Projects » Tree Čorňák » Profiles
Photo
Name
Juraj Čorňák (c.1855 - 1940)

Partnerka ktorá pomáhala vychovať Čorňákovcov bola z Jakovan nakoľko prababka zomrela keď sa dedo Čorňák Juraj narodil.

Follow