Photo
Name
Hermanus Bosscha (1755 - 1819)

1776 : Rector van de Latijnse school te Franeker Vertaler van o.a. : LESSEN over de REDEKUNST en FRAAIJE LETTEREN door Hugo Blair uit het engelsch vertaald door Herman Bosscha eerste deel Groni...

Follow
Herman Venema (1697 - 1787)

Follow
Campegius Vitringa Jr. (1693 - 1723)

Follow
Piërius Winsemius MP (1586 - 1644)

Winsemius kreeg zijn eerste onderwijs aan de Latijnse school van Leeuwarden en bezocht de universiteit van Franeker. Van deze weggestuurd studeerde hij rechten aan de Leidse universiteit, enkele Duitse...

Follow
Edzard Jacob Clant (1584 - 1648)

greetsgenealogie.nl... ; Edzard Jacob CLANT (van NIJENSTEIJN), geboren Bremen 05-06-1584, overleden op Nijenstein Zandeweer 06-08-1648, begraven in de Martinikerk Groningen, zoon van Egbert CLANT en ...

Follow
Albartus Telting (1745 - 1802)

Curriculum VITAE year : Doctor in de Rechten Academie Franeker On internet

Follow
Petrus Camper (1722 - 1789)

Peter, Pieter, or usually Petrus Camper (May 11, 1722 – April 7, 1789), was a Dutch physician, anatomist, physiologist, midwife, zoologist, anthropologist, paleontologist and a naturalist. He st...

Follow
Petrejus Tiara MP (1514 - 1586)

Petrejus Tiara (Pieter Tjeerds) werd op 15 juli 1514 te Workum geboren. Hij was achtereenvolgens arts te Franeker, docent oude talen te Leuven, en in 1555 arts te Delft. In 1559 trad hij als eerste hoo...

Follow
Tjalling van Camstra (1628 - 1664)

Follow
Antonius Brugmans , Prof. Dr. (1732 - 1789)

Follow
Sebald Justinus Brugmans, dr. (1763 - 1819)

Follow
Daniel de Blocq van Haersma (1732 - 1814)

Daniel de Blocq van Haersma (de Blocq was de laatste voornaam) was de vader van Catharina van Haersma, de moeder van Maria de With. --------------------======Curriculum VITAE 1752-x : Tonneboeije...

Follow
Jan Minnema van Haersma de With, jhr. (1821 - 1889)

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

Follow
Johan Hendrik van Boelens, mr. (1792 - 1865)

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

Follow
Jean Henri van Swinden (1746 - 1823)

Zie Wikipedia... Dissertation: De attractione

Follow