Projects » Verbond der Edelen (1565-1567) » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

1/26/2013

1/26/2013

1/26/2013

1/25/2013

1/25/2013

1/25/2013

Gualtherus Gruterus (b. - c.1583)

"Wouter van Gruuthere", "Wouter de Grutere"

1/25/2013

Hendrik van der Laen (c.1537 - 1608)

1/22/2013

Jan Simonsz Scheltinga (1512 - 1569)

In 1551 was hij schepen te Leeuwarden, moest in 1567 vluchten , werd 9 Jan. 1568 gedagvaard en daarna gebannen, terwijl hij in Mei van dat jaar bij Heiligerlee streed. Of hij zich daarna bij de Waterge...

1/21/2013

Sybren Sybrensz (deceased)

"Sibrand Sibrandius"

1/21/2013

Frans Hemmes (deceased)

"Franciscus Hemmius"

1/21/2013

Tjeerd van Andringa (deceased)

1/20/2013

1/20/2013

1/1/2013

Adrien de Montoye (deceased)

12/29/2012

12/22/2012

thepeerage,,, ; Philippe de Bailleul # 494247 Last Edited=22 Aug 2011 Bought Willow Hall, Thorney, nr Peterborough.Migrated from the Spanish Netherlands to England in the 17th century to es...

12/20/2012

Lees: Historici.nl

12/20/2012

12/20/2012

More (though scarce) information on the Waldecker family to be found in the Eiflia Illustrata (Part 2) of Johann Friedrich Schannat. Possibly also more information to be found through the Institut Gran...

12/20/2012

12/19/2012

Francois Pypenpoy (deceased)

"Pipenpoy", "Pypenpoy"

biografischportaal.nl... ;

12/19/2012

Bernard de Malberg (deceased)

12/16/2012

geneanet.... ;

12/16/2012

Dirk van der Does (1518 - 1573)

historici.nl... ; googlebooks... ; genealogieonline...

12/16/2012

12/15/2012

Antoine de Mol (deceased)

12/15/2012

12/15/2012

12/15/2012

12/15/2012

Nicolaus, heer van Assendelft (c.1514 - 1570)

"Nicolaus", "Nikolaas", "Claes"

Zijn vrouw Willemina had geen kinderen. Hij had wel 4 natuurlijke kinderen, aan elk van wie hij 1000 brabantse guldens vermaakte. Johannes Filipus Catharina Johanna

12/14/2012

Exilé à Cologne pour protestantisme

12/14/2012

12/14/2012

12/14/2012

Geleyn Zegers van Ideghem, heer van Wassenhoven (b. - 1564)

"Ghilain", "Guillaem"

biografischportaal.nl... in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) ZEGERS (Guillaem of Ghilain), ridder, heer van Wassenhoven, ambachtsheer van Arentsberge en Amme...

12/14/2012

Artus van Brederode (c.1530 - 1592)

12/13/2012

12/13/2012

Thierry, fils naturel de Claude Bouton, seigneur de Corberon, releva Mélin en 1556. Il allait épouser Barbe Lopez de Villanova. Thierry Bouton était proche des réformé...

12/13/2012

12/12/2012

12/12/2012

erft huizen, tijnsen, leenrechten, erven en toebehoeren op de water- en windmolen te Lichtaart (bij Tielen) Ondertekende het verbond der Edelen , watergeus. . # 25 kareldegrote.nl... ;

12/11/2012

Jérôme Hermes de Landas, seigneur d'Estrun (c.1525 - d.)

"Hercules", "Hermes"

biografischportaal.nl... ; in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) LANDAS ( Arnold de), Heer van Piennes en Hermes de Landas, Heer van Estoine, broeders en zonen...

12/11/2012

Arnold de Landas, seigneur de Péromez (c.1523 - d.)

"Arnold", "Arnoud", "Arnoul"

biografischportaal.nl... ; in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) LANDAS ( Arnold de), Heer van Piennes en Hermes de Landas, Heer van Estoine, broeders en zonen v...

12/11/2012

12/11/2012

Jan van Haeften (b. - 1568)

Jan was de oudste zoon.

12/11/2012

12/11/2012

Zie Biografisch Woordenboek Gelderland... geen kinderen

12/11/2012

12/11/2012

Johan Dassa (b. - 1603)

12/10/2012

12/10/2012

Evert IV Zoudenbalch (1540 - 1567)

"Soudenbalch"

1558-1567 : Heer van Urk en Emmeloor 1559 : Ambachtsheer van de Weerd bij Utrecht Ongehuwd, maar heeft wel kinderen.

12/10/2012

12/10/2012

12/10/2012

12/10/2012

12/10/2012

Pauwels van Assendelft, heer van Besoyen (c.1537 - 1593)

"Paulus"

Pauwels van Assendelft (ca. 1537-1593) heer van Besoyen, Heinenoord en Albrandswaard. Hij trouwde met Alferada van den Boetzelaer. Uit zijn huwelijk zijn geen kinderen geboren.

12/9/2012

12/9/2012

Otto van den Boetzelaer (1530 - 1568)

12/9/2012

12/9/2012

12/9/2012

Alexander Torck (deceased)

12/9/2012

12/9/2012

12/8/2012

Jan van Renesse (1538 - 1568)

12/8/2012

Herbert van Raephorst (b. - 1568)

12/8/2012

12/8/2012

Willem I van Merode Warouw (1514 - 1588)

"Seigneur de Waroux"

Vanaf 1576 was Willem van Merode Warouw (Guillaume de Merode Waroux) burgemeester van Luik tot zijn dood in 1588. In 1566 trad hij mogelijk toe tot het Eedverbond der edelen, maar het kan op die lijst ...

12/8/2012

Signe le Compromis des Nobles le 5 avril 1566 Fait prisonnier lors de la bataille de Jauchelette (près de Jodoigne), le 20 octobre 1568 Décapité quelques jours plus tard ...

12/8/2012

Gosse van Andringa (deceased)

12/5/2012

Douwe van Hottinga (b. - 1612)

12/2/2012

Sybe of Sybeth van Scheltema huwde met Trijn van Feytsma , van Boxum , waar zij in 1559 en 1566 op Scheltemastate hebben gewoond. In eene acte van 31 Januari 1567 wordt hij een der Verbondene edele...

12/2/2012

Sybolt van Aysma (1534 - 1604)

Lid van het verbond der edelen in 1566. In ballingschap 1567/1568 naar Emden. In 1580 ontvanger te Wirdum van opkomsten kloostergoederen.

11/30/2012

Aede van Gerbranda (deceased)

11/27/2012

Juw van Heringa (deceased)

11/27/2012

Foppe van Douma (b. - 1592)

11/27/2012

11/27/2012

Johan van Bylandt (deceased)

11/25/2012

Tjepcke van Goslinga (b. - 1581)

11/25/2012

Laas van Heringa (1544 - 1571)

11/23/2012

B-III-a Sjoerd Lieuwes van Beyma , overleden 1528, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma (B-II-a) en N.N.. Hij woonde te Arum en wordt genoemd in 1494 en behoorde tot de Schieringers. Pax-198 d.d.12-11...

11/23/2012

Epe van Bootsma (b. - 1609)

dbnl.org... ; Epe van bootsma was gehuwd met Rints van Aesgema , geboren 24 mrt 1545, overleden n 1597, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma. HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:Rintien Aeg...

11/22/2012

11/21/2012

Julius van Botnia (b. - 1614)

Van der Aa

11/21/2012

Syds van Botnia (c.1552 - 1615)

"Syts", "Sijdt", "Sikko", "Sixtus"

Volgens Van der Aa : Door de Spanjaarden in 1578 aangesteld als grietman van Wymbritseradeel maar absoluut niet Spaansgezind Was lid van het Verbond der Edelen Deed in 1572 pogingen de Friese s...

11/21/2012

Willem van Bonga (b. - 1568)

Hij nam deel aan het verbond der edelen en werd op 29 december 1568 in Vilvoorde onthoofd.

11/21/2012

Willem van Bonga (b. - 1568)

"Willem van Buma"

Volgens van der Aa : Zoon van Johan van Bonga (ook wel genoemd Boenga, Bungha, Bonningha, Buuraga of Buma) en Ebel Popma (van Grijn en Ter Schelling) Gehuwd met Auck van Heemstra, dochter van Fey...

11/21/2012

Hessel van Eminga (c.1542 - 1605)

11/20/2012

Hartman van Harinxma (b. - c.1583)

11/20/2012

Foppe van Camstra (1530 - d.)

11/19/2012

Pybe van Haerda (c.1539 - 1571)

"Pybo (van) Harda"

11/19/2012

Baerthe van Idsaerda (1528 - 1603)

11/19/2012

Edo van Heringa (b. - 1575)

Als lid van het Verbond der edelen komt hij voor in een acte van 31 Januari 1567 , vluchtte in dat jaar en bevond zich in Januari 1568 te Emden, werd op 9 januari 1568 met verschillende anderen gedagva...

11/18/2012

Carel van Roorda (c.1530 - 1601)

Zie Wikipedia...

11/17/2012

Atte van Fernia (b. - 1569)

11/17/2012

Hartman van Galama (1533 - 1568)

11/17/2012

Aeltze van Jaersma (b. - 1574)

11/16/2012

Christoffel van Ijsselstein (1546 - 1593)

"Stoeffel van IJsselstein"

Zie Wikipedia...

11/16/2012

Otto van Poelgeest (deceased)

11/15/2012

biografischportaal.nl... ; ridder heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis edelman van Zeeland

11/15/2012

11/15/2012