Projects » Svenska färgare » Profiles
Photo
Name
Carl Gustaf Ruberg (1784 - 1854)

Färgerifabrikör på V. Storg. 37 i Kristianstad. Hans svärfar var också färgerifabrikör.

Follow
Nils Berndt Morian (1749 - 1835)

Son?: En färgaremästare Morian nämns i Post och inrikes tidningar som passagerare, inpasserad Helsingborg, den 31 mars 1836. Inrikes tidningar 1798-02-13: Som den blå Papp...

Follow
Anders Johan Cajander (1812 - d.)

Färgerifabrikör. Färgerifabrikören AJ Cajander flyttar ut från Torup 9/12 1861 (Torup B:2 s. 3) till Öfraby.

Follow
Fredrik Berglund (1827 - d.)

Färgare.

Follow
Carl Fredric Lönberg (1755 - 1822)

Färgare, rådman. Antogs som gesäll hos änkefrun Ulla Ekeberg (f. Wistenius) år 1788. Mästare 1791. Rådman i Linköpinjg 1804.

Follow
Maria Elisabet Hasslaättling (1794 - 1878)

Färgare.

Follow
Johan F. Lönnberg (1769 - 1838)

Färgare och färgerifabrikör.

Follow
Gustaf Henrik Mebius (1851 - 1925)

Färgmästare vid Gävle manufaktur AB i Strömsbro.

Follow
Nils Fredrik Munthe (1729 - 1778)

Enligt arfskiftet i Malmö efter enkan hade hon med Anders Munthe endast nämnda två söner. Slägtboken uppgifver att de varit söner af tullförvaltaren Han...

Follow
Fredrik Signeul (1735 - 1791)

Färgerifabrikör i Göteborg.

Follow
Ingjald Theodor Grauers (1839 - 1895)

Färgare, färgerifabrikör.

Follow
Otto Harald Schollin Borg (1874 - 1942)

Färgerifabrikör Referens:

Follow
Nils Christian Sandberg (1807 - 1890)

Follow
Jakob Schollin-Borg (1807 - 1873)

Färgare

Follow
Per August Lindgren (1814 - 1849)

Färgare, klädesfabrikör.

Follow
Johan David Fischer (1725 - 1797)

Färg- och klädesfabrikör.

Follow
Christiiern Fischer (c.1691 - 1773)

Färgare och borgare i Linköping.

Follow
Jonas Adolf Schollin Borg (1844 - 1887)

Färgeriägare, fabrikör.

Follow
Rudolf Meinhard Wendt (1819 - c.1882)

Färgare.

Follow
Erik Carl Montan (1812 - 1873)

Färgerifabrikör.

Follow
Carl Fredrik Källström (1833 - d.)

Färgare

Follow
Paul Engman (deceased)

Follow
Jonas Fredrik Nordendahl (deceased)

Follow
Gunnar W. Carlsson (1877 - 1943)

Som 13-åring begav han sig 24 september 1890 till morbror Alrik Hellström i Piedras Negras,Mexiko. Där skulle han gå i lära i morbror Alriks handelsverksamhet. Morbro...

Follow
Anders Rosell (deceased)

Färgerifabrikör.

Follow
Gustaf Ludvig Conrad Åhsberg (deceased)

Färgerifabrikör.

Follow
David Andersson (deceased)

Färgare.

Follow
Carl Gustaf Rydin (1798 - 1877)

Carl Gustaf Rydin Född 28 augusti 1798 i Jönköping, död 11 april 1877 i Borås, var en svensk fabriksidkare och politiker. Fadern var handelsmannen Börje He...

Follow
Robert Wilhelm Rydin (1833 - d.)

Ensamstående ogift färgaregesäll. Vid folkräkning år 1880: Qvarstående obefintlige

Follow
Victor Wilhelm Palm (1811 - 1842)

Färgare.

Follow
Abraham Gustaf Bernhard Hasselhuhn (1830 - 1888)

Färgerifabrikör.

Follow
Francke (deceased)

Färgerifabrikör.

Follow
Per Edvard Lönngren (1821 - 1872)

Silkesfärgare.

Follow
Edmund Wenström (deceased)

Färgerifabrikör i Västerås.

Follow
Hans Peter Hising (deceased)

Färgare i Helsingborg.

Follow
Fredrik Borg (1741 - 1796)

"Färgare i Lund. Född 15 augusti 1741. [Borgs i Lund s. 50] Död 19 januari 1796. [Borgs i Lund s.61] Dödsorsak: Slaganfall. Redan 1769, ett par år före sin d...

Follow
Hans Persson Borg (c.1702 - 1771)

Hans Persson Borg Färgare i Lund. Född 1702 eller 1706 i Trelleborg. [Borgs i Lund s.35]Död 1771 [Tre gårdar s.116]. Tog sig namnet Borg. 1734 ansökte han om bu...

Follow
Gerell (b. - 1821)

Enligt uppgift från apotekare Carl Peter Gerells måg, kammarskrivaren Ivar Ljunggren, var färgare Gerell verksam i Eksjö vid sonen Carl Peters födelse.

Follow
Petrus Alstadius (1738 - 1815)

Follow
Johan Ulrik Fahlström (deceased)

Follow
Peter Wilhelm Borg (1842 - 1929)

Övertog färgeriet efter fadern år 1871

Follow
Berndt August Borg (1847 - 1922)

Färgerifabrikör.

Follow
Jöns Petter Borg (1781 - 1851)

"Färgerifabrikör i Lund och riksdagsman. Född 13 augusti 1781[Borgs i Lund s. 63]. Död 13 mars 1851.[Tre gårdar s.116] Jöns Petter Borg, som var bara 15 �...

Follow
Carl Otto Borg (1812 - 1896)

"Färgerifabrikör i Lund. Född 9 juni 1812 [Borgs i Lund s. 84]. Död 14 februari 1896 [Borgs i Lund s. 101]. Gesäll 1834, mästare 1838. Vidareutbildade sig i ...

Follow
Carl Johan Aulin (1826 - 1869)

Färgare. Vaktmästare på Serafimer-lasarettet i Stockholm.

Follow
Johan Nicolaus Grönvall (b. - 1866)

Godsägare. Färgare.

Follow
Carl Oscar Hedenskog (1812 - 1901)

Färgare.

Follow
Jonas Wessman (c.1682 - 1769)

Född 1682 - 1683 OM ålder i dödsnotisen stämmer. : Färgare i Falun och senare i Eksjö stadsförsamling. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++...

Follow
August (Augustinus) Wessman (1721 - d.)

Fabrikör (färgare) i Vadstena -- F 1721-08-xx i Trotzgården, Falu Kristine (W). Döpt 1721-08-24 i Falu Kristine (W).

Follow
Henrik Hybinette (1786 - d.)

Follow
Johan ("Janne") Wanselin (deceased)

Färgare, fabrikör.

Follow
Johan August Mellander (c.1851 - c.1938)

Färgare.

Follow
Fredrick Olsgren (deceased)

Färgeriverkmästare.

Follow
Frans Westerström (1829 - 1913)

Frans Westerström var färgeriidkare och rådman.

Follow
Erik Glas (1834 - 1904)

Färgerifabrikör i Umeå.

Follow
Edvard Fischer (1828 - d.)

Färgare, gängare.

Follow
Carl V. Curman (c.1809 - 1903)

Färgare, färgerifabrikör.

Follow
Georg Edvard Göransson (1873 - 1955)

Follow
JP/Göran Göransson (1845 - 1931)

Follow
Karl Axel Hybinette (1795 - d.)

Karl Axel Hybinette var färgarlärling hos sin bror Henrik Hybinette (Henrik var färgerifabrikör). Karl Axel flyttade 1816 till Barnängen i Stockholm. Karl Axel va...

Follow
Ambrosius Butsch (1772 - 1849)

Färgare i Borås.

Follow