Photo
Name
Ingerid Engelsdatter (1595 - 1624)

Ingrid Engelsdatter (født i 1595, død 1624) var en norsk tjenestejente som ble skjendet, deretter beskyldt og dømt for trolldomsutøvelse og henrettet ved brenning. Hun b...

Follow
Ole (Oluf) Nypan (c.1602 - 1670)

Ole (Oluf) Olsen Nypans kone, Lisbet Pedersdatter Nypan, født 1610, død 1670, omtrentlig fødselsår, er en norsk trolldomsdømt bondekone, en av de siste som ble brent ...

Follow
Lisbeth Pedersdatter Nypan (c.1610 - 1670)

I fare for å splitte trær ved sammenslåinger: Når to profiler er koblet sammen for sammenslåing, er det en sjanse for at ikke alle relasjoner matche. Derfor ved �...

Follow
Anne Pedersdotter (c.1540 - 1590)

Anne Pedersdotter (fødselsår ukjent, død 7. april 1590) var en prestekone som ble dømt for trolldom i Bergen. Anne er en av de mest kjente kvinner som ble dømt som ...

Follow
Johanne Pedersdatter (b. - 1622)

Ordförklaring: ------------------ Signeri: lindring, hitta saker etc. Maleficium: vållande till sjukdom och död. Diabolism: slutit pakt med djävulen. -------------...

Follow