Photo
Name
Carl Fredrik von Sydow (1831 - 1909)

Lektor och kyrkoherde. Student i Lund 1849, fil. dokt. 1853. Lektor i främmande levande språk och modersmålet vid högre allmänna läroverket i Kristianstad 18...

Follow
Christian Sorbonius (1646 - 1698)

Kyrkoherde i Bårslöv och Fjärestad 1681–1698

Follow
Gustaf Edvard Langborg (1839 - 1924)

Kyrkoherde i Blacksta, Strängnäs stift. Efter studier i Strängnäs och Uppsala prästvigd 1864. Kyrkoherde i Blacksta, Södermanland, från 1867. K�...

Follow
Bernhard Runsten (deceased)

Kontraktsprost.

Follow
Karl Trolle (1757 - 1809)

Follow
Hjalmar Fredrik Holmquist (1873 - 1945)

Professor i teologi vid Lunds universitet. Prästvigd 17 december 1904. Kyrkoherde i Västra Kärrstorp från 1909. Efter studier i Karlstad stud. i Uppsala ht. 91, fil. kand....

Follow
Carl Axel Petersson (1829 - d.)

Kyrkoherde.

Follow
Jonas Hansson Rhodin (1717 - 1785)

Follow
Johan Adam Rhodin (1751 - 1818)

Född 1751-12-09 i Rommele församling Älvsborgs län Döpt 1751-12-12 Faddrar ? Wilhelm Brag ?Mattias Marcus Andjunetus Erik Conrad Hoepner Hans Jonsson på ? ? ...

Follow
Daniel Herlénius (1742 - 1807)

Prost. Hovpredikant. Godsägare till godset Hammar i Väse.

Follow
Edvard Hjalmar Spaak (1812 - d.)

Follow
Nils Andreas Björkman (1826 - 1890)

Kyrkoherde och lärare i Billinge och Röstånga, Lunds stift.

Follow
Petrus Petri Hising (1694 - 1752)

Follow
Johannes Olai Gryth (1632 - 1696)

Follow
P Sundelius (deceased)

Kyrkoherde i Kvistbro församling, Strängnäs stift.

Follow
Simon Brandell, I (1822 - 1895)

Student 1840, fil kand och fil magister 1848, adjunkt vid Härnösands gymnasium 1849, ordinarie kollega vid läroverket i Härnösand 1852, prästvigd 1856, pastora...

Follow
Erik Johan Oscar Berlin (1832 - 1886)

Kyrkoherde i Kyrkheddige och Esarp

Follow
Carl Gottlob Weijdling (1737 - 1778)

Kyrkoherde i Resmo församling, Kalmar stift.

Follow
Andreas Tiliander (1680 - d.)

Disputatio theologica in Augustanæ Confessionis invariatæ Articulum XIII. De usu sacramentorum. ... in aniversaria synodo Londini Gothorum, pie placideq[ue] ventilandam exhibet auctor & p...

Follow
Abiel Tiliander (1680 - 1724)

Follow
Johannes Johannis Iser (1629 - 1689)

Kyrkoherde i Sunne.

Follow
Mårten Hörlin (1704 - 1769)

Skånska Nationen nr 766. Mårten Hörlin, son af arrendatorn på Bögerup (under Knutstorp) Nils Mårtensson och Elsa Stensdotter Sommar (t 1710); f. i Kåger...

Follow
Johan Jacob Eurenius (1713 - 1777)

Kyrkoherde

Follow
Christopher Hansen Hansen de Fine (c.1626 - 1701)

990 Hansen de Fine, Christopher. Kyrkoherde i Brandstad (M). Född omkring 1626 i Helsingborg (M). Död 1701 i Brandstad (M). Begravd 27/8 1701 i Brandstad (M). (Barn 495, Far 1980, Mor 198...

Follow
Julius Edvard Wallerius (1821 - 1891)

Komminister i Valinge, Göteborgs stift.

Follow
Hans Peter Killman (1805 - 1890)

Follow
Peter Södervall (1794 - 1852)

Kyrkoherde i Drängsereds församling i Göteborgs stift. Prost.

Follow
Mathias Hemmengi Schorelius (1688 - 1746)

Matthias Hemmingi Schorelius. F. i Rappestad 1668 8⁄4; fad. komminister. Prv. 1704. Kollega i Söderköping 1697; kommin. i Vinnerstad o. Motala 1705; kyrkoherde i Västra Harg...

Follow
Gerhard Gustaf Fredrik von Wachenfeldt (1890 - 1977)

Kyrkoherde. Studentexamen vid Helsingborgs högre allmänna läroverk 1911. Studier i Lund under elva år. Fil kand 1917. Gifte sig samma år. 1922 teol kand examen och ...

Follow
Peter Eberhard Liedberg (b. - 1814)

Follow
Hedström (deceased)

Follow
Michael Söderstedt (1725 - 1806)

Kyrkoherde

Follow
Christian Corvin (1710 - 1749)

Follow
Stig Uno Immanuel Sundelin (1912 - 1977)

Kyrkoherde.

Follow
Martin Samuel Sundelin (1875 - d.)

Kyrkoherde i Bro. Källa: Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap , 1934

Follow
Jens Olsen (1596 - 1676)

Follow
Rasmus Jensen Karup (1629 - c.1698)

Prästvigdes till sin faders biträde och efterträdare. Lämnade 1696 pastoratet åt sin svärson Cnuth Tulin

Follow
Martin Solberg (1691 - 1752)

Follow
Frans Albert Kiökemeister (b. - 1736)

Skånska nationen nr 543. Frans Kökemeister, son af capellanen i Glim- akra Nils Nilsson K. (d 1701) och Margreta Leche; gick i Hel- singborgs skola; prestvigd till Stångby 21 juni ...

Follow
Georg Heinrich Ludwig Buchholtz (1874 - 1918)

Follow
Gustaf Albert Schwartz (b. - 1895)

Follow
Andreas Martini (1769 - 1842)

kyrkoherde i Högseröd fs

Follow
Johan William Wallin (1871 - d.)

Kyrkoherden i Karl Gustav, Norrbotten nr 7. Johan William Wallin (1911- ) f. i Korpilombolo 6 maj 1871, son till khden i Öfver-Torneå Johan Petter Wallin. Efter studier i Luleå stu...

Follow
Sven Gottfrid Cajander (1851 - 1924)

Kyrkoherde i Foss, Göteborgs stift. Student i Uppsala 1873. Prästvigd 1875, komminister i Uddevalla 1879, lasarettspredikant där 1889—1897, folkskoleinspektör 189...

Follow
Carl Axel Hallström (1838 - 1922)

Follow
Bengt Gustaf Lindgren (b. - 1858)

Prost i Mora.

Follow
Johan Peter von Sydow (1747 - 1827)

Follow
Lars Afzesson Afzelius (1669 - 1743)

Lars Afzesson antog år 1694, vid 25 års ålder, familjenamnet Afzelius. Han var vid sin död år 1743, komminister i Dala och Borgunda församlingar i Skara stift.

Follow
Alfrid Georg Bergholtz (1832 - 1907)

Follow
Axel Ragnar Tingvall (1866 - 1956)

Komminister. Läroverksadjunkt. Efter studier i Mariestad och Uppsala student i Uppsala, Värmlands nation, ht. 1884, fil. kand. 1888 13/12, teor. teol. ex. 1892 30/1, prakt. teol. ex. 18...

Follow
Berndt Peter Krumlinde (1810 - 1863)

Kyrkoherde i Bosarp och Västra Strö, Lunds stift.

Follow
Anders Fredrik Cronhamn (1813 - 1886)

Kyrkoherde i Ilstorp.

Follow
Aron Kempe (1812 - 1885)

Kyrkoherde.

Follow
Claes Ulrik Olof Pettersson (1852 - 1924)

Kyrkoherde.

Follow
Lars Andersson Salvius (b. - 1710)

Kyrkoherde i Stigtomta socken, Strängnäs stift.

Follow
Anders Wikblad (1770 - 1836)

Kyrkoherde och prost i Vårdnäs' fg och senare i Säby fg. Teol.dr.

Follow
Anders Forslund (1710 - 1772)

Kyrkoherde i Sparrsätra i Uppland.

Follow
Adolf Lundmark (1851 - 1936)

Kyrkoherde. Efter studier i Vänersborg student i Uppsala från höstterminen 1874, teor. teol. examen 16 sept. 1880, prakt. teol. ex. 30 maj 1881, prästvigd 19 juni 1881, ko...

Follow
Cornelius Osængius (1679 - 1741)

Utdrag från Herdaminnen från Växjö Stift: Väckelsångs Pastorat: CorneIius Oscngius, 1727-41 född i Korsberga 1679, son till Cornelius Oscngius och M�...

Follow
Johannes Kankel (c.1655 - 1734)

1655 11/5. Heute auffn Nachmittag um halb 5. ist mein Sohn Johannes auss meiner andern Frawen Rebecca Effenbartin, auff diese Welt gebohren, Gott seij sein gnädiger Gott hie zeitlich und dort ew...

Follow
Carl Olof Odelberg (1811 - 1874)

Kyrkoherde i Kolbäck.

Follow
Per Kjellander (deceased)

Follow
Carl August Olbers (1810 - 1850)

Komminister. Elev (nr 119) vid Skara Högre allmänna läroverk. Student i Uppsala 1831, prästvigd 1835, komminister i Hvalstad i Skara stift 1848.

Follow
Jacob Wilhelm Helldén (1863 - 1951)

Follow
Erik Daniel Sillén (1904 - 1991)

Kyrkoadjunkt i Holms församling från 1928, timlärare vid kommunala mellanskolan i Mellerud 1930-1934, komminister i Brålanda församling från 1934.

Follow
Ernst Gustaf Ferdinand Olbers (1837 - 1919)

Fil. doktor, rektor och kyrkoherde. Elev (nr 1320) vid Skara högre allmänna läroverk 1846-1849. Student i Lund 1856, fil. doktor 1862. Lektor i pedagogik och metodik vid hö...

Follow
Pehr Forsberger (1766 - 1830)

Komminister i Börstils församling, Stockholms län.

Follow
Nicolaus Christophori (1557 - 1629)

Nils Kristoffersson (Duraeus) Nämner sig för första gången i "Presternas Lengd på Ryttare, Knekter och Ödes Hemann Pro Anno 1582" "Bekennes jag mig Nielz Chris...

Follow
Teodorus Arvidii Junbeck (1663 - 1739)

Helsingfors universitetsmatrikel: s. 246 3681 Junbeck, Theodor. Smol. p. 188 || Sm. 334: 16.7. Klockgjutareson från Jönköping. Stipendiat 1692–95. Respondens 29.11.1695 ...

Follow
Mattias Rönbeck (1708 - 1772)

Kyrkoherde i Barkåkra, sedermera i St. Maria församling i Ystad, Lund stift

Follow
Christian Meisner (deceased)

Kyrkoherde i Vinslöv, Lunds stift. Gift med företrädarens änka.

Follow
Severin Schlyter (1716 - 1797)

Kyrkoherde i Borgeby, Lunds stift.

Follow
Magnus Sjöberg (1779 - 1858)

Kyrkoherde i Västra Alstad, Malmöhus län.

Follow
Christian Thomasson Hein (1644 - 1709)

Studerade i Köpenhamn från 1666, samt i Leiden och Wittenberg. Var även i Paris, Oxford och London. Var informator på Greve Thotts Marsvinsholm. Blev kyrkoherde i Balk...

Follow
Nils Erik Modin (1809 - 1854)

Follow
Per Arvid Salwén (1855 - 1935)

Kyrkoherde. Lärjunge (no 2452) på [ Skara högre allmänna läroverk] Ht. 64—ht. 70. Elev vid Fjellstedtska skolan 1878, mogenhetsexamen i Stocjholm 1881, stude...

Follow
Mikael Otto Åkerstedt (1835 - 1913)

Kyrkoherde.

Follow
Hjalmar Lindroth (1893 - 1979)

Follow
Christopherus Svenonis Brunius (c.1548 - 1628)

-------------------- Kyrkoherde i Kil 1569-1628. Kontraktprost I Översysslet 1596. ----- Christophorus Svenonis var Kyrkoherde i Kil 1569-1628. Född trol. i slutet av 1540-tal...

Follow
Johan Ulfonis (c.1531 - 1594)

Kyrkoherde (Vica) och prost i Södra Ving åren 1569-1594. Joh. Ulfonis var pastor 1569 och erlade 1571 till Elfsborgs lösen ett k. Eriks gulden, en 1570 års krona, en daler...

Follow
Martin Samuel Sundelin (1875 - 1941)

Kyrkoherde i Bro och kontraktsprost i Köping. Sources/kilder: -

Follow
Erlandus Brodderi Dryselius (1641 - 1708)

Biografi Han fick dessutom Catharina, Elisabeth, Christina och Abraham med sin första fru. Inga barn med Catharina Billing som dog efter kort äktenskap. Med tredje frun Rebecka Korp fic...

Follow
Andreas Cederfelt (1745 - 1775)

prästvigd 1767.Vice kollega i Göteborg 1769. Komminister i Rommeleds församling 1770.

Follow
Georg Meurling (1730 - 1771)

Komminister och adjunkt i Alseda, Jönköpings län och Växjö stift.

Follow
Johan Theodor Oscar Waldner (1822 - 1890)

Kyrkoherde och kontraktsprost Södra Vedbo kontrakt, Växjö stift.. Verksam i församlingarna Flisby och Solberga i Småland.

Follow
Peter Elfvendahl (1723 - 1786)

Komminister i Foss, eskvadronspredikant. Clergyman

Follow
Hr. Lars Andreæ Hernodius (1658 - 1729)

Prest. Kyrkoherde. Født på Boteå prästgård. Han var prest i Burträsk, Sverige, hvor han døde den 29. april 1729. Kilde: -Ole Nielsens slektsbok....

Follow
Carl Erik Laestadius (1775 - 1817)

Fil. mag. Komminister i Kvikkjokk. Carl-Erik, Carl Laestadius son i det första äktenskapet ( med Brita Ljung), hade vid unga år blivit präst i Kvikkjokk. Han erbjöd...

Follow
Nils Magnus Danson (1793 - 1880)

Kyrkoherde i Furingstad, prost.

Follow
Olof Sandberg (1735 - 1805)

Follow
Henrik Isaksson Tornberg (1756 - 1823)

Follow
Zachris Brockenius (b. - 1713)

Kyrkoherde i Botkyrka 1669.

Follow
Andreas Bergius (1664 - 1727)

Follow
Johan Gustaf Bergius (1722 - 1805)

Follow
Andreas Bergius (1691 - 1751)

Kyrkoherde i Askersund.

Follow
Uno Robert Ferdinand Sundelin (1847 - 1896)

Domprost. Sources/kilder: -

Follow
Ulrik Vilhelm Sundelin (1809 - 1871)

Kommisær. Sources/kilder: -

Follow
Nils Johan Sundelin, d.y. (1808 - 1877)

Gift to ganger. To år etter at hans kone Sofia Karolina Palmgren døde giftet han seg med søstren hennes, Margareta Vilhelmina. Barn med Sofia Karolina: Per August, født ...

Follow
Ferdinand Uno Robert Sundelin (1819 - 1868)

Komminister. Sources/kilder: -

Follow
Johan (Jan) Nordlund (1735 - 1802)

Komminister i Umeå. --------------------VIII:99 Johan Nordlund Komminister i Umeå. Blev 66 år. Född: 1735-12-18 Ön, Nordingrå (Y) 1) Död: 1802-04-01 U...

Follow