Projects » Svenska apotekare » Profiles
Photo
Name
Per Emil Svanlund (1842 - d.)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Karlskrona antagen som elev på apoteket Svanen i Lund. Avlade farn. stud.-examen 1862 och fortsatte en kort till på Svanen men började arb...

Follow
Per Christoffer Svanlund (1806 - 1887)

Apotekare. Antogs som elev vid apoteket i Laholm 1822 och avlade farm. stud.-examen 1825. Tjänstgjorde därefter under två och ett halvt år hos apotekare J. G. Boelke i Ham...

Follow
Ernst Hjalmar Moberg (1844 - 1914)

Apotekare. Elev på apoteket i födelsestaden Västervik 1860-1864. Farm. kand.-examen 1864 och apotekarexamen 1869. Anställd på apoteket i Västervik 1869-1874....

Follow
Jacob Jung (1733 - 1778)

Apotekare vid apoteket Vasen i Linköping 1771-1778. Hans änka Maria Catharina Roth behöll apoteket till 1780.

Follow
Johan Jacob Goldtfuss, d.y. (1684 - d.)

Apotekare.

Follow
Benjamin Roth (1716 - 1786)

Apotekare i Falun 1750-1786.

Follow
Johan Gottlieb Schmiedler (1687 - 1747)

Apotekare i Falun 1726-1750. Åren efter hans död kan apoteket ha drivits vidare av änkan, som kan ha anlitat en provisor, vilken var en apotekarutbildad man som inte ägde ap...

Follow
Johan von Husum (1662 - 1725)

Apotekare i Falun 1704-1725.

Follow
Antonius Günther Stida (1666 - 1703)

Apotekare i Falun 1702-1703. Född i Sachsen. Död i Falun (W).

Follow
Johan Jacob Goldtfuss, d.ä. (b. - 1702)

Apotekare. Innehavare av apoteket Vakteln i Halmstad 1674-1681 och i Falun 1681-1702. Född i Strassburg.

Follow
Erik Edvard Segerberg (1831 - d.)

Apotekare. Efter undervisning på Klara läroverk i Stockholm år 1844 antagen som elev vid apoteket Gripen i Stockholm. Farm. stud.-examen 1850 och 1856 avlade han apotekarexamen. ...

Follow
John Erik Borgenstam (1858 - 1951)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Karlstad 1875. Farm. kand.-examen 1879 och apotekarexamen 1882. Anställd på apoteket i Skövde 1882-1884, på apoteket Svane...

Follow
Göran Gustaf Sundblad (1806 - 1872)

Apotekare. Elev vid apoteket Svanen i Stockholm och avlade farm. stud.-examen 1826. Fortsatte konditionera på apoteken Svanen och Lejonet i Stockholm samt vid apotek i Uppsala. Avlade apotekar...

Follow
Axel Harald Kronberg (1841 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket i Åmål 1855 och farm. kand.-examen 1859. Avlade apotekarexamen 1863. Anställd på apoteket Enhörningen i Stockholm 1863-1866 och p...

Follow
Carl Lindh (b. - 1704)

Innehade ett apotek i Arboga omkring 1693-1701. Information hämtad ur biografin A.Lewertin, Sveriges Apotekarhistoria , sid. 1519.]

Follow
Edvard Adolf Gyllencreutz (1817 - 1873)

Apotekare. Avlade farm. studiosi-examen 1835 och apotekarexamen 1839. År 1847 köpte han apoteket i Nora för 9 000 Rdr banco och sålde det vidare till apotekare Öhrw...

Follow
Jean Leonard Törngren (1821 - 1855)

Apotekare. Efter undervisning vid lärdomsskolorna i Västerås och Uppsala antogs han som elev vid apoteket Vita Björn i Stockholm 1837. Avlade farm. stud.-examen 1840. Kond...

Follow
Ejlert Gustaf Hult (1814 - 1870)

Apotekare. Var elev på apoteket i Linköping 1828-1832. Alade farm. studiosi-examen 1832 och konditionerade sedan under tre år på apoteket i Askersund. Avlade apotekarexame...

Follow
Edvard Ossian Hult (1854 - 1909)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Vita Björn i Stockholm 1870. Avlade farm. kand.-examen 1873 och apotekarexamen 1884. Var anställd på apoteken i Karlshamn och Gr&#x...

Follow
Astley Theodor Hannibal Netzler (1849 - 1907)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1865 och avlade farm. kand.-examen 1869. Avlade apotekarexamen 1877 och hade flera anställningar på olika apotek i me...

Follow
Johan Otto Oest (1861 - 1936)

Apotekare. Antogs som elev vid apoteket Lejonet i Gävle 1879. Avlade farm. kand.-examen 1884 och apotekarexamen 1888. Var föreståndare för medikamentsförråde...

Follow
Karl Fredrik Krook (1790 - 1860)

Avlade apotekarexamen 1815 efter att 1814 ha inköpt apoteket i Köping i Sverige. Sålde apoteket 1822. Flyttade till Finland där han övertog affärerna efter sin...

Follow
Johan Peter Sandberg (1733 - 1806)

Apotekare i Arboga 1762-1766 och 1768-1791.

Follow
Magnus Hjalmar Ferdinand Bruze (1847 - 1905)

Apotekare. Efter enskild undervisning i Vimmerby och Linköping 1862 antagen som elev vid apotek i Linköping. Avlade farm. srud.-examen 1866 och fortsatte konditionera som receptarie vid...

Follow
Gudmund Wulff (1777 - 1828)

Apotekare på apoteket Kronan i Norrköping 1808-1825.

Follow
Carl Sigurd Schönberg (1847 - 1909)

Apotekare. Elev på apoteket i Vänersborga 1861. Farm. stud.-examen 1866 och apotekarexamen 1876. Var anställd på apoteket Norstjärnan i Sundsvall 1876-1879, p...

Follow
Carl August Lundblad (1868 - 1920)

Apotekare. Elev på apoteket Lejonet i Stockholm från 1887. Farm. kand. examen 1891 och apotekarexamen 1895. Anställd på apoteket Nordstjärnan i Stockholm 1895-1897 ...

Follow
Claes Daniel Peter Lundblad (1827 - 1893)

Apotekare. Elev på apoteket i Strömstad och på Kronan i Göteborg 1845-1849, då han sistnämnda år avlade farm. studiosi-examen. Tjänstgjorde sen...

Follow
Fredrik Arendt (1715 - 1760)

Apotekare på apoteket Fläkta Örn i Malmö 1741-1756.

Follow
Thomas Arendt (1680 - 1741)

"Malmöborgaren Thomas Arendt, tidigare apoteksgesäll hos Dieterich fader ansökte hos magistraten att upprätta ett apotek. År 1731 fick han Kungl. Maj:ts tillåt...

Follow
Jacob Wilhelm Nelander (1862 - 1921)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket Svanen i Lund, Malmöhus län, 1878. Far. kand.-examen 1881 och apotekarexamen 1886. Anställd på apoteket i Piteå1886-1...

Follow
Christian Erman (b. - 1704)

Apotekare. Akademiapotekare i Lund, Malmöhus län och drev apoteket Svanen i staden, efter faderns död, 1671 till 1700.

Follow
Maja Elva Elisabeth Hermansson (1903 - 2009)

Farm. kand. Studentexamen i Stockholm 1921. Farm. kand.-examen 1925 efter tjänstgöring i Mora och Falun. Anställd i Mora 1925-1927. Därefter anställd på fade...

Follow
Yngve Bengt Samuel Funcke (1882 - 1936)

Leg. apotekare. Laborator vid Farmaceutiska institutet.

Follow
Otto Philip Nilsson (1843 - 1927)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket i Skänninge 1858 och avlade farm. kand.-ex 1863 och apotekarexamen 1871. Efter tjänstgöring på apoteket Svanen i Kristianstad 1871...

Follow
Carl Gustaf Erik Lundgren (1873 - 1950)

Apotekare. Elev på apoteket Vasen i Linköping från 1888. Farm. kand.-examen 1892 och apotekarexamen 1895. En kort tid anställd på apoteket Lejonet i Stockholm innan...

Follow
Frans Gustaf Lundgren (1831 - 1920)

Apotekare. Efter undervisning vid Maria läroverk 1842-1846 antagen som elev vid apoteket Gripen i Stockholm. Fortsatte under elevtiden med enskilda studier och avlade en komplett studentexamen...

Follow
Paul Erman (1616 - 1671)

Apotekare på apoteket Svanen i Lund, Malmöhus län. Han var dess förste apotekare och det etablerades 1650. Från hans död 1671 behöll och drev änk...

Follow
Adolf Walter Teuchler (1845 - 1891)

Apotekare. Efter genomgånget elementarläroverk i Varberg antogs Adolf Walter T. som elev vid apoteket i Lilla Edet. Han avlade farm. stud.-examen 8 oktober 1866. Konditionerade dä...

Follow
Lars Magnus Ålander (1793 - 1819)

Apotekare i Lindesberg 1816-1818.

Follow
Daniel Nordström (1774 - 1808)

Apotekare i Nora, Örebro län 1797-1808. Antagen som elev på apoteket i Gävle. Bruzelius anger inga årtal för när Daniel N. avlade apotekarexamen. Ha...

Follow
Pehr Magnus Sjöström (1765 - 1795)

Apotekare i Nora, Örebro län, 1793-1795.

Follow
Carl Christopher Schultz (1764 - 1792)

Apotekare i Nora, Örebro län, 1791-1792.

Follow
Leonard Ekblom (1865 - 1921)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket i Sala 1885. Avlade farm. kand.-examen 1889 och apotekarexamen 1894. Tjänstgjorde 1894-1895 på apoteket i Alfta, Gävleborgs län, p...

Follow
Jenny Ulrika Ekblom (1877 - d.)

Farm. kand. Avlade farm. kand.-examen 9 september 1897.

Follow
Lars Johan Larsson (1839 - 1890)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Nordstrjernan i Stockholm 1856. Han hade då avslutat högre allmänaläroverket i Örebro. Avlade farm. stud.-examen i feb...

Follow
Knut Göran Lindblad, Twin (1853 - 1903)

Farm. studiosi-examen 21 maj 1874. Apotekarexamen 1881. Tjänstgjorde en period som apotekare på apoteket på Dalarö. Vid 1890 års folkräkning var han provisor i...

Follow
Anders Fredrik Lindblad (1816 - 1854)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket Svanen i Stockholm 1831. Avlade farm. studiosi-examen 1835. Konditionerade från 1836 till 1838 vid apoteket i Norrtälje. Från 1838 kondit...

Follow
Karl Georg Reinhold von Gegerfelt (1865 - 1935)

Apotekare. Elev på apoteket Kronan i Göteborg från 1883 och farm. kand. examen 1887. Avlade apotekarexamen 1890 och fortsatte tjänstgöra på Kronan till 1893....

Follow
Karl Ludvig Melén (1851 - 1929)

Apotekare. Antagen som elev vid apoteket Kronan i Stockholm 1869. Avlade farm. stud.-examen 1872. Anställd på apoteket Svanen i Stockholm 1894-1897 och apoteket Storken i Stockholm 1897...

Follow
Numa Wilhelm Peterson (1837 - 1902)

Apotekare. Efter undervisning vid läroverket i Kristinehamn antaen som elev vid apoteket i Örebro. Avlade farm. stud.-examen i oktober 1858 och började därefter tjä...

Follow
Carl Salomon Bleckert Lindman (1823 - 1909)

Apotekare. Efter enskild undervisning antogs Bleckert som elev på Akademi-apoteket i Uppsala. Avlade farm. stud.-examen 1841. Godkändes i tentamen för apotekarexamen 1843 men fic...

Follow
Didrik Bror Hampus Lindman (1821 - 1909)

Farm. studiosi-examen 31 mars 1842. Arbetade på apoteken i Strömstad och i Haparanda till 1846. Lämnade farmakologiska banan och blev istället bruksbokhållare och f...

Follow
Andreas Jansson (1843 - 1885)

Apotekare i Årjäng 1880-1885. Skolstudier vid högre allmänna läroverket i Örebro 1852-58. Antagen som elev på apoteket i Strängnäs 1858....

Follow
Ida Anna Ingrid Aspenberg (1892 - 1980)

Farm. kand. Efter studenrexamen i Stockholm 1912 tjänsgöring som apotekselev i Arvika till 1914. Avlade farm. kandidat-examen 1915. Arbetade därefter till 1917 på apoteket...

Follow
Johan Vilhelm Blomén (1820 - 1903)

Apotekare. Antagen som elev på hovapoteket Lejonet i Stockholm 1835 och avlade far. stud.-examen 1838. KOnditionerade på flera olika apotek, i Malmö, Kristianstad, Karlskrona och...

Follow
Henrik Eberhard Ekström (1821 - 1883)

Farm. studiosi-examen 15 december 1841. Grundade Örebro kemisk-tekniska fabrik och arbetade själv som verkmästare och sedermera disponent i företaget.

Follow
Nils Eberhard Ekström (1793 - 1832)

Apotekare. Efter ett års studier vid univesitetet i Uppsala antogs han 1810 som elev på apoteket Engelen i Stockholm. Avlade farm. stud.-examen 1813. Fortsatte under ett år tj&#x...

Follow
Gustaf Lindblom (1898 - 1961)

Apotekare. Studentexamen i Karlstad 1919 och farm. kand.-examen 1922. Avlade apotekareexamen 1925. Tjänstgjorde som elev 1919-1921 på apoteket Ugglan i Stockholm. Anställd p�...

Follow
Valfrid Lindblom (1866 - 1943)

Apotekare. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1885-1888. Avlade farm. kand.-examen 1888 och apotekarexamen 1893. Var anställd på apoteket Kronan i Borås...

Follow
Anders Laurentius Pettersson (1827 - 1917)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket i Sölvesborg efter enskild undervisning till 1842. Avlade farm. stud.-examen 1846 och fortsatte därefter konditionera på apoteket i ...

Follow
Karl Peter Böös (1758 - 1800)

Apotekare. Elev hos apotekare Ithimeus i Stockholm, där han avlade farm. stud.-examen. Konditionerade sedan hos apotekare Bergh i Ystad en period innan han återvände till Ithimeu...

Follow
Nils Spaak (1744 - 1803)

Apotekare i Filipstad 1774-1790.

Follow
Carl Peter Zacharias Lundblad (1824 - 1889)

Apotekare. Efter genomgången lärdomsskola i Göteborg 1838 antagen som elev på apoteket Kronan i Göteborg. Avlade farm. stud.-examen 1842. År 1848 avlade han ...

Follow
Artur Rudolf Leonard Ångman (1855 - 1904)

Apotekare i Kristinehamn.

Follow
Johan Hindrich von Aken (1730 - 1796)

Apotekare i Kristinehamn 1759-1796.

Follow
Roger Marius Smith (1855 - 1940)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Alingsås 1873 och avlade farm. kand.examen 1877 och apotekarexamen 1881. Anställd på apoteket i Alinsås 1881-1883, apoteke...

Follow
Axel Carl Gustaf Storck (1754 - 1839)

Apotekare. Hans namn verkar skrivas antingen som "Axel Gustaf Storck" eller som "Carl Gustaf Storck". Av söktekniska skäl har han därför nu skrivit in här som "Axel...

Follow
Anders Jahan Retzius (1742 - 1821)

Apotekare, naturforskare och professor. Avlade apotekarexamen 1762, fil. mag. och docent i kemi samma år och anlade även apoteket i Simrishamn 1762. Han var ägare till detta apot...

Follow
Johan Olof Sellin (1806 - 1869)

Apotekare i Vemdalen. Antogs som elev vid länsapoteket i Uppsala 1827. Avlade farm. stud.-examen 1831. Tjänstgjorde sen på apoteket i Askersund, apoteket i Uppsala och apoteket i...

Follow
Frans Christian Oscar Wollin (1846 - 1928)

Apotekare. Började vid Högre elementarläroverket i Lund 1856 och fick från 1859 enskild undervisning. Antogs som elev vid apoteket Lejonet i Malmö 1863 och avlade f...

Follow
Christian Hörnfeldt (1845 - 1908)

Apotekare. Efter undervisning vid Härnösands elementarläroverk antagen Christian som elev vid apoteket i staden. Avlade farm. stud.-examen 1868. Han fortsatte konditionera p�...

Follow
Anton Frithiof de Verdier (1878 - 1954)

Farm. studiosi. Skådespelare.

Follow
Nils Adolf Ekman (1858 - 1907)

Avlade farm. studiosi-examen 20 juli 1877.

Follow
Ernst Gustaf Ekman (1857 - d.)

Avlade farm. studiosi-examen 16 juli 1874.

Follow
Nils Gustaf Ekman (1823 - 1876)

Apotekare. Efter studier vid Piteå läroverk antogs han 1842 som elev vid apoteket i Luleå. Avlade farm. stud.-examen 1846 och fortsatte tjänstgöra till 1848. Han b&...

Follow
Magnus Ekman (1789 - 1857)

Apotekare. Elev hos apotekare Kjellström i Malmö 1803-1809. Avlade farm. stud.-examen 1809 och började därefter tjänstgöra på apoteket i Kristinehamn....

Follow
Jakob Leonard Bror Dorph (1823 - 1883)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Engelen i Stockholm i februari 1839.. Avlade farm. studiosi-examen 1843. Tjänstgjorde sen på apoteken Lejonet och Korpen samt avlade apotek...

Follow
Gustaf Adolf Rydell (1795 - 1864)

Farm. studiosi. Studentexamen i Lund 19 oktober 1810 samt studerade vidare för att uppnå examen för inträde i Kongl. majt:s kansli och rättegångverken. Avlad...

Follow
Carl Magnus Rydell (1794 - 1848)

Apotekare. Apotekarexamen avlagd 17 mars 1819.

Follow
Carl Magnus Rydell (1756 - 1835)

Apotekare. Fick grundläggande utbildning i Eksjö och vid läroverket i Växjö. Antogs som elev vid apoteket Engelen i Stockholm 1775. Avlade farm. stud.-examen och fo...

Follow
Gustaf Bursie (1814 - 1891)

Apotekare. Elev på apoteket i Linköping från 1828. Avbröt elevtiden för att istället studera vid läroverket i Linköping. År 1831 tog han...

Follow
Gottleben Wilhelm Lange (b. - c.1805)

Apotekare i Skövde. Änkan innehade apoteket och arrenderade ut det till 1812.

Follow
Johan Fredrik Sommar (1771 - 1852)

Apotekare. Blev efter genomgången trivialskola i Malmö år 1785 antagen som elev på apoteket i Lund. Där var han till 1791 då han fick kondition för tj...

Follow
Carl Fredrik Görges (1778 - 1843)

Apotekare. Efter att ha utbildat sig i apotekaryrket dels hos sin far på Apoteket Svanen och dels på apotek i Köpenhamn avlada han apotekarexamen i Sverige 1801 och köpte ...

Follow
Fredrik David Görges (1741 - 1818)

Apotekare. Antogs som apotekselev i Wismar 1755 och tjänstgjorde där till 1761, då han anställdes av apotekare Wirwachs på apoteket Enhörningen i Stockholm. ...

Follow
Gudmund Santesson (1806 - 1838)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Kronan i Norrköping 1821 och avlade farm. stud.-examen 1826. Konditionerade därefter på flera apotek, bland annat i Göteborg....

Follow
Carl Gustaf Heuman (1769 - 1844)

Apotekare. Elev vid Kristianstads trivialskola 1781-1785 och antogs därefter som lärling på apoteket i Kristianstad. Avlade farm. stud.-examen 1791 oxh fortsatte tjänstg&#...

Follow
Gustaf Lennart Heuman (1855 - 1934)

Apotekare. Efter genomgånget elementarläroverk i Halmstad antagen som elev vid apoteket i Falkenberg 1870. Avlade farm.stud.-examen 1874 och fortsatte konditionera i Falkenberg innan ha...

Follow
Karl Abraham Dyhr (1853 - 1925)

Antagen som elev på apotek 1 oktober 1871. Avlade farm. studiosus-examen 8 december 1876.

Follow
Mattias Dyhr (1803 - 1867)

Apotekare. Bruzelius beskriver Mattias Dyhrs liv och yrkesarbete i detaljerat. Mattias' mor dog tidigt och en äldre syster trädde i moderns ställe för att vårda hon...

Follow
Gustaf Edvard Winqvist (1823 - d.)

Apotekare. Grundläggande undervisning vid Maria lärdomsskola i Stockholm samt enskild undervisning i hemmet innan han 1836 antogs som elev vid apoteket i Sala. Avlade farm. stud.-examen...

Follow
Johan Martin Tesch (1846 - 1918)

Apotekare. Efter genomgångna studier vid Eksjö Elementarläroverk antagen som elev år 1860 vid apoteket i Vetlanda. Farm. stud.-examen 1865 och fortsatte vid samma apotek m...

Follow
Ossian Fredrik Östman (1879 - 1918)

Apotekare. Antagen som elev på apoteket i Haparanda 1895. Avlade farm. kand.-examen 1899 och apotekarexamen 1907. Från sistnämnda år anställd på apoteket Nor...

Follow
Tycho Arvid Östman (1844 - 1899)

Apotekare. Antogs år 1864 som elev på apoteket i Haparanda och fortsatte sin elevtjänstgöring på apoteket i Neder-Kalix. Avlade farm. studiosi-examen 1868. Var fr&#...

Follow
Carl Theodor Östman (1838 - 1878)

Apotekare. Antogs som elev på apoteket Korpen i Stockholm 1853 och avlade 1856 farm. stud.-examen. Tjänstgjorde 1856-1859 på filialapoteket i Neder-Kalix och 1859-1860 på ...

Follow
Claës Fredrik Östman (1801 - 1855)

Apotekare. Elev på apoteket Ängeln i Stockholm 1813 och avlade farm. stud.-examen 1818. Konditionerade sen på apoteket Hjorten i Västerås till 1822 och sedan till 1...

Follow
Georg Bellander (1826 - 1894)

Apotekare. Genomgick lärdomsskola i Malmö och antogs som elev på apoteket Kronan i Göteborg 1840. Avlade farm. stud.-examen 1844. Tjänstgjorde därefter p...

Follow
John Per Syrén (1883 - 1956)

Farm. kand., tidningsman och kyrkoherde. John Syrén började sin yrkesbana inom apoteksnäringen. efter studentexamen i Jöbköping 1901 qntogs han som elev vid apoteke...

Follow
Samuel Skraggenstierna (1663 - 1718)

Född Skragge och 1710 adlad Skraggenstierna men ointroducerad på Riddarhuset. En intressant och underhållande bakgrundshistoria till namnet Skragge finns i "Den ointroducerade ad...

Follow