Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Tolli - mõis ja küla (Eesti)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Tolli (sks k Pargenthal, ka Pargental, Pergenthal, Pergental, Perjenthal, Perjental) mõisa peahoone asus Kasari (Teenuse) jõe paremkaldal, Kullamaa kihelkonnas Läänemaal.

Viited

Üldist

Kuigi kihelkondliku jaotuse järgi kuulus Tolli Kullamaa kihelkonda, paiknes suurem osa Tolli mõisa maadest Kasari jõe vasakkaldal ja selle tõttu kuulus enamik mõisa elanikest Märjamaa kogudusse.

XVIII sajandi ja XIX sajandi alguse allikates on küla nimeks Ibina või Ibbina, hiljem enam mõisa ja küla nime ei eristata.

Kaardid

Allikad Saagas

Hingeloendid

1782. a

135 mees- ja 138 naishinge, kes jagunevad mõisa-, 34 talu- ja 2 vabatmehemajapidamise vahel (nimed muutmata kujul).

  1. Pedo Jurri Karl, Kubjas (34) & An (30)
  2. Körtso Karl (43) & Lieso (32)
  3. Hinso Johann (50) & Leno (39)
  4. Niggola Mihkel (37) & Madli (40) - Nigula Mihkel
  5. Waino Mihkel (35) & Leno (35)
  6. Ustallo Writs (31) & Lieso (30)
  7. Sima Jain (57) & Marri (48)
  8. Lause Mik (48) & Madli (40)
  9. Pendi Mihkel (41) & Marri (43)
  10. Retsep Jain (31) & Marri (31)
  11. Wanna Körtso Tönno (27) & Marri (31)
  12. Mäe Maddis (36) & Marri (25) - Mäe Madis Rüütmann
  13. Kokka Mart (46) - Koka Mart Kiesemann
  14. Kuda Mart (60) & Kröt (58)
  15. Kuda Karl (60) & Marri (51) - Kuuda Karl
  16. Mardi Jurri Indrik (59) & Marret (62) - Mardi Jüri Indrek Himmermann / Indermann
  17. Toppi Jurri (57) & Kröt (59) - Tolli Topi Jüri Topmann
  18. Jani Jaak (42) & Krot (35) - Jaani Jaak Tiedemann
  19. Pukso Jurri (63) & An (55) - Pukso Jüri Puksmann
  20. Hallika Karl (57) & An (52) - Hallika Karl
  21. Pedo Maddis (72) & An (63)
  22. Reino Mart (35) & Kai (36)
  23. Matsi Mihkel (72)
  24. Toma Karl (56) & Marri (55)
  25. Pedo Jain (69) & An (63) - Peedu Jaan
  26. Kangur Karl Weber (55) & Marri (45) - Tolli kangur Karl Weber
  27. Tikka Mats (62) & Anno (43) - Tikka Mats
  28. Menniko Körtso Jain (30) & Kröt (32)
  29. Asa Otsa Mai (61) - Aasaotsa Mai
  30. Onne Mart (29) & Lieso (27) - Enni Mart
  31. Sillatze Jurri (57) & An (40)
  32. Mölder David (56) & Tio (45) - Mölder Taavet
  33. Aua Tönnis (56) & Mai (45)
  34. Wiga Tönnis (51) & Mai (44)

talud nr 29-34 on hajatalud (Streugesin(de))

vabatmehed (?)

  1. Carl Gustav Wesk (30) & Anna Kristina (32)
  2. Tönnis Unger (70)

1795. a

1811. a

1816. a

1826. a vaheloend

1834. a

1835. a perekonnanimede panemise raamat (ja teine siin)

1850. a

1858. a

Personaalraamatud Märjamaa koguduses

1862-1871

1870-1882

1883-1899

1899-1914

1914-1927

Märjamaa (A-O) 1926-1949

Märjamaa (P-W) 1926-1949

Personaalraamatud Kullamaa koguduses

1881-1895

1892-1937

Perekonnanimede panemine

Tolli mõisas pandi kokku 54 erinevat perekonnanime. Iseloomulik on -mann liitega nimede rohkus (34 ehk kõvasti üle poole). Huvitav on ka see, et mitmed nimed muutusid hilisema kasutuse käigus oluliselt, kaks nime aga "ühinesid" kolmandaks (Rietmannist ja Ruitmannist sai Rüütmann). Alljärgnevalt on nimed esitatud sellise kujuga ja sellises järjekorras, nagu need 1835. a loendis on kirjas.

  1. Reigam
  2. Treibel
  3. Siedermann
  4. Topmann
  5. Tiedermann
  6. Reindop
  7. Waalboom
  8. Nukermann
  9. Keppermann
  10. Littmann
  11. Kock
  12. Wadermann
  13. Pillmann
  14. Kiesemann
  15. Bosmann
  16. Hüter
  17. Weimann
  18. Kasner
  19. Tiedemann
  20. Killmann
  21. Akmann
  22. Rietmann
  23. Himermann
  24. Omann
  25. Ermann
  26. Ketter
  27. Nimann
  28. Karlmann
  29. Warri
  30. Pukmann
  31. Jürgens
  32. Allismann
  33. Lukmann
  34. Ruitmann
  35. Sikkermann
  36. Petermann
  37. Ellmann
  38. Weber
  39. Toppberg
  40. Grünberg
  41. Asmann
  42. Ungermann
  43. Sillerbach
  44. Suling
  45. Wisemann
  46. Hermberg
  47. Wieg
  48. Warsmann
  49. Kamermann
  50. Aua
  51. Willberg
  52. Indermann
  53. Warboom
  54. Owmann (või Orrmann)