Photo
Name
Bonifacius Mathias Pous (1744 - 1797)

: Bewindhebber van de kamer Zeeland van de VOC

Follow
Isaac Hurgronje (deceased)

Follow
Johan Steengracht (1692 - 1743)

Follow
Johan Cardon (1615 - 1671)

Follow
Balthazar de Moucheron (1587 - d.)

Follow
Cornelis Lampsins, baron van Tobago (c.1600 - 1664)

See the story of his life at the profile of his older brother Adriaen Lampsins.

Follow
Balthazar de Moucheron MP (1552 - c.1630)

Balthasar was mede-onderhandelaar & -ondertekenaar van de overgave van de stad Antwerpen in 1585: by auctorisatie ende inden naem vander stadt van Antwerpen: Philips van MARNIX. Willem VAN MERODE. Ja...

Follow