Photo
Name
Lechard Elis Ullman (1890 - 1969)

Komminister. Konstnär. Efter studier i Göteborg student i Uppsala ht. 1908, teol. fil. examen 1910 5/2, teol. kand. 1913 81/1; prakt. teol. prov 1913 23/5, prästvigd för G...

Follow
Johan Magnus Natanael Wieselgren (1852 - 1933)

prost, kyrkoherde i Kristineförsamling i Göteborg, inspektor för Göteborgs östra realskola--------------------Prost

Follow
Knut Holger Bergwall (1879 - d.)

Kyrkoherde. Efter studier i Hudiksvall student i Uppsala ht. 1898, teol. fil. ex. 1899 16/9, teor. teol. ex. 1902 13/12, prakt. teol. ex. 1903 15/12, prästvigd 1903 17/12, folkskollärar...

Follow
Einar Bergwall (1874 - 1946)

Kyrkoherde. Efter studier i Hudiksvall student i Uppsala ht. 1894, teol. fil. ex. 1895 14/12, teor. teol. ex. 1901 31/1, prakt. teol. ex. 1901 30/12 prästvigd 1901 12/12, komminister i Alunda ...

Follow
Olaus Petri (1493 - 1552)

Olaus Petri Olof Persson (sometimes Petersson; born January 6, 1493 in Örebro, died April 19, 1552 in Stockholm), better known under the Latin form of his name, Olaus Petri, was a clergyman, w...

Follow
Pehr Flensburg (1736 - 1791)

Prost i Södra Rörum o. Häglinge. SSK30. Per: Student 1754, prästvigd i okt 1760, magister 1763, 6 aug 1780 pastor i Södra Rörum o. Häglinge, 1786 pros...

Follow
Thor Frithiof Grafström (1827 - 1883)

Skald, Riksdagsledamot. Kyrkoherde. Inskr iven vid Uppsala universitet ht 1845, fil kand 13 juni 1850, disputerade pro gradu 29 april 1851, mag 16 juni 1851, prästvigd 7 okt 1857, pastorsadjun...

Follow
Sven Axel Sundberg (1840 - 1916)

Student i Uppsala 1866. Prästvigd 1869; komminister i Gladhammar 1873, men tillträdde ej. Kyrkoherde i Marbäck 1874 och i Grebo 1887. Kontraktsprost 1891. Kyrkoherde i Furingstad, ...

Follow
Per Hansson Hazelius (1644 - 1704)

Follow
Petrus Hazelius (1723 - 1800)

Prost.

Follow
Hans Hazelius (1688 - 1760)

Follow
Per Eneroth (deceased)

Kyrkoherde i Svenljunga pastorat i Göteborgs stift.

Follow
Anders Fogelquist (1844 - 1929)

Follow
Frans Abraham Blix (1846 - 1936)

Kyrkoherde och kontraktsprost. Student i Uppsala 1866. Prästvigd 1869; predikant vid länscellfängelset i Härnösand 1870; tf. brukspredikant i Graninge 1872; kommini...

Follow
Per Johan Harald Torsten Örtenblad (1852 - 1914)

Kyrkoherde. Hovpredikant. Student i Uppsala 1873, fil. kand. 1878. Prästvigd 1883, gruvpredikant vid Persberg samma år, komminister i Visnum 1889, rektor vid Prins Gustafs folkskola i U...

Follow
Carl Torsten Örtenblad (1817 - 1855)

Carl Torsten tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Örs kyrka i Dalsland 1854. Efter utbildning vid Karlstad gymnasium kom han till Uppsala 1836, disputerade pro ex. 1838, fil. mag...

Follow
Per Erik Bylund (1799 - 1879)

Kyrkoherde. Källa: Arkiv, serie och volym: Härnösands domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010081/C I/4 (1834-1860) Bildid: C003...

Follow
Herman Gideon Jonatan de Rogier (1692 - 1760)

De Rogier (de Rogier), fransk hugenottsläkt, som inkom till Sverige omkr. 1601 med majoren Jacob De Rogier (d. 1605) och blev verksam i Östergötland. Jacob D:s son, lantmäta...

Follow
Hemming Schorelius (deceased)

Komminster i Rappestad, Linköpings stift, från 1653

Follow
Laurentius Hemmingi Schorelius (1655 - 1736)

Östgötars minne 1159. Laurentius Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1656; fad. komminister. Prv. 86. Komminister i Västerlösa 86, i Kaga 95, i Asby 1700; skild fr. ä...

Follow
Nils Vilhelm Frösén (1803 - 1868)

Kyrkoherde i Askeby församling, Linköpings stift.

Follow
Lars Wikblad (1730 - 1809)

Follow
Ericus Olai (c.1550 - 1627)

Född i Grimsås, Mossebo socken, prästvigd 1572 och sedan komminister i Gällstad, blev kyrkoherde i Tranemo 1583. Han undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Å...

Follow
Olof Emanuel Rogberg (1868 - d.)

Follow
Willhelm Callmander (1846 - 1910)

Garnisonspastor på Karlsborg Garnison. Kontraktsprost i Kumla. Kyrkoherde i Lerbäck. Ur Svenskt Porträttgalleri, 1907 och Strängnäs stifts herdaminne, 1901: Stude...

Follow
Carl Jacob Callmander (1814 - 1864)

Läroverkslärare och kontraktsrektor. Kyrkoherde i Eker församling Örebro. Kyrkoherde i Stigtomta och Nykyrka församlingar.

Follow
Olof Taflin (1789 - 1851)

Follow
Christopher Olai Anzenius (1652 - 1713)

Follow
Karl Nikolaus Hammarin (1898 - 1957)

Follow
Nicolaus Falck (1679 - 1745)

Kyrkoherde i Tryserum, Linköpings stift. "På hans porträtt, som i kyrkans sakristia har sin plats vid sidan af prosten Sivers’, står att han föddes 1679, ble...

Follow
Axel Leonard Falk (1846 - d.)

Kyrkoherde

Follow
Fredrik Falk (1798 - 1871)

Komminister.

Follow
Magnus Danieli (1848 - 1898)

Komminister.

Follow
Svante Nicolaus Brodin (deceased)

Follow
Johan Ramnelius (deceased)

Kaplanen i Kungsåra, Västerås stift nr 7. Johan Ramnelius. Son af slutl. Pastor i W. Wåla, men född i Rytterne 24 Juni 1730. Stud. 1754. Pwgd 25 Maj 1759. Warande Adj...

Follow
Lars Rebrén (1748 - 1813)

Follow
Samuel Sernander (1671 - 1743)

Kyrkoherde i Svärdsjö, Dalarna. 24. Mag. Samuel Sernander. Född i Särna 3 Febr. 1671. Fadr. förste Pastor derstädes. Yngst af dess söner wårdad...

Follow
Ericus Nicolai Girenius (1634 - 1697)

Kyrkoherde i Haraker Herdaminnet nr 14. Ericus Nicolai Girænius. Född i Girsta, Odenswi socken 1634. Sattes 13 år gammal i Köpings skola, kunde dock blifwa Stud. i Upsala ...

Follow
Daniel Erici Girenius (1672 - 1742)

Kyrkoherde i Grythyttan 5. Daniel Girenius. Född wid Messingsbruket i Skultuna 11 Juni 1671. Fadr. Skollärare, död design. Pastor i Haraker. Hade i ungdomen fata duriora fö...

Follow
Eric Sohlberg (1748 - 1811)

Kyrkoherde i Säby, Västerås stift. Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen Säby nr 25. Eric Sohlberg. Född på Nortuna ...

Follow
Lars Adolph Hwasser (1744 - 1824)

Follow
<private> Söderberg (1854 - 1934)

Follow
<private> Söderberg (1883 - 1963)

Follow
Hans Gösta Söderberg (1903 - 1993)

Efter studier i Uppsala student där (Norrlands nation) ht. 1922, fil. kand. 1926 28/5, teol. kand. 1929 14/12, prakt. teol. prov 1930 11/12, prästvvid 1930 14/12, kyrkoadjunkt i Bolln�...

Follow
Nils Johan Söderberg (1851 - 1941)

Teol.kand. Domkyrkosyssloman i Uppsala. Efter studier i Söderhamn och Gävle student i Uppsala ht. 1870, teol. fil. ex. 1875 29/5, teol. kand. 1882 31/5, prästvigd 1882 1/6, hospi...

Follow
Samuel Djurman (1718 - 1784)

Kyrkoherde och prost i Björksta. Västerås stifts herdaminne nr 18. Mag. Samuel Djurman. Född i Westerås 31 Juli 1718. Fadr. Comminister. Kämpade med fattigdo...

Follow
Jakob Samuel Söderberg (1809 - 1894)

Fil.dr., teol.dr. Kontraktsprost och kyrkoherde i Segerstad och Hanebo.

Follow
Knut Wilhelm Allan Abenius (1898 - d.)

Kyrkoherde i Österåker. Efter studier i Södertälje och Örebro student i Uppsala (Söderm.-Nerikes nation) vårterminen 1918, teol. fil. ex. 1920 14/9, t...

Follow
Jens Kjeldsen Riber (1598 - 1658)

Jens Kjeldsen, Jens Kjeldsen Riber, 1598-.1658, rektor, præst, forfatter. Født i Ribe. K. blev student 1618 fra Ribe, rejste siden udenlands og indskreves 1619 ved universitetet i Wittenb...

Follow
Claus Marquardsen Helmer (c.1600 - 1681)

Se bilaga -------------------- Präst i Träne 1632-1674. Blev högst 53 år. Prost 1650-1677. Den s.k. Gärds härads prostbok 1670-1688 ger en god inblick i H:s ...

Follow
Johan Clausen Trænovius (1632 - 1703)

Kyrkoherde i Lemmeströ 1667-1677. Dömd till döden 1677, benådad till livet i maj samma år och senare landsförvisad. Närmare orsaken är okä...

Follow
Nils August Furberg (1893 - 1987)

Komminister. Missionär i Indien. Efter studier vid Johannelund enligt tillåtelse 23/4 1920 prästvigd i Stockholm till missionär och sjömanspräst 30/31920, mi...

Follow
Jöns Nilsson Nilén (1867 - 1935)

Missionär. Komminister. Nilén var 1898-1917 missionär i Indien. Från 1917 till sin död var Nilén komminister i Morkarla församling. Efter studier vi...

Follow
Anders Barkenbom (1746 - 1800)

Follow
Zacharias Petri Grape (1785 - 1847)

Kyrkoherde och prost.

Follow
Jonas Gyllenspetz (1797 - 1842)

Komminister.

Follow
Peter Lundén (1849 - 1906)

Präst i Fässbergs församling, Göteborgs stift -1889. 1889 kyrkoherde i Carl Johans församling i Göteborg. Riksdagsledamot 1890 invald i Göteborgs st...

Follow
Gustaf Erik Winqvist (1794 - 1851)

Skolpräst i Spånga. Kyrkoherde i Norrby i Uppsala stift.

Follow
Magnus Noack Pira (1816 - 1892)

Follow
Johan Olof Sander (1821 - 1908)

Prost och kyrkoherde i Hallsberg.

Follow
Nils Salomonsson Grundahl (1754 - 1826)

Follow
Nils Fredriksson Bagge (c.1673 - 1730)

Kyrkoherde i Fagered.

Follow
Lars Ekman (b. - 1855)

Kyrkoherde i Skogs pastorat, Gästrikland. Pastorsadjunkt i Varva. Skulle kunna vara: Lars Ekman. Född i Torsåkers socken 12/10 1806. F: Eric Ekman, skeppstimmerman i Gäv...

Follow
Axel Hellberg (deceased)

Lektor i Västerås. Prost.

Follow
Carl Fredrik Sjöström (1811 - 1882)

VÄCKELSEN I GÄVLE I – Begynnelsen Väckelsen i Gävle med omgivning kan sägas ha börjat i mycket liten skala med ett antal sammankomster eller konventikla...

Follow
Anders Bernhard Ardell (1819 - 1896)

Kyrkoherde. Prost. "Anders Bernhard Ardell, 1879-1896. Född i Uddevalla 19 4/8. Föräldrar: Engelbrekt Andersson, sjöman och Sara Ekman. Stud i Lund vt. 42, teor. teol. ex....

Follow
Oscar Levin Ringquist (1857 - d.)

Follow
Hugo Odeberg (1898 - d.)

Follow
Karl Einar Bohlin (1888 - 1963)

Kyrkoherde. Efter studier i Gävle student i Uppsala (Gästr.-Hälsinge nation) ht. 1907, agronomex. vid Ultuna 1910 20/10, föreståndare för Tornedalens folkh&#...

Follow
Markus Johannis Tillberg (1680 - 1740)

Marcus Joannis Tillberg Komminister i Viby. Blev 60 år. Far: Jöns Thoresson Tillberg (1641 - 1710) Mor: Karin Marcusdotter (1650 - 1694) Född: 1680-01-03 ...

Follow
Johan Elmer Andersson (1898 - d.)

Missionär. Komminister. Efter studier vid Johannelund enligt tillåtelse 1923 24/4 prästvigd i Stockholm till missionär och sjömanspräst 1923 20/5, mission&#x...

Follow
Johan Manfred Björnegård (1889 - 1961)

Kyrkoherde och dövstumspräst. Efter studier vid Fjellstedtska skolan student i Uppsala ht. 1915, teol. fil. ex. 1916 15/12, teol. kand. 1919 prakt. teol. prov 1919 20/5, prästvig...

Follow
Eric Eliasson Eliasson Burman (1762 - 1833)

Kyrkoherde i Karl Gustav 1822-1833.

Follow
Alexander Alexandersson (1860 - 1945)

Kyrkoherde, kontraktsprost. Efter studier vid Fjellstedtska skolan student i Uppsala ht. 1885, teol. fil. ex. 1886 13/12, befriad från teol. examina 1888 3/2, prästvigd för stift...

Follow
Andreas Johannis (b. - 1560)

Kyrkoherde i Linderås 1542-1560

Follow
Martin Andersson Arnell (1872 - 1961)

Teol. dr., lärare. Kyrkoadjunkt. Efter studier vid Fjellstedtska skolan studier i Lund ht. 1896, teol. fil. ex. 1897 15/9, teor. teol. ex. 1899 31/1; prakt. teol. ex. 1899 14/12, folkskoll�...

Follow
Karl Petter Gellerstedt (1810 - 1869)

Follow
Jonas Östlund (1787 - 1869)

Follow
Ernst Johannes von Ahn (1882 - 1940)

Kyrkoherde. Efter studier i Umeå student i Uppsala ht. 1900, teol. fil. ex. 1901 10/9, teol. kand. 05 29/5, prakt. teol. prov 1905 15/12, prästvigd 1906 7/1, kontraktsadjunkt i Norrbott...

Follow
Axel Theodor Frykholm (deceased)

Kyrkoherde

Follow
Johannes Lundblad (deceased)

Kyrkoherde.

Follow
Per Johan Söderberg (deceased)

Follow
Henrik Teodor Berlin (1870 - d.)

Komminister. Lasaretts- och fängelsepredikant. Efter studier i Piteå och Umeå student i Uppsala vt. 92, teol. fil. ex. 1893 30/1, teor. teol. ex. 1896 15/9, prakt. teol. ex. 1897...

Follow
Johan Magnus Unger (1790 - 1843)

Follow
Magnus Theodor Berlin (deceased)

Kyrkoherde

Follow
David Hilmer Pettersson Eby (1897 - c.1951)

Missionär. Komminister. Efter realskolexamen vid Kungsholmens realskola och studier vid Johannelund enligt tillåtelse 21/4 1922 prästvigd i Stockholm till missionär och sj...

Follow
Anders Johan Boija (1874 - d.)

Komminister. Efter studier vid Johannelund verkat inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen såsom predikant i Nordmaling och Nätra i 10 år, befriad från akademiska examina 31...

Follow
Dag Axel Gabriel Brundin (1896 - d.)

Kyrkoherde. Efter studier vid Uppsala enskilda läroverk student i Uppsala ht. 1915, teol. fil. examen 28/3 1923, teol. kand. 30/1 1926, prakt. teol. prov 12/5 1926, prästvigd för...

Follow
Isak Häggmark (1791 - 1844)

Rektor vid allmänna läroverket i Umeå. Sedermera prost och kyrkoherde i Burträsk.

Follow
Jacob (Olai) Olsson (1540 - 1602)

Sistnämnde kan vara identisk med frälsemannen Jacob Jute till "Bille" som nämns i Erik XIV:s nämnds dombok (s 180). Denne Jacob Jute blev 1565 anklagad att inte ha hå...

Follow
Sven Gustaf Colleen (1813 - 1880)

Kyrkoherde i Annerstads församling, Växjö stift, från 1862.

Follow
Andreas Nikolai Juliebö (1857 - 1928)

Präst och missionär för Evangeliska Fosterlandsstaftelsen utsänd till Indien 1886. Komminister i Kiruna. Prästvigd 1885, missionär i Narsingpur, Indien, 1886...

Follow
Erik Jakob Ekman (1842 - 1915)

Komminister. Missionsföreståndare, riksdagsman. Student i Uppsala 1862, prästexamen 1864. Kapellpredikant i Åmot 1866, komminister i Ockelbo 1868, på egen beg...

Follow
Lars Erik Hård af Segerstad (1899 - 1987)

Hård af Segerstad, Lars Erik Chef de service / Byrådirektör Living residence: Östabro. Skogslyckan. Växjö, Sweden Hård af Segerstad - is a Swe...

Follow
J. Erik Hallendorff (1899 - d.)

Efter studier i Norrköping och vid Fjellstedtska skolan enligt tillåtelse 27 juni 1924 prästvigd i Linköping för verksamhet inom hednavärlden 14 september 1924...

Follow
Knut G.A. Hallendorff (1871 - 1943)

Missionär, pastor, missionsföreståndare i Rorkes’ Drift, Natal, Sydafrika Teol. fil. ex. 93, teoret. teol. ex. 1895, folkskollärareexamen 16/5 1896, prakt. teol. ex...

Follow
Nicolaus Laurentii Malmenius (1610 - 1650)

Follow
Andreas Malménius (deceased)

Prost

Follow
Johannes Andreae Linderosensis (1550 - 1600)

Prästvigd 1572. Johan den 3:es hovpredikant 1576. Kyrkoherde i Säby 1577. kontraktsprost Samma år han blir kyrkohede i Säby skänker Gunilla Biälke en dopfunt t...

Follow
Andreas Johannis Saebyensis (1586 - 1653)

Kontraktsprost

Follow