Projects » T2b mtDNA » Profiles
Photo
Name
Maria Hatch (c.1862 - d.)

Follow
Mary Lamond (deceased)

Follow
Marther Hainer (1911 - 2012)

Follow
Joran Neilsdatter Grundeland (1691 - 1769)

mtDNA haplogroup T2b (as per female line descendant Richard Larkin) age 78 at death in 1769 Sondre Undal Kbk. 2, p. 90, film 127466

Follow
Gjertrud Pedersdotter Skodjevåg MP (c.1658 - 1725)

Gjertruds opphav er ikkje kjend. Ho var gift med Guttorm Paulsson Wågen på Skodjevåg, og dei fekk fem kjende born. Etter at Guttorm døydde i 1709 gifte ho seg på La...

Follow