schultz (1771 - 1850)

Apotekare. "Efter inhemtade grundliga insigter ej allenast uti sitt valda yrke, farmacien, utan ock i de lefvande språken, bland andra engelska och italienska, aflade han med loford 1804 apote...

Follow
Daniel Victor Christian Schultz (1728 - 1795)

Apotekare. Kom 1756, som provisor, till Sverige för att tjänstgöra vid hovmedikus F. M. Akens apotek i Kristinehamn. Arbetade där till 1760 då han av apotekare Joha...

Follow
Ingvar Elov Nickolaus Sonnsjö (1909 - 1982)

Apotekare. Studentexamen i Linköping 1927., farm. kand.-examen 1932 och apotekarexamen 1935. Tjänstgjorde som elev på apoteket Vasen i Linköping 1929-1931. Därefter...

Follow
Sven Julin (1880 - 1960)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1899. Farm. kand.-examen 1902 och apotekarexamen 1909. Genomförde sin elevtjänstgöring i Hudiksvall 1899-1901. Han hade olika anställn...

Follow
Tore Tideström (1903 - 1994)

Apotekare. Studentexamen i Halmstad 1922. Elev på apoteket i Varberg 1922-1925. Farm. kand.-examen 1926 och apotekarexamen 1933. Anställd på apoteket i Varberg från 1926 o...

Follow
Carl Edvard Weidling (1818 - 1897)

Apotekare. Fick undervisning vid lärdomsskolan i Linköping till december 1835. Antogs som elev vid akademiapoteket i Uppsala i februari 1836. Avlade farm. stud.-examen i maj 1839 och fo...

Follow
Olof Efraim Alkman (1872 - 1960)

Apotekare. RVO. Elev på apoteket Hjorten i Örebro 1891-1894. Farm. kand.-examen 1894 och apotekarexamen 1899. Anställd på Hjorten i Örebro och Bävern i H�...

Follow
Anna Lovisa Ahlberg (1885 - 1942)

Apotekare. Studentexamen i Stockholm 1903. Elev på apoteket Örnen i Stockholm 1904-1906 och farm. kand.-examen 1907. Mensendieckslärarinna. Anställd på apoteket &#x...

Follow
Karl Johan Bonnedahl (1796 - 1831)

Apotekare i Arboga 1825-1831. Stavningen Bonnedal användes av fadern Carl Bonnedal (se dokument) och även av Bruzelius i "Sveriges Apotekares historia", 1878.

Follow
Henrik Gustaf Olof Enell (1850 - 1929)

Apotekare. Elev på apoteket i Falun från 1867 och farm. kand.-examen 1870. Apotekarexamen 1875 och därfter anställld på apoteket Nordstjernan i Stockholm 1875-1883....

Follow
Carl Jonas Bonnedahl (1763 - 1828)

Apotekare i Arboga 1791-1825, då Carl Bonnedal tog över verksamheten och drev apoteket till 1831. Stavningen Bonnedal användes av Carl Bonnedal själv (se dokument) och &#x...

Follow
Gustaf Adolf Bonnedahl (1817 - 1857)

Apotekare. Efter genomgången lärdomsskola i Hernösand antagen som elev vid apoteket i Hudiksvall 1832. Avlade farm. stud.-examen 1836. Fortsatte på samma apotek en kort ti...

Follow
Wilhelm Arnold Freundt (1803 - 1863)

Apotekare. Son till handlare Freundt i Göteborg och antogs som 14-åring som elev hos apotekare Magnus Christian Winding i Varberg. Han avlade farm. stud.-examen i Varberg och fick anst&...

Follow
Josef Christian Brag (1832 - 1913)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Ystad 1846 och avlade farm. stud.-examen 1851. Avlade apotekarexamen 1858 och köpte 1860 apoteket i Vetlanda. Han sålde nämnda ap...

Follow
Karin Eva Aulin (1902 - 1979)

Farm. kand. Studentexamen i Uppsala 1921 och farm. kand.-examen 1925. Elevtjänstgöringi Dannemora 1921-1924. Anställd vid apoteket Kronan i Malmö 1925-1938, därefte...

Follow
Rudolf Weström (1837 - 1873)

Apotekare. Elev på apoteket i Enköping 1854-1858, som avslutades med farm. stud.-examen. Började i oktober 1858 tjänstgöra på akademiapoteket i Uppsala och s...

Follow
Harald Nilsson (1896 - 1983)

Apotekare, fil.lic. Studentexamen i Lund 1915. Farm.kand. 1918. Apotekarexamen 1921. Fil.kand. 1930. Fil.lic. 1931. Elev och anställd vid apotek i Helsingborg, Malmö och Stockholm 1915-...

Follow
Jacob Lengblom (1767 - 1805)

Apotekare i Skövde 1790-1791. Jacob var endast farmacie studiosus när apotekare Dahlbecks änka år 1790 överlät apoteket i Skövde till honom. Han s�...

Follow
Erik Bolling (1860 - 1930)

Apotekare i Falköping. Genomgick sex klasser i Visby högre elementarläroverk. Antogs 1876 som elev vid apoteket i Karlshamn. Avlade farmacie studiosi-examen 1880. Tjänstgj...

Follow
Axel Edvard Rignell (1838 - 1923)

Apotekare i Björnlunda och Falköping. Skolgång vid elementarläroverken i Växjö och Jönköping. Antogs som elev vid apoteket i Hjo 1853. Avlade f...

Follow
Olof Magnus Sandel (1747 - 1785)

Apotekare i Falköping och Skövde. Skolgång vid Stockholms trivialskola. Blev elev vid apoteket i Enköping 1761. Stannade vid detta apotek i sex år. Tjänstgjo...

Follow
Carl Axel Bihlefeldt (1751 - 1830)

Apotekare i Falköping. Skolgång vid läroverken i Västerås och Uppsala. Antogs som elev vid apoteket i Köping 1764. Efter farmacie studiosi-examen tjän...

Follow
Carl Gustaf Helling (1729 - 1806)

Apotekare i Lidköping. Elev vid apoteket Enhörningen i Göteborg. Tjänstgjorde vid provinsialapoteket i Malmö och apoteket Kronan i Stockholm åren 1759-61. &#...

Follow
Johan Theodor Roos (1757 - 1809)

Apotekare i Skara. Han fick först enskild undervisning i hemmet, och gick sedan åtta år i Skara skola. Elev vid apoteket Kronan i Göteborg. Efter avslutad elevtid kom han ...

Follow
Anders Silvius (1738 - 1788)

Apotekare i Skara. Skolgång vid läroverket i Skara. Antagen som elev vid apoteket i Mariestad. Avlade där, efter 7 elevår, farmacie studiosi-examen, och tjänstgjord...

Follow
Carl Johan Lindahl (1827 - 1923)

Apotekare och godsägare. Genomgick lärdomsskola i Nyköping och första avdelningen av Strängnäs gymnasium. Antogs som elev vid apoteket i Örebro 1844. ...

Follow
Anna Maria Elisabeth Carlbom (1904 - 1983)

Farm. kandidat. Studentexamen i Lund 1923 och far, kand.-examen 1928. Elev på apoteket i Vänersborg och apoteket Storken i Stockholm 1925-1927. Anställd på apoteket i Visb...

Follow
Axel Östergren (1865 - 1940)

Apotekare i Herrljunga. Skolstudier vid högre allmänna läroverket i Karlskrona 1876-83. Antogs 1883 som elev vid apoteket Tre Kronor i Karlskrona. Avlade farmacie studiosi-examen...

Follow
Martin Christoffer Weinberg (1842 - 1923)

Apotekare. Efter grundläggande undervisning i Åmål antagen som elev vid faderns apotek 1857. Avlade farm studiosi-examen 1860. Tjänstgjorde därefter också p&...

Follow
Pehr Otto Andrell (1854 - 1919)

Apotekare i Norberg och Trollhättan. Antogs 1871 som elev vid apoteket i Skövde. Avlade 1874 farmacie studiosi-examen. Avlade apotekarexamen den 1889-05-17. Tjänstgjorde vid apot...

Follow
Sven Daniel Chrigström (1849 - 1910)

Apotekare i Backe och Trollhättan. Skolstudier (fem klasser) vid högre allmänna läroverket i Kristianstad. Blev 1865 elev vid apoteket i Båstad. Avlade farmacie stu...

Follow
Fredrik Gotthard Svensson Björklund (1797 - 1894)

Apotekare i Uddevalla, Strängnäs, Nora och Trollhättan. Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Uppsalassa 18.10.1822 Fredrik Gotthard Björklund U10...

Follow