Photo
Name
Erik Jakob Ekman (1842 - 1915)

Missionsföreståndare, riksdagsman. Student i Uppsala 1862, prästexamen 1864. Kapellpredikant i Åmot 1866, komminister i Ockelbo 1868, på egen begäran avsked ...

Follow
Lars Erik Hård af Segerstad (1899 - 1987)

Hård af Segerstad, Lars Erik Chef de service / Byrådirektör Living residence: Östabro. Skogslyckan. Växjö, Sweden Hård af Segerstad - is a Swe...

Follow
J. Erik Hallendorff (1899 - d.)

Efter studier i Norrköping och vid Fjellstedtska skolan enligt tillåtelse 27 juni 1924 prästvigd i Linköping för verksamhet inom hednavärlden 14 september 1924...

Follow
Knut G.A. Hallendorff (1871 - 1943)

Missionär, pastor, missionsföreståndare i Rorkes’ Drift, Natal, Sydafrika Teol. fil. ex. 93, teoret. teol. ex. 1895, folkskollärareexamen 16/5 1896, prakt. teol. ex...

Follow
Nicolaus Laurentii Malmenius (1610 - 1650)

Follow
Andreas Malménius (deceased)

Prost

Follow
Johannes Andreae Linderosensis (1550 - 1600)

Prästvigd 1572. Johan den 3:es hovpredikant 1576. Kyrkoherde i Säby 1577. kontraktsprost Samma år han blir kyrkohede i Säby skänker Gunilla Biälke en dopfunt t...

Follow
Andreas Johannis Saebyensis (1586 - 1653)

Kontraktsprost

Follow
Johannes Andreae Loftander (1622 - 1675)

Follow
Samuel Johannis Pihl (1647 - 1684)

Kyrkoherde

Follow
Anders Arhusiander (1827 - 1896)

Follow
Anders Andersson Delphin (1642 - 1692)

Follow
Hans Delphin (1637 - 1677)

Hans Andersson Delphin, född 1637-..-.., död 1677-05-07 i Stora Köpinge fs (M). Pastor i Stora Köpinge fs (M). Blev Pastor 1664 11/11 I Röddinge. Blev Pastor 1667 i S...

Follow
Thor Samuel Gustaf Cavallin (1906 - 2000)

Thor är född i Göteborg 1906, var först officer och slutade vid sin pensionering 1967 som chef för Kungl Kronobergs regimente. Därefter studerade han teologi, ...

Follow
Johannes Fahrenholtz (b. - 1698)

Kyrkoherde i Borgeby, Lunds stift. Troligen 1696-1698 (Om det stämmer att han var Metta Torslows andre man). Spår: Arendt, Daniel, gästgivare och tobaksodlare, borgare i Drottens...

Follow
Johannes Espholt (c.1690 - 1750)

ånska nationen 445. Hans Espholt, son af kyrkoherden i Gårdstånga Christian E. (f 1711) och Anna Elisabeth Londin ; prestvigd till Reslöf 7 aug. 1716; kyrkoherde i Ilstorp 1...

Follow
Christian Gregersen Espholt (b. - 1710)

Kyrkoherde i Gårdstånga i Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län Begravning: 2 Nov 1710 - Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län

Follow
Per Hoffgård (1712 - d.)

Kyrkoherde i Skårby Skånska nationen 945. Per Hafgård, son af sämskraakaren Christoffer H. (t 1749); f. i Engelholm 1712; gick i Lunds skola; prest- vigd till Lyngby 30 sept...

Follow
Andreas Johanni/Johansson Delphin (c.1678 - 1710)

Skånska nationen 116. Andreas Johansson Delphin, gick i Landskrona skola; prestvigd till kyrkoherde i Borgeby 21 dec. 1698; f 7 juni 1710. Nationens kurator 1698. Möjligen broder till 1...

Follow
Magnus Aulin (1699 - 1744)

Kyrkoherde i Torhamn, Blekinge, Lunds stift.

Follow
Mathias Didriksson Bauman (1666 - 1700)

Follow
Andreas Johanni Brunckman (1621 - 1685)

Om kyrkoherdarne i Hasslöf och Wåxtorp. 3. Anders Hansson eller Andreas Johannis Brunckman, som ännu ihogkommes af allmogen, under namn af Herr Anders. Han var född 1621, ...

Follow
Daniel Lunnaeus (1660 - d.)

4. Daniel Lunnaeus född 1659 eller 1660 uti Odensjö Pastorat, Lidhults Sockn och gården Kullen, där modren[2] hushållat medan dess man Anders Lunnaeus var Guarnizons ...

Follow
Eberhard Dahlberg (deceased)

Follow
Anders Osbeck d y (1738 - 1804)

Kyrkoherde. Präst i Fässberg. Kyrkoherde i Breared, Halland, Göteborgs stift från 1800 till sin död 1804.

Follow
Carl Fredrik Meuller (1841 - d.)

Kommister 1873 1876 Boende i Ucklum 1872 Boende i Öxabäck 1873 Boende i Holm 1883 Boende i Prästgården i Enslöv 1890, hade där en dräng vid namn...

Follow
Pehr Osbeck (1723 - 1805)

tp://en.wikipedia.org/wiki/Pehr_Osbeck 6. Pehr Osbeck föddes den 9 Maj (stil. vet.) 1723. uti Skeplanda Pastorat, Hålanda Sockn och Torpet Oset. 1733. sedan jag hemma lärt de a...

Follow
Erland Lagerlöf (1756 - 1827)

När Erlands bror Daniel Johan dog i unga år begärde Arvika pastorats invånare hos kung Gustaf III att broder Erland skulle utses. Kungen utnämnde då den endast...

Follow
Per Nikolaus Dahlgren (1797 - 1875)

Kyrkoherde och kontraktsprost.

Follow
Johan Alfred Lönngren (1847 - 1906)

Kyrkoherde i Södra Unnaryds Pastorat. 27. Johan Alfred Lönngren 1894-1906. Född i Växjö den 16 dec. 1847, son till 'bokbindaren Johan Peter Lönngren och Gust...

Follow
Nicolaus Sandberg (1684 - 1738)

Follow
Jonas Bökelund (b. - 1783)

Follow
Valdemar Thornell (1878 - d.)

Follow
Gustaf Egberg (1904 - 1974)

Follow
Carl Gustaf Ulrik Emil von Porat (1848 - 1916)

Follow
Herman Lindström (1842 - 1916)

Follow
Birger Lindström (1889 - d.)

Follow
Thure Lindström (1881 - d.)

Follow
Håkan Nordström (1854 - 1933)

Follow
Joshua Meurling (1809 - 1861)

Komminister i Kånna (G) / Ljungby Kyrkoherde i Sjösås ( G)

Follow
Jonas Kullander (1738 - 1780)

Follow
Carl Fredrik von Sydow (1831 - 1909)

Lektor och kyrkoherde. Student i Lund 1849, fil. dokt. 1853. Lektor i främmande levande språk och modersmålet vid högre allmänna läroverket i Kristianstad 18...

Follow
Christian Sorbonius (1646 - 1698)

Kyrkoherde i Bårslöv och Fjärestad 1681–1698

Follow
Gustaf Edvard Langborg (1839 - 1924)

Kyrkoherde i Blacksta, Strängnäs stift. Efter studier i Strängnäs och Uppsala prästvigd 1864. Kyrkoherde i Blacksta, Södermanland, från 1867. K�...

Follow
Bernhard Runsten (deceased)

Kontraktsprost.

Follow
Karl Trolle (1757 - 1809)

Follow
Hjalmar Fredrik Holmquist (1873 - 1945)

Professor i teologi vid Lunds universitet. Prästvigd 17 december 1904. Kyrkoherde i Västra Kärrstorp från 1909. Efter studier i Karlstad stud. i Uppsala ht. 91, fil. kand....

Follow
Carl Axel Petersson (1829 - d.)

Kyrkoherde.

Follow
Jonas Hansson Rhodin (1717 - 1785)

Follow
Johan Adam Rhodin (1751 - 1818)

Född 1751-12-09 i Rommele församling Älvsborgs län Döpt 1751-12-12 Faddrar ? Wilhelm Brag ?Mattias Marcus Andjunetus Erik Conrad Hoepner Hans Jonsson på ? ? ...

Follow
Daniel Herlénius (1742 - 1807)

Prost. Hovpredikant. Godsägare till godset Hammar i Väse.

Follow
Edvard Hjalmar Spaak (1812 - d.)

Follow
Nils Andreas Björkman (1826 - 1890)

Kyrkoherde och lärare i Billinge och Röstånga, Lunds stift.

Follow
Petrus Petri Hising (1694 - 1752)

Follow
Johannes Olai Gryth (1632 - 1696)

Follow
P Sundelius (deceased)

Kyrkoherde i Kvistbro församling, Strängnäs stift.

Follow
Simon Brandell, I (1822 - 1895)

Student 1840, fil kand och fil magister 1848, adjunkt vid Härnösands gymnasium 1849, ordinarie kollega vid läroverket i Härnösand 1852, prästvigd 1856, pastora...

Follow
Erik Johan Oscar Berlin (1832 - 1886)

Kyrkoherde i Kyrkheddige och Esarp

Follow
Carl Gottlob Weijdling (1737 - 1778)

Kyrkoherde i Resmo församling, Kalmar stift.

Follow
Andreas Tiliander (1680 - d.)

Disputatio theologica in Augustanæ Confessionis invariatæ Articulum XIII. De usu sacramentorum. ... in aniversaria synodo Londini Gothorum, pie placideq[ue] ventilandam exhibet auctor & p...

Follow
Abiel Tiliander (1680 - 1724)

Follow
Johannes Johannis Iser (1629 - 1689)

Kyrkoherde i Sunne.

Follow
Mårten Hörlin (1704 - 1769)

Skånska Nationen nr 766. Mårten Hörlin, son af arrendatorn på Bögerup (under Knutstorp) Nils Mårtensson och Elsa Stensdotter Sommar (t 1710); f. i Kåger...

Follow
Johan Jacob Eurenius (1713 - 1777)

Kyrkoherde

Follow
Christopher Hansen Hansen de Fine (c.1626 - 1701)

990 Hansen de Fine, Christopher. Kyrkoherde i Brandstad (M). Född omkring 1626 i Helsingborg (M). Död 1701 i Brandstad (M). Begravd 27/8 1701 i Brandstad (M). (Barn 495, Far 1980, Mor 198...

Follow
Julius Edvard Wallerius (1821 - 1891)

Komminister i Valinge, Göteborgs stift.

Follow
Hans Peter Killman (1805 - 1890)

Follow
Peter Södervall (1794 - 1852)

Kyrkoherde i Drängsereds församling i Göteborgs stift. Prost.

Follow
Mathias Hemmengi Schorelius (1688 - 1746)

Matthias Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1668 8⁄4; fad. komminister. Prv. 1704. Kollega i Söderköping 1697; kommin. i Vinnerstad o. Motala 1705; kyrkoherde i Västra Harg...

Follow
Gerhard Gustaf Fredrik von Wachenfeldt (1890 - 1977)

Kyrkoherde. Studentexamen vid Helsingborgs högre allmänna läroverk 1911. Studier i Lund under elva år. Fil kand 1917. Gifte sig samma år. 1922 teol kand examen och ...

Follow
Peter Eberhard Liedberg (b. - 1814)

Follow
Hedström (deceased)

Follow
Michael Söderstedt (1725 - 1806)

Kyrkoherde

Follow
Christian Corvin (1710 - 1749)

Follow
Stig Uno Immanuel Sundelin (1912 - 1977)

Kyrkoherde.

Follow
Martin Samuel Sundelin (1875 - d.)

Kyrkoherde i Bro. Källa: Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap , 1934

Follow
Jens Olsen (1596 - 1676)

Follow
Rasmus Jensen Karup (1629 - c.1698)

Prästvigdes till sin faders biträde och efterträdare. Lämnade 1696 pastoratet åt sin svärson Cnuth Tulin

Follow
Martin Solberg (1691 - 1752)

Follow
Frans Albert Kiökemeister (b. - 1736)

Skånska nationen nr 543. Frans Kökemeister, son af capellanen i Glim- akra Nils Nilsson K. (d 1701) och Margreta Leche; gick i Hel- singborgs skola; prestvigd till Stångby 21 juni ...

Follow
Georg Heinrich Ludwig Buchholtz (1874 - 1918)

Follow
Gustaf Albert Schwartz (b. - 1895)

Follow
Andreas Martini (1769 - 1842)

kyrkoherde i Högseröd fs

Follow
Johan William Wallin (1871 - d.)

Kyrkoherden i Karl Gustav, Norrbotten nr 7. Johan William Wallin (1911- ) f. i Korpilombolo 6 maj 1871, son till khden i Öfver-Torneå Johan Petter Wallin. Efter studier i Luleå stu...

Follow
Sven Gottfrid Cajander (1851 - 1924)

Kyrkoherde i Foss, Göteborgs stift. Student i Uppsala 1873. Prästvigd 1875, komminister i Uddevalla 1879, lasarettspredikant där 1889—1897, folkskoleinspektör 189...

Follow
Carl Axel Hallström (1838 - 1922)

Follow
Bengt Gustaf Lindgren (b. - 1858)

Prost i Mora.

Follow
Johan Peter von Sydow (1747 - 1827)

Follow
Lars Afzesson Afzelius (1669 - 1743)

Lars Afzesson antog år 1694, vid 25 års ålder, familjenamnet Afzelius. Han var vid sin död år 1743, komminister i Dala och Borgunda församlingar i Skara stift.

Follow
Alfrid Georg Bergholtz (1832 - 1907)

Follow
Axel Ragnar Tingvall (1866 - 1956)

Komminister. Läroverksadjunkt. Efter studier i Mariestad och Uppsala student i Uppsala, Värmlands nation, ht. 1884, fil. kand. 1888 13/12, teor. teol. ex. 1892 30/1, prakt. teol. ex. 18...

Follow
Berndt Peter Krumlinde (1810 - 1863)

Kyrkoherde i Bosarp och Västra Strö, Lunds stift.

Follow
Anders Fredrik Cronhamn (1813 - 1886)

Kyrkoherde i Ilstorp.

Follow
Aron Kempe (1812 - 1885)

Kyrkoherde.

Follow
Claes Ulrik Olof Pettersson (1852 - 1924)

Kyrkoherde.

Follow
Lars Andersson Salvius (b. - 1710)

Kyrkoherde i Stigtomta socken, Strängnäs stift.

Follow
Anders Wikblad (1770 - 1836)

Kyrkoherde och prost i Vårdnäs' fg och senare i Säby fg. Teol.dr.

Follow
Anders Forslund (1710 - 1772)

Kyrkoherde i Sparrsätra i Uppland.

Follow
Adolf Lundmark (1851 - 1936)

Kyrkoherde. Efter studier i Vänersborg student i Uppsala från höstterminen 1874, teor. teol. examen 16 sept. 1880, prakt. teol. ex. 30 maj 1881, prästvigd 19 juni 1881, ko...

Follow
Cornelius Osængius (1679 - 1741)

Utdrag från Herdaminnen från Växjö Stift: Väckelsångs Pastorat: CorneIius Oscngius, 1727-41 född i Korsberga 1679, son till Cornelius Oscngius och M�...

Follow