Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Tolli - mõis ja küla (Eesti)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Tolli (sks k Pargenthal, ka Pargental, Pergenthal, Pergental, Perjenthal, Perjental) mõisa peahoone asus Kasari (Teenuse) jõe paremkaldal, Kullamaa kihelkonnas Läänemaal.

Viited

Üldist

Kuigi kihelkondliku jaotuse järgi kuulus Tolli Kullamaa kihelkonda, paiknes suurem osa Tolli mõisa maadest Kasari jõe vasakkaldal ja selle tõttu kuulus enamik mõisa elanikest Märjamaa kogudusse.

XVIII sajandi ja XIX sajandi alguse allikates on küla nimeks Ibina või Ibbina, hiljem enam mõisa ja küla nime ei eristata.

Kaardid

Allikad Saagas

Hingeloendid

1782. a

135 mees- ja 138 naishinge, kes jagunevad mõisa-, 34 talu- ja 2 vabatmehemajapidamise vahel (nimed muutmata kujul).

 1. Pedo Jurri Karl, Kubjas
 2. Körtso Karl
 3. Hinso Johann
 4. Niggola Mihkel
 5. Waino Mihkel
 6. Ustallo Writs
 7. Sima Jain
 8. Lause Mik
 9. Pendi Mihkel
 10. Retsep Jain
 11. Wanna Körtso Tönno
 12. Mäe Maddis
 13. Kokka Mart
 14. Kuda Mart
 15. Kuda Karl
 16. Mardi Jurri Indrik
 17. Toppi Jurri
 18. Jani Jaak
 19. Pukso Jurri
 20. Hallika Karl
 21. Pedo Maddis
 22. Reino Mart
 23. Matsi Mihkel
 24. Toma Karl
 25. Pedo Jain
 26. Kangur Karl
 27. Tikka Mats
 28. Menniko Körtso Jain
 29. Asa Otsa Mai
 30. Onne Mart
 31. Sillatze Jurri
 32. Mölder David (Tawet)
 33. Aua Tönnis
 34. Wiga Tönnis

talud nr 29-34 on hajatalud (Streugesin(de))

vabatmehed (?)

 1. Carl Gustav Wesk
 2. Tönnis Unger

1795. a

1811. a

1816. a

1826. a vaheloend

1834. a

1835. a perekonnanimede panemise raamat (ja teine siin)

1850. a

1858. a

Personaalraamatud Märjamaa koguduses

1862-1871

1870-1882

1883-1899

1899-1914

1914-1927

Märjamaa (A-O) 1926-1949

Märjamaa (P-W) 1926-1949

Personaalraamatud Kullamaa koguduses

1881-1895

1892-1937

Perekonnanimede panemine

Tolli mõisas pandi kokku 54 erinevat perekonnanime. Iseloomulik on -mann liitega nimede rohkus (34 ehk kõvasti üle poole). Huvitav on ka see, et mitmed nimed muutusid hilisema kasutuse käigus oluliselt, kaks nime aga "ühinesid" kolmandaks (Rietmannist ja Ruitmannist sai Rüütmann). Alljärgnevalt on nimed esitatud sellise kujuga ja sellises järjekorras, nagu need 1835. a loendis on kirjas.

 1. Reigam
 2. Treibel
 3. Siedermann
 4. Topmann
 5. Tiedermann
 6. Reindop
 7. Waalboom
 8. Nukermann
 9. Keppermann
 10. Littmann
 11. Kock
 12. Wadermann
 13. Pillmann
 14. Kiesemann
 15. Bosmann
 16. Hüter
 17. Weimann
 18. Kasner
 19. Tiedemann
 20. Killmann
 21. Akmann
 22. Rietmann
 23. Himermann
 24. Omann
 25. Ermann
 26. Ketter
 27. Nimann
 28. Karlmann
 29. Warri
 30. Pukmann
 31. Jürgens
 32. Allismann
 33. Lukmann
 34. Ruitmann
 35. Sikkermann
 36. Petermann
 37. Ellmann
 38. Weber
 39. Toppberg
 40. Grünberg
 41. Asmann
 42. Ungermann
 43. Sillerbach
 44. Suling
 45. Wisemann
 46. Hermberg
 47. Wieg
 48. Warsmann
 49. Kamermann
 50. Aua
 51. Willberg
 52. Indermann
 53. Warboom
 54. Owmann (või Orrmann)