Projects » Tučepi » Profiles
Photo
Name
Luka Maras (c.1685 - d.)

Follow
Ivan Cebić Radić (c.1665 - d.)

Follow
Ivan Lalić (c.1686 - 1772)

Follow
Ivan Vojnić Šimić (c.1690 - d.)

Follow
Jakov Lalić (c.1670 - d.)

Follow
Jure Skoknić Pašalić (c.1690 - d.)

Follow
Marko Skoknić Pašalić (c.1645 - d.)

Follow
Stipan Bušelić (c.1665 - d.)

Follow
Jure Visković (1682 - d.)

Follow
Ivan Čović (c.1795 - d.)

Follow
Cvitan Čobrnić (c.1695 - d.)

Follow
Miho Čobrnić Musa (c.1665 - d.)

Follow
Ivan Vojnić Šimić (c.1685 - d.)

Follow
Nikola Bušelić (c.1730 - d.)

Follow
Jure Lalić (c.1655 - d.)

Follow
Pave Čović Arambašić (c.1680 - d.)

Follow
Marko Antičević (1683 - d.)

Follow
Mate Luketina (c.1705 - d.)

Follow
Marko Vojnić Šimić MP (c.1645 - d.)

Prezime je izvedeno od hipokoristika Šime ili Šimo osobnog imena Šimun, kako Hrvati izgovaraju biblijsko ime hebrejskog podrijetla Simeon (Šimhon, nastalo od Šimon) o...

Follow
Mate Rudanović Šarić (c.1675 - d.)

Follow
Nikola Ševelj (c.1665 - d.)

Follow
Kristo Bakota (c.1805 - d.)

Follow
Mate Antičić (c.1735 - d.)

Follow
Nikola Čobrnić Musa (c.1697 - 1772)

Follow
Ante Grubišić (c.1690 - d.)

Follow
Grgo Loboević Moto (c.1670 - d.)

Follow
Ivan Visković (c.1655 - d.)

Follow
Toma Antičević (c.1650 - d.)

Follow
Jure Bušelić (c.1660 - d.)

Follow
Grgo Vodanović (c.1695 - d.)

Follow
Pave Ostojić (c.1690 - d.)

Follow
Bože Rudanović Šarić (c.1660 - d.)

Follow
Luka Želetović Žderić (c.1705 - d.)

Follow
Toma Dragičević (c.1645 - d.)

Follow
Mate Ševelj (c.1675 - d.)

Follow
Mate Lalić (c.1650 - d.)

Follow
Tadija Vodanović (1640 - d.)

Follow
Luka Bušelić (c.1645 - d.)

Follow
Mijo Vuletić Mijačika MP (c.1675 - d.)

Follow
Ivan Vuletić Mijačika (c.1695 - d.)

Follow
Jure Lalić (1710 - d.)

Follow
Nikola Mravičić (c.1685 - d.)

Follow
Grgo Grubišić (c.1685 - d.)

Follow
Petar Grubišić (c.1665 - d.)

Follow