Photo
Name
Pierre d'Andelot, seigneur de Montchoux (b. - 1568)

Lees: Historici.nl

Follow
Alef van Aggema (b. - 1572)

Follow
Jan van Schoore, heer van Marchove en Rostuyne (deceased)

Follow
Adrien Morel, seigneur de Tangry (b. - 1590)

Follow
Guillaume de Crehen, seigneur de Wintershove (b. - 1594)

Follow
François de Wolbock (deceased)

Follow
Guillaume de Beaufort-Spontin, seigneur de Freyr (b. - 1585)

Follow
Henri de Nédonchel, seigneur de Vicoigne et de Hannescamps (1541 - 1568)

Follow
Willem III van Merode, heer van Duffel en Muggenberg (c.1522 - 1597)

genealogieonline.nl... ; In 1577 vinden we Willem van Merode terug in het gezelschap van Richard VI van Merode , heer van Oirschot om de bijdrage te eisen van de bevolking van Den Bosch tot de sold...

Follow
Sippe van Meckema (1531 - 1599)

Follow
Hendrik van der Laen (c.1537 - 1608)

Follow
Gualtherus Gruterus (b. - c.1583)

Follow
Aucke van Unia (b. - c.1578)

Aucke van Unia , zoon van Juw en Aelke van Juckema , die te Wirdum , vrij zeker op Unia-state woonden, waar hij ook met zijne vrouw Anna van Tjaerda schijnt verblijf te hebben gehouden. Hij werd in 156...

Follow
Jan Simonsz Scheltinga (1512 - 1569)

In 1551 was hij schepen te Leeuwarden, moest in 1567 vluchten , werd 9 Jan. 1568 gedagvaard en daarna gebannen, terwijl hij in Mei van dat jaar bij Heiligerlee streed. Of hij zich daarna bij de Waterge...

Follow
Sybren Sybrensz (deceased)

Follow
Frans Hemmes (deceased)

Follow
Sippe van Scheltema (deceased)

Sippe van Scheltema offerde zich voor de zaak der vrijheid op, vlugtte en gaf ook buiten 's lands bewijzen van zijne goede gezindheid. Hij voegde zich bij zijne landgenooten om met Prins Willem in onde...

Follow
Sybeth van Scheltema (deceased)

Sybe of Sybeth van Scheltema huwde met Trijn van Feytsma , van Boxum , waar zij in 1559 en 1566 op Scheltemastate hebben gewoond. In eene acte van 31 Januari 1567 wordt hij een der Verbondene edele...

Follow
Minne van Scheltema (b. - 1597)

Minne van Scheltema, zoon van Gabbe en Tjets Ydsma , die op Groot-Scheltema onder Ferwerd verblijf hielden. Hij huwde met Tietke van Feytsma , met wie hij in 1567 te Hallum woonde, vrij zeker op het al...

Follow
Epe van Douma (c.1542 - 1602)

Follow
Syds van Donia (b. - 1573)

Follow
Laes van Jongema, genaamd Laurentius Jongema (c.1546 - 1626)

Follow
Aeltze van Jaersma (b. - 1574)

Follow
Frans Huyghis, alias François Leonard Hugenius (b. - c.1584)

Follow
Here van Hottinga (b. - 1613)

Follow
Douwe van Hottinga (b. - 1612)

Follow
Tiete Epes van Hettinga (b. - c.1574)

Hij was hoofdeling te Hommerts en was kapitein in het leger. HvF 16692-250 d.d.1561:Tiete van Hettinga in de Hommerts. HvF 16692-352 d.d.1562:Tiete en Homme van Hettinga als broers. HvF 16693-257...

Follow
Homme van Hettinga (b. - 1574)

Grietman van Baarderadeel 1558/1567,wonende te Jorwerd. Rentmeestersrekeningen T4: in 1555/1556 verkoopt Homme een plaats te Marssum en 2 plaatsen te Schillaard. HvF 16691-159 d.d.1556:Homme van He...

Follow
Otte van Herema (b. - 1583)

Follow
Jorryt Seerps van Hania (b. - 1581)

Follow
Hartman van Harinxma (b. - c.1583)

Follow
Haring van Harinxma (b. - 1581)

Follow
Pybe van Haerda (c.1539 - 1571)

Follow
Tjepcke van Goslinga (b. - 1581)

Follow
Taecke van Galama (b. - 1568)

Follow
Hartman van Galama (1533 - 1568)

Follow
Seerp van Galama (1528 - 1581)

Follow
Atte van Fernia (b. - 1569)

Follow
Syds Minnes van Eminga (b. - 1605)

Follow
Hessel van Eminga (c.1542 - 1605)

Follow
Botte van Eminga (b. - c.1573)

Follow
Tjeerd van Andringa (deceased)

Follow
Gosse van Andringa (deceased)

Follow
Gerhard van Loen Thijssoen (deceased)

Follow
Baerthe van Idsaerda (1528 - 1603)

Follow
Guillaume de Maulde, seigneur de Mansaert (b. - 1622)

Follow
Floris van Pallandt, graaf van Culemborg (1539 - 1598)

Follow
Cornelis van Nijenrode, heer van Hillegom (1530 - 1575)

Follow
Adrien de Montoye (deceased)

Follow
Antoine de Mol (deceased)

Follow
Willem van Praet van Moerkerken (1503 - d.)

Follow
Gijsbert van Mathenesse (1537 - 1598)

Follow
Geleyn Zegers van Ideghem, heer van Wassenhoven (b. - 1564)

biografischportaal.nl... in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) ZEGERS (Guillaem of Ghilain), ridder, heer van Wassenhoven, ambachtsheer van Arentsberge en Amme...

Follow
Robert de Longueval, seigneur de La Tour (b. - 1603)

Follow
Johan van Bylandt (deceased)

Follow
Karel van Arkel, heer van Waardenburg (b. - 1580)

Follow
Otto van Arkel, heer van Heukelom (1540 - 1567)

Follow
Philippe de Bailleul (deceased)

thepeerage,,, ; Philippe de Bailleul # 494247 Last Edited=22 Aug 2011 Bought Willow Hall, Thorney, nr Peterborough.Migrated from the Spanish Netherlands to England in the 17th century to es...

Follow
Philips II van der Meeren, heer van Zaventem en Sterrebeek (1540 - 1583)

genealogieonline.nl... ;

Follow
Poppe Fredericks van Roorda (1577 - 1616)

Follow
Tjalling van Eysinga (b. - 1569)

Follow
Frans van Eysinga (c.1530 - 1603)

Follow
Focke van Eysinga (b. - c.1563)

Follow
Ritscke van Eysinga (b. - 1573)

Follow
Conrad d'Argenteau, seigneur de Ligny (c.1525 - 1609)

Seigneur de Lygny Tongrinne Fuentes: - persona: Geénéalogie de la famille d'YVE

Follow
Maximiliaan Uuyterlimmighe (deceased)

Follow
Adrian Waldecker, Herr von Mittendal und Mercy (deceased)

More (though scarce) information on the Waldecker family to be found in the Eiflia Illustrata (Part 2) of Johann Friedrich Schannat. Possibly also more information to be found through the Institut Gran...

Follow
Pierre de Brandebourg, seigneur de Château-Thierry (b. - 1576)

Follow
Francois Pypenpoy (deceased)

biografischportaal.nl... ;

Follow
Agge van Osinga (b. - c.1589)

historici.nl... ;

Follow
Hassel Hanes van Oosthem (c.1530 - d.)

historici.nl... ;

Follow
Arend van Dorp, heer van Maasdam (1528 - 1600)

biografischportaal.nl... ; ridder heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis edelman van Zeeland

Follow
Martin Lopes de Villanova (c.1534 - d.)

Follow
Bernard de Malberg (deceased)

Follow
Everhard de Mérode, seigneur de Lavaux-Sainte-Anne (b. - 1568)

geneanet.... ;

Follow
Dirk van der Does (1518 - 1573)

historici.nl... ; googlebooks... ; genealogieonline...

Follow
Lancelot, seigneur de Marbais (b. - 1592)

Follow
Engelbert III "Raugrave" de Salm, seigneur de Hermalle (b. - 1592)

Follow
Ponthus de La Tramerie, seigneur de Hertaing (deceased)

Follow
Robert, seigneur de La Tramerie (b. - 1612)

Follow
Nicolaas van Bronckhorst, heer van Stad aan 't Haringvliet (deceased)

Follow
Nicolaus, heer van Assendelft (c.1514 - 1570)

Zijn vrouw Willemina had geen kinderen. Hij had wel 4 natuurlijke kinderen, aan elk van wie hij 1000 brabantse guldens vermaakte. Johannes Filipus Catharina Johanna

Follow
Antoine de Lannoy, seigneur de Bailleul (deceased)

Exilé à Cologne pour protestantisme

Follow
Georges de Ligne, comte de Fauquemberghe (b. - 1579)

Follow
Guillaume de Landas, seigneur de Chin (c.1521 - 1586)

Follow
Arnold de Landas, seigneur de Péromez (c.1523 - d.)

biografischportaal.nl... ; in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) LANDAS ( Arnold de), Heer van Piennes en Hermes de Landas, Heer van Estoine, broeders en zonen v...

Follow
Jérôme Hermes de Landas, seigneur d'Estrun (c.1525 - d.)

biografischportaal.nl... ; in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) LANDAS ( Arnold de), Heer van Piennes en Hermes de Landas, Heer van Estoine, broeders en zonen...

Follow
Jasper van der Noot, heer van Carlo (deceased)

gw1.geneanet.org... ; M Jasper aka Gaspard van der Noot Parents Wouter aka Wauthier van der Noot, Chev, Sgr de Risoir Catherine Hinckaert †1570 Spouses and children Married t...

Follow
Carel van der Noot, heer van Risoir, de La Haye, Massain (1530 - 1573)

Follow
Hendrik Croesinck, heer van Benthuizen (c.1520 - c.1594)

Follow
Artus van Brederode (c.1530 - 1592)

Follow
Thierry Bouton, seigneur de Mélin (b. - 1576)

Thierry, fils naturel de Claude Bouton, seigneur de Corberon, releva Mélin en 1556. Il allait épouser Barbe Lopez de Villanova. Thierry Bouton était proche des réformé...

Follow
Jean de Cuinchy, seigneur de Libersart (1521 - 1569)

Follow
Bernard de Merode, heer van Rummen en Ramsdonck (c.1515 - 1591)

Uit Wikipedia: Bernard van Merode of Bernhard van Merode was heer van Rummen, heer van Ramsdonk en, door zijn huwelijk, eigenaar van het kasteel van Houthem. Bernard van Merode maakte deel uit van he...

Follow
Albert Johannes van Huchtenbroek (b. - 1572)

dbnl.org.... ; Albert van Huchtenbrouck ., een der Verbonden Edelen en aanhanger van prins Willem I, gehuwd met Maria van Hoxwier ........ Zie: C.A. van Sypesteyn, Het merkwaardig beleg van Osten...

Follow
Jan van Casembroot, heer van Bakkerzeel (c.1525 - 1568)

Zie Dutch Revolt - Universiteit Leiden...

Follow
Joachim van Hoemen, drost tot Leende (deceased)

Follow
Philippe IV de Namur, seigneur d'Huy et d'Elzée (1533 - 1568)

Follow
Ludwig, Graf von Nassau MP (1538 - 1574)

See Wikipedia... Louis of Nassau (January 10, 1538 – April 14, 1574) was the third son of William, Count of Nassau and Juliana of Stolberg, and the younger brother of Prince William of Orang...

Follow
Johan van Horne, comte de Baussignies (1531 - 1606)

Zie Wikipedia...

Follow