Photo
Name
Anders Johan Meurling (1718 - 1793)

Fil kand, kyrkoherde Hult och Edshult, kontraktsprost Södra Vedbo.

Follow
Charodotes Meurling (1847 - 1923)

Kyrkoherde i Kristdala och kontraktsprost i Linköpings stift. Riksdagsman. Student i Uppsala 1866. Prästvigd 1871, domkyrkoadjunkt i Linköping 1874, kyrkoherde i Kristdala 1874, ...

Follow
Johannes Petri Ungius (c.1570 - 1617)

Superintendent i Kalmar. Var domprost i Växjö. 2526 JOHANNES PETRI UNGIUS, f 1570 i Hultsjö (H), död 1617 i Kalmar. Efter studier i Växjö student i Greifsw...

Follow
Laurentius Laurinus, d.ä. (1577 - 1656)

Kyrkoherde och prost i Häradshammar, Linköpings stift.

Follow
Nils Bergstedt (1712 - 1798)

Follow
Carl Adolf Wahlbom (1766 - 1828)

Var lektor i Kalmar, därefter kyrkoherde.

Follow
Christoffer Olofsson Angeldorff (1808 - 1866)

Kyrkoherde i Västra Alstads och Fru Alstads församling i Lunds stift. Bokförläggare och översättare av psalmtexter till svenska. Svensk biografi på ...

Follow
Anders Lignell (1757 - 1835)

Follow
Magnus Fiorin (1655 - 1712)

Död: 1712 Tolg, Kronobergs län 1) Han blev kyrkoherde i Öjsby, kronobergs län 1697, 1705 blev han prost i Vederslöv och Tolg. Källor 1) Marbäcksgr...

Follow
Jakob Quensel (1724 - 1802)

Kyrkoherde i Ausås, Lunds stift.

Follow
Nils Fischer (1791 - 1866)

Kyrkoherde i Lillkyrka och Östra Skrukeby.

Follow
Hans Christensen Sthen (1544 - 1610)

Dansk psalmdiktare. Född i Roskilde, rektor i Helsingør, kyrkoherde i Malmö, Petri och sedan Tygelsjö . Den förste mer betydande danske psalmdiktaren. Död i Ma...

Follow
Petrus Per Aulin (1751 - 1809)

Kyrkoherde i Åhus, Lunds stift, Kristianstads län.

Follow
Petrus Olai Graan (1654 - 1693)

Kyrkoherde i Piteå landsförsamling.

Follow
Ulrik Joakim Sellstedt (1821 - 1897)

Kyrkoherde.

Follow
Nils Samuel Sundelin (1887 - 1962)

Kyrkoherde i Docksta, Vibyggerå Sources/kilder: -

Follow
Bengt Martin Bergfelt (1856 - 1926)

Kyrkoherde i Göteborgs stift. Efter studier i Halmstad student i Lund 1879, prästvigd 1882, därefter komminister i Lysekil från 1894 och kyrkoherde i Kungälv fr�...

Follow
Jonas Virgander (deceased)

Kyrkoherde i Virestad, Växjö stift.

Follow
Carl Gustaf Lönblad Theorin (1807 - 1878)

Kyrkoherde i Hasslövs församling, Göteborgs stift. Prost. Student i Lund 1828 och i Uppsala 1830, prästvigd 10/4 1831, komminister i Bredaryds församling 1839 (till...

Follow
Lars Vilhelm Löhman (1803 - 1869)

Follow
Jonas Lundborg (1700 - 1787)

Komminister i Larv. Källa: Skara stifts herdaminne

Follow
Anders Lundborg (1737 - 1810)

Komminister. Student i Uppsala 1758, prästvigd 1763, magister 1764, pastoralsexamen 1775. Var länge sin fars medhjälpare och efterträdde honom 1788. Död d. 8 maj 18...

Follow
Johannes Sjövall (1678 - 1730)

Skånska Nationen: 320. Johan Siöwall, kyrkoherde i Knästorp 23 sept. 1710 och i Tygelsjö 5 maj 1722; drunknade i en dam i prest- gårdens trädgård 19 feb...

Follow
Marcus Winberg (1909 - 1985)

Prästvigd i Luleå 1939, kyrkoadjunkt i Bureå 1942, komminister i Dikanäs 1950, i Västermo 1954, tf kyrkoherde i Snavlunda 1956, komminister i Eskilstuna Fors 1962 och...

Follow
Axel Dahlgren (1849 - 1929)

Efter studier i Vänersborg och Lund. Prästvigd 1875. Kommunister i Habo 1884 Kyrkoherde i Valstad, Skara stift.

Follow
Abraham Almén (1761 - 1826)

Follow
Nils Hagelberg (1777 - 1857)

Follow
Pehr Danielsson (1821 - 1892)

Kyrkoherde.

Follow
Anders Edvin Nystedt (1912 - 1975)

Kyrkoherde i Laxarby från omkr. 1970. Ursprungligen jordbrukare i Edsleskog såsom arrendator av gården Killingen. Utbildad först till socionom men studerade senare teologi o...

Follow
Hilding Athanasius Pleijel (1893 - 1988)

Professor i systematisk teologi vid Lunds universitet. Efter studier i Växjö student i Lund 1911, fil. kand. 1913 13/9, fil. mag. 1914 15/12, teol. kand. 1918 31/5, teol. lic. 1921 30/5...

Follow
Henning Theofil Pleijel (1850 - 1922)

Kyrkoherde i Lenhovda, Växjö stift.

Follow
Carl Herman Fagergren (deceased)

Follow
Gunnar Henning Pleijel (1891 - 1954)

Kyrkoherde. Efter studier i Växjö student i Lund 1911, teol. fil. ex. 1912 29/5, teol. kand. 1916 31/5, praktskt teol. prov 1916 15/12, prästvigd i Göteborg 1917 9/1, kyrk...

Follow
Per Anders Erik Pleijel (1889 - d.)

Kyrkoherde. Efter studier i Växjö student i Lund 1909, teol. fil. ex. 1910 27/10, teol. kand. 13 15/12, student i Uppsala 1914, praktisk teologisk prov 1914 23/5, prästvigd 1914 ...

Follow
Erasmus Kåhre (1686 - 1732)

Kyrkoherde i Åhus 1721-1732, Collega? Rector? Scholae i Kristianstad 1712-1721 "Typiskt är, att Erasmus Kåhre 1720, då han i 8 år tjänstgjort som kollega, kl...

Follow
Johannes Bjugg (1707 - 1767)

Kyrkoherde i Åhus, Viby och Rinkaby , död 1767

Follow
Vitus Pedersen Bering (1670 - 1710)

Adjunkt i Anderslöf 1695-, kyrkoherde i Finja 1705-1710 Skånska nationen nr 194. Wittus Beringh, son af kyrkoherden i Grön by Petrus B., (t 1704) och Anna Watzon (f 1695); prestv...

Follow
4de. Peder Jani Jensen Bering (c.1626 - 1705)

Det må finnas flere af Peder Jensen Bering , vær opmærksom på hvis vi skal skille dem af om de har et tilnavn. Jens Pedersen Bering, rådmand i Viborg, kaldet "Store J...

Follow
Oscar Gerhard Pleijel (1847 - 1902)

Kyrkoherde. Student i Uppsala 1871. Prästvigd 1873, komminister i Skirö 1873 och i Barkeryd 1878, kyrkoherde där 1890. Utg. predikningar.

Follow
Olof Hjalmar Humble (1825 - 1904)

Follow
Axel Theodor Svensson (1840 - d.)

Kontraktsprost i Motala.

Follow
Andreas Peter Fries (1837 - 1883)

Follow
Joel Olof Fries (1868 - d.)

Komminister.

Follow
Andreas Olai (1512 - 1569)

Kyrkoherde i Skellefteå. Han var også Kyrkoherde i Uppsala Bondkyrka i 1540. -------------------- Komminister i Uppsala i bondkyrkan och senare kyrkoherde i Skellefteå ------------...

Follow
Zacharias Jonæ (c.1570 - 1638)

Zacharias Jonæ (1613-38) var kapellan i församlingen 1593, då han undertecknade Upsala mötes beslut. Khde i Nora 1609-13, tillträdde Själevads pastorat si...

Follow
Johan Fredrik Enequist (1831 - 1896)

Kyrkoherde på Fårö och i Roma, Gotlands stift.

Follow
Oscar Leonard Wendblad (1817 - 1881)

Kyrkoherde.

Follow
Petrus Œstani Blanck (c.1520 - 1596)

Petrus Oestani Blanck. Kyrkoherde i Rogsta och Torsåker. Född 15.. i Lingarö, Hälsingtuna (X). Död omkring 1596 i Torsåker (Y). Kyrkoherde 1565 i Rogsta sn, H&...

Follow
Nicolaus Nicolai Cygnæus (c.1620 - 1667)

Kyrkoherde i Tösse.

Follow
Olof Svenonius Fristadius (1588 - 1654)

Follow
Peter Hamner (deceased)

Follow
Erik Dahl (deceased)

Kyrkoherde i Dala.

Follow
Christoffer Dahl, Sr. (1717 - 1771)

Kyrkoherde. Prost i Saleby, Skara stift. Biografi i Skara stifts herdaminne , 1871. "Mag. Christofer Dahl, son af kyrkoh. Erik D. i Dala, född derst. den 31 Mars 1717, stud. i Upsala 1735, mag...

Follow
Didrik Kock (1699 - 1770)

Kyrkoherde i N. Åkarp-Vittsjö, Skånska Nationen: 748. Didrik Kock, son af klockaren Nils K. och Ingrid Sörensdotter ; f . i Hammarlöf 5 maj 1 699 ; gick i Malm&#x...

Follow
Anders Peter Eriksson Naezenius (1712 - 1761)

Komminister i Skara domkyrka från 1758. Han blev varnad åtskilliga gånger i konsistoriet. 1756 för "otjenliga talesätt i predikningar och förhör. 1759...

Follow
Gustaf Sigfrid Mouchard (1881 - 1972)

Kyrkoherde och kontraktsprost. Efter studier i Skara student i Lund ht. 1904, teol. fil. ex. 18/9 1905, teol. kand. 31/1 1908, prakt. teol. prov 30/5 1908, pv. 15/6 1908, 2 :e komm. i Stora Mellby 11...

Follow
Carl Wilhelm Danielsson Linder (1825 - 1882)

Professor och domprost.

Follow
Johan Hellberg (1768 - 1834)

Prost i Tuna, Sörmland Son till Kyrkoherde Johannes Hellberg och kyrkoherdedottern Elisabeth Kumblaeus Kyrkoherde 1822 Honorarieprost 1829 Genom hustrun ägare till Hagbyi Tuna och &#x...

Follow
Lars Linder (deceased)

Follow
Lars Johan Linder (deceased)

Kontraktsprost.

Follow
Carl Olbers (1819 - 1892)

Follow
Petrus Olai Ahlqvist (1705 - 1772)

Källa:

Follow
Anders Levin Olbers (1800 - 1852)

Kyrkoherde och prost i Husaby, Skara stift. Ur Skara stifts herdaminne , 1871: blef stud. i Ups. 1816; magister 1824; teol. kand. 1827; prestv. i Stockholm 1828; past-ex. s. å.; bat.-pred. v...

Follow
Birger Knös (1766 - 1822)

Kyrkoherde i Källby, Skara stift. Biografi i Skara stifts herdaminne , s. 296. "Mag. Birger Knös, son af lifdrabanten Per K. och M. E. Silfversvärd, f. på Glättes...

Follow
Algot Hasselbom (b. - 1704)

Död i Järpås, Skaraborg Algot Hasselbom, son af kyrkoh. Sveno Algoti i Gökhem Studerade i Uppsala 1678; Prestvigd, 1681; Komminister i Acklinga 1682; underg. past. ex. 1...

Follow
Joannes Brandell/Brandelius (1627 - 1700)

Kyrkoherde i Acklinga, 1697. Sköld: Ett ankare. Eder 21.

Follow
Otto Abraham Askergren (1816 - 1890)

Follow
Johan Elfstedt (deceased)

Kyrkoherde i Källby, Skara stift.

Follow
Johan Christian Brandelius (1789 - d.)

Pastor i Fredsberg, Skara stift.

Follow
Kristian Johan Brandelius (1710 - 1793)

Komminister i Ullervad, Skara stift.

Follow
Sven Otto Gudmundsson (1901 - 1960)

Sven Gudmundsson Habo Text från dödsruna i Smålandsposten (?) Kyrkoherde Gudmundsson var född 1901 i Uppsala. Efter akademiska studier i Lund prästvigdes han f�...

Follow
Israel Schultz (1665 - 1736)

Skrift: Gästernas LYCKÖNSKAN som woro församlade på bröllopet i Runsteen utgutin öfwer ... herr Antonius Hallberg ... samt ... jungf. Catharina Lippia ... i ha...

Follow
Olof Abraham Bergius (1799 - 1861)

Kyrkoherde i Larf, Skara stift. Student i Uppsala. 1818. Prästvigd 1826, vikarierande lärare vid Clara skola i Stockholm 1825 och ordinarie där 1832. Pastoralexamen 1858. Kyrkohe...

Follow
Anders Winberg (1753 - 1831)

Anders Winberg, son till bonden Olof Andersson och Ingegerd Nilsdotter, född i Vinköl den 4 Aug. 1753; stud. i Upsala 1774; prestv. 1780 till huspred. hos överste Elgenstjerna; e. ...

Follow
Haquinus Petri Kylander (1674 - 1719)

Follow
Harald Lundvik (deceased)

Follow
Hans Mattsson Abelin (1640 - 1686)

Kapten i danska armén. Kyrkoherde i Karlshamn (K). Född 1640. Död 1686.

Follow
Aron Birgeri Kijlgreen Vermlandus (1648 - 1739)

Komminister i Karlanda pastorat i Karlstads stift 1678-1715. Aron Kihlgren, född 1648 i Kils socken, varav han tog namnet. Student i Uppsala (Um.) 1675-09-14. Prästvigd 1678 till kommin...

Follow
Jonas Jonæ Gerdzlovius (1630 - 1678)

Gerdzlovius - Prästsläkterna Gerdzlovius - Palumbus grenen TAB 1 Jonas Jonæ Palumbus, kyrkoherde i Gärdslösa; † 1659. Gift med Martha Jonsdotter, dotter ti...

Follow
Johan Gustaf Kinberg (1736 - 1802)

Mag. Johan Gustaf Kinberg, född i Älvkarleby i Gästrikland den 28 Mars 1736; fadern var länsman och bondson från Kinne härad. Han blev stud. i Upsala 1756, kon...

Follow
Lars Feuk (1813 - 1903)

Kyrkoherde, m.m.

Follow
Gustaf Adolf Feuk (1820 - 1907)

Kyrkoherde i Västra Ingelstad, Lunds stift.

Follow
Gustaf Feuk (1776 - 1850)

Gustaf var kyrkoherde i Oppmanna och Vånga i Lunds stift. Prost.

Follow
Jöns Persson Ring (1697 - 1765)

Kyrkoherde i Skartofta 1725–43, i Fjälkinge och Nymö, 1745-1765. Prost Linnés skånska resa: September 3. Nattlägret blef hos Prosten Jöns Ring i Fj&...

Follow
Eric Casper Rooswal (1758 - 1807)

Lektor och konsistorienotarie, kyrkoherde i Arby 1800-1807. Notarie i Kalmar.

Follow
Per Alfred Nikolaus Sundelin (1838 - 1914)

Kyrkoherde i Nora. Sources/kilder: -

Follow
Klas Immanuel Sundelin (1873 - 1949)

Kyrkoherde i Hörneå och i Hörnefors. Kontraktsprost Sources/kilder: -

Follow
Johannes Sundelin (1870 - 1914)

Komminister i Själevad.

Follow
Anders Peter Holmström (1813 - d.)

Follow
Anton Herman von Zweigbergk (1849 - 1882)

Follow
Karl Axel Frithiof Sundelin (1842 - 1897)

Kyrkoherde, Husby. Sources/kilder: -

Follow
Jonas Nordén (deceased)

Kyrkoherde och kontraktsprost i Nätra, Ångermanland..

Follow
Nils Johan Sundelin (1770 - 1822)

Sources/kilder: - i Piteå trivialskola 1784. Student i Uppsala 1786. Prästvigd 31 maj 1795 i Härnösand till pastorsadjunkt åt fadern i Arjeplog. Förestod 179...

Follow
Carl Gustaf Almqvist (1816 - 1897)

Follow
Daniel Lundmark (1712 - 1776)

Lektor i Strängnäs, kh i Österhaninge.

Follow
Johannes Lundmark (1702 - 1752)

Kh i Lerbäck (T) Kallade sig först Herrdahl, sedan Lundmark.

Follow
Andreas Stafhell (1675 - d.)

Verksam i Viby (T) församling.

Follow
Jonas Lippius (b. - 1676)

Kyrkoherde i Köping/H, riksdagsman

Follow
Johannes Roselius (1675 - 1710)

Follow
Frans August Johansson (1864 - 1939)

Var 1900 komminister i Otterstad (R) och senare kontraktsprost i Härlunda, Skara stift, Skarborgslän.

Follow